Praca dorywcza na emeryturze

Ile można dorobić i jak znaleźć pracę dorywczą na emeryturze?

Przejście na emeryturę coraz częściej nie oznacza końca pracy. Emeryci, z uwagi na stosunkowo niskie świadczenia emerytalne coraz częściej muszą poszukiwać dodatkowych środków dochodów i podejmują dorywcze prace. W tym artykule przeczytasz o pracy dorywczej na emeryturze oraz ile można zarobić, aby ZUS nie zmniejszył lub nie zawiesił prawa do poboru emerytury.
  • Ostatnia aktualizacja: 2020-03-09
  • Szacowany czas czytania: 5 min.
Praca dorywcza na emeryturze / Ile można dorobić i jak znaleźć pracę dorywczą na emeryturze?

Kto może podjąć pracę dorywczą na emeryturze?

Osoba z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego może zakończyć pracę i przejść na emeryturę. Jednak niektórzy emeryci pracują nadal. Powodów do takiej sytuacji można znaleźć co najmniej kilka. Niektórzy pracują, bo nie wyobrażają sobie rezygnacji aktywności zawodowej. Inni natomiast pracują, bo muszą – niektóre emerytury są bowiem bardzo niskie i czasami ledwo wystarczają na zaspokojenie swoich dotychczasowych potrzeb. Praca na emeryturze powoduje również wzrost emerytury, ponieważ od otrzymywanego wynagrodzenia odprowadzane są składki emerytalne, które będą miały wpływ na ostateczną wysokość emerytury.

Przechodząc na emeryturę z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego, masz do wyboru jedną z dwóch opcji:

  1. możesz nadal pracować w swoim zakładzie pracy – wówczas możesz zawiesić emeryturę, pobierać wynagrodzenie za pracę w dotychczasowej wysokości i odprowadzać składki emerytalne. Wówczas w chwili, gdy zdecydujesz się całkowicie przejść na emeryturę, Twoje świadczenia będą wyższe;
  2. możesz przejść na emeryturę, a następnie kontynuować pracę – wówczas pracę możesz kontynuować dopiero, gdy uzyskasz świadczenie emerytalne. W tym przypadku po złożeniu wniosku o ustalenie emerytury i otrzymaniu od ZUS odpowiedniej decyzji, musisz zwolnić się z pracy – chociażby na jeden dzień – a później ponownie zatrudnić się u tego samego lub innego pracodawcy. Dopiero wtedy będziesz mógł pobierać jednocześnie i emeryturę, i wynagrodzenie za pracę.

Jakie są korzyści z pracy na emeryturze?

Praca na emeryturze może mieć wiele korzyści. Pierwszą zaletą, jaka jest dla każdego oczywista, jest kwestia finansowa. Od pensji emeryta odprowadzane są bowiem składki na ubezpieczenia społeczne (w tym również składki emerytalne). Po ostatecznej rezygnacji z pracy będziesz mógł wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne przeliczenie kapitału oraz składek. W efekcie tego, że pracowałeś dłużej, niż do osiągnięcia wieku emerytalnego, Twoje świadczenie emerytalne będzie ostatecznie wyższe. Jednak na korzyściach finansowych, zalety pracy dorywczej na emeryturze nie kończą się.

Niewątpliwą zaletą pracy na emeryturze jest również zagospodarowanie wolnego czasu. Tryb życia, w którym chodzisz do pracy, wracasz do domu i tam zajmujesz się innymi sprawami, w tym spędzasz wolny czas z wnukami, podróżujesz czy spotykasz się towarzysko z innymi ludźmi, jest życiem, do którego jesteś przyzwyczajony. Wyczekując emerytury z nadzieją, że „w końcu sobie odpoczniesz” jest jak najbardziej dobrym podejściem, jednak z chwilą przejścia na zasłużony odpoczynek może okazać się, że nie masz co zrobić z wolnym czasem. Może bowiem okazać się, że czas, który do tej pory spędzałeś w pracy staje się bezużyteczny i nie wiesz co masz ze sobą zrobić.

Praca, nawet dorywcza, na emeryturze pozwoli Ci nie tylko na zyskanie dodatkowych finansów, ale również zapewni Ci kontakt ludźmi, aktywne życie, a nawet poczucie spełnienia i uczucie, że jesteś jeszcze komuś potrzebny. Ponadto dzięki dodatkowym zarobkom możesz spełniać swoje marzenia – na przykład możesz odkładać pieniądze na coś, co zawsze chciałeś mieć, ale do tej pory nie było Cię stać lub pojechać w podróż życia.

Praca na emeryturze pozwala również dłużej zachować młodość. Codzienna aktywność fizyczna, która jest wymagana do prawidłowego funkcjonowania utrzyma Cię dłużej w dobrej kondycji fizycznej.

Ile można dorobić na emeryturze?

Ile można dorobić na emeryturze? To pytanie zadaje sobie każdy, kto chce podjąć pracę na emeryturze, ale boi się, że przez dodatkowy zarobek ZUS pozbawi go świadczeń emerytalnych. Obawy są jak najbardziej uzasadnione, jednak to czy praca na emeryturze się opłaca, zależy od wieku emeryta oraz świadczeń, z jakich korzysta. W niektórych sytuacjach ZUS bowiem może obniżyć emeryturę lub nawet czasowo zawiesić jej wypłatę.

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Z chwilą osiągnięcia tego wieku nabywa się prawo do pobierania emerytury. Osoby takie, a także osoby, które mają prawo do emerytury częściowej mogą dorabiać sobie do emerytury bez limitów – w takim przypadku więc można pobierać zarówno emeryturę, jak i wynagrodzenie za pracę (niezależnie od jej wysokości). Taka sytuacja jest dopuszczalna, gdy podejmujesz pracę już po przyznaniu emerytury.

