Lista bezpłatnych leków dla seniorów 65+ dzieci oraz młodzieży

Jakie leki są za darmo?

30 sierpnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która rozszerzyła uprawnienia do bezpłatnych leków dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia. O tym, które leki są za darmo przeczytasz poniżej.
 • Ostatnia aktualizacja: 2023-09-25
 • Szacowany czas czytania: 1 min.
Lista bezpłatnych leków dla seniorów 65+ dzieci oraz młodzieży / Jakie leki są za darmo?

Bezpłatne leki - dla kogo?

Bezpłatnie leki przysługują od 1 września 2023 roku osobom, które spełniają poniższe kryteria:

 • mają ukończone 65 lat lub mają poniżej 18 lat, co jest zweryfikowane na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia,
 • są ubezpieczone,
 • mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją,
 • lek znajduje się w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych uwzględnionych w wykazie Ministerstwa Zdrowia (patrz poniżej).

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat zawiera ponad 2 800 produktów leczniczych.

Obejmują one prawie 280 substancji czynnych.

Wśród tej grupy znajdują się m.in. leki:

 • antyhistaminowe,
 • hipoglikemizujące,
 • hormonalne,
 • immunostymulujące,
 • immunosupresyjne,
 • okulistyczne,
 • przeciwbakteryjne,
 • przeciwgrzybicze,
 • przeciwwirusowe,
 • przeciwbólowe,
 • przeciwzakaźne,
 • przeciwdrgawkowe,
 • stosowane w chorobach dróg oddechowych,
 • stosowane w nadciśnieniu tętniczym,
 • stosowane w chorobach urologicznych,
 • stosowane w chorobach układu pokarmowego,
 • szczepionki.

Lista bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia zawiera prawie 3 800 produktów leczniczych.

Na wykaz 65+ składa się ponad 420 substancji czynnych.

Do tej grupy należą m.in. leki:

 • antyhistaminowe,
 • cytostatyczne,
 • ginekologiczne,
 • hipoglikemizujące,
 • hipolipemizujące,
 • hipotensyjne,
 • hormonalne,
 • immunostymulujące,
 • immunosupresyjne,
 • okulistyczne,
 • przeciwbakteryjne,
 • przeciwgrzybicze,
 • przeciwwirusowe,
 • przeciwbólowe,
 • przeciwzakaźne,
 • przeciwdrgawkowe,
 • przeciwreumatyczne,
 • przeciwparkinsonowskie,
 • przeciwzakrzepowe,
 • stosowane w chorobach dróg oddechowych,
 • stosowane w chorobach urologicznych,
 • stosowane w chorobach układu pokarmowego,
 • szczepionki.

Bezpłatne leki - jak je uzyskać?

Leki w ramach listy darmowych leków 65+ lub 18-, obejmują tylko i wyłącznie leki na receptę, które do tej pory były częściowo refundowane. Aby otrzymać potrzebny lek należy udać się na wizytę lekarską, gdyż osobami uprawnionymi do wystawienia recepty na lek są:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
 • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym,
 • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ,
 • lekarz dowolnej specjalności (recepta może być wystawiona dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej - do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa).

Na receptach na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” lekarz lub pielęgniarka powinni wpisać symbol „S”.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ.U. 2023 poz.1733).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2561).

Wykaz substancji czynnych uwzględnionych w wykazie nieodpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia

Nr grupy Nazwa grupy Nazwa międzynarodowa Grupa terapeutyczna
1.0 Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie Famotidinum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
2.0 Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie Esomeprazolum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
2.0 Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie Pantoprazolum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
2.0 Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie Lansoprazolum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
2.0 Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie Omeprazolum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
7.1 Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego Ondansetronum Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom
10.0 Leki przeciwbiegunkowe - loperamid Loperamidi hydrochloridum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
11.0 Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid Budesonidum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
11.1 Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid - we wrzodziejącym i mikroskopowym zapaleniu jelita grubego Budesonidum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
12.1 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego Mesalazinum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
12.1 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego Sulfasalazinum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
12.2 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne Mesalazinum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
12.3 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne Mesalazinum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
13.0 Enzymy trzustkowe Enzyma pancreatis Leki poprawiające trawienie (z enzymami)
13.0 Enzymy trzustkowe Pancreatinum Leki poprawiające trawienie (z enzymami)
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum humanum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum aspartum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum lisprum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum glulisinum Leki stosowane w cukrzycy
14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin Insulinum degludecum Leki stosowane w cukrzycy
14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin Insulinum detemirum Leki stosowane w cukrzycy
14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin Insulinum glarginum Leki stosowane w cukrzycy
14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin Insulinum degludecum + Insulinum aspartum Leki stosowane w cukrzycy
15.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina Metformini hydrochloridum Leki stosowane w cukrzycy
18.2 Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol Colecalciferolum Witaminy
18.3 Witamina D i jej analogi - kalcypotriol w połączeniach z kortykosteroidami do stosowania na skórę Calcipotriolum + Betamethasonum Leki przeciwłuszczycowe
20.0 Produkty do doustnej suplementacji potasu Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Związki mineralne
20.0 Produkty do doustnej suplementacji potasu Kalii chloridum Związki mineralne
21.0 Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K Acenocoumarolum Leki przeciwzakrzepowe
21.0 Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K Warfarinum natricum Leki przeciwzakrzepowe
22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych Nadroparinum calcicum Leki przeciwzakrzepowe
22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych Enoxaparinum natricum Leki przeciwzakrzepowe
25.0 Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytomenadion Phytomenadionum (vit. K1) Leki przeciwkrwotoczne
26.0 Witamina B12 - cyjanokobalamina Cyanocobalaminum (vit. B12) Leki stosowane w niedokrwistościach
27.0 Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy Acidum folicum Leki stosowane w niedokrwistościach
30.0 Leki przeciwarytmiczne klasy I C - propafenon Propafenoni hydrochloridum Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
31.0 Leki przeciwarytmiczne klasy III - amiodaron Amiodaroni hydrochloridum Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
32.1 Leki stosowane doraźnie w nagłych przypadkach anafilaksji - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego Adrenalinum Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
37.0 Leki moczopędne - pętlowe Furosemidum Leki moczopędne
38.0 Antagoniści aldosteronu - spironolakton Spironolactonum Leki moczopędne
39.0 Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego Propranololi hydrochloridum Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Carvedilolum Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Bisoprololi fumaras Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Bisoprolol fumarate Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Metoprololi tartras Leki β-adrenolityczne
41.0 Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny Amlodipinum Leki blokujące kanał wapniowy
41.0 Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny Amlodipini besilas Leki blokujące kanał wapniowy
42.0 Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy - werapamil Verapamilum Leki blokujące kanał wapniowy
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Benazeprili hydrochloridum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Quinaprilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Quinapril Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Ramiprilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Lisinoprilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Enalaprili maleas Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Telmisartanum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Telmisartan Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Candesartanum cilexetili Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Candesartanum cilexetilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Valsartanum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Losartanum kalicum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Losartanum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Losartan potassium Leki działające na układ renina-angiotensyna
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Rosuvastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Atorvastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Atorvastatin Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Atorvastatinum calcicum trihydricum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Lovastatin Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Lovastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Simvastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
49.0 Mikonazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę Mazipredonum + Miconazoli nitras Leki przeciwgrzybicze
50.0 Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina Terbinafinum Leki przeciwgrzybicze
51.0 Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran Collagenasum Preparaty o działaniu gojącym i regenerującym
53.0 Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna Acitretinum Leki przeciwłuszczycowe
55.0 Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania Hydrocortizoni acetatas Kortykosteroidy
56.0 Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania Clobetasoli propionas Kortykosteroidy
56.0 Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania Mometasoni furoas Kortykosteroidy
56.0 Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania Mometasonum Kortykosteroidy
62.0 Leki ginekologiczne - inhibitory wydzielania prolaktyny - bromokryptyna Bromocriptinum Inne leki ginekologiczne
65.1 Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo Progesteronum Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
66.0 Hormony płciowe - progestageny - dienogest Dienogestum Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
66.0 Hormony płciowe - progestageny - dienogest Dienogest Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
74.0 Leki urologiczne zmieniające pH moczu - cytryniany do sporządzania roztworu doustnego Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Leki urologiczne
75.1 Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina Oxybutynini hydrochloridum Leki urologiczne
76.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne Doxazosinum Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym
76.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne Doxazosini mesilas Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym
78.2 Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny Desmopressinum Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi
79.1 Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd Octreotidum Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi
80.0 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fludrokortyzon Fludrocortisonum Kortykosteroidy działające ogólnie
81.1 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania pozajelitowego Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Kortykosteroidy działające ogólnie
81.2 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego Dexamethasonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.1 Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon Methylprednisolonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.2 Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu Methylprednisoloni acetas Kortykosteroidy działające ogólnie
82.2 Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu Methylprednisoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.3 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon Methylprednisolonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.4 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon Prednisolonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.5 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison Prednisonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.6 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon Triamcinolonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.7 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - hydrokortyzon Hydrocortisonum Kortykosteroidy działające ogólnie
83.0 Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego Levothyroxinum natricum Hormony trzustki
83.0 Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego Levothyroxinum natricum Leki stosowane w chorobach tarczycy
85.0 Hormony trzustki - glukagon Glucagoni hydrochloridum Hormony trzustki
87.0 Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina Doxycyclinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1 Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne Amoxicillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.2 Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne Amoxicillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.3 Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne Phenoxymethylpenicillinum kalicum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.3 Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne Phenoxymethylpenicillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.4 Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne Benzathini phenoxymethylpenicillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.4 Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne Phenoxymethylpenicillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.1 Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.1 Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne Amoxicillinum trihydricum + Kalii clavulonas Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.2 Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.6 Penicyliny półsyntetyczne doustne - kloksacylina Cloxacillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.1 Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego Cefuroximum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.2 Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Cefaclorum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.2 Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Cefuroximum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.3 Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Cefaclorum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.3 Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Cefuroximum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
100.1 Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
100.2 Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.1 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Azithromycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.1 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Clarithromycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Azithromycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Clarithromycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Roxithromycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Spiramycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
102.1 Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego Clindamycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
102.2 Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Clindamycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
105.0 Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego Ciprofloxacinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
106.0 Antybiotyki peptydowe - kolistyna Colistimethatum natricum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
108.0 Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe Furazidinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
110.1 Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne Itraconazolum Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
110.1 Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne Fluconazolum Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
110.2 Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne Fluconazolum Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
111.1 Leki przeciwprątkowe - antybiotyki - ryfampicyna Rifampicinum Leki przeciwprątkowe
111.2 Leki przeciwprątkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną Rifampicinum + Isoniazidum Leki przeciwprątkowe
112.0 Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - pochodne triazolu - posaconazol Posaconazolum Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
112.1 Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego – pochodne triazolu – worykonazol Voriconazolum Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
113.0 Leki przeciwprątkowe - inne - pyrazynamid Pyrazinamidum Leki przeciwprątkowe
115.2 Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego Aciclovirum Leki przeciwwirusowe działające ogólnie
116.0 Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego Valganciclovirum Leki przeciwwirusowe działające ogólnie
116.2 Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Valganciclovirum Leki przeciwwirusowe działające ogólnie
117.1 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki alkilujące - cyklofosfamid Cyclophosphamidum Cytostatyki
120.1 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego Methotrexatum Leki o działaniu immunosupresyjnym
120.2 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego Methotrexatum Leki o działaniu immunosupresyjnym
120.2 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego Methotrexatum Cytostatyki
126.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik Hydroxycarbamidum Cytostatyki
131.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej Flutamidum Leki stosowane w terapii hormonalnej
133.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów Filgrastimum Leki immunostymulujące
134.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne Mycophenolas mofetil Leki o działaniu immunosupresyjnym
134.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne Acidum mycophenolicum Leki o działaniu immunosupresyjnym
135.1 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus Sirolimusum Leki o działaniu immunosupresyjnym
136.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid Leflunomidum Leki o działaniu immunosupresyjnym
137.1 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Ciclosporinum Leki o działaniu immunosupresyjnym
138.2 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Ciclosporinum Leki o działaniu immunosupresyjnym
139.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus Tacrolimusum Leki o działaniu immunosupresyjnym
140.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna Azathioprinum Leki o działaniu immunosupresyjnym
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Nimesulidum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Ketoprofenum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Naproxenum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Naproxenum natricum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Ibuprofenum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Meloxicamum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Meloxicam Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.2 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego Ketoprofenum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.2 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego Naproxenum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.4 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Nimesulidum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
144.0 Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - tizanidyna Tizanidinum Leki zwiotczające mięśnie
145.0 Leki stosowane w leczeniu dny Allopurinolum Leki przeciw dnie moczanowej
149.1 Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu Morphini sulfas Leki przeciwbólowe
149.1 Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu Morphini hydrochloridum Leki przeciwbólowe
149.2 Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego Morphini sulfas Leki przeciwbólowe
149.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o niemodyfikowanym uwalnianiu Morphini sulfas Leki przeciwbólowe
150.1 Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon Oxycodoni hydrochloridum Leki przeciwbólowe
150.2 Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina Dihydrocodeini tartras Leki przeciwbólowe
152.2 Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego Fentanylum Leki przeciwbólowe
152.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego Buprenorphinum Leki przeciwbólowe
152.4 Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego Buprenorphinum Leki przeciwbólowe
152.4 Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego Fentanylum Leki przeciwbólowe
153.2 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego Tramadoli hydrochloridum Leki przeciwbólowe
153.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Leki przeciwbólowe
153.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Tramadolum + Paracetamolum Leki przeciwbólowe
153.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Tramadoli hydrochloridum Leki przeciwbólowe
153.4 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Tramadoli hydrochloridum Leki przeciwbólowe
155.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego Phenobarbitalum Leki przeciwdrgawkowe
156.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenytoina Phenytoinum Leki przeciwdrgawkowe
157.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - etosuksymid Ethosuximidum Leki przeciwdrgawkowe
158.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny Clonazepamum Leki przeciwdrgawkowe
159.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne Carbamazepinum Leki przeciwdrgawkowe
159.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne Carbamazepinum Leki przeciwdrgawkowe
160.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne Oxcarbazepinum Leki przeciwdrgawkowe
160.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - płynne postacie farmaceutyczne Oxcarbazepinum Leki przeciwdrgawkowe
161.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu Acidum valproicum Leki przeciwdrgawkowe
161.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu Natrii valproas Leki przeciwdrgawkowe
161.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu Natrii valproas Leki przeciwdrgawkowe
161.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu Acidum valproicum + Natrii valproas Leki przeciwdrgawkowe
162.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - płynne postacie farmaceutyczne Vigabatrinum Leki przeciwdrgawkowe
162.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - stałe postacie farmaceutyczne Vigabatrinum Leki przeciwdrgawkowe
162.3 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne Tiagabinum Leki przeciwdrgawkowe
163.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne Lamotriginum Leki przeciwdrgawkowe
163.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne Lamotriginum Leki przeciwdrgawkowe
164.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat Topiramatum Leki przeciwdrgawkowe
165.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna Gabapentinum Leki przeciwdrgawkowe
166.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne Levetiracetamum Leki przeciwdrgawkowe
166.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne Levetiracetamum Leki przeciwdrgawkowe
167.0 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden Biperideni hydrochloridum Leki stosowane w chorobie Parkinsona
173.1 Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania doustnego Levomepromazinum Leki psycholeptyczne
176.0 Leki przeciwpsychotyczne - perazyna Perazinum Leki psycholeptyczne
177.1 Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Haloperidolum Leki psycholeptyczne
177.2 Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Haloperidolum Leki psycholeptyczne
177.3 Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania pozajelitowego Haloperidoli decanoas Leki psycholeptyczne
178.1 Leki przeciwpsychotyczne - klozapina i sulpiryd do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Sulpiridum Leki psycholeptyczne
178.1 Leki przeciwpsychotyczne - klozapina i sulpiryd do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Clozapinum Leki psycholeptyczne
178.1 Leki przeciwpsychotyczne - lurazydon Lurasidonum Leki psycholeptyczne
178.11 Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd Amisulpridum Leki psycholeptyczne
178.2 Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Olanzapinum Leki psycholeptyczne
178.2 Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Olanzapina Leki psycholeptyczne
178.3 Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Quetiapinum Leki psycholeptyczne
178.5 Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego Risperidonum Leki psycholeptyczne
178.6 Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu Risperidonum Leki psycholeptyczne
178.7 Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol Aripiprazolum Leki psycholeptyczne
178.9 Leki przeciwpsychotyczne - zyprasydon Ziprasidonum Leki psycholeptyczne
179.1 Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Flupentixolum Leki psycholeptyczne
179.2 Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania pozajelitowego Flupentixolum Leki psycholeptyczne
179.3 Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Chlorprothixeni hydrochloridum Leki psycholeptyczne
179.4 Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Zuclopenthixolum Leki psycholeptyczne
179.5 Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania pozajelitowego Zuclopenthixoli decanoas Leki psycholeptyczne
180.0 Leki przeciwpsychotyczne - Lit do podawania doustnego w postaci węglanu Lithii carbonas Leki psycholeptyczne
181.1 Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki ) Diazepamum Leki psycholeptyczne
182.0 Leki przeciwlękowe - buspiron Buspironi hydrochloridum Leki psycholeptyczne
183.0 Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe Clomipramini hydrochloridum Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Fluvoxaminum Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Fluvoxamini maleas Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Sertralinum Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Sertraline Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Fluoxetinum Psychoanaleptyki
185.0 Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat Methylphenidati hydrochloridum Psychoanaleptyki
185.1 Leki psychoanaleptyczne - atomoksetyna Atomoxetinum Psychoanaleptyki
187.0 Leki przeciwdepresyjne - inne Duloxetinum Psychoanaleptyki
187.0 Leki przeciwdepresyjne - inne Venlafaxinum Psychoanaleptyki
187.0 Leki przeciwdepresyjne - inne Tianeptinum natricum Psychoanaleptyki
187.0 Leki przeciwdepresyjne - inne Tianeptinum Psychoanaleptyki
187.0 Leki przeciwdepresyjne - inne Trazodoni hydrochloridum Psychoanaleptyki
188.0 Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy Pyridostigmini bromidum Inne leki działające na układ nerwowy
192.0 Leki przeciwmalaryczne - chlorochina Chloroquinum Leki przeciw pierwotniakom
194.1 Leki przeciwrobacze - mebendazol Mebendazolum Leki stosowane w inwazjach pasożytniczych
196.0 Kortykosteroidy do stosowania do nosa Mometasoni furoas Leki stosowane donosowo
196.0 Kortykosteroidy do stosowania do nosa Mometasoni fuoras Leki stosowane donosowo
196.0 Kortykosteroidy do stosowania do nosa Fluticasoni propionas Leki stosowane donosowo
197.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu Fenoteroli hydrobromidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
197.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu Salbutamolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
197.2 Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego Salbutamolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
198.0 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Formoteroli fumaras Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
198.0 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
198.0 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Salmeterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach Indakaterol + Mometazonu furoinian Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach Fluticasoni propionas + Salmeterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.2 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach Indakaterol + Mometazonu furoinian Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.2 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.2 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach Fluticasoni propionas + Salmeterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.3 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach Indakaterol + Mometazonu furoinian Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.3 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.3 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach Fluticasoni propionas + Salmeterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.1 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole Ciclesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.1 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole Fluticasoni propionas Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.1 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole Budesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.2 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach Budesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.3 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach Budesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.4 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach Budesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.1 Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu Ipratropii bromidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.1 Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
203.0 Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu Theophyllinum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
203.0 Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu Theophylline Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
204.0 Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych Montelukastum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
205.2 Leki mukolityczne - dornaza alfa Dornasum alfa Leki przeciwkaszlowe i wykrztuśne
206.2 Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego Thiethylperazinum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Rupatadinum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Desloratadinum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Loratadinum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Levocetirizini dihydrochloridum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Levocetirizine Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Cetirizinum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Cetirizine dihydrochloride Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Cetirizini dihydrochloridum Leki przeciwhistaminowe
207.2 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Desloratadinum Leki przeciwhistaminowe
207.2 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Loratadinum Leki przeciwhistaminowe
207.2 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Levocetirizini dihydrochloridum Leki przeciwhistaminowe
207.2 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Cetirizini dihydrochloridum Leki przeciwhistaminowe
208.0 Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu Gentamicinum Leki okulistyczne
211.0 Leki przeciwjaskrowe - parasympatykomimetyki - pilokarpina Pilocarpini hydrochloridum Leki okulistyczne
212.2 Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu Dorzolamidum + Timololum Leki okulistyczne
212.2 Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu Brimonidini tartras + Timololum Leki okulistyczne
212.2 Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu Brinzolamidum Leki okulistyczne
212.2 Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu Dorzolamidum Leki okulistyczne
212.2 Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu Brimonidini tartras Leki okulistyczne
213.0 Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu Betaxololum Leki okulistyczne
213.0 Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu Timololum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Tafluprostum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Travoprostum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Bimatoprostum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Latanoprostum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Bimatoprostum + Timololum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Travoprostum + Timololum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Latanoprostum + Timololum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Tafluprostum + Timololum Leki okulistyczne
214.1 Alergeny kurzu domowego Alergeny kurzu domowego Alergeny
214.1 Alergeny kurzu domowego Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego Alergeny
214.4 Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego mieszanki alergoidów pyłku roślin Alergeny
214.4 Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego pojedyncze alergoidy pyłków roślin Alergeny
214.7 Alergeny kurzu domowego - produkty do stosowania doustnego Standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina) Alergeny
225.0 Leki przeciwdepresyjne - mianseryna Mianserinum Psychoanaleptyki
225.0 Leki przeciwdepresyjne - mianseryna Mianserini hydrochloridum Psychoanaleptyki
226.0 Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu Tropicamidum Leki okulistyczne
226.0 Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu Atropini sulfas Leki okulistyczne
230.0 Leki przeciwnowotworowe antymetabolity - merkaptopuryna Mercaptopurinum Cytostatyki
233.0 Leki przeciwnowotworowe - leki alkilujące - chlorambucyl Chlorambucilum Cytostatyki
234.0 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity - analogi puryn - tioguanina Tioguaninum Cytostatyki
235.0 Leki przeciwnowotworowe - leki alkilujące - melfalan Melphalanum Cytostatyki
236.0 Leki przeciwnowotworowe - leki alkilujące - busulfan Busulfanum Cytostatyki
239.0 Leki chelatujące miedź - penicylamina Penicillaminum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
240.0 Leki przeciwprątkowe - inne - etambutol Ethambutoli hydrochloridum Leki przeciwprątkowe
241.0 Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym - konestat alfa Conestatum alfa Pozostałe leki hematologiczne
241.1 Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym – ludzki inhibitor C1-esterazy Inhibitor C1-esterazy, ludzki Pozostałe leki hematologiczne
241.2 Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym - ikatybant Icatibantum Pozostałe leki hematologiczne
242.0 Leki działające na układ nerwowy - pregabalina Pregabalinum Leki przeciwdrgawkowe
244.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lakozamid - stałe postacie farmaceutyczne Lacosamidum Leki przeciwdrgawkowe
244.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - styrypentol Stiripentolum Leki przeciwdrgawkowe
244.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego -  lakozamid -  płynne postacie farmaceutyczne Lacosamidum Leki przeciwdrgawkowe
245.0 Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby – kwas ursodeoksycholowy Acidum ursodeoxycholicum Leki stosowane w chorobach wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
247.0 Szczepionki przeciw grypie Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana Szczepionki
247.0 Szczepionki przeciw grypie Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum (szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana) Szczepionki
247.1 Szczepionki przeciw grypie - postać donosowa Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) Szczepionki
249.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - briwaracetam Brivaracetamum Leki przeciwdrgawkowe
254.0 Szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] (rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana) Szczepionki
259.0 Leki nasenne i uspokajające - midazolam Midazolamum Leki psycholeptyczne
[zobacz pełną listę substancji czynnych]

