Gdzie i jak zgłosić wyłudzenie pieniędzy?

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat wyłudzenia pieniędzy

Wyłudzenie pieniędzy to przestępstwo, którego ofiarami bardzo często padają osoby starsze. Sprawcy wyłudzeń działają różnymi metodami, które przez policję są nazywane „na wnuczka” czy na policjanta”. Padłeś ofiarą wyłudzenia pieniędzy? W tym artykule dowiesz się gdzie i jak zgłosić wyłudzenie pieniędzy.
 • Ostatnia aktualizacja: 2019-11-26
 • Szacowany czas czytania: 3 min.
Gdzie i jak zgłosić wyłudzenie pieniędzy? / Wszystko, co musisz wiedzieć na temat wyłudzenia pieniędzy

Czym jest wyłudzenie?

Wyłudzenie to przestępstwo, które w Kodeksie karnym zostało spenalizowane jako oszustwo w art. 286 § 1, zgodnie z którym kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kiedy więc mamy do czynienia z wyłudzeniem? Są to następujące zachowania:

 • doprowadzenie innej osoby - człowieka albo instytucji takiej jak bank - do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, na przykład pieniędzmi. Mienie to wcale nie musi należeć do tej osoby, od której zostanie wyłudzone. Wystarczy, że osoba ta jest uprawniona do dysponowania nim,
 • wprowadzenie w błąd - polega na tym, że przedstawiony jest błędny obraz rzeczywistości,
 • wyzyskanie błędu pokrzywdzonego - polega na wykorzystaniu błędu pokrzywdzonego, który ma mylne postrzeganie rzeczywistości,
 • wyzyskanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania - polega na wykorzystaniu sytuacji, w której pokrzywdzony nie jest w stanie zrozumieć własnego działania ze względu na różne przyczyny.

Aby doszło do popełnienia przestępstwa, wskazane zachowania sprawcy muszą doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Chodzi o to, że przestępstwo zostaje popełnione, gdy pokrzywdzony samodzielnie rozporządzi mieniem na skutek działania lub zaniechania sprawcy. Ponadto warunkiem popełnienia przestępstwa tego typu jest zamiar sprawcy, którym musi być cel osiągnięcia korzyści majątkowej.

Oszuści mają co raz to nowsze metody wyłudzania pieniędzy od starszych osób. Pamiętaj, żeby w każdym przypadku być ostrożnym zanim dasz pieniądze osobie, która prosi o pomoc finansową, szczególnie jeżeli nie znasz tej osoby. Pomysłom oszustów nie ma końca, dlatego bądź czujny i nie daj się oszukać opowiadanym historiom.

Gdzie zgłosić przestępstwo wyłudzenia pieniędzy?

Wyłudzenie pieniędzy jest przestępstwem, dlatego jeżeli padłeś jego ofiarą albo podejrzewasz, że bliska Ci osoba została oszukana, masz prawo zgłosić ten fakt w policji lub prokuraturze.

Dlaczego warto zgłosić przestępstwo? Przede wszystkim pomożesz policji w zatrzymaniu przestępcy. Jednak zgłoszenie przestępstwa pozwala również na:

 • uchronienie siebie i innych przed kolejnymi działaniami sprawcy - na przykład przed kolejnym wyłudzeniem pieniędzy,
 • zwiększenie bezpieczeństwa w swojej okolicy,
 • odzyskanie swoich pieniędzy.

Przestępstwo należy zgłosić jak najwcześniej - od razu, gdy zorientujesz się, że zostałeś oszukany. Im szybsze zgłoszenie się na policję lub do prokuratury, tym większa szansa na zatrzymanie sprawcy oraz odzyskanie wyłudzonych pieniędzy.

Przestępstwo oszustwa możesz zgłosić w dowolnej jednostce policji, nawet tej, która nie jest właściwa dla miejsca popełnienia przestępstwa. Twoje zgłoszenie zostanie wówczas przekazane do jednostki właściwej, w której sprawa będzie prowadzona. Przestępstwo możesz również zgłosić w każdej jednostce prokuratury w godzinach jej pracy (najczęściej są to godziny od 8.00 do 16.00).

Do zgłoszenia przestępstwa wyłudzenia pieniędzy w jednostce policji lub w prokuraturze potrzebujesz dokumentu ze zdjęciem, który zawiera Twoje dane - na przykład dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy książeczka wojskowa.

W jaki sposób możesz zgłosić wyłudzenie pieniędzy?

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa możesz złożyć na jeden z następujących sposobów:

 • osobiście w jednostce policji lub prokuratury,
 • pisemnie - listownie, mailem lub faksem,
 • anonimowo.

Osobiste zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Najprostszym sposobem na złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wyłudzenia pieniędzy jest osobiste udanie się do najbliższej jednostki policji lub prokuratury i poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu.

Pisemne zawiadomienie o wyłudzeniu pieniędzy

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wyłudzenia pieniędzy możesz złożyć również pisemnie i wysłać pocztą, faksem lub mailem. W zawiadomieniu powinieneś opisać jak najwięcej informacji na temat popełnionego przestępstwa, które chcesz zgłosić.

W zawiadomieniu tym podaj przede wszystkim:

 • nazwę i adres jednostki policji lub prokuratury, do której wysyłasz zawiadomienie,
 • swoje dane kontaktowe - imię, nazwisko, telefon oraz adres - dane te są potrzebne do kontaktu z Tobą,
 • co się dokładnie stało, w jaki sposób i gdzie,
 • jeżeli znasz sprawcę - napisz kim on jest,
 • podpisz pismo.

Anonimowe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Przestępstwo wyłudzenia pieniędzy możesz również zgłosić anonimowo. Zgłoszenie anonimowe jest tak samo ważne, jak zgłoszenie imienne. Zostanie ono więc potraktowane tak samo jak każde inne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zgłoszenie anonimowe możesz przekazać telefonicznie albo pisemnie. Pamiętaj jednak, że zgłaszając wyłudzenie pieniędzy anonimowo, zmniejszają się szanse na odnalezienie sprawcy, ponieważ policja będzie musiała poświęcić dodatkowy czas na uzupełnienie i potwierdzenie informacji o popełnionym przestępstwie, które normalnie mogliby uzyskać od Ciebie.

W celu anonimowego zawiadomienia o przestępstwie przygotuj pisemne zawiadomienie, w którym należy przede wszystkim opisać dokładnie co się stało, w jaki sposób oraz gdzie. Jeżeli znasz osobę sprawcy - podaj jego dane. Ponadto w piśmie wskaż do kogo adresowane jest pismo - podaj nazwę i adres jednostki policji lub prokuratury, do której wysyłasz zawiadomienie.

Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wyłudzenia pieniędzy

Warszawa, 15 listopad 2019 r.

Jan Kowalski
ul. Czekoladowa 17 m. 12
23-345 Warszawa
tel. kontaktowy 664 204 203

Komenda Rejonowa Policji w Warszawie


Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Ja, niżej podpisany, zawiadamiam o dokonaniu na moją szkodę przestępstwa wyłudzenia …. 

UZASADNIENIE:

W uzasadnieniu należy opisać kiedy miało miejsce popełnienia przestępstwa, gdzie oraz w jakich okolicznościach. Jeżeli wiesz kim jest sprawca, wskaż również jego dane oraz inne informacje, które pomogą w jego odnalezieniu. W przestępstwie wyłudzenia pieniędzy podaj ponadto na jaką kwotę zostałeś oszukany. Jeżeli kwota ta jest niewielka, czyn sprawcy może zostać zakwalifikowany jako wykroczenie, dlatego należy podać jaka kwota została od Ciebie wyłudzona.

Z uwagi na powyżej opisane zdarzenie zdecydowałem złożyć się zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i proszę o zajęcie się tą sprawą.

...........................
Podpis

Załączniki:
W załącznikach możesz podać na przykład dokumenty, które okazały się nieprawdziwe i które spowodowały u Ciebie podejrzenie popełnienia przestępstwa na Twoją szkodę.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane