Reklama w portalu eDziadkowie.pl

Portal edziadkowie.pl powstał w odpowiedzi na potrzeby osób po 50-tym roku życia, które kierują się takimi wartościami, jak: rodzina, przekazywanie tradycji, rozwój, aktywne spędzanie czasu z wnukami.

Celem naszego portalu jest zapewnienie wartościowej wiedzy, pomysłów oraz inspiracji do aktywnych zabaw z dziećmi, budowania trwałych, pozytywnych relacji rodzinnych, czerpania z doświadczenia dziadków w celu pomocy najmłodszym oraz aktywnego spędzania czasu i samorealizacji.

Na stronie naszego portalu poruszamy tematy związane z:

  • Aktywizacją osób starszych do stałego rozwoju, poznawania nowych technologii, stałego kształcenia się, aktywności zawodowej, dbania o zdrowie psychiczne oraz fizyczne;
  • Wspieraniem rodziny oraz najbliższej społeczności poprzez opiekę nad wnukami, uczestniczenie w wolontariacie, budowanie zdrowych relacji rodzinnych, przekazywanie wiedzy, tradycji oraz doświadczenia młodszym pokoleniom;
  • Kwestiami prawnymi oraz finansowymi z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy;
  • Motywowaniem osób po 50-tym roku życia do podejmowania aktywności zawodowej;
  • Aktywnym spędzaniem czasu z wnukami, rozwijaniem swojej kreatywności, nowych zainteresowań oraz pasji.

Możliwe formy reklamy w portalu eDziadkowie.pl

Banery reklamowe

Reklamę display możemy zamieścić w całym portalu lub wybranej tematyce. Reklama jest rozliczana w modelu flat fee. Miesięczna publikacja reklamy wynosi 800 zł netto.
Dopuszczalne formaty: billboard (100x750px), double billboard (200x750px) oraz 300x250px.
Strefy reklamowe znajdują się w lewej oraz prawej kolumnie portalu.

Artykuł promowany (sponsorowany)

Artykuły są publikowane w wybranym dziale i oznaczane jako "Artykuł promowany". W artykule można zamieścić 1 link wychodzący follow oraz zdjęcia lub materiały video. Artykuł jest linkowany wewnętrznie w danej kategorii oraz podlinkowywany ze strony głównej portalu. Treść artykułu reklamowego musi być zgodna z tematyką portalu.

Publikacja na okres minimum 12 miesięcy*: 350 zł netto
Publikacja bezterminowa: 450 zł netto
Promocja artykułu na naszym koncie Facebook: + 50 zł netto

* zastrzegamy, że po tym terminie artykuły słabej jakości moga być usuwane

Artykuł natywny

Istnieje możliwość publikacji artykułu natywnego w wybranym dziale. Artykuł jest pisany przez nas, nie jest oznaczany jako artykuł reklamowy i podlega takim samym zasadom publikacji jak artykuły redakcyjne. W artykule można zamieścić 2 linki wychodzące follow w tym jeden link brandowy.

Publikacja bezterminowa: 600 zł netto
Istnieje możliwość napisania artykułu w cenie: 200 zł netto
Promocja artykułu na naszym koncie Facebook: + 50 zł netto

Współpraca partnerska

Reklamodawca może zostać partnerem portalu eDziadkowie.pl - wówczas treści portalu zostaną oznaczone logiem reklamodawcy jako partnera portalu. Oznaczenie to jest łączone z innymi formami reklamowymi i wyceniane indywidualnie. Współpraca ta może być łączona z innymi działaniami takimi jak dostarczanie użytkownikom wartościowych treści, poradników itp.

Zapraszam do kontaktu

Kontakt: Anna

Redaktor Naczelna Portalu
Anna Setlak
tel. 504 407 297
e-mail: kontakt@edziadkowie.pl

Kontakt: Dariusz

Reklama w Portalu
Dariusz Setlak
tel. 794 442 662
e-mail: kontakt@edziadkowie.pl

Zastrzegamy sobie możliwość odmowy publikacji reklamy, jeśli jej tematyka nie byłaby zgodna z tematyką portalu lub dotyczyłaby produktów i usług zakazanych prawnie.