Wykaz substancji czynnych uwzględnionych w wykazie nieodpłatnych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia

Nr grupy Nazwa grupy Nazwa międzynarodowa Grupa terapeutyczna
1.0 Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie Famotidinum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
2.0 Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie Esomeprazolum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
2.0 Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie Pantoprazolum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
2.0 Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie Lansoprazolum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
2.0 Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie Pantoprazolum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
2.0 Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie Omeprazolum Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością
7.1 Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego Ondansetronum Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom
8.0 Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant Aprepitantum Leki przeciwwymiotne i zapobiegające nudnościom
10.0 Leki przeciwbiegunkowe - loperamid Loperamidi hydrochloridum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
11.0 Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid Budesonidum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
11.1 Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid - we wrzodziejącym i mikroskopowym zapaleniu jelita grubego Budesonidum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
11.2 Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid - w eozynofilowym zapaleniu przełyku Budesonidum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
12.1 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego Mesalazinum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
12.1 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego Sulfasalazinum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
12.2 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne Mesalazinum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
12.3 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne Mesalazinum Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne i przeciwzapalne stosowane w chorobach jelit
13.0 Enzymy trzustkowe Enzyma pancreatis Leki poprawiające trawienie (z enzymami)
13.0 Enzymy trzustkowe Pancreatinum Leki poprawiające trawienie (z enzymami)
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum humanum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum aspartum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum lisprum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum humanum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum lisprum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum humanum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum glulisinum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum aspartum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum lisprum Leki stosowane w cukrzycy
14.1 Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich Insulinum humanum Leki stosowane w cukrzycy
14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin Insulinum degludecum Leki stosowane w cukrzycy
14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin Insulinum detemirum Leki stosowane w cukrzycy
14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin Insulinum glarginum Leki stosowane w cukrzycy
14.3 Hormony trzustki - długodziałające analogi insulin Insulinum degludecum + Insulinum aspartum Leki stosowane w cukrzycy
15.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina Metformini hydrochloridum Leki stosowane w cukrzycy
16.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika Glimepiridum Leki stosowane w cukrzycy
16.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika Gliclazidum Leki stosowane w cukrzycy
16.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika Glipizidum Leki stosowane w cukrzycy
17.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfaglukozydazy - akarboza Acarbosum Leki stosowane w cukrzycy
18.2 Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol Colecalciferolum Witaminy
18.3 Witamina D i jej analogi - kalcypotriol w połączeniach z kortykosteroidami do stosowania na skórę Calcipotriolum + Betamethasonum Leki przeciwłuszczycowe
18.4 Witamina D i jej metabolity - kalcytriol Calcitriolum Witaminy
18.4 Witamina D i jej metabolity - kalcytriol Calcitriolum Witaminy
20.0 Produkty do doustnej suplementacji potasu Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Związki mineralne
20.0 Produkty do doustnej suplementacji potasu Kalii chloridum Związki mineralne
21.0 Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K Acenocoumarolum Leki przeciwzakrzepowe
21.0 Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K Warfarinum natricum Leki przeciwzakrzepowe
22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych Apixabanum Leki przeciwzakrzepowe
22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych Rivaroxabanum Leki przeciwzakrzepowe
22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych Dabigatranum etexilatum Leki przeciwzakrzepowe
22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych Nadroparinum calcicum Leki przeciwzakrzepowe
22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych Enoxaparinum natricum Leki przeciwzakrzepowe
23.1 Doustne leki przeciwpłytkowe - klopidogrel Clopidogrelum Leki przeciwzakrzepowe
25.0 Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytomenadion Phytomenadionum (vit, K1) Leki przeciwkrwotoczne
26.0 Witamina B12 - cyjanokobalamina Cyanocobalaminum (vit, B12) Leki stosowane w niedokrwistościach
27.0 Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy Acidum folicum Leki stosowane w niedokrwistościach
30.0 Leki przeciwarytmiczne klasy I C - propafenon Propafenoni hydrochloridum Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
31.0 Leki przeciwarytmiczne klasy III - amiodaron Amiodaroni hydrochloridum Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
31.1 Inne leki kardiologiczne – iwabradyna Ivabradinum Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
32.1 Leki stosowane doraźnie w nagłych przypadkach anafilaksji - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego Adrenalinum Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
33.1 Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego Glyceroli trinitras Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
33.2 Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu Glyceroli trinitras Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
34.1 Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Isosorbidi mononitras Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego
36.0 Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorothiazidum Leki moczopędne
36.0 Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe Indapamidum Leki moczopędne
36.0 Leki moczopędne - tiazydowe i sulfonamidowe Clopamidum Leki moczopędne
37.0 Leki moczopędne - pętlowe Furosemidum Leki moczopędne
38.0 Antagoniści aldosteronu - spironolakton Spironolactonum Leki moczopędne
39.0 Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego Sotalolum Leki β-adrenolityczne
39.0 Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego Propranololi hydrochloridum Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Carvedilolum Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Nebivololum Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Nebivololi hydrochloridum Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Bisoprololi fumaras Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Bisoprolol fumarate Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Acebutololum Leki β-adrenolityczne
40.0 Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego Metoprololi tartras Leki β-adrenolityczne
41.0 Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny Ramiprilum + Amlodipinum Leki działające na układ renina-angiotensyna
41.0 Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny Lacidipinum Leki blokujące kanał wapniowy
41.0 Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny Lacidipine Leki blokujące kanał wapniowy
41.0 Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny Nitrendipinum Leki blokujące kanał wapniowy
41.0 Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny Felodipinum Leki blokujące kanał wapniowy
41.0 Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny Amlodipinum Leki blokujące kanał wapniowy
41.0 Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny Amlodipini besilas Leki blokujące kanał wapniowy
42.0 Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy - werapamil Verapamilum Leki blokujące kanał wapniowy
43.0 Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem Diltiazemi hydrochloridum Leki blokujące kanał wapniowy
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Ramiprilum + Felodipinum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Perindoprilum argininum + Amlodipinum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone tert-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Perindoprili tosilas + Amlodipinum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Lisinoprilum + Amlodipinum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Perindoprilum argininum + Indapamidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone tert-Butylamini Perindoprilum + Indapamidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Perindoprili tosilas + Indapamidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Cilazaprilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Benazeprili hydrochloridum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Quinaprilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Quinapril Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Ramiprilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Perindoprilum argininum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Perindoprilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone tert-Butylamini Perindoprilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Lisinoprilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
44.0 Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone Enalaprili maleas Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Amlodipinum + Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Losartanum kalicum + Amlodipinum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Telmisartanum + Amlodipinum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Amlodipinum + Valsartanum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Telmisartanum + Indapamidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Losartanum + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Telmisartanum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Telmisartan Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Candesartanum cilexetili Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Candesartanum cilexetilum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Valsartanum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Losartanum kalicum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Losartanum Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Losartan potassium Leki działające na układ renina-angiotensyna
45.0 Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum Leki blokujące kanał wapniowy
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Rosuvastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Atorvastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Atorvastatin Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Atorvastatinum calcicum trihydricum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Lovastatin Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Lovastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
46.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA Simvastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty Ciprofibratum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty Fenofibratum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
47.0 Leki wpływające na gospodarkę lipidową - fibraty Fenofibrate Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0 Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego Ezetimibum + Atorvastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0 Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego Rosuvastatinum + Ezetimibum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0 Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego Ezetimibum + Atorvastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0 Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego Ezetimibum + Atorvastatinum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
48.0 Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego Ezetimibum Leki zmniejszające stężenie lipidów we krwi
49.0 Mikonazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę Mazipredonum + Miconazoli nitras Leki przeciwgrzybicze
50.0 Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina Terbinafinum Leki przeciwgrzybicze
51.0 Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran Collagenasum Preparaty o działaniu gojącym i regenerującym
53.0 Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna Acitretinum Leki przeciwłuszczycowe
55.0 Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i średniej sile działania Hydrocortizoni acetatas Kortykosteroidy
56.0 Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania Clobetasoli propionas Kortykosteroidy
56.0 Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania Mometasoni furoas Kortykosteroidy
56.0 Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania Mometasonum Kortykosteroidy
59.0 Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym Miconazoli nitras Leki ginekologiczne przeciwzakaźne i antyseptyczne
62.0 Leki ginekologiczne - inhibitory wydzielania prolaktyny - bromokryptyna Bromocriptinum Inne leki ginekologiczne
65.1 Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo Progesteronum Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.1 Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Estradiolum + Norethisteroni acetas Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.1 Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Estradiolum + Norethisteroni acetas Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.1 Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Estradiolum Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.2 Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Estradiolum + Dydrogesteronum Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.2 Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Estradioli valeras + Medroxyprogesteroni acetas Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.2 Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Estradioli valeras + Norgestrelum Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.2 Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Estradiolum + Drospirenonum Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.2 Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Norethisteroni acetas + Estradioli valeras Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.2 Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Estradiolum + Norethisteroni acetas Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.2 Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Estradiolum + Norethisteronum Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
68.2 Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami Estradiolum Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
69.2 Leki stosowane w terapii hormonalnej – analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę  Triptorelinum Leki stosowane w terapii hormonalnej
71.0 Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej Cyproteroni acetas Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
72.0 Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron Medroxyprogesteroni acetas Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
73.0 Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol Danazolum Preparaty zawierające hormony płciowe oraz modulatory ich działania
74.0 Leki urologiczne zmieniające pH moczu - cytryniany do sporządzania roztworu doustnego Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Leki urologiczne
75.1 Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina Oxybutynini hydrochloridum Leki urologiczne
75.2 Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna Solifenacini succinas Leki urologiczne
75.2 Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna Tolterodini tartras Leki urologiczne
75.2 Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna Tolterodini hydrogenotartras Leki urologiczne
76.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne Silodosinum Leki urologiczne
76.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne Terazosinum Leki urologiczne
76.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne Tamsulosini hydrochloridum Leki urologiczne
76.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne Tamsulosinum Leki urologiczne
76.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne Alfuzosini hydrochloridum Leki urologiczne
76.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne Doxazosinum Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym
76.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne Doxazosini mesilas Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym
76.1 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokery receptora alfa-adrenergicznego w skojarzeniu z inhibitorami 5-alfa reduktazy Dutasteridum + Tamsulosini hydrochloridum Leki urologiczne
77.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy Dutasteridum Leki urologiczne
77.0 Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy Finasteridum Leki urologiczne
78.2 Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny Desmopressinum Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi
79.0 Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu Lanreotidum Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi
79.1 Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd Octreotidum Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej oraz ich analogi
80.0 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fludrokortyzon Fludrocortisonum Kortykosteroidy działające ogólnie
81.1 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania pozajelitowego Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Kortykosteroidy działające ogólnie
81.2 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego Dexamethasonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.1 Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon Methylprednisolonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.2 Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu Methylprednisoloni acetas Kortykosteroidy działające ogólnie
82.2 Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu Methylprednisoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.3 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon Methylprednisolonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.4 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon Prednisolonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.5 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - prednison Prednisonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.6 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon Triamcinolonum Kortykosteroidy działające ogólnie
82.7 Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - hydrokortyzon Hydrocortisonum Kortykosteroidy działające ogólnie
83.0 Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego Levothyroxinum natricum Hormony trzustki
83.0 Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego Levothyroxinum natricum Leki stosowane w chorobach tarczycy
85.0 Hormony trzustki - glukagon Glucagoni hydrochloridum Hormony trzustki
87.0 Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina Doxycyclinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.1 Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne Amoxicillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.2 Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne Amoxicillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.3 Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne Phenoxymethylpenicillinum kalicum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.3 Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne Phenoxymethylpenicillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.3 Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne Phenoxymethylpenicillinum kalicum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.4 Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne Benzathini phenoxymethylpenicillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
88.4 Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne Phenoxymethylpenicillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.1 Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.1 Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne Amoxicillinum trihydricum + Kalii clavulonas Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.2 Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
89.6 Penicyliny półsyntetyczne doustne - kloksacylina Cloxacillinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.1 Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego Cefuroximum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.2 Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Cefaclorum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.2 Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Cefuroximum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.3 Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Cefaclorum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
90.3 Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Cefuroximum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
100.1 Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
100.2 Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.1 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Azithromycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.1 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Clarithromycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Azithromycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Clarithromycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Roxithromycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
101.2 Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Spiramycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
102.1 Antybiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego Clindamycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
102.2 Antybiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Clindamycinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
105.0 Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego Ciprofloxacinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
105.0 Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego Ofloxacinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
106.0 Antybiotyki peptydowe - kolistyna Colistimethatum natricum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
108.0 Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe Furazidinum Leki przeciwbakteryjne stosowane ogólnie
110.1 Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne Itraconazolum Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
110.1 Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne Fluconazolum Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
110.2 Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne Fluconazolum Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
111.1 Leki przeciwprątkowe - antybiotyki - ryfampicyna Rifampicinum Leki przeciwprątkowe
111.2 Leki przeciwprątkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną Rifampicinum + Isoniazidum Leki przeciwprątkowe
112.0 Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - pochodne triazolu - posaconazol Posaconazolum Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
112.1 Leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego – pochodne triazolu – worykonazol Voriconazolum Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
113.0 Leki przeciwprątkowe - inne - pyrazynamid Pyrazinamidum Leki przeciwprątkowe
115.2 Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postacie do stosowania doustnego Aciclovirum Leki przeciwwirusowe działające ogólnie
116.0 Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego Valganciclovirum Leki przeciwwirusowe działające ogólnie
116.2 Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Valganciclovirum Leki przeciwwirusowe działające ogólnie
117.1 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki alkilujące - cyklofosfamid Cyclophosphamidum Cytostatyki
120.1 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego Methotrexatum Leki o działaniu immunosupresyjnym
120.2 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego Methotrexatum Leki o działaniu immunosupresyjnym
120.2 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego Methotrexatum Cytostatyki
126.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik Hydroxycarbamidum Cytostatyki
128.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne Megestroli acetas Leki stosowane w terapii hormonalnej
129.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę Triptorelinum Leki stosowane w terapii hormonalnej
129.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę Goserelinum Leki stosowane w terapii hormonalnej
129.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę Leuprorelinum Leki stosowane w terapii hormonalnej
130.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen Tamoxifenum Leki stosowane w terapii hormonalnej
131.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej Flutamidum Leki stosowane w terapii hormonalnej
132.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy Exemestanum Leki stosowane w terapii hormonalnej
132.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy Letrozolum Leki stosowane w terapii hormonalnej
132.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy Anastrozolum Leki stosowane w terapii hormonalnej