Świadczenie emerytalne zostanie jednak zawieszone, gdy będziesz kontynuował pracę w dotychczasowym zakładzie pracy bez rozwiązania stosunku pracy (chociażby na jeden dzień). Oznacza to, że aby móc dorabiać na emeryturze bez ograniczeń i tak aby nie stracić prawa do poboru emerytury, musisz już po ustaleniu wysokości emerytury zwolnić się z pracy chociaż na jeden dzień. Dopiero później możesz podjąć pracę ponownie.

Pracę dorywczą na emeryturze bez limitu mogą podjąć również:

  • osoby, które mają dodatkowo prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach;
  • osoby mające prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzy, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Limit dochodów, które można osiągnąć na emeryturze dotyczy natomiast emerytów, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, ale pobierają już świadczenia emerytalne. Limity w takich przypadkach zależą tak naprawdę od tego, ile zarobi emeryt:

  • miesięczny dochód nie przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał – wówczas zarobki nie mają wpływy na wysokość lub zawieszenie emerytury
  • miesięczny dochód wynosi 70% - 130% wynagrodzenia za poprzedni kwartał – wówczas emerytura zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje w taki przypadku decyzję, w której określa od kiedy nastąpi zmniejszenie świadczenia, a także poda w niej konkretną kwotę
  • miesięczny dochód przekracza 130% przeciętnego wynagrodzenia – w takim przypadku emerytura zostaje zawieszona

Osoby, które pobierają emeryturę, ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego powinny więc przed podjęciem pracy dokładnie sprawdzić, ile wynosi limit w danym kwartale. W przeciwnym razie po jego przekroczeniu mogą stracić prawo do emerytury. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i na stronie internetowej tego urzędu znajdziesz na ten temat informacje. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia znajdziesz również na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak znaleźć pracę dorywczą na emeryturze?

Wielu emerytów zadaje sobie pytanie – gdzie mogę pracować? Najczęściej jest bowiem tak, że pracodawcy szukają osób młodych i z doświadczeniem. Okazuje się jednak, że emeryci również są chętnie zatrudniani, jeżeli pozwala na to charakter pracy. Gdzie więc może pracować emeryt?

W pierwszej kolejności może pracować u swojego dotychczasowego pracodawcy – jeżeli istnieje taka możliwość. Taka sytuacja jest zazwyczaj korzystna dla pracodawcy, ponieważ emerytowany pracownik doskonale zna swoje obowiązki na swoim miejscu pracy i nie wymaga ponoszenia nakładów na szkolenia. Ponadto zatrudnianie takiej osoby jest zdecydowanie mniej kosztowne, ponieważ nie trzeba odprowadzać za nich składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie są również objęci ochroną przedemerytalną i w razie potrzeby zawsze można ich zwolnić.

Jeżeli nie możesz zatrudnić się u swojego dotychczasowego pracodawcy, a chcesz podjąć pracę dorywczą na emeryturze, warto poszukać ofert pracy w sieci. Na serwisach ogłoszeniowych wisi wiele ogłoszeń oferujących pracę dla emerytów – najczęściej jest to praca w handlu lub ochronie.

Opcje zatrudnienia na emeryturze

Pytaniem, które zadają sobie emeryci chcący podjąć pracę na emeryturze jest: na jakiej umowie mogę pracować? W tym zakresie nie ma żadnych nakazów, zakazów ani ograniczeń. Emeryt ma bowiem do wyboru różne opcje zatrudnienia. Wiadomo, że najbardziej korzystną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, ponieważ odprowadzane są od niej składki ZUS, które mogą mieć później wpływ na ostateczną wysokość emerytury.

Chętnie wybieraną przez pracodawców formą zatrudnienia emerytów są umowy cywilnoprawne – w szczególności umowa zlecenia. Nie trzeba bowiem wówczas wysyłać pracownika na obowiązkowe i często kosztowne szkolenia BHP ani zlecać badań lekarskich. Ponadto pracodawca nie musi odprowadzać składek.

Emeryci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą – czyli być samozatrudnieni, a także być pracownikami czasowymi, zatrudnianymi sezonowo wtedy, gdy jest okres większego zapotrzebowania na personel.

Czy muszę informować ZUS o podjęciu pracy na emeryturze?

Informowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podjęciu pracy na emeryturze nie dotyczy każdego emeryta, który zdecydował się dorobić do swojej emerytury. Obowiązek poinformowania ZUS-u dotyczy tych osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. W przeciwnym razie będą zobowiązane do zwrócenia nienależnie pobranych świadczeń emerytalnych. Obowiązek ten nie dotyczy natomiast osób, które mają już ustalone prawo do emerytury i osiągnęły wiek emerytalny uprawniający do pobierania emerytury. W trakcie składania wniosku o emeryturę warto jednak zaznaczyć, że masz zamiar dalej pracować, a podejmując pracę na emeryturze zawiadomić o tym fakcie ZUS i podać wysokość zarobku za pomocą formularz ZUS EROP.

Obowiązkiem, który muszą spełniać pracujący emeryci jest również coroczne dostarczanie do ZUS-u zaświadczeń o wysokości przychodu za poprzedni rok. Na jego podstawie ustalane jest bowiem, czy świadczenia emerytalne zostały wypłacone w poprawnej wysokości. Zaświadczenie za poprzedni rok należy złożyć do końca lutego roku następnego. Konsekwencją niezłożenia zaświadczenia jest nawet żądanie zwrotu świadczeń, które nie przysługiwały – nawet za 3 lata wstecz.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane