Polisa na życie - co musisz wiedzieć

Ubezpieczenie na życie jest jednym z najważniejszych zabezpieczeń finansowych, które możemy zakupić dla siebie i swoich bliskich. To polisa, która zapewnia ochronę w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Przed zakupem polisy na życie warto zapoznać się z podstawowymi zasadami i rodzajami ubezpieczeń, aby podjąć świadomą decyzję.
  • Artykuł reklamowy
  • Ostatnia aktualizacja: 2023-12-08
  • Szacowany czas czytania: 1 min.
Polisa na życie - co musisz wiedzieć /

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Jest to umowa między ubezpieczycielem a osobą ubezpieczoną, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy pieniędzy w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, takich jak śmierć, choroba czy niezdolność do pracy. Osoba ubezpieczona lub jej bliscy otrzymują wypłatę z polisy, która może pomóc w pokryciu kosztów związanych z utratą źródła dochodu, leczeniem lub innymi potrzebami finansowymi.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie?

Posiadanie ubezpieczenia na życie posiada wiele korzyści i daje poczucie bezpieczeństwa dla siebie i bliskich. Należy przy tym zaznaczyć, że dobra oferta polisy powinna brać pod uwagę dodatkowe usługi oraz umożliwiać jej modyfikację pod kątem własnych potrzeb (https://www.nn.pl/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ubezpieczenie-na-zycie).

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć zakup polisy na życie:

  • zabezpieczenie finansowe dla rodziny - świadczenie z polisy może pomóc w pokryciu kosztów utrzymania, spłacie kredytów czy opłaceniu edukacji dzieci,
  • pokrycie kosztów leczenia - polisy na życie mogą obejmować ochronę w przypadku poważnej choroby lub operacji,
  • oszczędności na przyszłość - niektóre oferty posiadają również charakter inwestycyjny, co oznacza, że część składki jest inwestowana i może rosnąć w wartości. Może to być dodatkowe źródło oszczędności.

Rodzaje polis na życie

Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń, które można dopasować do indywidualnych oczekiwań i preferencji. Jednym z istotniejszych wyróżników jest ich okres trwania.

Polisa na życie terminowa to umowa ubezpieczenia, która obowiązuje przez określony czas. Jeśli ubezpieczony zmarł w trakcie trwania polisy, wypłacana jest określona suma ubezpieczenia. Jeśli przeżył on okres trwania polisy, nie ma wypłaty po zakończeniu umowy. Z kolei polisa na życie stała, znana również jako polisa na całe życie, gwarantuje wypłatę świadczenia po śmierci ubezpieczonego, niezależnie od tego, kiedy to nastąpi.

Ubezpieczenie na dożycie z kolei jest swego rodzaju inwestycją w przyszłość. Zakłada bowiem zwrot opłacanych składek, jeśli w danym terminie nie dojdzie do niespodziewanych wydarzeń. Co istotne, takie ubezpieczenie jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

Na rynku istnieją również polisy na życie inwestycyjne - w klasycznym tego słowa znaczeniu. W ich przypadku część składki jest przeznaczana na ochronę życia, a reszta na fundusze lub inne instrumenty finansowe. Takie ubezpieczenie posiada potencjał wzrostu wartości, ale wiąże się również z pewnym ryzykiem inwestycyjnym.

Oceń ten artykuł:

Ostatnio dodane