133.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów Filgrastimum Leki immunostymulujące
134.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne Mycophenolas mofetil Leki o działaniu immunosupresyjnym
134.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne Acidum mycophenolicum Leki o działaniu immunosupresyjnym
135.1 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus Sirolimusum Leki o działaniu immunosupresyjnym
135.2 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - ewerolimus Everolimusum Leki o działaniu immunosupresyjnym
136.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid Leflunomidum Leki o działaniu immunosupresyjnym
137.1 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Ciclosporinum Leki o działaniu immunosupresyjnym
138.2 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Ciclosporinum Leki o działaniu immunosupresyjnym
139.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus Tacrolimusum Leki o działaniu immunosupresyjnym
140.0 Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna Azathioprinum Leki o działaniu immunosupresyjnym
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Nimesulidum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Nabumetonum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Ketoprofenum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Naproxenum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Naproxenum natricum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Ibuprofenum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Meloxicamum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Meloxicam Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Diclofenacum natricum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.1 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne Diclofenacum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.2 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego Ketoprofenum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.2 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego Naproxenum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.3 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego Diclofenacum natricum + Lidocaini hydrochloridum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.3 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego Diclofenacum natricum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
141.4 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Nimesulidum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
144.0 Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - tizanidyna Tizanidinum Leki zwiotczające mięśnie
145.0 Leki stosowane w leczeniu dny Febuxostatum Leki przeciw dnie moczanowej
145.0 Leki stosowane w leczeniu dny Allopurinolum Leki przeciw dnie moczanowej
146.2 Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy Dinatrii pamidronas Leki stosowane w chorobach kości
146.3 Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas zoledronowy Acidum zoledronicum Leki stosowane w chorobach kości
147.0 Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy Natrii risedronas Leki stosowane w chorobach kości
147.0 Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy Acidum alendronicum Leki stosowane w chorobach kości
149.1 Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu Morphini sulfas Leki przeciwbólowe
149.1 Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu Morphini hydrochloridum Leki przeciwbólowe
149.2 Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego Morphini sulfas Leki przeciwbólowe
149.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o niemodyfikowanym uwalnianiu Morphini sulfas Leki przeciwbólowe
150.1 Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon Oxycodoni hydrochloridum Leki przeciwbólowe
150.2 Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina Dihydrocodeini tartras Leki przeciwbólowe
150.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - metadon Methadoni hydrochloridum Inne leki działające na układ nerwowy
150.4 Opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon w połączeniach Oxycodoni hydrochloridum + Naloxoni hydrochloridum Leki przeciwbólowe
152.1 Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podpoliczkowego Fentanylum Leki przeciwbólowe
152.2 Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego Fentanylum Leki przeciwbólowe
152.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podjęzykowego Buprenorphinum Leki przeciwbólowe
152.4 Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego Buprenorphinum Leki przeciwbólowe
152.4 Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego Fentanylum Leki przeciwbólowe
153.2 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego Tramadoli hydrochloridum Leki przeciwbólowe
153.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Leki przeciwbólowe
153.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Tramadolum + Paracetamolum Leki przeciwbólowe
153.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Tramadoli hydrochloridum Leki przeciwbólowe
153.3 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Leki przeciwbólowe
153.4 Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Tramadoli hydrochloridum Leki przeciwbólowe
153.5 Opioidowe leki przeciwbólowe - tapentadol Tapentadolum Leki przeciwbólowe
154.0 Leki przeciwmigrenowe - ergotamina Ergotamini tartras Leki przeciwbólowe
155.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego Phenobarbitalum Leki przeciwdrgawkowe
156.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenytoina Phenytoinum Leki przeciwdrgawkowe
157.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - etosuksymid Ethosuximidum Leki przeciwdrgawkowe
158.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny Clonazepamum Leki przeciwdrgawkowe
159.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne Carbamazepinum Leki przeciwdrgawkowe
159.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne Carbamazepinum Leki przeciwdrgawkowe
160.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne Oxcarbazepinum Leki przeciwdrgawkowe
160.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - płynne postacie farmaceutyczne Oxcarbazepinum Leki przeciwdrgawkowe
161.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu Acidum valproicum Leki przeciwdrgawkowe
161.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu Natrii valproas Leki przeciwdrgawkowe
161.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu Natrii valproas Leki przeciwdrgawkowe
161.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu Acidum valproicum + Natrii valproas Leki przeciwdrgawkowe
162.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - płynne postacie farmaceutyczne Vigabatrinum Leki przeciwdrgawkowe
162.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigabatryna - stałe postacie farmaceutyczne Vigabatrinum Leki przeciwdrgawkowe
162.3 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne Tiagabinum Leki przeciwdrgawkowe
163.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne Lamotriginum Leki przeciwdrgawkowe
163.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne Lamotriginum Leki przeciwdrgawkowe
164.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat Topiramatum Leki przeciwdrgawkowe
165.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna Gabapentinum Leki przeciwdrgawkowe
166.1 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne Levetiracetamum Leki przeciwdrgawkowe
166.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne Levetiracetamum Leki przeciwdrgawkowe
166.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne Levetiracetamum Leki przeciwdrgawkowe
167.0 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden Biperideni hydrochloridum Leki stosowane w chorobie Parkinsona
168.0 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy Levodopum + Benserazidum Leki stosowane w chorobie Parkinsona
168.0 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawierające lewodopę z inhibitorem dekarboksylazy Levodopum + Carbidopum Leki stosowane w chorobie Parkinsona
169.0 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - amantadyna Amantadini hydrochloridum Leki stosowane w chorobie Parkinsona
170.0 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych Piribedilum Leki stosowane w chorobie Parkinsona
170.0 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych Pramipexolum Leki stosowane w chorobie Parkinsona
170.0 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoniści receptorów dopaminowych Ropinirolum Leki stosowane w chorobie Parkinsona
171.0 Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina Selegilinum Leki stosowane w chorobie Parkinsona
173.1 Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania doustnego Levomepromazinum Leki psycholeptyczne
176.0 Leki przeciwpsychotyczne - perazyna Perazinum Leki psycholeptyczne
177.1 Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Haloperidolum Leki psycholeptyczne
177.2 Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Haloperidolum Leki psycholeptyczne
177.3 Leki przeciwpsychotyczne - haloperydol do podawania pozajelitowego Haloperidoli decanoas Leki psycholeptyczne
178.1 Leki przeciwpsychotyczne - klozapina i sulpiryd do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Sulpiridum Leki psycholeptyczne
178.1 Leki przeciwpsychotyczne - klozapina i sulpiryd do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Clozapinum Leki psycholeptyczne
178.1 Leki przeciwpsychotyczne - lurazydon Lurasidonum Leki psycholeptyczne
178.11 Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd Amisulpridum Leki psycholeptyczne
178.13 Leki przeciwpsychotyczne - kariprazyna Cariprazine Leki psycholeptyczne
178.2 Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Olanzapinum Leki psycholeptyczne
178.2 Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Olanzapina Leki psycholeptyczne
178.3 Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Quetiapinum Leki psycholeptyczne
178.5 Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego Risperidonum Leki psycholeptyczne
178.7 Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol Aripiprazolum Leki psycholeptyczne
178.8 Leki przeciwpsychotyczne - sertindol Sertindolum Leki psycholeptyczne
178.9 Leki przeciwpsychotyczne - zyprasydon Ziprasidonum Leki psycholeptyczne
179.1 Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Flupentixolum Leki psycholeptyczne
179.2 Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania pozajelitowego Flupentixolum Leki psycholeptyczne
179.3 Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Chlorprothixeni hydrochloridum Leki psycholeptyczne
179.4 Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Zuclopenthixolum Leki psycholeptyczne
179.5 Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania pozajelitowego Zuclopenthixoli decanoas Leki psycholeptyczne
180.0 Leki przeciwpsychotyczne - Lit do podawania doustnego w postaci węglanu Lithii carbonas Leki psycholeptyczne
181.1 Leki przeciwlękowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki ) Diazepamum Leki psycholeptyczne
182.0 Leki przeciwlękowe - buspiron Buspironi hydrochloridum Leki psycholeptyczne
183.0 Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe Clomipramini hydrochloridum Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Fluvoxaminum Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Fluvoxamini maleas Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Sertralinum Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Sertraline Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Paroxetinum Psychoanaleptyki
184.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny Fluoxetinum Psychoanaleptyki
186.0 Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera Rivastigminum Psychoanaleptyki
186.0 Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera Donepezili hydrochloridum Psychoanaleptyki
186.0 Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera Donepezil hydrochloride Psychoanaleptyki
186.0 Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera Rivastigminum Psychoanaleptyki
187.0 Leki przeciwdepresyjne - inne Duloxetinum Psychoanaleptyki
187.0 Leki przeciwdepresyjne - inne Venlafaxinum Psychoanaleptyki
187.0 Leki przeciwdepresyjne - inne Tianeptinum natricum Psychoanaleptyki
187.0 Leki przeciwdepresyjne - inne Tianeptinum Psychoanaleptyki
187.0 Leki przeciwdepresyjne - inne Trazodoni hydrochloridum Psychoanaleptyki
188.0 Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy Pyridostigmini bromidum Inne leki działające na układ nerwowy
191.0 Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol Riluzolum Inne leki działające na układ nerwowy
192.0 Leki przeciwmalaryczne - chlorochina Chloroquinum Leki przeciw pierwotniakom
194.1 Leki przeciwrobacze - mebendazol Mebendazolum Leki stosowane w inwazjach pasożytniczych
196.0 Kortykosteroidy do stosowania do nosa Mometasoni furoas Leki stosowane donosowo
196.0 Kortykosteroidy do stosowania do nosa Mometasoni fuoras Leki stosowane donosowo
196.0 Kortykosteroidy do stosowania do nosa Fluticasoni propionas Leki stosowane donosowo
197.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu Fenoteroli hydrobromidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
197.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu Salbutamolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
197.2 Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego Salbutamolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
198.0 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Formoteroli fumaras Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
198.0 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
198.0 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Formoteroli fumaras Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
198.0 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Salmeterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach Indakaterol + Mometazonu furoinian Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach Fluticasoni propionas + Salmeterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.1 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach Fluticasoni propionas + Salmeterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.2 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach Indakaterol + Mometazonu furoinian Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.2 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.2 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.2 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.2 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.2 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach Fluticasoni propionas + Salmeterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.3 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach Indakaterol + Mometazonu furoinian Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.3 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.3 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.3 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.3 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach Fluticasoni propionas + Salmeterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.4 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami i lekami antycholinergicznymi Indakaterol + Glikopironium bromek + Mometazonu furoinian Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.4 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami i lekami antycholinergicznymi Formoteroli fumaras dihydricus + Glycopyrronium + Budesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.4 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami i lekami antycholinergicznymi Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronium Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
199.4 Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami i lekami antycholinergicznymi Fluticasoni furoas + Umeclidinium + Vilanterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.1 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole Ciclesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.1 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole Fluticasoni propionas Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.1 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole Budesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.2 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach Budesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.3 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w średnich dawkach Budesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
200.4 Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach Budesonidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.1 Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu Ipratropii bromidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.1 Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.2 Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Umeclidinii bromidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.2 Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Glycopyrronii bromidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.2 Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Tiotropium Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.2 Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe Tiotropii bromidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.3 Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu Olodaterolum + Tiotropium Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.3 Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu Indacaterolum + Glycopyrronii bromidum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
201.3 Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu Umeclidinii bromidum + Vilanterolum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
203.0 Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu Theophyllinum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
203.0 Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu Theophylline Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
204.0 Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych Montelukastum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
204.0 Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych Montelukastum Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
206.2 Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego Thiethylperazinum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Rupatadinum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Desloratadinum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Loratadinum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Levocetirizini dihydrochloridum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Levocetirizine Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Cetirizinum Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Cetirizine dihydrochloride Leki przeciwhistaminowe
207.1 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne Cetirizini dihydrochloridum Leki przeciwhistaminowe
207.2 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Desloratadinum Leki przeciwhistaminowe
207.2 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Loratadinum Leki przeciwhistaminowe
207.2 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Levocetirizini dihydrochloridum Leki przeciwhistaminowe
207.2 Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne Cetirizini dihydrochloridum Leki przeciwhistaminowe
208.0 Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu Gentamicinum Leki okulistyczne
210.0 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak Diclofenacum natricum Leki okulistyczne
210.0 Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak Diclofenacum Leki okulistyczne
211.0 Leki przeciwjaskrowe - parasympatykomimetyki - pilokarpina Pilocarpini hydrochloridum Leki okulistyczne
212.2 Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu Dorzolamidum + Timololum Leki okulistyczne
212.2 Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu Brimonidini tartras + Timololum Leki okulistyczne
212.2 Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu Brinzolamidum Leki okulistyczne
212.2 Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu Dorzolamidum Leki okulistyczne
212.2 Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhydrazy węglanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu Brimonidini tartras Leki okulistyczne
213.0 Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu Betaxololum Leki okulistyczne
213.0 Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu Timololum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Tafluprostum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Travoprostum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Bimatoprostum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Latanoprostum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Bimatoprostum + Timololum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Travoprostum + Timololum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Latanoprostum + Timololum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Tafluprostum + Timololum Leki okulistyczne
214.0 Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone Latanoprostum Leki okulistyczne
214.1 Alergeny kurzu domowego Alergeny kurzu domowego Alergeny
214.1 Alergeny kurzu domowego Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego Alergeny
214.4 Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego mieszanki alergoidów pyłku roślin Alergeny
214.4 Alergeny pyłków roślin - produkty do leczenia podtrzymującego pojedyncze alergoidy pyłków roślin Alergeny
225.0 Leki przeciwdepresyjne - mianseryna Mianserinum Psychoanaleptyki
225.0 Leki przeciwdepresyjne - mianseryna Mianserini hydrochloridum Psychoanaleptyki
225.1 Leki przeciwdepresyjne - agomelatyna Agomelatinum Psychoanaleptyki
225.2 Leki przeciwdepresyjne - wortioksetyna Vortioxetini hydrobromidum Psychoanaleptyki
226.0 Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu Tropicamidum Leki okulistyczne
226.0 Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu Atropini sulfas Leki okulistyczne
227.0 Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -moklobemid Moclobemidum Psychoanaleptyki
230.0 Leki przeciwnowotworowe antymetabolity - merkaptopuryna Mercaptopurinum Cytostatyki
231.0 Leki stosowane w chorobach kości - przeciwciała monoklonalne - denosumab Denosumabum Leki stosowane w chorobach kości
233.0 Leki przeciwnowotworowe - leki alkilujące - chlorambucyl Chlorambucilum Cytostatyki
234.0 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity - analogi puryn - tioguanina Tioguaninum Cytostatyki
235.0 Leki przeciwnowotworowe - leki alkilujące - melfalan Melphalanum Cytostatyki
236.0 Leki przeciwnowotworowe - leki alkilujące - busulfan Busulfanum Cytostatyki
237.0 Leki przeciwnowotworowe - antagoniści hormonów i leki zbliżone - degareliks Degarelixum Leki stosowane w terapii hormonalnej
238.0 Inne leki działające na układ nerwowy - tetrabenazyna Tetrabenazinum Inne leki działające na układ nerwowy
239.0 Leki chelatujące miedź - penicylamina Penicillaminum Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
240.0 Leki przeciwprątkowe - inne - etambutol Ethambutoli hydrochloridum Leki przeciwprątkowe
241.0 Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym - konestat alfa Conestatum alfa Pozostałe leki hematologiczne
241.1 Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym – ludzki inhibitor C1-esterazy Inhibitor C1-esterazy, ludzki Pozostałe leki hematologiczne
241.2 Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym - ikatybant Icatibantum Pozostałe leki hematologiczne
242.0 Leki działające na układ nerwowy - pregabalina Pregabalinum Leki przeciwdrgawkowe
244.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lakozamid - stałe postacie farmaceutyczne Lacosamidum Leki przeciwdrgawkowe
244.2 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego -  lakozamid -  płynne postacie farmaceutyczne Lacosamidum Leki przeciwdrgawkowe
245.0 Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby – kwas ursodeoksycholowy Acidum ursodeoxycholicum Leki stosowane w chorobach wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
247.0 Szczepionki przeciw grypie Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana Szczepionki
247.0 Szczepionki przeciw grypie Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum (szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana) Szczepionki
248.0 Kortykosteroidy do stosowania na skórę - preparaty złożone Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Kortykosteroidy
248.0 Kortykosteroidy do stosowania na skórę - preparaty złożone Betamethasonum + Acidum salicylicum Kortykosteroidy
249.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - briwaracetam Brivaracetamum Leki przeciwdrgawkowe
251.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - flozyny Empagliflozinum Leki stosowane w cukrzycy
251.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - flozyny Canagliflozinum Leki stosowane w cukrzycy
251.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - flozyny Dapagliflozinum Leki stosowane w cukrzycy
252.0 Leki przeciwcukrzycowe - agoniści GLP-1 Semaglutidum Leki stosowane w cukrzycy
252.0 Leki przeciwcukrzycowe - agoniści GLP-1 Dulaglutidum Leki stosowane w cukrzycy
252.0 Leki przeciwcukrzycowe - agoniści GLP-1 Insulinum glarginum + Lixisenatidum Leki stosowane w cukrzycy
253.0 Leki stosowane w zaparciach - antagoniści receptorów opioidowych Naldemedinum Leki przeczyszczające
255.0 Szczepionki przeciw pneumokokom Szczepionka przeciw pneumokokom sacharydowa, skoniugowana, adsorbowana (13-walentna) Szczepionki
257.0 Cyklosporyna Ciclosporinum Leki okulistyczne
258.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4 Vildagliptinum Leki stosowane w cukrzycy
258.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4 Sitagliptinum Leki stosowane w cukrzycy
258.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4 Vildagliptinum + Metformini hydrochloridum Leki stosowane w cukrzycy
258.0 Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory DPP-4 Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum Leki stosowane w cukrzycy
260.0 Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - cenobamat Cenobamate Leki przeciwdrgawkowe
[zobacz pełną listę substancji czynnych]

Lista bezpłatnych leków dla dzieci

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

LP Substancja czynna Nazwa i postać leku Zawartość opakowania Numer GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt
1 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 05909990055715
2 Aciclovirum Aciclovir Aurovitas, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991413590
3 Aciclovirum Aciclovir Aurovitas, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991413675
4 Aciclovirum Aciclovir Aurovitas, tabl., 800 mg 30 szt. 05909991413736
5 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991049515
6 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991052218
7 Aciclovirum Hascovir, tabl., 800 mg 30 szt. 05909990835782
8 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990840014
9 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990840113
10 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. 05909990840229
11 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. 05909990109319
12 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990109210
13 Acidum mycophenolicum Marelim, tabl. dojel., 180 mg 120 szt. 05909991227272
14 Acidum mycophenolicum Marelim, tabl. dojel., 360 mg 120 szt. 05909991227319
15 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. 05909991203924
16 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 100 szt. 05909990414741
17 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 90 szt. 05909991314675
18 Acidum ursodeoxycholicum Ursopol, kaps. twarde, 300 mg 50 szt. 05909990798223
19 Acidum ursodeoxycholicum Ursoxyn, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909991325794
20 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 05909990244317
21 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 05909990244416
22 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 05909990023813
23 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 05909990694327
24 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 05909991210328
25 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 05909991229610
26 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 05909990694426
27 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 05909990425693
28 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 05909990425754
29 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 05909990425709
30 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 05909990425730
31 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 05909990425747
32 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 100 szt. 05909990907755
33 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 05909990907731
34 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 100 szt. 05909990907786
35 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 30 szt. 05909990907762
36 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 05909990697021
37 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 05909990854462
38 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 05909990696925
39 Adrenalinum Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 μg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 05909991069711
40 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 05909990001118
41 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. 05909990109418
42 Allopurinolum Allupol, tabl., 300 mg 30 szt. 05909991316228
43 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 100 szt. 05907626706529
44 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 50 szt. 05907626706505
45 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 100 szt. 05907626706628
46 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 30 szt 05907626706604
47 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. 05909990163212
48 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. 05909990414819
49 Amiodaroni hydrochloridum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990086818
50 Amisulpridum Amipryd, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991412876
51 Amisulpridum Amipryd, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991412883
52 Amisulpridum Amipryd, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991412906
53 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. 05909990762972
54 Amisulpridum Amisan , tabl., 50 mg 60 szt. 05909990762880
55 Amisulpridum Amisan, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990762996
56 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. 05909990762965
57 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909991348649
58 Amisulpridum ApoSuprid, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991348557
59 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990840915
60 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990841011
61 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909991471248
62 Amisulpridum Solian, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990840816
63 Amisulpridum Solian, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991452261
64 Amisulpridum Solian, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991466114
65 Amisulpridum Symamis, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991410773
66 Amisulpridum Symamis, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991410803
67 Amlodipini besilas ApoAmlo, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991322885
68 Amlodipini besilas ApoAmlo, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991322816
69 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990642267
70 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990642311
71 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991099022
72 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991067540
73 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991436636
74 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991098926
75 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991067533
76 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991436759
77 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008734
78 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008635
79 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991068073
80 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991068097
81 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991067977
82 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991067991
83 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990800551
84 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990800469
85 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990842698
86 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990842476
87 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991361020
88 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990048977
89 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991464462
90 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991478148
91 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991361013
92 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990048939
93 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990799817
94 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990799718
95 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990907519
96 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2,5 mg 30 szt. 05909990907311
97 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990907410
98 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990993116
99 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990993017
100 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990963119
101 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990963010
102 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. 05909990421824
103 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991042912
104 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990621217
105 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. 05909991043728
106 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 1 g 20 szt. 05909991089146
107 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. 05909991043520
108 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 500 mg 20 szt. 05909991089122
109 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. 05909991043629
110 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 750 mg 20 szt. 05909991089139
111 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909991298258
112 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml 05909990794379
113 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 05909990691517
114 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 20 szt. 05909991089108
115 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. 05909990691319
116 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 20 szt. 05909991089153
117 Amoxicillinum Amoxicillin Aurovitas, tabl. do sporz. zaw. doustnej, 1000 mg 16 szt. 05909991373139
118 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 05909990066117
119 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 05909990083619
120 Amoxicillinum Ospamox 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 20 szt. 05909990778041
121 Amoxicillinum Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 05909990788453
122 Amoxicillinum Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg 20 szt. 05909990788477
123 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 05907626702361
124 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990781874
125 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 05909990293322
126 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990293124
127 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 05909990293223
128 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 1 but a 50 ml 07613421046941
129 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 1 but. a 100 ml 07613421046934
130 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. 05909990649747
131 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. 05909990646906
132 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 05909990894833
133 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 05909990894819
134 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 05909990894826
135 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909990081912
136 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909990411115
137 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991243319
138 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991250324
139 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991322939
140 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991012960
141 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991449544
142 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909991284220
143 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991284237
144 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH Extra, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 1 but. a 100 ml 05909991343279
145 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (but.) 05909991343262
146 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (but.) 05909991343255
147 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg 14 sasz. 05903060615908
148 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05903060615922
149 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05903060615953
150 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 1 but. a 100 ml 05909990614318
151 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 05909990614288
152 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. 05909990064120
153 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909990368235
154 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909997199702
155 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909990717521
156 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991209483
157 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991248949
158 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997198385
159 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997217345
160 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997230542
161 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991093990
162 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909990744848
163 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (14 g) 05909991233846
164 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909991233525
165 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991233624
166 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Penlac, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991441517
167 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Penlac, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991444440
168 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Polamoklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991392772
169 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991042073
170 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991423513
171 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991474027
172 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05909991042080
173 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05909991423520
174 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05909991474034
175 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 1 but. 140 ml 05909990793587
176 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 1 but. 70 ml 05909990793600
177 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml 05909990793594
178 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909990430628
179 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 21 szt. 05909990430611
180 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991087715
181 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05904016012444
182 Amoxicillinum trihydricum + Kalii clavulonas Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991395759
183 Aripiprazolum Abilify, tabl., 10 mg 56 szt. 05038256002573
184 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 05901878600888
185 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 05903792743528
186 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 05909990002306
187 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 56 szt. 05901878600895
188 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 56 szt. 05903792743535
189 Aripiprazolum Abilify, tabletki, 15 mg 56 szt. 05909990002337
190 Aripiprazolum Abilify, tabletki, 30 mg 56 szt. 05909990002382
191 Aripiprazolum Apiprax, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991279691
192 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 28 szt. 05906414001068
193 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 56 szt. 05906414001730
194 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 84 szt. 05906414001747
195 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 28 szt. 05906414001075
196 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 56 szt. 05906414001754
197 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 84 szt. 05906414001761
198 Aripiprazolum Apra, tabl., 30 mg 28 szt. 05906414001082
199 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05906414001020
200 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 05906414001648
201 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 05906414001655
202 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05906414001037
203 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 05906414001662
204 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 05906414001679
205 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 30 mg 28 szt. 05906414001044
206 Aripiprazolum Aribit ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991251475
207 Aripiprazolum Aribit, tabl., 10 mg 56 szt. 05907529463284
208 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 05907529463314
209 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 56 szt. 05907529463338
210 Aripiprazolum Aribit, tabl., 30 mg 56 szt. 05907529463383
211 Aripiprazolum Aricogan, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991265526
212 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991232733
213 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991232832
214 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 30 szt. 05909991232849
215 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991232856
216 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 60 szt. 05909991232863
217 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 90 szt. 05909991232887
218 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991232931
219 Aripiprazolum Aripiprazole +pharma, tabl., 15 mg 30 szt. 05901720140241
220 Aripiprazolum Aripiprazole Aurovitas, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (w blistrach perforowanych) 05909991270223
221 Aripiprazolum Aripiprazole Aurovitas, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991339951
222 Aripiprazolum Aripiprazole Orion, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991263850
223 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 05907626705690
224 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 05907626705713
225 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 05907626705836
226 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 05907626705850
227 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991404659
228 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 10 mg 56 szt. 05909991404666
229 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991404673
230 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991404680
231 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991404710
232 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 30 mg 56 szt. 05909991404727
233 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991404635
234 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 5 mg 56 szt. 05909991404642
235 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 05902020241447
236 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991205225
237 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 szt. 05909991205256
238 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991205324
239 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991205355
240 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991205423
241 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991229733
242 Aripiprazolum Asduter, tabletki, 10 mg 28 szt. 05909991229696
243 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991236946
244 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991236953
245 Atomoxetinum Atofab, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. 09008732012224
246 Atomoxetinum Atofab, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. 09008732012231
247 Atomoxetinum Atomoksetyna Medice, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 05909991412173
248 Atomoxetinum Atomoksetyna Medice, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991412241
249 Atomoxetinum Auroxetyn, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. 05909991393380
250 Atomoxetinum Auroxetyn, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. 05909991393601
251 Atomoxetinum Auroxetyn, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. 05909991393496
252 Atomoxetinum Auroxetyn, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. 05909991393717
253 Atomoxetinum Auroxetyn, kaps. twarde, 40 mg 30 szt. 05909991508241
254 Atomoxetinum Konaten, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. 05909991390938
255 Atomoxetinum Konaten, kaps. twarde, 18 mg 28 szt. 05909991390952
256 Atomoxetinum Konaten, kaps. twarde, 25 mg 28 szt. 05909991390976
257 Atomoxetinum Konaten, kaps. twarde, 40 mg 28 szt. 05909991390990
258 Atorvastatin Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991124618
259 Atorvastatin Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05907695215137
260 Atorvastatin Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05907695215359
261 Atorvastatin Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991124717
262 Atorvastatin Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05907695215144
263 Atorvastatin Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05907695215366
264 Atorvastatin Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991124816
265 Atorvastatin Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05907695215151
266 Atorvastatin Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05907695215373
267 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990787586
268 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990787609
269 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990787647
270 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990991815
271 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990336647
272 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990991914
273 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05909991013806
274 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990419173
275 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909990885282
276 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 szt. 05909990885299
277 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990623464
278 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05909990623471
279 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990623488
280 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909990885336
281 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990885374
282 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (butelka) 05909990938926
283 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (butelka) 05909990938995
284 Atorvastatinum Atorvastatin Aurovitas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991321710
285 Atorvastatinum Atorvastatin Aurovitas, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 05909991321611
286 Atorvastatinum Atorvastatin Aurovitas, tabletki powlekane, 20 mg 90 szt. 05909991321659
287 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991382896
288 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991382902
289 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 07311920002252
290 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991382919
291 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991382926
292 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 07311920002276
293 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 07311920002269
294 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909991382933
295 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991382940
296 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990900053
297 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990899920
298 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05909990899951
299 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990899975
300 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990900275
301 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05909990900305
302 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990900336
303 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990900459
304 Atorvastatinum Atorvastatin Medreg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991444686
305 Atorvastatinum Atorvastatin Medreg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991444730
306 Atorvastatinum Atorvastatin Medreg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991444792
307 Atorvastatinum Atorvastatin Medreg, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991444853
308 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990077847
309 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990077939
310 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990078028
311 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991041298
312 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990573400
313 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990573530
314 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991479992
315 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990573547
316 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991011383
317 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990905508
318 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909990905539
319 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990905553
320 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990905638
321 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05909990905652
322 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990905676
323 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990905782
324 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05909990905805
325 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990905867
326 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991042097
327 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991042103
328 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991415976
329 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991042134
330 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909991419042
331 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991042141
332 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990338290
333 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990338368
334 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990338436
335 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990338443
336 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990957071
337 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990810161
338 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05909990810178
339 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990810185
340 Atorvastatinum Tulip 80 mg, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990810208
341 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990998814
342 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909990998821
343 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990998838
344 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990998913
345 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05909990998920
346 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990998937
347 Atorvastatinum calcicum trihydricum Apo-Atorva, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991403911
348 Atorvastatinum calcicum trihydricum Apo-Atorva, tabl. powl., 30 mg 60 szt. 05909991403935
349 Atorvastatinum calcicum trihydricum Apo-Atorva, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909991403997
350 Atropini sulfas Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 05909990243112
351 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990232826
352 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. 05909990232819
353 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. 05909990277810
354 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991054816
355 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909991034412
356 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991035518
357 Azithromycinum Azithromycin Genoptim, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990969876
358 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909990573738
359 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909997214023
360 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909997223537
361 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990573752
362 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909997214030
363 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909997223551
364 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990635320
365 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990635337
366 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990635344
367 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 37,5 ml 05907626702682
368 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991087319
369 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 20 ml 05909990073566
370 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 05909990073573
371 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909991098421
372 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991098520
373 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990713608
374 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (w blistrze) 05909991108830
375 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742219
376 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990742226
377 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. 05909990742318
378 Azithromycinum Sumamed, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742110
379 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. 05909990846214
380 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990742417
381 Benazeprili hydrochloridum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990118915
382 Benazeprili hydrochloridum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990119011
383 Benazeprili hydrochloridum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990118816
384 Benzathini phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 60 ml 05909990363216
385 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990121625
386 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 10 ml 05909990186525
387 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 5 ml 05909990186518
388 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991097066
389 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991097073
390 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991335663
391 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991335670
392 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990008469
393 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka po 3 ml 05909991310769
394 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05909991310776
395 Bimatoprostum + Timololum Bimaroz Duo, krople do oczu, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991376772
396 Bimatoprostum + Timololum Bimaroz Duo, krople do oczu, 0,3+5 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991376789
397 Bimatoprostum + Timololum Bimifree Combi, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991422356
398 Bimatoprostum + Timololum Bimifree Combi, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991422363
399 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990574315
400 Biperideni hydrochloridum Akineton SR 4 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909990884216
401 Biperideni hydrochloridum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909990193219
402 Biperideni hydrochloridum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991265762
403 Biperideni hydrochloridum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991447311
404 Bisoprolol fumarate Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909991066529
405 Bisoprolol fumarate Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991066420
406 Bisoprololi fumaras Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909991197049
407 Bisoprololi fumaras Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991197056
408 Bisoprololi fumaras Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991197070
409 Bisoprololi fumaras Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991197063
410 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991152017
411 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991151911
412 Bisoprololi fumaras Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991015114
413 Bisoprololi fumaras Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991015015
414 Bisoprololi fumaras Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990633852
415 Bisoprololi fumaras Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909990633869
416 Bisoprololi fumaras Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990633791
417 Bisoprololi fumaras Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909990633807
418 Bisoprololi fumaras Sobycor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991097523
419 Bisoprololi fumaras Sobycor, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909991097554
420 Bisoprololi fumaras Sobycor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991097400
421 Bisoprololi fumaras Sobycor, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991097448
422 Brimonidini tartras Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 05909990865024
423 Brimonidini tartras Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990874194
424 Brimonidini tartras Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 but.po 5 ml 05906414000900
425 Brimonidini tartras Briglau Free, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991379483
426 Brimonidini tartras Briglau Free, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991379490
427 Brimonidini tartras Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 05909990974641
428 Brimonidini tartras Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909990677733
429 Brimonidini tartras + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990570546
430 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990869114
431 Brinzolamidum Brinzolamide Genoptim, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991250386
432 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991223571
433 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991223588
434 Brivaracetamum Briviact, roztwór doustny, 10 mg/ml 300 ml 05909991272234
435 Brivaracetamum Briviact, tabl. powl., 50 mg 56 szt. 05909991272333
436 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2,5 mg 30 szt. 05909990211913
437 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306137
438 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306144
439 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306151
440 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283629
441 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283650
442 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283698
443 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. (zestaw startowy) 05909990337354
444 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. (zestaw startowy) 05909990337323
445 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337286
446 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 μg/dawkę inh. 120 szt. 05909991223793
447 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 μg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991204082
448 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 μg/dawkę inh. 120 szt. 05909991223809
449 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 μg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991203986
450 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 05909990335169
451 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 05909990335176
452 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002522
453 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002539
454 Budesonidum CortimentMMX, tabl. o przedł. uwalnianiu, 9 mg 30 szt. 05909991205966
455 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 05909990430314
456 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. 05909990926213
457 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. 05909990926312
458 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/2 ml 20 szt. 05909991107925
459 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005696
460 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005733
461 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 05909990677313
462 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 05909990677412
463 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445615
464 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445714
465 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445813
466 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909991233099
467 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909991269784
468 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Airbufo Forspiro, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh. po 60 dawek 07613421020866
469 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Airbufo Forspiro, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 07613421047047
470 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Airbufo Forspiro, proszek do inhalacji, podzielony, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 2 inh. po 60 dawek 05907626709476
471 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. 05909991137458
472 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909991137625
473 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg 1 inhalator (120 dawek) 05909991136932
474 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 320+9 µg 1 inhalator (60 dawek) 05909991136963
475 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Oxodil Combo, proszek do inhalacji, podzielony, 160+4,5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05903060620971
476 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Oxodil Combo, proszek do inhalacji, podzielony, 160+4,5 µg/dawkę 2 inh.po 60 daw. 05903060620988
477 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Oxodil Combo, proszek do inhalacji, podzielony, 320+9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05903060620995
478 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh. po 120 daw. 05909990873074
479 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990873241
480 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990872886
481 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh. po 120 daw. 05000456011648
482 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. - blister 05909991235635
483 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. - blister 05909991235642
484 Buprenorphinum Melodyn 35 μg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 05909990938056
485 Buprenorphinum Melodyn 52,5 μg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 05909990938087
486 Buprenorphinum Melodyn 70 μg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 05909990938131
487 Buprenorphinum Transtec 35 μg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966127
488 Buprenorphinum Transtec 52,5 μg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966226
489 Buprenorphinum Transtec 70 μg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966325
490 Buspironi hydrochloridum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 05909990073603
491 Buspironi hydrochloridum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 05909997201450
492 Buspironi hydrochloridum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 05909997213538
493 Buspironi hydrochloridum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990073597
494 Busulfanum Myleran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 05909990277919
495 Calcipotriolum + Betamethasonum Betacal, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 30 g 05901549565249
496 Calcipotriolum + Betamethasonum Betacal, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 05901549565256
497 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet, maść, (50 µg+0,5 mg)/g 1 tuba po 30 g 05909990979738
498 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 30 g 05909990948376
499 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 05909990948383
500 Calcipotriolum + Betamethasonum Duosone, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 tuba po 30 g 03830070472080
501 Calcipotriolum + Betamethasonum Duosone, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 tuba po 60 g 03830070472097
502 Calcipotriolum + Betamethasonum Enstilar, piana na skórę, (50 µg+0,5 mg)/g 60 g 05909991283599
503 Calcipotriolum + Betamethasonum Psotriol, maść, (50 µg+0,5 mg)/g 1 tuba po 60 g 05909991409999
504 Calcipotriolum + Betamethasonum Psotriol, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 05909991441029
505 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991433109
506 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 32 mg 28 szt. 05909991466602
507 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991453398
508 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991470005
509 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991474119
510 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991499655
511 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990937172
512 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991453329
513 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991454883
514 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991455057
515 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 30 szt. 05909991496456
516 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909990937196
517 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909991453336
518 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909991454890
519 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909991455064
520 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 60 szt. 05909991496463
521 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 32 mg 28 szt. 05909990937264
522 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 32 mg 28 szt. 05909991453367
523 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 32 mg 28 szt. 05909991454777
524 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 32 mg 28 szt. 05909991455118
525 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991448912
526 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990937080
527 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 05909990937103
528 Candesartanum cilexetili Carzap, tabletki, 32 mg 30 szt. 05909991438876
529 Candesartanum cilexetili Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990962945
530 Candesartanum cilexetili Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990962839
531 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990772193
532 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 30 szt. 05909991475680
533 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 30 szt. 05909991475925
534 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 60 szt. 05909991475697
535 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 60 szt. 05909991475932
536 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991475505
537 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991475758
538 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990772162
539 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 30 szt. 05909991475482
540 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 30 szt. 05909991475666
541 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 60 szt. 05909991475499
542 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 60 szt. 05909991475673
543 Candesartanum cilexetili Ranacand, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990801350
544 Candesartanum cilexetili Ranacand, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990801367
545 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990739653
546 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 szt. 05909990739707
547 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990739592
548 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 56 tabl. 05909990772209
549 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990772230
550 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 56 tabl. 05909990772179
551 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909990043910
552 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 05909991030315
553 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 05909991014216
554 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 05909991014223
555 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909991014117
556 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. 05909990244515
557 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. 05909990244614
558 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 05909990120215
559 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 05909990120116
560 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 05909990341917
561 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 05909990341924
562 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12,5 mg 30 szt. 05909990570430
563 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990570409
564 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6,25 mg 30 szt. 05909990570454
565 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909990074099
566 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990074129
567 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. 05909990074051
568 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12,5 mg 30 szt. 05909990727148
569 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990727193
570 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6,25 mg 30 szt. 05909990727100
571 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12,5 mg 30 szt. 05909991017019
572 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991017118
573 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3,125 mg 30 szt. 05909991016814
574 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. 05909991016913
575 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12,5 mg 30 szt. 05909990216505
576 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990216567
577 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3,125 mg 30 szt. 05909990216604
578 Carvedilolum Coryol, tabl., 6,25 mg 30 szt. 05909990983315
579 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687909
580 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687930
581 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687862
582 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687879
583 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687886
584 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687893
585 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 05909990676514
586 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 05909990676613
587 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 05909990676620
588 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 05909990676712
589 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137411
590 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137428
591 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137510
592 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137527
593 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990775910
594 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990775927
595 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 05909990059515
596 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 17 ml 05909990806812
597 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 05909990806911
598 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 05909990059416
599 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990063840
600 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990063857
601 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990063697
602 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990063703
603 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991255145
604 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991255152
605 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991255183
606 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991255190
607 Cefuroximum Cefuroxime Genoptim, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991353483
608 Cefuroximum Cefuroxime Genoptim, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991353490
609 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909991009229
610 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 50 ml 05909991009212
611 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909991009120
612 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 50 ml 05909991009113
613 Cefuroximum Ceroxim, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991263331
614 Cefuroximum Ceroxim, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991263355
615 Cefuroximum Ceroxim, tabl. powl., 250 mg 20 szt. 05909991263362
616 Cefuroximum Ceroxim, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 05909991263416
617 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 05909991263386
618 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 05909991263409
619 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991231194
620 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991231217
621 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. 05909990224951
622 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. 05907626701753
623 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. 05909990224456
624 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 05907626701760
625 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991265328
626 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990216383
627 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991067946
628 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990216390
629 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991067953
630 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909991471637
631 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 8 szt. 05909991471620
632 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1500 mg 10 fiol. 05909990069927
633 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990051342
634 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 50 ml 05909990051335
635 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 50 ml (39,98 g granulatu) 05909990468812
636 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 05909990083213
637 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990083312
638 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909997196350
639 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990083411
640 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991283575
641 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991359331
642 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991399290
643 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991433093
644 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997196077
645 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997200118
646 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997210605
647 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990083435
648 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991418212
649 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991425203
650 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991082932
651 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991082949
652 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991401641
653 Cetirizine dihydrochloride Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990410729
654 Cetirizine dihydrochloride Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990410736
655 Cetirizini dihydrochloridum Alermed, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990910793
656 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 1 butelka 10 ml 05909991103811
657 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 1 butelka 20 ml 05909991103835
658 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990851119
659 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990569441
660 Cetirizini dihydrochloridum Amertil, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05907695215250
661 Cetirizini dihydrochloridum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990869725
662 Cetirizini dihydrochloridum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 05909990184736
663 Cetirizini dihydrochloridum Zyrtec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 1 but. 20 ml 05909991386672
664 Cetirizini dihydrochloridum Zyrtec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 1 but. 20 ml 05909991457020
665 Cetirizini dihydrochloridum Zyrtec, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but. po 75 ml 05909990781515
666 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990184637
667 Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 05909990345618
668 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 szt. 05909991139582
669 Chlorprothixeni hydrochloridum Chlorprothixen Hasco, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 05909991474409
670 Chlorprothixeni hydrochloridum Chlorprothixen Hasco, tabl. powl., 50 mg 50 szt. 05909991474416
671 Chlorprothixeni hydrochloridum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 05909990203017
672 Chlorprothixeni hydrochloridum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. 05909990203116
673 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 1 poj. 120 daw. 05909990212064
674 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 1 poj. 60 daw. 05909990218530
675 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 1 poj. 120 daw. 05909990212057
676 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 1 poj. 60 daw. 05909990218523
677 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 05909990787463
678 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 05909990787289
679 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 05909990787357
680 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. 05909990946624
681 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. 05909990946426
682 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. 05909990946525
683 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909990946716
684 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909991460679
685 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909991480424
686 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 05909990406111
687 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 05909990336814
688 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 05909990336616
689 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 05909990336715
690 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909990336913
691 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990499113
692 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990066414
693 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990066216
694 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990308514
695 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990334964
696 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990729012
697 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991033514
698 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991033613
699 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990773626
700 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990781010
701 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 05909991036546
702 Clarithromycinum Klabax EC, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909991426453
703 Clarithromycinum Klabax EC, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909991426446
704 Clarithromycinum Klabax EC, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909991426477
705 Clarithromycinum Klabax EC, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909991426491
706 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990081165
707 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990045532
708 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 05909990045549
709 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 05909990331727
710 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 05909990331710
711 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but. po 100 ml 05909990780631
712 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but. po 60 ml 05909990780624
713 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990331819
714 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990331826
715 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990719419
716 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991030117
717 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991023416
718 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. 05909991001438
719 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. 05909991001520
720 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 16 szt. 05909991001537
721 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. 05909991001544
722 Clindamycinum Clindanea, tabl. powl., 600 mg 12 szt. 05909991414207
723 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 szt. 05909990071210
724 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 szt. 05909990306435
725 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 szt. 05909990071111
726 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 05907626707397
727 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 05909990067510
728 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 05909990369928
729 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 05909997013800
730 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 05909997196497
731 Clomipramini hydrochloridum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 05909990295111
732 Clomipramini hydrochloridum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990294916
733 Clomipramini hydrochloridum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990295012
734 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg 30 szt. 05909990135615
735 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990135516
736 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990295715
737 Clozapinum Clopizam, tabl., 100 mg 100 szt. 05909991327736
738 Clozapinum Clopizam, tabl., 100 mg 50 szt. 05909991327705
739 Clozapinum Clopizam, tabl., 25 mg 50 szt. 05909991327606
740 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 szt. 05909990139521
741 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 szt. 05909990139422
742 Clozapinum Symcloza, tabl., 100 mg 50 szt. 05909991373443
743 Clozapinum Symcloza, tabl., 200 mg 50 szt. 05909991373467
744 Clozapinum Symcloza, tabl., 25 mg 50 szt. 05909991373382
745 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 05909991047818
746 Colistimethatum natricum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 05909990366514
747 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1,2 j./g 20 g 05909990015412
748 Conestatum alfa Ruconest, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + zestaw do podawania 08718309680077
749 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990244010
750 Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 50 szt. 05909990240814
751 Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 05909991302108
752 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991032838
753 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991032852
754 Desloratadinum Delortan, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 120 ml 05909990969364
755 Desloratadinum Delortan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990969654
756 Desloratadinum Delortan, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990969678
757 Desloratadinum Deslodyna, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml (but.) 05909990964574
758 Desloratadinum Deslodyna, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990964611
759 Desloratadinum Desloratadine Aurovitas, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991359454
760 Desloratadinum Desloratadine Aurovitas, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 08901175035427
761 Desloratadinum Desloratadine Aurovitas, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991359478
762 Desloratadinum Dynid, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 05909990975921
763 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990979981
764 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 60 szt. 05902020241669
765 Desloratadinum Hitaxa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990981458
766 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg 30 szt. 05909990981359
767 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 05909990981373
768 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909990994533
769 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991480172
770 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991499785
771 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990994540
772 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991480189
773 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991499792
774 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 05909990068548
775 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 240 µg 30 szt. 05909990068579
776 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 05909990068494
777 Dexamethasonum Demezon, tabl., 1 mg 40 szt. 05909991389178
778 Dexamethasonum Demezon, tabl., 4 mg 20 szt. 05909991389208
779 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991297763
780 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991472535
781 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991484729
782 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 4 mg 20 szt. 05909991297480
783 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 40 mg 20 szt. 05909991297879
784 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg 20 szt. 05909991297633
785 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 8 mg 20 szt. 05909991472603
786 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 05904374007854
787 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 20 mg 20 szt. 05900411007351
788 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 4 mg 20 szt. 05900411007276
789 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 05904374007861
790 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 8 mg 20 szt. 05900411007313
791 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 mikrowlewek a 2,5 ml 05909990751518
792 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 mikrowlewek a 2,5 ml 05909990751617
793 Dienogest Diemono, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 05909991405120
794 Dienogestum Aridya, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 05909991430702
795 Dienogestum Diemono, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 05909991473341
796 Dienogestum Diemono, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 05909991487270
797 Dienogestum Endovelle, tabl., 2 mg 28 szt. 05909991398569
798 Dienogestum Endovelle, tabl., 2 mg 84 szt. 05909991398576
799 Dienogestum Probella, tabl., 2 mg 28 szt. 05909991396978
800 Dienogestum Symdieno, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 05909991392871
801 Dienogestum Visanne, tabl., 2 mg 28 szt. 05909990776962
802 Dienogestum Zafrilla, tabl., 2 mg 28 szt. 05907594032552
803 Dihydrocodeini tartras DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909990217045
804 Dihydrocodeini tartras DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 05909990217069
805 Dornasum alfa Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml 30 amp.a 2,5 ml 05909990375813
806 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 butelka 5 ml 05909991344306
807 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki 5 ml 05909991344313
808 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990942855
809 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05900257101015
810 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990643929
811 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 but.po 5 ml 05906414000962
812 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990661329
813 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991310936
814 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991310943
815 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990442423
816 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. po 5 ml 05909991340674
817 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but. po 5 ml 05909991340681
818 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991067267
819 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but.po 5 ml 05909991067274
820 Dorzolamidum + Timololum Oftidorix, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 5 ml 05909990866144
821 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990746705
822 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but.po 5 ml 05906414000955
823 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5  mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991311049
824 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5  mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991311056
825 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabl., 2 mg 30 szt. 05909991305291
826 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991305420
827 Doxazosinum Adadox, tabletki, 2 mg 30 szt. 05909990901890
828 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 30 szt. 05909990902255
829 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 90 szt. 05909990902293
830 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990969517
831 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990969616
832 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990969715
833 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 60 szt. 05909991271367
834 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909990431410
835 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 05909990431519
836 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990854318
837 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990854417
838 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990854516
839 Doxazosinum Doxar XL, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909990790951
840 Doxazosinum Doxar XL, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 90 szt. 05909990884582
841 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990484911
842 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990485017
843 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 szt. 05908289660289
844 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990485116
845 Doxazosinum Doxazosin XR Genoptim, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909990066797
846 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. 05909991149611
847 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991149710
848 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 szt. 05901720140005
849 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 szt. 05901720140012
850 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909990022571
851 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 05909991013820
852 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990491315
853 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990491414
854 Doxazosinum Zoxon 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990903320
855 Doxazosinum Zoxon 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990903429
856 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990903511
857 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 90 szt. 05909990080267
858 Doxycyclinum Doxycyclinum Polfarmex, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. 05909991330576
859 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. 05909990072316
860 Duloxetinum AuroDulox, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991432980
861 Duloxetinum AuroDulox, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991432997
862 Duloxetinum Depratal, tabl. dojelitowe, 30 mg 28 szt. 05909991324551
863 Duloxetinum Depratal, tabl. dojelitowe, 30 mg 56 szt. 05906414003185
864 Duloxetinum Depratal, tabl. dojelitowe, 60 mg 28 szt. 05909991324537
865 Duloxetinum Depratal, tabl. dojelitowe, 60 mg 56 szt. 05906414003192
866 Duloxetinum Dulofor, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991419776
867 Duloxetinum Dulofor, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991419813
868 Duloxetinum Duloxetine +pharma, kaps. dojelitowe, twarde, 30 mg 30 szt. 05901720140296
869 Duloxetinum Duloxetine +pharma, kaps. dojelitowe, twarde, 60 mg 30 szt. 05901720140210
870 Duloxetinum Duloxetine Mylan, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05901797710644
871 Duloxetinum Duloxetine Mylan, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05901797710668
872 Duloxetinum Duloxetine Zentiva, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991231040
873 Duloxetinum Duloxetine Zentiva, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 56 szt. 05909991423636
874 Duloxetinum Duloxetine Zentiva, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991231064
875 Duloxetinum Duloxetine Zentiva, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 56 szt. 05909991231071
876 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991222239
877 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 56 szt. 05909991222253
878 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991222321
879 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991480745
880 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 56 szt. 05909991222345
881 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 56 szt. 05909991480752
882 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 90 mg 28 szt. 05909991352172
883 Duloxetinum Dulxetenon, kaps. dojelitowe twarde, 120 mg 28 szt. 05909991468699
884 Duloxetinum Dulxetenon, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991396688
885 Duloxetinum Dulxetenon, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991396664
886 Duloxetinum Dulxetenon, kaps. dojelitowe twarde, 90 mg 28 szt. 05909991468651
887 Duloxetinum Dutilox, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991249540
888 Duloxetinum Dutilox, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 56 szt. 05909991249618
889 Duloxetinum Dutilox, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991249885
890 Duloxetinum Dutilox, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 56 szt. 05909991249946
891 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990015030
892 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. 05909990015054
893 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990020836
894 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. 05909990020829
895 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990014934
896 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990014958
897 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990891429
898 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990891528
899 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990774920
900 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990048328
901 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990048427
902 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990774821
903 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990775026
904 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz. 05906395161126
905 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz. 05906395161164
906 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05906395161096
907 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05906395161010
908 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05906395161034
909 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05906395161058
910 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05906395161072
911 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. 05909990042579
912 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990926497
913 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg 56 szt. 05909991074975
914 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg 84 szt. 03838989753160
915 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990926534
916 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 40 mg 56 szt. 05909991074999
917 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 40 mg 84 szt. 03838989753191
918 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990841332
919 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg 56 szt. 05909991195755
920 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990841363
921 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg 56 szt. 05909991195762
922 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (blister) 05909990876280
923 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 56 szt. 05909990876327
924 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 84 szt. 05903060619548
925 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (blister) 05909990876778
926 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 56 szt. 05909990876808
927 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 84 szt. 05903060619555
928 Esomeprazolum Texibax, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991268275
929 Esomeprazolum Texibax, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991268282
930 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 szt. 05909990227310
931 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. 05909990244911
932 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990014835
933 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05909990014828
934 Fenoteroli hydrobromidum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990376414
935 Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum Berodual N, aerozol inhalacyjny, roztwór, 50+21 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 dawek 05909990917815
936 Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 05909990101917
937 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990765713
938 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990765416
939 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990765515
940 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990765614
941 Fentanylum Fenta MX 50, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990054626
942 Fentanylum Fenta MX 75, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990054664
943 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 100 µg/h 10 szt. 05909991204853
944 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 100 µg/h 5 szt. 05909990000098
945 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 25 µg/h 10 szt. 05909991204822
946 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 50 µg/h 10 szt. 05909991204839
947 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 50 µg/h 5 szt. 05909990000050
948 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 75 µg/h 10 szt. 05909991204846
949 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 75 µg/h 5 szt. 05909990000081
950 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 05909990699735
951 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 05909990699889
952 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 05909990699643
953 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990043330
954 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. 05909990043163
955 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990043279
956 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990043385
957 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990043224
958 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 05909990955503
959 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955527
960 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 05909990955541
961 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955558
962 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713846
963 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713860
964 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726068
965 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713853
966 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713877
967 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726075
968 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687787
969 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687848
970 Fluconazolum Candifluc/Fluconazolum Aflofarm, syrop, 5 mg/ml 1 but. 150 ml 05909991257804
971 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990662388
972 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990662371
973 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 150 mg 3 szt. 05907529466339
974 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909991283247
975 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 05909990490615
976 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. 05909990490523
977 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 05909990490516
978 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909991097219
979 Fluconazolum Fluconazole Aurovitas, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991462932
980 Fluconazolum Fluconazole Aurovitas, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991462871
981 Fluconazolum Fluconazole Aurovitas, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909991463151
982 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991262679
983 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991262617
984 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909991262488
985 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909991262457
986 Fluconazolum Fluconazole Hasco, syrop, 5 mg/ml 1 but. 150 ml 05909991273798
987 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 05909990859511
988 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 szt. 05909990780181
989 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 szt. 05909990859719
990 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 szt. 05909990017874
991 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 szt. 05909990017881
992 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 05909991022556
993 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 05909991022549
994 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 szt. 05909990859610
995 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 szt. 05909990859672
996 Fluconazolum Fluconazolum Aflofarm, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991423452
997 Fluconazolum Fluconazolum Aflofarm, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909991423506
998 Fluconazolum Fluconazolum Aflofarm, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909991423445
999 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990869756
1000 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990869732
1001 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 150 mg 1 szt. 05909990869763
1002 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 150 mg 7 szt. 05909991365745
1003 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909990869770
1004 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909990869695
1005 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909990869688
1006 Fluconazolum Fluxazol, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991388270
1007 Fluconazolum Fluxazol, kaps. twarde, 150 mg 1 szt. 05909991388287
1008 Fluconazolum Fluxazol, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909991388294
1009 Fluconazolum Fluxazol, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909991388263
1010 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. 05909990980611
1011 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. 05909990642533
1012 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. 05909991118914
1013 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. 05909990980512
1014 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 05904374007885
1015 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. 05909991065515
1016 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990372317
1017 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990776955
1018 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. 05909990770311
1019 Fluoxetinum Fluoxetine Aurovitas, kaps. twarde, 20 mg 30 tabl. 05909991317621
1020 Fluoxetinum Fluxemed, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. 05909990742509
1021 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. 05909990374328
1022 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990374311
1023 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 05909990127214
1024 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 szt. 05909991074258
1025 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 szt. 05909991074296
1026 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. 05909990941612
1027 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. 05909990941629
1028 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt. 05909990139217
1029 Fluticasoni propionas Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 poj. po 120 daw. 05908289660371
1030 Fluticasoni propionas Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 poj. po 120 daw. 05909990570720
1031 Fluticasoni propionas Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę poj. 10 ml (120 dawek) 05909990933839
1032 Fluticasoni propionas Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484621
1033 Fluticasoni propionas Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484720
1034 Fluticasoni propionas Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484522
1035 Fluticasoni propionas Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484829
1036 Fluticasoni propionas Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 05909990851423
1037 Fluticasoni propionas Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 05909990851416
1038 Fluticasoni propionas Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 05909990851522
1039 Fluticasoni propionas Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 05909990851515
1040 Fluticasoni propionas Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. 05909990851317
1041 Fluticasoni propionas Flurhinal, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg/dawkę inh. 120 daw. 05909991401771
1042 Fluticasoni propionas Flurhinal, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg/dawkę inh. 120 daw. 05909991401788
1043 Fluticasoni propionas Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 szt. 05909990938001
1044 Fluticasoni propionas Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. 05909990785858
1045 Fluticasoni propionas Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 szt. 05909990938025
1046 Fluticasoni propionas Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. 05909990785889
1047 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 250+50 µg 1 inh.po 60 daw. 05909991274931
1048 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inh.po 60 daw. 05909991274955
1049 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, podzielony, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991442064
1050 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, podzielony, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991447915
1051 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034870
1052 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 3 inh.po 60 dawek 05909991448523
1053 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034887
1054 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 3 inh.po 60 dawek 05909991448530
1055 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034894
1056 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 3 inh.po 60 dawek 05909991448547
1057 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Aurodisc, proszek do inhalacji, podzielony, 100+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05909991447557
1058 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Aurodisc, proszek do inhalacji, podzielony, 250+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05909991447595
1059 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Aurodisc, proszek do inhalacji, podzielony, 500+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05909991447632
1060 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534670
1061 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534687
1062 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon Pro, proszek do inhalacji, podzielony, 100+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05900411004732
1063 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon Pro, proszek do inhalacji, podzielony, 250+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05900411004749
1064 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon Pro, proszek do inhalacji, podzielony, 500+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05900411004756
1065 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05900411004763
1066 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę odmierzoną 1 poj. 120 dawek 05900411004787
1067 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę odmierzoną 1 poj. 120 dawek 05900411004770
1068 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Fluticomb, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 120 dawek 05909991403959
1069 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Fluticomb, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę odmierzoną 1 inhalator 120 dawek 05909991403966
1070 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Fluticomb, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę odmierzoną 1 inhalator 120 dawek 05909991403898
1071 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salflumix Easyhaler, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę odmierzoną 1 inh.po 60 daw. 05909991383626
1072 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salflumix Easyhaler, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę odmierzoną 1 inh.po 60 daw. 05909991383657
1073 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034900
1074 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034924
1075 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034931
1076 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 120 daw. 05909990907014
1077 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 120 daw. 05909990907113
1078 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 120 daw. 05909990906918
1079 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832422
1080 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832521
1081 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832620
1082 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek  + inhalator Elpenhaler 05909991078980
1083 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek  + inhalator Elpenhaler 05909991079055
1084 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Veriflo, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05909991477585
1085 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Veriflo, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05909991477592
1086 Fluvoxamini maleas Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909991431211
1087 Fluvoxamini maleas Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909991431167
1088 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990347827
1089 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909990347728
1090 Formoteroli fumaras Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. 05909990792924
1091 Formoteroli fumaras Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 μg 180 szt. 07613421020934
1092 Formoteroli fumaras Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 kaps. 05909990937981
1093 Formoteroli fumaras Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. 05909990975914
1094 Formoteroli fumaras dihydricus Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 120 daw. 05909990620777
1095 Formoteroli fumaras dihydricus Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. 05909990614400
1096 Formoteroli fumaras dihydricus Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 μg 120 szt. 05909991218287
1097 Formoteroli fumaras dihydricus Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 μg 180 szt. 05909991218294
1098 Formoteroli fumaras dihydricus Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 05909990337446
1099 Formoteroli fumaras dihydricus Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445219
1100 Formoteroli fumaras dihydricus Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445318
1101 Formoteroli fumaras dihydricus Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 szt. 05909990996681
1102 Formoteroli fumaras dihydricus Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. 05909990849000
1103 Furazidinum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990357215
1104 Furazidinum Furaginum Teva, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991373238
1105 Furazidinum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990988235
1106 Furazidinum Furazek, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991304102
1107 Furosemidum Furosemid Medreg, tabl., 40 mg 30 szt. 08595566451974
1108 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 x 10) 05909990223794
1109 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 05909990135028
1110 Gabapentinum Gabapentin Aurovitas, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. 05909991331108
1111 Gabapentinum Gabapentin Aurovitas, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 05909991331153
1112 Gabapentinum Gabapentin Aurovitas, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. 05909991331207
1113 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. 05909990339495
1114 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 05909990339709
1115 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 05909991425340
1116 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. 05909990339600
1117 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. 05909990338542
1118 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. 05909990338658
1119 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. 05909990769216
1120 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 05909990769315
1121 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. 05909990769414
1122 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. 05909991017422
1123 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. 05909991017521
1124 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990092413
1125 Glucagoni hydrochloridum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 05909990693313
1126 Haloperidoli decanoas Decaldol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990077311
1127 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but. po 10 ml 05909990239412
1128 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990969319
1129 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 05909990104017
1130 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990722617
1131 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991218140
1132 Hydrocortizoni acetatas Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 05909990950317
1133 Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg 100 szt. (1 but.) 05909990836758
1134 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 05909990944927
1135 Ibuprofenum Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg 60 szt. 05909990853540
1136 Icatibantum Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909990740635
1137 Icatibantum Icatibant Accord, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05055565774410
1138 Icatibantum Icatibant Medical Valley, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909991484712
1139 Icatibantum Icatibant Zentiva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909991469306
1140 Icatibantum Ikatybant Ranbaxy, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909991474461
1141 Indakaterol + Mometazonu furoinian Atectura Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. tw., 125+127,5 mg 30 szt. 07613421045531
1142 Indakaterol + Mometazonu furoinian Atectura Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. tw., 125+260 mg 30 szt. 07613421045548
1143 Indakaterol + Mometazonu furoinian Atectura Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. tw., 125+62,5 mg 30 szt. 07613421045524
1144 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 05909991213053
1145 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. + 1 zestaw do podawania 05909990713639
1146 Insulinum aspartum Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml 1 fiol. a 10 ml 05909991378059
1147 Insulinum aspartum Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991306298
1148 Insulinum aspartum Insulin aspart Sanofi, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar 05909991429171
1149 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990879915
1150 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 05909990614981
1151 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990451814
1152 Insulinum aspartum NovoRapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 1 fiol.po 10 ml 05909991369668
1153 Insulinum degludecum Tresiba, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 10 wkł.po 3 ml 05712249124441
1154 Insulinum degludecum + Insulinum aspartum Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml Penfill 05909991371562
1155 Insulinum detemirum Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml (Penfill) 05909990005741
1156 Insulinum glarginum Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909991201982
1157 Insulinum glarginum Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkladów po 3 ml 05909990895717
1158 Insulinum glarginum Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 05909990617555
1159 Insulinum glarginum Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml 05909991231538
1160 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990008483
1161 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990008575
1162 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz. SoloStar po 3 ml 05909990617197
1163 Insulinum humanum Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990237920
1164 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990958566
1165 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853113
1166 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990958573
1167 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853311
1168 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990958580
1169 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853519
1170 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990958597
1171 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852413
1172 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990958603
1173 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852116
1174 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246014
1175 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246717
1176 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990247011
1177 Insulinum humanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348923
1178 Insulinum humanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 05909990672448
1179 Insulinum humanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 05909990672585
1180 Insulinum humanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990238323
1181 Insulinum humanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348121
1182 Insulinum humanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022921
1183 Insulinum humanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023027
1184 Insulinum humanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023126
1185 Insulinum humanum Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023324
1186 Insulinum humanum Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022525
1187 Insulinum humanum Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022822
1188 Insulinum lisprum Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990455010
1189 Insulinum lisprum Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990455614
1190 Insulinum lisprum Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990692422
1191 Insulinum lisprum Insulin Lispro Sanofi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j./ml 10 wstrz. 3 ml SoloStar 05909991333553
1192 Insulinum lisprum Liprolog Junior KwikPen, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml 5 wstrzyk. po 3 ml 05907677973123
1193 Insulinum lisprum Liprolog KwikPen, roztwór do wstrz., 200 j.m./ml 5 wstrzyk. po 3 ml 05999885490165
1194 Insulinum lisprum Liprolog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990005536
1195 Ipratropii bromidum Atrodil, aerozol inhalacyjny, roztwór, 20 µg 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909991185879
1196 Ipratropii bromidum Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990999019
1197 Ipratropii bromidum Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 µg/ml 1 but.po 20 ml 05909990322114
1198 Ipratropii bromidum Ipravent Inhaler, aerozol wziewny, roztwór, 20 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 05909991306236
1199 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990858262
1200 Itraconazolum Itrax, kaps. twarde, 100 mg 4 szt. 05909990858255
1201 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 28 szt. 05909990004331
1202 Itraconazolum Orungal, kaps., 100 mg 4 szt. 05909990004317
1203 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 28 szt. 05909991053826
1204 Itraconazolum Trioxal, kaps., 100 mg 4 szt. 05909991053819
1205 Kalii chloridum Kalipoz prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 391 mg 60 szt. 05909990257539
1206 Kalii citras + Kalii hydrocarbonas Kalium Effervescens bezcukrowy, granulat musujący, 782 mg jonów potasu/3 g 20 sasz.po 3 g 05909990269310
1207 Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum Citrolyt, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 46,4+39,1+14,5 g/100 g 220 g 05909990210817
1208 Ketoprofenum Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. 05909990412112
1209 Ketoprofenum Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 szt. 05909990413317
1210 Ketoprofenum Ketokaps Med, kaps.miękkie, 100 mg 30 szt. 05909991436056
1211 Ketoprofenum Ketokaps Med, kaps.miękkie, 100 mg 60 szt. 05904055005070
1212 Ketoprofenum Ketonal Duo, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. 05909990064694
1213 Ketoprofenum Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990046485
1214 Ketoprofenum Ketoprofen-SF, kaps. twarde, 100 mg 20 szt. 05909990794553
1215 Ketoprofenum Profenid, czopki, 100 mg 10 szt. 05909990098514
1216 Ketoprofenum Profenid, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990760718
1217 Ketoprofenum Refastin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990675593
1218 Lacosamidum Epilantin, tabl. powl., 100 mg 56 szt. 05909991494551
1219 Lacosamidum Epilantin, tabl. powl., 150 mg 56 szt. 05909991494582
1220 Lacosamidum Epilantin, tabl. powl., 200 mg 56 szt. 05909991494612
1221 Lacosamidum Epilantin, tabl. powl., 50 mg 14 szt. 05909991494506
1222 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletka powlekana, 100 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743331
1223 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletka powlekana, 150 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743348
1224 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletka powlekana, 200 mg 56 tabl. w blistrze 05055565743355
1225 Lacosamidum Lacosamide Accord, tabletka powlekana, 50 mg 14 tabl. w blistrze 05055565743324
1226 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabl. powl., 100 mg 56 szt. 05902020241591
1227 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabl. powl., 150 mg 56 szt. 05902020241607
1228 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabl. powl., 200 mg 56 szt. 05902020241614
1229 Lacosamidum Lacosamide Glenmark, tabl. powl., 50 mg 14 szt. 05902020241584
1230 Lacosamidum Lacosamide Neuraxpharm, tabl. powl., 100 mg 56 tabl. 04260598450540
1231 Lacosamidum Lacosamide Neuraxpharm, tabl. powl., 150 mg 56 tabl. 04260598450557
1232 Lacosamidum Lacosamide Neuraxpharm, tabl. powl., 200 mg 56 tabl. 04260598450564
1233 Lacosamidum Lacosamide Neuraxpharm, tabl. powl., 50 mg 14 tabl. 04260598450533
1234 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabl. powl., 100 mg 56 szt. 05909991358358
1235 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabl. powl., 150 mg 56 szt. 05909991358365
1236 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabl. powl., 200 mg 56 szt. 05909991358372
1237 Lacosamidum Lacosamide Teva, tabl. powl., 50 mg 14 szt. 05909991358341
1238 Lacosamidum Trelema, tabl. powl., 100 mg 56 tabl. 05909991384234
1239 Lacosamidum Trelema, tabl. powl., 150 mg 56 tabl. 05909991384241
1240 Lacosamidum Trelema, tabl. powl., 200 mg 56 tabl. 05909991384258
1241 Lacosamidum Trelema, tabl. powl., 50 mg 14 tabl. 05909991384197
1242 Lacosamidum Vimpat, syrop, 10 mg/ml 200 ml (but.) 05909990935505
1243 Lamotriginum Epitrigine 100 mg tabletki, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990334766
1244 Lamotriginum Epitrigine 50 mg tabletki, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990334759
1245 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990038480
1246 Lamotriginum Lamilept, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991496296
1247 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 100 mg 30 szt. 05909990787319
1248 Lamotriginum Lamitrin S, tabl. do sporządzania zawiesiny/do rozgryzania i żucia, 25 mg 30 szt. 05909990787210
1249 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990346318
1250 Lamotriginum Lamitrin, tabl., 100 mg 60 szt. 05909990346325
1251 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991006617
1252 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 100 mg 90 szt. 05909990961092
1253 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991006419
1254 Lamotriginum Lamotrix, tabl., 50 mg 30 szt. 05909991006518
1255 Lamotriginum Symla, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990972616
1256 Lamotriginum Symla, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990972418
1257 Lamotriginum Symla, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990972517
1258 Lansoprazolum Lanzul S, kaps., 15 mg 28 szt. 05909990869817
1259 Lansoprazolum Lanzul, kaps., 30 mg 28 szt. 05909990727032
1260 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg 28 szt. 05909990064045
1261 Lansoprazolum Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 szt. 05909990064076
1262 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990995479
1263 Latanoprostum Akistan, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 3 but.po 2,5 ml 05909991189792
1264 Latanoprostum Latalux, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990813582
1265 Latanoprostum Latanoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990931873
1266 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym, 50 µg/ml 30 poj. 05909991019693
1267 Latanoprostum Monoprost, krople do oczu, roztwór w pojemniku jednodawkowym, 50 µg/ml 90 szt. 05909991019709
1268 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 poj. 05909991102883
1269 Latanoprostum Rozaprost Mono, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 poj. 05909991102890
1270 Latanoprostum Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/1 ml 1 but.po 2,5 ml 05909990841448
1271 Latanoprostum Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05900411001298
1272 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.a 2,5 ml 05909990411825
1273 Latanoprostum Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%) 2,5 ml (but.) 05909990411818
1274 Latanoprostum Xalofree, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 1 but.a 7,5 ml 05900257102555
1275 Latanoprostum Xaloptic Free, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 30 szt. 05909991220365
1276 Latanoprostum Xaloptic Free, krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml 90 szt. 05909991220396
1277 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 2,5 ml (but.) 05909990741311
1278 Latanoprostum Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05903060601673
1279 Latanoprostum + Timololum Akistan Duo, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but. po 2,5 ml 05909991429249
1280 Latanoprostum + Timololum Akistan Duo, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05909991429256
1281 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990879687
1282 Latanoprostum + Timololum Latacom, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05906414000948
1283 Latanoprostum + Timololum Latanoprost Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but. po 2,5 ml 05909991306649
1284 Latanoprostum + Timololum Tilaprox, krople do oczu, 50+5 µg/ml + mg/ml 2,5 ml 05909990946587
1285 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 2,5 ml (but.) 05909991057213
1286 Latanoprostum + Timololum Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/ml 3 but.a 2,5 ml 05415062343609
1287 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990894543
1288 Latanoprostum + Timololum Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50+5 µg/ml + mg/ml 3 but.po 2,5 ml 05903060606630
1289 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 10 mg 30 tabl. (but.) 05909990977826
1290 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05901878600482
1291 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05903792743399
1292 Leflunomidum Arava, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (but.) 05909990977925
1293 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991309138
1294 Leflunomidum Leflunomid Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991309145
1295 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 04037353010604
1296 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 04037353015388
1297 Leflunomidum Leflunomide medac, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 04037353010628
1298 Leflunomidum Leflunomide Sandoz, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990858651
1299 Leflunomidum Leflunomide Zentiva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991416683
1300 Leflunomidum Leflunomide Zentiva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991416720
1301 Levetiracetamum Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml 300 ml 05909990928149
1302 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990928248
1303 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990928200
1304 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990928224
1305 Levetiracetamum Cezarius, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990928231
1306 Levetiracetamum Keppra, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 butelka 300 ml + 1 strzykawka 10 ml 05909990006755
1307 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990989805
1308 Levetiracetamum Levebon, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990989379
1309 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 05909991374501
1310 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990921751
1311 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990921737
1312 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990921492
1313 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990921591
1314 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990921577
1315 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990921652
1316 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 250 mg 100 szt. 05909990921522
1317 Levetiracetamum Levetiracetam Accord, tabletki powlekane, 750 mg 100 szt. 05909990921676
1318 Levetiracetamum Levetiracetam Aurovitas, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990971305
1319 Levetiracetamum Levetiracetam Aurovitas, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990970957
1320 Levetiracetamum Levetiracetam Aurovitas, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990971060
1321 Levetiracetamum Levetiracetam Aurovitas, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990971183
1322 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, roztwór doustny, 100 mg/ml 300 ml (but.) 05909990958672
1323 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990959167
1324 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990959129
1325 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990959037
1326 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990958986
1327 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 05909990958894
1328 Levetiracetamum Levetiracetam NeuroPharma, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990958856
1329 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990998357
1330 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990998302
1331 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990998135
1332 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990998203
1333 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990998180
1334 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 750 mg 100 szt. 05909990998272
1335 Levetiracetamum Normeg, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990998258
1336 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909991032043
1337 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909991031992
1338 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909991031497
1339 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909991031640
1340 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909991031602
1341 Levetiracetamum Polkepral, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909991031886
1342 Levetiracetamum Trund, roztwór doustny, 100 mg/ml 1 but.po 300 ml ze strz.po 10 ml i łącznikiem 05909990925841
1343 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 100 szt. 05909990925957
1344 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990925940
1345 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990925858
1346 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990925889
1347 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990925872
1348 Levetiracetamum Trund, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990925926
1349 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml 1 but.po 300 ml + strz.po 10 ml 05909990935901
1350 Levetiracetamum Vetira, roztwór doustny, 100 mg/ml 150 ml 05909990935895
1351 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 1000 mg 50 szt. 05909990936250
1352 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 250 mg 50 szt. 05909990935956
1353 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990936052
1354 Levetiracetamum Vetira, tabl. powl., 750 mg 50 szt. 05909990936151
1355 Levocetirizine Zyx, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05907695215014
1356 Levocetirizini dihydrochloridum Alergimed, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 08595566452292
1357 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 20 szt. 05909990656929
1358 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990656936
1359 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990656943
1360 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991192600
1361 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991462475
1362 Levocetirizini dihydrochloridum Cezera, tabl. powl., 5 mg 90 tabl. 05909991449186
1363 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 05909990904099
1364 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990904129
1365 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05906414000726
1366 Levocetirizini dihydrochloridum Contrahist, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 05906414000733
1367 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990790807
1368 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05902020241133
1369 Levocetirizini dihydrochloridum Lirra, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 05902020241140
1370 Levocetirizini dihydrochloridum Nossin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991060589
1371 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 05909990619627
1372 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 05909991358105
1373 Levocetirizini dihydrochloridum Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 200 ml 05909991376550
1374 Levocetirizini dihydrochloridum Zenaro, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990781720
1375 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990765034
1376 Levocetirizini dihydrochloridum Zyx, tabl. powl., 5 mg 84 szt. 05907695215267
1377 Levomepromazinum Tisercin, tabl. powl., 25 mg 50 szt. 05909990193912
1378 Levothyroxinum natricum Althyxin, tabl., 100 μg 100 szt. 05909991439705
1379 Levothyroxinum natricum Althyxin, tabl., 100 μg 50 szt. 05909991439699
1380 Levothyroxinum natricum Althyxin, tabl., 125 μg 100 szt. 05909991439729
1381 Levothyroxinum natricum Althyxin, tabl., 125 μg 50 szt. 05909991439712
1382 Levothyroxinum natricum Althyxin, tabl., 150 µg 100 szt. 05909991439743
1383 Levothyroxinum natricum Althyxin, tabl., 150 µg 50 szt. 05909991439736
1384 Levothyroxinum natricum Althyxin, tabl., 175 µg 50 szt. 05909991439750
1385 Levothyroxinum natricum Althyxin, tabl., 200 µg 50 szt. 05909991439774
1386 Levothyroxinum natricum Althyxin, tabl., 75 μg 100 szt. 05909991439682
1387 Levothyroxinum natricum Althyxin, tabl., 75 μg 50 szt. 05909991439675
1388 Levothyroxinum natricum Eferox, tabl., 100 μg 100 szt. 05909991431914
1389 Levothyroxinum natricum Eferox, tabl., 100 μg 50 szt. 05909991431907
1390 Levothyroxinum natricum Eferox, tabl., 50 μg 100 szt. 05909991431891
1391 Levothyroxinum natricum Eferox, tabl., 50 μg 50 szt. 05909991431884
1392 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 100 szt. 05909991051426
1393 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 100, tabl., 100 µg 50 szt. 05909991051419
1394 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg 50 szt. 05909990719006
1395 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 100 szt. 05909991051525
1396 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 125, tabl., 125 µg 50 szt. 05909991051518
1397 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg 50 szt. 05909990719037
1398 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 100 szt. 05909991051624
