Dziedziczenie pieniędzy na rachunkach bankowych

Kto może pobrać pieniądze z konta po śmierci właściciela?

Śmierć bliskiej osoby jest dla każdego trudnym momentem w życiu. Dodatkowo jest on związany z wieloma sprawami majątkowymi, w tym między innymi z dziedziczeniem pieniędzy na rachunkach bankowych. Kto po Twojej śmierci otrzyma pieniądze z Twojego konta bankowego? W jaki sposób możesz zabezpieczyć finansowo wybrane przez siebie osoby jeszcze za życia? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.
 • Ostatnia aktualizacja: 2020-05-10
 • Szacowany czas czytania: 3 min.
Dziedziczenie pieniędzy na rachunkach bankowych / Kto może pobrać pieniądze z konta po śmierci właściciela?

Dziedziczenie konta bankowego

Pieniądze zgromadzone na Twoim koncie bankowym wchodzą w skład masy spadkowej na takich samych zasadach jak wszystkie inne zgromadzone za życia przez Ciebie środki. Oznacza to, że po śmierci właściciela rachunku bankowego, prawo do zgromadzonych na nim środków należy się członkom najbliższej rodziny.

Zgodnie z prawem bankowym, osobami uprawnionymi do otrzymania pieniędzy z konta bankowego po śmierci jego właściciela są:

 • małżonek,
 • wstępni,
 • zstępni,
 • rodzeństwo.

Pieniądze na rachunku bankowym - czy mogę zdecydować, kto je odziedziczy?

Jeżeli posiadasz osobiste konto bankowe, możesz samodzielnie zdecydować o tym, kto w razie Twojej śmierci otrzyma zebrane na nim środki pieniężne. Możesz to zrobić w jeden z dwóch sposobów, które opisujemy poniżej.

Przede wszystkim możesz wyrazić pisemną dyspozycję wskazującą konkretną osobę lub osoby, którym mają zostać wypłacone pieniądze po Twojej śmierci. Gdzie należy złożyć takie pismo? W banku, w którym masz założony rachunek osobisty. Dzięki złożeniu dyspozycji na wypadek śmierci, środki zgromadzone na rachunku bankowym nie będą należały do spadku, a zostaną wypłacone wskazanym przez Ciebie osobom. Należy jednak pamiętać, że kwota, jaką wypłaci bank nie będzie wyższa od 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie jest to kwota 65 000 zł).

Środki na koncie bankowym nie muszą dziedziczyć osoby z rodziny. W dyspozycji dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym możesz bowiem wskazać dowolne osoby, w tym także osoby z Tobą niespokrewnione. Osoby wskazane w dyspozycji do wypłaty pieniędzy nie będą potrzebowały dokumentów poświadczających dziedziczenie, a jedynie dowód tożsamości, który będzie potwierdzał ich dane osobowe.

Drugim sposobem na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku bankowej innej osobie po Twojej śmierci jest założenie konta bankowego wspólnie z osobą, która w razie Twojej śmierci przejmie zgromadzone na koncie pieniądze. Mimo to, należy pamiętać, że wspólne konto nie chroni przed procesem spadkowym, co oznacza, że inni spadkobiercy mogą upominać się o swoją część pieniędzy po zmarłym. Dlatego też, nawet mając wspólne konto w banku, warto zabezpieczyć je dyspozycją na wypadek śmierci i wskazać w niej osobę, która ma przejąć pieniądze po Twojej śmierci. Co powinna zawierać dyspozycja?

Dyspozycja powinna zawierać następujące informacje:

 • imiona i nazwiska osób uprawnionych do pobrania pieniędzy z rachunku bankowego po Twojej śmierci,
 • numery PESEL tych osób,
 • stopień pokrewieństwa,
 • kwotę przypadającą na każdą ze wskazanych osób.

Jak wskazać osobę upoważnioną do dziedziczenia pieniędzy na rachunkach bankowych?

W związku z tym, że pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych wchodzą w skład masy spadkowej i przed procesem dziedziczenia nie chroni ich nawet posiadanie wspólnego konta - najlepiej rozporządzić nimi jeszcze za życia. Warto zatem wskazać osobę upoważnioną do dziedziczenia konta bankowego.

Możesz udostępnić swoje konto bankowe innej osobie przez podanie jej wszystkich dostępnych do niego danych - takich jak haseł czy numerów PIN. Takie rozwiązanie jednak nie chroni Twoich pieniędzy przed procedurą spadkową, ponieważ z chwilą Twojej śmierci bank zablokuje dostęp do Twojego konta i tym samym uniemożliwi wypłatę zgromadzonych na nim środków pieniężnych.

Jeżeli jednak osobie tej uda się wypłacić pieniądze zanim konto zostanie zablokowane, to i tak do dziedziczenia będzie brana pod uwagę cała kwota, która znajdowała się na rachunku bankowym w chwili otwarcia spadku.

Skuteczniejszym rozwiązaniem jest sporządzenie testamentu. W testamencie możesz bowiem wyznaczyć osoby, które odziedziczą cały lub część spadku, a także które odziedziczą pieniądze z rachunku bankowego. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, dzięki czemu osoby, którym zapisałeś majątek w testamencie nie będą musiały się martwić, że inni spadkobiercy będą chcieli walczyć o spadek. Jedyne co być może będą musiały zrobić, to wypłacić spadkobiercom ustawowym zachowek.

Konto bankowe zmarłego - jak je znaleźć?

Nierzadko zdarza się, że osoba zmarła miała kilka rachunków bankowych w różnych bankach. Może się zdarzyć, że spadkobiercy nie wiedzą w jakich bankach szukać tych kont. Na szczęście istnieje Centralna informacja o rachunkach uśpionych, którą obsługuje Krajowa Izba Rozliczeniowa. Aby uzyskać informację o kontach bankowych osoby zmarłej, należy złożyć wniosek w dowolnym banku razem z dokumentami poświadczającymi tytuł prawny do pieniędzy po zmarłym.

Do dokumentów tych należą:

 • akt zgonu,
 • notarialnie poświadczony testament,
 • prawomocny wyrok sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Po złożeniu wniosku, bank przesyła zapytanie do Centralnej informacji o rachunkach, która następnie kieruje je do wszystkich banków i SKOK-ów. W ciągu trzech dni roboczych, banki przesyłają odpowiedź, a Centralna informacja o rachunkach robi z nich zestawienie i wysyła do banku, w którym został złożony wniosek.

W odpowiedzi na złożony przez Ciebie wniosek otrzymasz następujące informacje:

 • podmiot prowadzący rachunek bankowy,
 • numer rachunku bankowego,
 • potwierdzenie czy konto jest aktywne,
 • informacja, czy rachunek jest wspólny.

Szczegółowe informacje, takie jak rodzaj rachunku bankowego czy jego saldo, otrzymasz w placówce banku, w którym rachunek ten jest prowadzony. Za raport z Centralnej informacji o rachunkach musisz zapłacić. Jednak w niektórych bankach usługa ta spotykana jest również bezpłatna.

Pieniądze na rachunku bankowym a zorganizowanie pogrzebu osobie zmarłej

Osoba, która pokryła koszty pogrzebu zmarłego z własnych środków finansowych, ma prawo wystąpić do banku z prośbą o zwrot kosztów pogrzebu z rachunku zmarłego. Suma pieniężna przeznaczona na pochówek nie wchodzi w skład masy spadkowej, zatem o jej zwrot może ubiegać się nawet osoba, która nie należy do kręgu spadkobierców.

Banki mogą zastrzegać sobie prawo do wypłacania kwoty wyłożonej na pogrzeb, która odpowiada standardowej cenie za urządzenie pogrzebu w danej kulturze i religii. Osoba, która domaga się zwrotu pieniędzy za pogrzeb musi ponadto wykazać rzeczywiście poniesione na ten cel koszty - na przykład rachunki, faktury czy zaświadczenia.

Dziedziczenie pieniędzy na rachunkach bankowych - podsumowanie

Pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych mogą zostać odziedziczone przez wybraną przez Ciebie osobę, ale aby do tego doszło musisz dopełnić do tego wymaganych formalności. Masz bowiem prawo rozporządzić zgromadzonymi przez siebie pieniędzmi nie tylko za życia, ale również podejmując decyzję, co się z nimi stanie po Twojej śmierci. Ponadto z chwilą śmierci umowa rachunku bankowego nie wygasa, a wspólny rachunek nie przekształca się automatycznie w konto indywidualne.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane