Patronaty medialne

Portal eDziadkowie.pl to centrum wiedzy, inspiracji i wsparcia dla wszystkich seniorów oraz ich rodzin. Patronujemy medialnie różnorodnym wydarzeniom, inicjatywom i organizacjom dedykowanym seniorom, które odgrywają ważną rolę w życiu osób starszych.

W ramach patronatu obejmujemy medialną opieką wszelkie inicjatywy takie jak książki, wydarzenia, konferencje i konkursy skierowane do osób po 50-tym roku życia. Współpracujemy z różnymi organizacjami, które działają na rzecz seniorów, aby razem skuteczniej poprawiać jakość życia tej grupy społecznej.

W ramach patronatu medialnego oferujemy:

  • publikację informacji prasowej/artykułu promującego w portalu edziadkowie.pl
  • publikację komunikatów medialnych w naszych kanałach social media
  • umieszczenie logotypu w sekcji patronaty medialne, przekierowującego na stronę partnera

W zamian oczekujemy:

  • umieszczenia logotypu edziadkowie.pl na stronie partnera
  • umieszczenia logotypu edziadkowie.pl na materiałach drukowanych (zaproszenia, ulotki, książki)
  • w przypadku wydarzeń i konferencji wymienienie portalu edziadkowie.pl w gronie patronów

Aktualnie współpracujemy z:


Flexi.pl

Flexi.pl – portal z ofertami pracy dla seniorów, wspierający aktywność zawodową po 50-tym roku życia

Fundacja Adaptacja

Fundacja Adaptacja – Fundacja aktywizująca osoby starsze i integrująca je z młodszym pokoleniem

Fundacja Mapa Pasji

Fundacja Mapa Pasji – Fundacja aktywizująca seniorów do działania na rzecz lokalnych społeczności

Nasz Senior

Nasz Senior – polski serwis internetowy wspierający osoby starsze i oferujący seniorom pomoc w zakresie dostarczania informacji i teleopieki

SeniorApp

SeniorApp – platforma tworząca narzędzia wspierające osoby starsze oraz ich bliskich