1399 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 150, tabl., 150 µg 50 szt. 05909991051617
1400 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 175, tabl., 175 µg 50 szt. 05909991051716
1401 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 200, tabl., 200 µg 50 szt. 05909991051815
1402 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 100 szt. 05909991051129
1403 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 25, tabl., 25 µg 50 szt. 05909991051112
1404 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 100 szt. 05909991051228
1405 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 50, tabl., 50 µg 50 szt. 05909991051211
1406 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 100 szt. 05909991051327
1407 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 75, tabl., 75 µg 50 szt. 05909991051310
1408 Levothyroxinum natricum Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg 50 szt. 05909990718986
1409 Levothyroxinum natricum Letrox 100, tabl., 100 µg 50 szt. 05909990168910
1410 Levothyroxinum natricum Letrox 125 mikrogramów, tabl., 125 μg 50 szt. 05909991107307
1411 Levothyroxinum natricum Letrox 150, tabl., 150 µg 50 szt. 05909990820610
1412 Levothyroxinum natricum Letrox 50, tabl., 50 µg 50 szt. 05909990374014
1413 Levothyroxinum natricum Letrox 75 mikrogramów, tabl., 75 μg 50 szt. 05909991107260
1414 Lisinoprilum LisiHEXAL 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991013417
1415 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909991013516
1416 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909991357337
1417 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909991365691
1418 Lisinoprilum LisiHEXAL 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909991477790
1419 Lisinoprilum LisiHEXAL 5, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991013318
1420 Lisinoprilum Lisinoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990939817
1421 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990939916
1422 Lisinoprilum Lisinoratio 20, tabl., 20 mg 30 szt. 05909991427160
1423 Lisinoprilum Lisinoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990939718
1424 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990682447
1425 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990682461
1426 Lisinoprilum Lisiprol, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990682409
1427 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991133122
1428 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991133023
1429 Lisinoprilum Ranopril, tabl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991132927
1430 Lithii carbonas Lithium Carbonicum GSK, tabl., 250 mg 60 szt. 05909990148714
1431 Loperamidi hydrochloridum Loperamid WZF, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990038220
1432 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990739233
1433 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 60 szt. 05909990223343
1434 Loratadinum Flonidan, tabl., 10 mg 90 szt. 05909990223350
1435 Loratadinum Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml 120 ml 05909990739318
1436 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990795420
1437 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 szt. 05909990670253
1438 Loratadinum Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 szt. 05909990670260
1439 Loratadinum Loratan, kaps. miękkie, 10 mg 30 szt. 05909990909049
1440 Loratadinum Loratan, syrop, 5 mg/5 ml 125 ml 05909990839018
1441 Losartan potassium Losacor, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991055110
1442 Losartanum Cozaar, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990674411
1443 Losartanum kalicum Cozaar, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909991073428
1444 Losartanum kalicum Lorista, tabl. powl., 100 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990638659
1445 Losartanum kalicum Lorista, tabl. powl., 50 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990818914
1446 Losartanum kalicum Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 szt. (4 blist.po 14 szt.) 05909990649112
1447 Losartanum kalicum Lorista, tabl. powl., 50 mg 84 szt. (6 blist.po 14 szt.) 05909990649129
1448 Losartanum kalicum Losartan Genoptim, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909991296940
1449 Losartanum kalicum Losartan KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990956654
1450 Losartanum kalicum Losartic, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990621439
1451 Losartanum kalicum Lozap 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990573905
1452 Losartanum kalicum Presartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990724345
1453 Losartanum kalicum Xartan, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990481118
1454 Lovastatin Liprox, tabl., 20 mg 28 szt. 05909990842315
1455 Lovastatinum Lovasterol, tabl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990422159
1456 Lurasidonum Latuda, tabl. powl., 18,5 mg 28 szt. 05909991108670
1457 Lurasidonum Latuda, tabl. powl., 37 mg 28 szt. 05909991108762
1458 Lurasidonum Latuda, tabl. powl., 74 mg 28 szt. 05909991108878
1459 Mazipredonum + Miconazoli nitras Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g 15 g 05909990129812
1460 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 05909990250615
1461 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 05909991509101
1462 Mebendazolum Vermox, tabl., 100 mg 6 szt. 05909997217963
1463 Meloxicam Aspicam, tabl., 15 mg 60 szt. 05907695215168
1464 Meloxicamum Aglan 15, tabl., 15 mg 20 szt. 05909990224883
1465 Meloxicamum Aglan 15, tabl., 15 mg 30 szt. 05909990610006
1466 Meloxicamum Aspicam, tabl., 15 mg 20 szt. 05909990997527
1467 Meloxicamum Mel Forte, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 szt. 05909991228262
1468 Meloxicamum Mel Forte, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 30 szt. 05909991228279
1469 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 10 szt. 05909990431151
1470 Meloxicamum Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 20 szt. 05909990431168
1471 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 10 szt. 05909990464425
1472 Meloxicamum Movalis, tabl., 15 mg 20 szt. 05909990464418
1473 Meloxicamum Opokan forte, tabl., 15 mg 10 szt. 05909990612406
1474 Meloxicamum Opokan forte, tabl., 15 mg 30 szt. 05909990612420
1475 Meloxicamum Remolexam, tabl., 15 mg 20 szt. 05909991343354
1476 Meloxicamum Trosicam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 szt. 05909990866625
1477 Melphalanum Alkeran, tabl.powl., 2 mg 25 szt. 05909990283514
1478 Mercaptopurinum Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990186112
1479 Mesalazinum Asamax 250, czopki, 250 mg 30 szt. 05909991083816
1480 Mesalazinum Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg 100 szt. 05909991084011
1481 Mesalazinum Asamax 500, czopki, 500 mg 30 szt. 05909991083915
1482 Mesalazinum Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 05909991084110
1483 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 14 szt. 05907529109908
1484 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 15 szt. 05907529110003
1485 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 28 szt. 05907529110010
1486 Mesalazinum Crohnax, czopki, 1000 mg 30 szt. 05907529110027
1487 Mesalazinum Crohnax, czopki, 250 mg 30 szt. 05909991074012
1488 Mesalazinum Crohnax, czopki, 500 mg 30 szt. 05907529109809
1489 Mesalazinum Pentasa, czopki, 1 g 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990656813
1490 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 1 g 50 sasz.po 2 g granulatu 05909990855315
1491 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 2 g 60 sasz. 05909990974184
1492 Mesalazinum Pentasa, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 4 g 30 sasz. 05909991273989
1493 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1 g 60 szt. 05909990974375
1494 Mesalazinum Pentasa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. 05909990662111
1495 Mesalazinum Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml 7 butelek po 100 ml 05909990818815
1496 Mesalazinum Salaza, czopki, 1000 mg 30 szt. 05909991433857
1497 Mesalazinum Salaza, czopki, 500 mg 30 szt. 05909991448554
1498 Mesalazinum Salaza, tabl. dojel., 1000 mg 100 szt. 05909991449964
1499 Mesalazinum Salaza, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 05909991418847
1500 Mesalazinum Salofalk 1 g, czopki, 1 g 30 szt. 05909990806430
1501 Mesalazinum Salofalk 500, czopki, 500 mg 30 szt. 05909990422227
1502 Mesalazinum Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. 05909990400119
1503 Mesalazinum Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60 ml 7 but.po 60 ml 05909990970117
1504 Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 30 szt. 05909991395322
1505 Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 05909991395339
1506 Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 120 szt. 05909991395278
1507 Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 05909991395247
1508 Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 05909991395254
1509 Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 90 szt. 05909991395261
1510 Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 30 szt. 05909991395285
1511 Metformini hydrochloridum Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 60 szt. 05909991395292
1512 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990765423
1513 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909990765430
1514 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. 05903792661600
1515 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990765379
1516 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 500 mg 60 szt. 05909990765386
1517 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 500 mg 90 szt. 05903792661563
1518 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990765393
1519 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 850 mg 60 szt. 05909990765409
1520 Metformini hydrochloridum Avamina, tabl. powl., 850 mg 90 szt. 05903792661587
1521 Metformini hydrochloridum Diabufor XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 05909991454722
1522 Metformini hydrochloridum Diabufor XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 05909991454654
1523 Metformini hydrochloridum Diabufor XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 60 szt. 05909991454708
1524 Metformini hydrochloridum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990698141
1525 Metformini hydrochloridum Etform 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990698172
1526 Metformini hydrochloridum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990698257
1527 Metformini hydrochloridum Etform 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) 05909990698271
1528 Metformini hydrochloridum Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 120 szt. 07613421049331
1529 Metformini hydrochloridum Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 30 szt 07613421049317
1530 Metformini hydrochloridum Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 07613421049324
1531 Metformini hydrochloridum Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 120 szt. 07613421049270
1532 Metformini hydrochloridum Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 30 szt 07613421049256
1533 Metformini hydrochloridum Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 07613421049263
1534 Metformini hydrochloridum Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 120 szt. 07613421049300
1535 Metformini hydrochloridum Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 30 szt 07613421049287
1536 Metformini hydrochloridum Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 60 szt. 07613421049294
1537 Metformini hydrochloridum Etform, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 05909991352417
1538 Metformini hydrochloridum Etform, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909991352400
1539 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 05903060614444
1540 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990078974
1541 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909990078981
1542 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. 05909990078998
1543 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 120 szt. 05903060614406
1544 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990078943
1545 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 60 szt. 05909990078950
1546 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 500 mg 90 szt. 05909990078967
1547 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 120 szt. 05903060614420
1548 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990079001
1549 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 60 szt. 05909990079025
1550 Metformini hydrochloridum Formetic, tabl. powl., 850 mg 90 szt. 05909990079032
1551 Metformini hydrochloridum Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990717248
1552 Metformini hydrochloridum Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990789276
1553 Metformini hydrochloridum Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990789290
1554 Metformini hydrochloridum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 05909990864461
1555 Metformini hydrochloridum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990624751
1556 Metformini hydrochloridum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990624768
1557 Metformini hydrochloridum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 30 szt. 05909990213429
1558 Metformini hydrochloridum Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 60 szt. 05909990213436
1559 Metformini hydrochloridum Glucophage, tabl. powl., 850 mg 60 szt. 05909990789306
1560 Metformini hydrochloridum Metcrean XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 05909991415624
1561 Metformini hydrochloridum Metcrean XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 05909991415631
1562 Metformini hydrochloridum Metcrean XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 90 szt. 05909991415648
1563 Metformini hydrochloridum Metcrean, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909991415372
1564 Metformini hydrochloridum Metcrean, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909991415303
1565 Metformini hydrochloridum Metcrean, tabl. powl., 500 mg 60 szt. 05909991415310
1566 Metformini hydrochloridum Metcrean, tabl. powl., 500 mg 90 szt. 05909991415327
1567 Metformini hydrochloridum Metcrean, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909991415334
1568 Metformini hydrochloridum Metcrean, tabl. powl., 850 mg 60 szt. 05909991415341
1569 Metformini hydrochloridum Metcrean, tabl. powl., 850 mg 90 szt. 05909991415358
1570 Metformini hydrochloridum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 05909991252069
1571 Metformini hydrochloridum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 05909991425845
1572 Metformini hydrochloridum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990053056
1573 Metformini hydrochloridum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909990933181
1574 Metformini hydrochloridum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909991425821
1575 Metformini hydrochloridum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. 05909990933198
1576 Metformini hydrochloridum Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. 05909991425838
1577 Metformini hydrochloridum Metformax 500, tabl., 500 mg 30 szt. 05909990126316
1578 Metformini hydrochloridum Metformax 500, tabl., 500 mg 60 szt. 05909990935253
1579 Metformini hydrochloridum Metformax 850, tabl., 850 mg 30 szt. 05909990450718
1580 Metformini hydrochloridum Metformax 850, tabl., 850 mg 60 szt. 05909990935260
1581 Metformini hydrochloridum Metformax 850, tabl., 850 mg 90 szt. 05909990935277
1582 Metformini hydrochloridum Metformax SR 1000, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 30 szt. 05909991404918
1583 Metformini hydrochloridum Metformax SR 1000, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 05909991404925
1584 Metformini hydrochloridum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 05909990652112
1585 Metformini hydrochloridum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 05909990933167
1586 Metformini hydrochloridum Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 90 szt. 05909990933174
1587 Metformini hydrochloridum Metformax SR 750, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 30 szt. 05909991404895
1588 Metformini hydrochloridum Metformax SR 750, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 60 szt. 05909991404901
1589 Metformini hydrochloridum Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990705894
1590 Metformini hydrochloridum Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990705474
1591 Metformini hydrochloridum Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990705726
1592 Metformini hydrochloridum Ranmet XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 05909991196110
1593 Metformini hydrochloridum Ranmet XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 05909991195977
1594 Metformini hydrochloridum Ranmet XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 60 szt. 05909991196042
1595 Metformini hydrochloridum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 05909990221028
1596 Metformini hydrochloridum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909990220984
1597 Metformini hydrochloridum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909990220991
1598 Metformini hydrochloridum Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. 05909990221004
1599 Metformini hydrochloridum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 120 szt. 05909990457236
1600 Metformini hydrochloridum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909990457212
1601 Metformini hydrochloridum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 60 szt. 05909990457229
1602 Metformini hydrochloridum Siofor 500, tabl. powl., 500 mg 90 szt. 04013054024331
1603 Metformini hydrochloridum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 120 szt. 05909990457335
1604 Metformini hydrochloridum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909990457311
1605 Metformini hydrochloridum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 60 szt. 05909990457328
1606 Metformini hydrochloridum Siofor 850, tabl. powl., 850 mg 90 szt. 04013054024348
1607 Metformini hydrochloridum Siofor XR 1000 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 120 szt. 05909991394585
1608 Metformini hydrochloridum Siofor XR 1000 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 30 szt. 05909991394554
1609 Metformini hydrochloridum Siofor XR 500 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 120 szt. 05909991394462
1610 Metformini hydrochloridum Siofor XR 500 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 05909991394431
1611 Metformini hydrochloridum Siofor XR 750 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 120 szt. 05909991394516
1612 Metformini hydrochloridum Siofor XR 750 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 30 szt. 05909991394486
1613 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 30 szt. 05909991271756
1614 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 60 szt 05909991271763
1615 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 05909991271695
1616 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 60 szt 05909991271701
1617 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 30 szt. 05909991271732
1618 Metformini hydrochloridum Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 60 szt 05909991271749
1619 Metformini hydrochloridum Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 30 szt 05909991453558
1620 Metformini hydrochloridum Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg 60 szt. 05909991453572
1621 Metformini hydrochloridum Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 30 szt 05909991453497
1622 Metformini hydrochloridum Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 60 szt. 05909991453473
1623 Metformini hydrochloridum Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 30 szt 05909991453510
1624 Metformini hydrochloridum Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg 60 szt. 05909991453534
1625 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 1000 mg 120 szt. 05909991488413
1626 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 1000 mg 30 szt. 05909991488345
1627 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 1000 mg 60 szt. 05909991488376
1628 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 1000 mg 90 szt. 05909991488390
1629 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 500 mg 120 szt. 05909991488161
1630 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 500 mg 30 szt. 05909991488086
1631 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 500 mg 60 szt. 05909991488116
1632 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 500 mg 90 szt. 05909991488147
1633 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 850 mg 120 szt. 05909991488291
1634 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 850 mg 30 szt. 05909991488215
1635 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 850 mg 60 szt. 05909991488253
1636 Metformini hydrochloridum Zenofor, tabl. powl., 850 mg 90 szt. 05909991488277
1637 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 1 amp.-strz.a 0,375 ml 05907626701852
1638 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,375 ml 05907626701869
1639 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 05907626701920
1640 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,75 ml 05907626702040
1641 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1 ml 05909990735242
1642 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,25 ml 05909990735273
1643 Methotrexatum Ebetrexat, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg/ml 4 amp.-strz.po 1,5 ml 05909990735303
1644 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,15 ml 05909990791286
1645 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990791347
1646 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,25 ml 05909990922741
1647 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,3 ml 05909990791392
1648 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,35 ml 05909990922758
1649 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990791477
1650 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,45 ml 05909990922765
1651 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990791521
1652 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,55 ml 05909990922772
1653 Methotrexatum Metex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 12 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990928125
1654 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 15 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346867
1655 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 20 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346928
1656 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 25 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991346980
1657 Methotrexatum Methofill SD, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 30 mg 8 wstrzykiwaczy 05909991347048
1658 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730881
1659 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730911
1660 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,25 ml 05055565730959
1661 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730966
1662 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,35 ml 05055565731000
1663 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731024
1664 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,45 ml 05055565731062
1665 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731079
1666 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 1 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731116
1667 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730898
1668 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730928
1669 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730973
1670 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731031
1671 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731086
1672 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 4 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731123
1673 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,15 ml 05055565730904
1674 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,2 ml 05055565730935
1675 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,3 ml 05055565730980
1676 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,4 ml 05055565731048
1677 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,5 ml 05055565731093
1678 Methotrexatum Methofill, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml 8 amp.-strz.po 0,6 ml 05055565731130
1679 Methotrexatum Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg 50 szt. 05909990453825
1680 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg 4 amp.-strz. 05909991252724
1681 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 15 mg 4 amp.-strz. 05909991252762
1682 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg 4 amp.-strz. 05909991252809
1683 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg 4 amp.-strz. 05909991252847
1684 Methotrexatum Namaxir, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 7,5 mg 4 amp.-strz. 05909991252700
1685 Methotrexatum Trexan Neo, tabl., 10 mg 100 szt. 05909991303617
1686 Methotrexatum Trexan Neo, tabl., 10 mg 100 szt. 06432100058607
1687 Methotrexatum Trexan Neo, tabl., 2,5 mg 100 szt. 05909991303570
1688 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg 12 amp.-strz. 05995327187068
1689 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg 4 amp.-strz. 05995327187051
1690 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 12,5 mg 4 amp.-strz. 05995327187082
1691 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 15 mg 12 amp.-strz. 05995327187129
1692 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 15 mg 4 amp.-strz. 05995327187112
1693 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 17,5 mg 4 amp.-strz. 05995327187143
1694 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg 12 amp.-strz. 05995327187181
1695 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 20 mg 4 amp.-strz. 05995327187174
1696 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg 12 amp.-strz. 05995327187242
1697 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 25 mg 4 amp.-strz. 05995327187235
1698 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 30 mg 4 amp.-strz. 05995327187297
1699 Methotrexatum Tullex, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 7,5 mg 4 amp.-strz. 05995327187020
1700 Methylphenidati hydrochloridum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 18 mg 30 szt. 05909990655021
1701 Methylphenidati hydrochloridum Concerta, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 36 mg 30 szt. 05909990655038
1702 Methylphenidati hydrochloridum Medikinet 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990652198
1703 Methylphenidati hydrochloridum Medikinet 20 mg, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990652204
1704 Methylphenidati hydrochloridum Medikinet 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990652181
1705 Methylphenidati hydrochloridum Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg 30 szt. 05909990652235
1706 Methylphenidati hydrochloridum Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg 30 szt. 05909990652242
1707 Methylphenidati hydrochloridum Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg 30 szt. 05909990652259
1708 Methylphenidati hydrochloridum Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg 30 szt. 05909990652266
1709 Methylprednisoloni acetas Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwań, 40 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 05909990154814
1710 Methylprednisoloni acetas + Lidocaini hydrochloridum Depo-Medrol z Lidokainą, zawiesina do wstrzykiwań, 40+10 mg/ml 1 fiol.po 1 ml 05909990236312
1711 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 16 mg 50 szt. (5 blist.po 10 szt.) 05909990683215
1712 Methylprednisolonum Medrol, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990683123
1713 Methylprednisolonum Meprelon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji, 1000 mg 1 fiol. + 1 amp. 05909990939220
1714 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 16 mg 30 szt. 05909990835539
1715 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990834501
1716 Methylprednisolonum Meprelon, tabl., 8 mg 30 szt. 05909990834464
1717 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 16 mg 30 szt. 05909990316618
1718 Methylprednisolonum Metypred, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990316519
1719 Methylprednisolonum Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. 05909990236718
1720 Metoprololi tartras Metocard, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990034529
1721 Metoprololi tartras Metocard, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990034420
1722 Metoprololi tartras Metoprolol Medreg, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 08595566452483
1723 Mianserini hydrochloridum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991120948
1724 Mianserini hydrochloridum Deprexolet, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991120962
1725 Mianserini hydrochloridum Deprexolet, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991121051
1726 Mianserini hydrochloridum Deprexolet, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909991379391
1727 Mianserini hydrochloridum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 03830044949655
1728 Mianserini hydrochloridum Miansegen, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990883813
1729 Mianserini hydrochloridum Miansegen, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909990764242
1730 Mianserini hydrochloridum Miansegen, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909991064525
1731 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 10 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990157716
1732 Mianserinum Lerivon, tabl. powl., 30 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990157822
1733 Mianserinum Miansec 30, tabl. powl., 30 mg 20 szt. 05909991124311
1734 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990796618
1735 Mianserinum Miansec, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990796625
1736 Midazolamum Buccolam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 10 mg/2ml 4 amp.-strzyk. po 2 ml 05909991449599
1737 Midazolamum Buccolam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 2,5 mg/0,5 ml 4 amp.-strzyk. 0,5 ml 05909991449568
1738 Midazolamum Buccolam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 5 mg/1 ml 4 amp.-strzyk. po 1 ml 05909991449575
1739 Midazolamum Buccolam, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 7,5 mg/1,5 ml 4 amp.-strzyk. po 1,5 ml 05909991449582
1740 mieszanki alergoidów pyłku roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 05909990975419
1741 Mometasoni fuoras Momester, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but. po 140 dawek 05909991195366
1742 Mometasoni furoas Elitasone, maść, 1 mg/g 50 g 05906071039657
1743 Mometasoni furoas Metmin, aerozol do nosa, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991141004
1744 Mometasoni furoas Momecutan Fettcreme, krem, 1 mg/g 50 g 05909991097059
1745 Mometasoni furoas Momecutan, maść, 1 mg/g 100 g 05909991236199
1746 Mometasoni furoas Momecutan, maść, 1 mg/g 50 g 05909991137441
1747 Mometasoni furoas Momecutan, roztwór na skórę, 1 mg/g 100 ml 05909991296384
1748 Mometasoni furoas Nasometin, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę odmierzoną 1 but.po 18 g 05909991031275
1749 Mometasoni furoas Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 but.po 140 dawek 05909991099688
1750 Mometasoni furoas Pronasal, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 but.po 140 daw. 05909991099695
1751 Mometasonum Momecutan, roztwór na skórę, 1 mg/g 50 ml 05909991087982
1752 Montelukastum Asmenol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990670758
1753 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990881758
1754 Montelukastum Astmodil, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990881772
1755 Montelukastum Astmodil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990881734
1756 Montelukastum Astmodil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991422462
1757 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990668144
1758 Montelukastum Milukante, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990668120
1759 Montelukastum Milukante, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990668137
1760 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990662685
1761 Montelukastum Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990662647
1762 Montelukastum Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990671243
1763 Montelukastum Montelukast Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990871858
1764 Montelukastum Montelukast Medreg, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991329235
1765 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990803743
1766 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990803767
1767 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990780266
1768 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991457013
1769 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991472023
1770 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05907626703481
1771 Montelukastum Montelukast Sandoz, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909991472030
1772 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990893188
1773 Montelukastum Orilukast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990893263
1774 Montelukastum Orilukast, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990893294
1775 Montelukastum Promonta 10 mg, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990671090
1776 Montelukastum Promonta 4 mg, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909990671052
1777 Montelukastum Promonta 5 mg, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909990671076
1778 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 szt. 05909991007263
1779 Montelukastum Romilast, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 szt. 05909991007270
1780 Montelukastum Romilast, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991007300
1781 Morphini hydrochloridum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909990743827
1782 Morphini hydrochloridum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. 05909990744121
1783 Morphini hydrochloridum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. 05909990744220
1784 Morphini hydrochloridum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 30 szt. 05909990743926
1785 Morphini hydrochloridum Vendal retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909990744022
1786 Morphini sulfas Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990404919
1787 Morphini sulfas Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990405015
1788 Morphini sulfas MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909990476237
1789 Morphini sulfas MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg 60 szt. 05909990476534
1790 Morphini sulfas MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909990476633
1791 Morphini sulfas MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909990476336
1792 Morphini sulfas MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909990476435
1793 Morphini sulfas Sevredol, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05909990336425
1794 Mycophenolas mofetil CellCept, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990707614
1795 Mycophenolas mofetil CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml 110 g (175 ml) 05909990980918
1796 Mycophenolas mofetil CellCept, tabl., 500 mg 50 szt. 05909990707515
1797 Mycophenolas mofetil Mycofit, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990754472
1798 Mycophenolas mofetil Mycofit, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990750993
1799 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Sandoz 250 mg kapsułki twarde, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990074563
1800 Mycophenolas mofetil Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg 50 szt. (blister) 05909990715268
1801 Mycophenolas mofetil Myfenax, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909990638185
1802 Mycophenolas mofetil Myfenax, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990638208
1803 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml 10 amp.-strz.po 0,3 ml 05909990075621
1804 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990716821
1805 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990075720
1806 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990716920
1807 Nadroparinum calcicum Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990075829
1808 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990836932
1809 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990837038
1810 Nadroparinum calcicum Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990837137
1811 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 250 mg 60 szt. 05909991054991
1812 Naproxenum Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 szt. 05909991055066
1813 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 30 szt. 05909990661404
1814 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 szt. 05909990661435
1815 Naproxenum Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 szt. 05909990661442
1816 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 szt. 05909991040529
1817 Naproxenum Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 50 szt. 05909991040536
1818 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 15 szt. 05909990644179
1819 Naproxenum Naproxen 500 Hasco, tabl., 500 mg 30 szt. 05909990644186
1820 Naproxenum Naproxen Genoptim, tabl., 250 mg 30 szt. 05909991390099
1821 Naproxenum Naproxen Genoptim, tabl., 500 mg 30 szt. 05909991390143
1822 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 250 mg 10 szt. 05909990914319
1823 Naproxenum Naproxen Hasco, czopki, 500 mg 10 szt. 05909990914418
1824 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 20 szt. 05909990466818
1825 Naproxenum Naproxen Polfarmex, tabl., 500 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990860685
1826 Naproxenum natricum Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. 05909990615438
1827 Naproxenum natricum Anapran, tabl. powl., 275 mg 60 szt. 05909990948536
1828 Naproxenum natricum Anapran, tabl. powl., 550 mg 20 szt. 05909990624515
1829 Naproxenum natricum Anapran, tabl. powl., 550 mg 60 szt. 05909990948543
1830 Naproxenum natricum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 10 szt. 05909991023782
1831 Naproxenum natricum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 20 szt. 05909991023799
1832 Naproxenum natricum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 30 szt. 05909991023805
1833 Naproxenum natricum Nalgesin Forte, tabl. powl., 550 mg 60 szt. 05909991023836
1834 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 100 szt. 05909990042371
1835 Natrii valproas Absenor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 100 szt. 05909990042364
1836 Natrii valproas Convival Chrono, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg 50 szt. 05909990930166
1837 Natrii valproas Convulex, syrop, 50 mg/ml 1 but.po 100 ml 05909990023912
1838 Natrii valproas Depakine, syrop, 288,2 mg/5 ml 150 ml 05909990307418
1839 Natrii valproas ValproLEK 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. 05909990619658
1840 Natrii valproas ValproLEK 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 30 szt. 05909990619672
1841 Nimesulidum Aulin, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz. po 2 g 05909990411436
1842 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 15 szt. 05909990411320
1843 Nimesulidum Aulin, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990411337
1844 Nimesulidum Nimesil, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg 30 sasz.po 2 g 05909991040338
1845 Octreotidum Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 05909991416461
1846 Octreotidum Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 05909991416485
1847 Octreotidum Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. 05909991416508
1848 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459711
1849 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459612
1850 Octreotidum Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml 05909990459513
1851 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990042913
1852 Octreotidum Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990042715
1853 Olanzapina Olanzin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991369781
1854 Olanzapina Olanzin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991369743
1855 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990806799
1856 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990806843
1857 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990806881
1858 Olanzapinum Anzorin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990806751
1859 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990824106
1860 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991461294
1861 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991480592
1862 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909990827343
1863 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909991461300
1864 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909991480622
1865 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990824076
1866 Olanzapinum Egolanza, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991095666
1867 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990697649
1868 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990697526
1869 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909991136475
1870 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991136499
1871 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909991136512
1872 Olanzapinum Olanzapina Mylan, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909991136451
1873 Olanzapinum Olanzapine +pharma, tabl., 10 mg 30 szt. 05901720140074
1874 Olanzapinum Olanzapine +pharma, tabl., 5 mg 30 szt. 05901720140067
1875 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990793365
1876 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05909991230593
1877 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990793341
1878 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. powl., 5 mg 98 szt. 05909991230586
1879 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990793389
1880 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 98 szt. 05909991230616
1881 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990793402
1882 Olanzapinum Olanzapine Apotex, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 98 szt. 05909991230609
1883 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990865956
1884 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990866021
1885 Olanzapinum Olanzapine Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990865901
1886 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990763467
1887 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990763481
1888 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990763498
1889 Olanzapinum Olanzapine Lekam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990763443
1890 Olanzapinum Olanzapine Mylan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05901878600451
1891 Olanzapinum Olanzapine Mylan, tabl. powl., 10 mg 98 szt. 05902020926870
1892 Olanzapinum Olanzaran, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990767052
1893 Olanzapinum Olanzaran, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990766901
1894 Olanzapinum Olanzaran, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990766895
1895 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990637218
1896 Olanzapinum Olanzin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990637126
1897 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990782260
1898 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 tabl. 05909991094539
1899 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990925186
1900 Olanzapinum Olazax Disperzi, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990782253
1901 Olanzapinum Olazax, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990782246
1902 Olanzapinum Olazax, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990782239
1903 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990781805
1904 Olanzapinum Olpinat, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990781782
1905 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 112 szt. 05909991231910
1906 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 120 szt. 05909991144265
1907 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990335367
1908 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990422241
1909 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909990335374
1910 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909990422258
1911 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991066000
1912 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 112 szt. 05909991231927
1913 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 05909991144258
1914 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990335343
1915 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990422265
1916 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909990335350
1917 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909990422272
1918 Olanzapinum Olzapin, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991065942
1919 Olanzapinum Ranofren, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990640287
1920 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991081911
1921 Olanzapinum Zalasta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991081812
1922 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990069866
1923 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 70 szt. 05909990069897
1924 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990069958
1925 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 70 szt. 05909990069989
1926 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990070008
1927 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 70 szt. 05909990070046
1928 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990069705
1929 Olanzapinum Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 70 szt. 05909990069750
1930 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 05901878600123
1931 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 05903792743061
1932 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991444570
1933 Olanzapinum Zalasta, tabl., 10 mg 70 szt. 05909990069361
1934 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 05901878600826
1935 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 28 szt. 05903792743078
1936 Olanzapinum Zalasta, tabl., 5 mg 70 szt. 05909990069293
1937 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 05909991064716
1938 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 05909991064518
1939 Olanzapinum Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg 30 szt. 05909991064617
1940 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 120 szt. 05906414000610
1941 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990917013
1942 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991191184
1943 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 05906414002737
1944 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 15 mg 90 szt. 05906414002744
1945 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05906414002751
1946 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05906414002768
1947 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 05906414000603
1948 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990916917
1949 Olanzapinum Zolafren, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991191177
1950 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 112 szt. 05906414000696
1951 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990775682
1952 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 05906414000665
1953 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 112 szt. 05906414000702
1954 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990775712
1955 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 05906414000672
1956 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 112 szt. 05906414000719
1957 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990775729
1958 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 84 szt. 05906414000689
1959 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 112 szt. 05906414000658
1960 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990775675
1961 Olanzapinum Zolafren-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 84 szt. 05906414000641
1962 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990892129
1963 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 05909990892143
1964 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990892150
1965 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 05909990892174
1966 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990892303
1967 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 56 szt. 05909990892341
1968 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990892082
1969 Olanzapinum Zolaxa Rapid, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 56 szt. 05909990892105
1970 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991097011
1971 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05903060609709
1972 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 05909990849581
1973 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 15 mg 90 szt. 05903060609716
1974 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990849635
1975 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05903060609723
1976 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991096816
1977 Olanzapinum Zolaxa, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05903060609693
1978 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990914647
1979 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909990914654
1980 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg 28 szt. 05909990914661
1981 Olanzapinum Zopridoxin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990914630
1982 Omeprazolum Agastin 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990068425
1983 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909991140779
1984 Omeprazolum Bioprazol, kaps. dojelitowe twarde, 40 mg 56 szt. 05909991140809
1985 Omeprazolum Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990880225
1986 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990420537
1987 Omeprazolum Gasec-20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 56 szt. 05909990420544
1988 Omeprazolum Goprazol 20 mg, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990077663
1989 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 14 szt. (but. 20 ml) 05909990420612
1990 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990420629
1991 Omeprazolum Helicid 20, kaps., 20 mg 90 szt. 05909990422654
1992 Omeprazolum Helicid Forte, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990921324
1993 Omeprazolum Heligen Neo, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991274467
1994 Omeprazolum Heligen Neo, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991274511
1995 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991271442
1996 Omeprazolum Omeprazole Genoptim, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990668779
1997 Omeprazolum Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990077731
1998 Omeprazolum Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990772667
1999 Omeprazolum Prazol, kaps., 20 mg 28 szt. 05909990772933
2000 Omeprazolum Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 20 mg 28 szt. 05909991272753
2001 Omeprazolum Prenome, kaps. dojelitowe, twarde, 40 mg 28 szt. 05909991272739
2002 Omeprazolum Progastim, kaps. dojel., 20 mg 1 but.po 28 szt. 05909990635450
2003 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990796298
2004 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 20 mg 56 szt. 05909990796359
2005 Omeprazolum Ultop, kaps. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990796533
2006 Ondansetronum Atossa, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 05909990744510
2007 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg 10 szt. 05909990777044
2008 Ondansetronum Ondansetron Bluefish, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg 10 szt. 05909990777150
2009 Ondansetronum Setronon, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 05909990994717
2010 Ondansetronum Zofran Zydis, liofilizat doustny, 8 mg 10 szt. 05909990888016
2011 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 4 mg 10 szt. 05909990001811
2012 Ondansetronum Zofran, tabl. powl., 8 mg 10 szt. 05909990001910
2013 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 150 mg 50 szt. 05909990048809
2014 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 05909990048823
2015 Oxcarbazepinum Karbagen, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 05909990048854
2016 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 300 mg 50 szt. 05909991057480
2017 Oxcarbazepinum Oxepilax, tabl., 600 mg 50 szt. 05909991057497
2018 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 300 mg 50 szt. 05909990825615
2019 Oxcarbazepinum Trileptal, tabl. powl., 600 mg 50 szt. 05909990825714
2020 Oxcarbazepinum Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml 250 ml 05909990747115
2021 Oxybutynini hydrochloridum Driptane, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990783816
2022 Oxybutynini hydrochloridum Oxybutyninum Aflofarm, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991427184
2023 Oxybutynini hydrochloridum Oxybutyninum Aflofarm, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991427191
2024 Oxycodoni hydrochloridum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 100 szt. 05909990940769
2025 Oxycodoni hydrochloridum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 100 szt. 05909990941247
2026 Oxycodoni hydrochloridum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 100 szt. 05909990941407
2027 Oxycodoni hydrochloridum Accordeon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 100 szt. 05909990941568
2028 Oxycodoni hydrochloridum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909990643943
2029 Oxycodoni hydrochloridum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909990644001
2030 Oxycodoni hydrochloridum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 05909990644025
2031 Oxycodoni hydrochloridum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 05909990643905
2032 Oxycodoni hydrochloridum OxyContin, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 05909990644049
2033 Oxycodoni hydrochloridum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 szt. 05909990839643
2034 Oxycodoni hydrochloridum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 szt. 05909990839780
2035 Oxycodoni hydrochloridum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 szt. 05909990840038
2036 Oxycodoni hydrochloridum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 szt. 05909990839469
2037 Oxycodoni hydrochloridum Oxydolor, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 szt. 05909990840182
2038 Oxycodoni hydrochloridum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 60 tabl. 05909991184827
2039 Oxycodoni hydrochloridum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg 60 tabl. 05909991184865
2040 Oxycodoni hydrochloridum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg 60 tabl. 05909991184902
2041 Oxycodoni hydrochloridum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 60 tabl. 05909991184742
2042 Oxycodoni hydrochloridum Reltebon, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 80 mg 60 tabl. 05909991184940
2043 Pancreatinum Lipancrea 16 000, kaps., 16000 j.Ph. Eur. Lipazy 60 szt. 05909990723164
2044 Pantoprazolum Anesteloc 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990621040
2045 Pantoprazolum Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990621026
2046 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. 05909991128814
2047 Pantoprazolum Contix, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. 05909991128418
2048 Pantoprazolum Contix, tabl. powl., 20 mg 112 szt. 05909991246525
2049 Pantoprazolum Contix, tabl. powl., 40 mg 112 szt. 05909991246532
2050 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990478767
2051 Pantoprazolum Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990478774
2052 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990689842
2053 Pantoprazolum Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990689859
2054 Pantoprazolum Gerdin 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991245399
2055 Pantoprazolum Gerdin 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991245337
2056 Pantoprazolum IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990085033
2057 Pantoprazolum IPP 40, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990082643
2058 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990645640
2059 Pantoprazolum Noacid, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990645732
2060 Pantoprazolum Nolpaza 20 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990075003
2061 Pantoprazolum Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. 05909990075041
2062 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990075089
2063 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. 05909990075126
2064 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg 28 szt. 05909991448967
2065 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg 28 szt. 05909991459789
2066 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg 56 szt. 05909991448974
2067 Pantoprazolum Nolpaza 40 mg tabletki dojelitowe, tabl. dojelitowe, 40 mg 56 szt. 05909991459796
2068 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 90 szt. 05909990845521
2069 Pantoprazolum Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 05909990845552
2070 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990892761
2071 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. 05909991186371
2072 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990892853
2073 Pantoprazolum Ozzion, tabl. dojel., 40 mg 56 szt. 05909991186418
2074 Pantoprazolum Pamyl 20 mg, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991046897
2075 Pantoprazolum Pamyl 40 mg, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991046941
2076 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990817184
2077 Pantoprazolum Panprazox, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990817320
2078 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990698974
2079 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 56 szt. 05909990698981
2080 Pantoprazolum Panrazol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990699209
2081 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990793907
2082 Pantoprazolum Pantoprazole Bluefish, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990794188
2083 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991139759
2084 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991035631
2085 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojelitowe, 20 mg 56 szt. 05907553017927
2086 Pantoprazolum Pantoprazole Genoptim, tabl. dojelitowe, 40 mg 56 szt. 05907553017934
2087 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990652334
2088 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990652372
2089 Pantoprazolum Panzol, tabl. dojelitowe, 20 mg 56 szt. 05909991069681
2090 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909990730100
2091 Pantoprazolum Ranloc, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909990730179
2092 Penicillaminum Cuprenil, tabl. powl., 250 mg 30 szt. 05909990126217
2093 Perazinum Perazin 100 mg, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990858514
2094 Perazinum Perazin 200 mg, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991033453
2095 Perazinum Perazin 25 mg, tabl., 25 mg 20 szt. 05909990858415
2096 Perazinum Perazin 25 mg, tabl., 25 mg 50 szt. 05909990914838
2097 Perazinum Perazin 50 mg, tabl., 50 mg 30 szt. 05909991033422
2098 Perazinum Pernazinum, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990199518
2099 Perazinum Pernazinum, tabl., 25 mg 20 szt. 05909990202614
2100 Perazinum Pernazinum, tabl., 25 mg 60 szt. 05906745439141
2101 Phenobarbitalum Luminalum Unia, tabl., 100 mg 10 szt. 05909990812615
2102 Phenobarbitalum Luminalum, tabl., 100 mg 10 szt. 05909990260614
2103 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 30 szt. 05909990071029
2104 Phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 150 ml 05909990363223
2105 Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 12 szt. 05909990070916
2106 Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 j.m. 30 szt. 05909990070923
2107 Phenoxymethylpenicillinum kalicum Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. 12 szt. 05909990071012
2108 Phenytoinum Phenytoinum WZF, tabl., 100 mg 60 szt. (4 blist.po 15 szt.) 05909990093519
2109 Phytomenadionum (vit. K1) Vitacon, tabl. drażowane, 10 mg 30 szt. 05909990772810
2110 Pilocarpini hydrochloridum Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 05909990237524
2111 pojedyncze alergoidy pyłków roślin Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 500 AUM/ml 1 fiol.po 3 ml + 8 strz. z igłą 05909990975310
2112 Posaconazolum Posaconazole AHCL, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 05055565754351
2113 Posaconazolum Posaconazole Glenmark, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 08595112678152
2114 Posaconazolum Posaconazole Mylan, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 05901797710743
2115 Posaconazolum Posaconazole Stada, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 05909991368562
2116 Posaconazolum Posaconazole Teva, zawiesina doustna, 40 mg/ml 105 ml 05909991422059
2117 Prednisolonum Encortolon, tabl., 5 mg 20 szt. 05904374007946
2118 Prednisolonum Predasol, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991356712
2119 Prednisonum Encorton, tabl., 1 mg 20 szt. 05909991289416
2120 Prednisonum Encorton, tabl., 10 mg 20 szt. 05909990405312
2121 Prednisonum Encorton, tabl., 20 mg 20 szt. 05909990405411
2122 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 100 szt. 05909990641192
2123 Prednisonum Encorton, tabl., 5 mg 20 szt. 05909990641185
2124 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 14 szt. 05909990009350
2125 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 szt. 05903792743252
2126 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 150 mg 56 szt. 05909990009367
2127 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 14 szt. 05909990009282
2128 Pregabalinum Lyrica, kaps. twarde, 75 mg 56 szt. 05909990009299
2129 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 150 mg 56 szt. 05901878600550
2130 Pregabalinum Lyrica, kapsułki twarde, 75 mg 56 szt. 05901878600543
2131 Pregabalinum Naxalgan, kaps. twarde, 150 mg 60 szt. 05909991378295
2132 Pregabalinum Naxalgan, kaps. twarde, 75 mg 60 szt. 05909991378226
2133 Pregabalinum Preato, tabl., 100 mg 56 szt. 05909991400460
2134 Pregabalinum Preato, tabl., 150 mg 56 szt. 05909991400477
2135 Pregabalinum Preato, tabl., 200 mg 56 szt. 05909991400484
2136 Pregabalinum Preato, tabl., 75 mg 28 szt. 05909991421236
2137 Pregabalinum Preato, tabl., 75 mg 56 szt. 05909991400453
2138 Pregabalinum Pregabalin Sandoz, kaps. twarde, 150 mg 70 szt. 05907626705072
2139 Pregabalinum Pregabalin Sandoz, kaps. twarde, 75 mg 70 szt. 05907626704839
2140 Progesteronum Luteina 50, tabl. podjęzykowe, 50 mg 30 szt. 05906414002355
2141 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 30 szt. 05909991076207
2142 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 100 mg 60 szt. 05909991103231
2143 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 200 mg 30 szt. 05909991076238
2144 Progesteronum Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg 30 szt. 05909990569380
2145 Propafenoni hydrochloridum Polfenon, tabl. powl., 150 mg 20 szt. 05909990034123
2146 Propranololi hydrochloridum Propranolol Accord, tabl. powl., 10 mg 50 szt. 05909991033507
2147 Propranololi hydrochloridum Propranolol Accord, tabl. powl., 40 mg 50 szt. 05909991033590
2148 Propranololi hydrochloridum Propranolol WZF, tabl., 10 mg 50 szt. 05909990112111
2149 Propranololi hydrochloridum Propranolol WZF, tabl., 40 mg 50 szt. 05909990112210
2150 Pyrazinamidum Pyrazinamid Farmapol, tabl., 500 mg 250 szt. 05909990263516
2151 Pyridostigmini bromidum Mestinon, tabl. drażowane, 60 mg 150 szt. 05909991014421
2152 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 100 mg 60 tabl. 05909990910762
2153 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 200 mg 60 tabl. 05909990910779
2154 Quetiapinum ApoTiapina, tabl. powl., 25 mg 30 tabl. 05909990897780
2155 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991326319
2156 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991326371
2157 Quetiapinum Bonogren SR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991326432
2158 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990719853
2159 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990720163
2160 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990719389
2161 Quetiapinum Bonogren, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990720309
2162 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990806362
2163 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990806386
2164 Quetiapinum Etiagen, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990806355
2165 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990722365
2166 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990722426
2167 Quetiapinum Kefrenex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990722327
2168 Quetiapinum Ketilept 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990055562
2169 Quetiapinum Ketilept 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990055593
2170 Quetiapinum Ketilept 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990055531
2171 Quetiapinum Ketilept 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990055630
2172 Quetiapinum Ketilept retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05909991219420
2173 Quetiapinum Ketilept retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991219468
2174 Quetiapinum Ketilept retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991219505
2175 Quetiapinum Ketilept retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991219543
2176 Quetiapinum Ketilept retard, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909991219383
2177 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 100 szt. 05909990058785
2178 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990058778
2179 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 100 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990081233
2180 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 100 szt. 05909990058761
2181 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990058754
2182 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 200 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990081196
2183 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 25 mg 100 szt. 05909990058808
2184 Quetiapinum Ketipinor, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990779062
2185 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990430857
2186 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990430888
2187 Quetiapinum Ketrel, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990430840
2188 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991219901
2189 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991219963
2190 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991220020
2191 Quetiapinum Kvelux SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 05909991219758
2192 Quetiapinum Kventiax 100 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990074143
2193 Quetiapinum Kventiax 200 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990074235
2194 Quetiapinum Kventiax 25 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990074068
2195 Quetiapinum Kventiax 300 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990074280
2196 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05909991205591
2197 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991205676
2198 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991205737
2199 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991380922
2200 Quetiapinum Kventiax SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909991255367
2201 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05906414000894
2202 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909990965373
2203 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909990965403
2204 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909990965441
2205 Quetiapinum Kwetaplex XR, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990965335
2206 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990688234
2207 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 150 mg 60 szt. 05909990688272
2208 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990688296
2209 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990688241
2210 Quetiapinum Kwetaplex, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990688265
2211 Quetiapinum Pinexet 100 mg, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990788590
2212 Quetiapinum Pinexet 200 mg, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990788651
2213 Quetiapinum Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990788583
2214 Quetiapinum Pinexet 300 mg, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990788675
2215 Quetiapinum Questax XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05909991358570
2216 Quetiapinum Questax XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991358648
2217 Quetiapinum Questax XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991358792
2218 Quetiapinum Questax XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 60 szt. 05909991358945
2219 Quetiapinum Questax XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 05909991358495
2220 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990736393
2221 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990736461
2222 Quetiapinum Setinin, tabl. powl., 300 mg 60 szt. 05909990736492
2223 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 60 szt. 05909991087180
2224 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 60 szt. 05909991087258
2225 Quetiapinum Symquel XR, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 60 szt. 05909991087005
2226 Quinapril Pulsaren 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991165710
2227 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991125516
2228 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991125615
2229 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990953882
2230 Quinaprilum Acurenal, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991125417
2231 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990571468
2232 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991308971
2233 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991340766
2234 Ramiprilum Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg 60 szt. 05909990571475
2235 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990571499
2236 Ramiprilum Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990571505
2237 Ramiprilum ApoRami/Ramipril Aurovitas, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991326012
2238 Ramiprilum ApoRami/Ramipril Aurovitas, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991325954
2239 Ramiprilum Axtil, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990337989
2240 Ramiprilum Axtil, tabl., 2,5 mg 30 szt. 05909990337958
2241 Ramiprilum Axtil, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990337972
2242 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990661756
2243 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991344603
2244 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991477813
2245 Ramiprilum Piramil 10 mg, tabletki, 10 mg 30 szt. 05909991369910
2246 Ramiprilum Piramil 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. 05909990212170
2247 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990212248
2248 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991338268
2249 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991479305
2250 Ramiprilum Piramil 5 mg, tabletki, 5 mg 30 szt. 05909991369903
2251 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990694655
2252 Ramiprilum Polpril, kaps. twarde, 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990694631
2253 Ramiprilum Polpril, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990924653
2254 Ramiprilum Polpril, tabl., 2,5 mg 28 szt. 05909990924608
2255 Ramiprilum Polpril, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990924646
2256 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991093334
2257 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 05909991093280
2258 Ramiprilum Ramicor, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991093303
2259 Ramiprilum Ramipril Genoptim, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991316655
2260 Ramiprilum Ramipril Genoptim, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991316464
2261 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 05909990916016
2262 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991401566
2263 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991411640
2264 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991427153
2265 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991447540
2266 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991452100
2267 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991458348
2268 Ramiprilum Tritace 10, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991463403
2269 Ramiprilum Tritace 2,5, tabl., 2,5 mg 28 szt. 05909990478217
2270 Ramiprilum Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. 05909990478316
2271 Ramiprilum Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991480448
2272 Ramiprilum Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991480523
2273 Ramiprilum Tritace 5, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991482398
2274 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991427276
2275 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991447939
2276 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991461973
2277 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990610532
2278 Ramiprilum Vivace 10 mg, tabl., 10 mg 90 szt. 05909991004392
2279 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 30 szt. 05909990610440
2280 Ramiprilum Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg 90 szt. 05909991004378
2281 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991427252
2282 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991447953
2283 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991461959
2284 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990610495
2285 Ramiprilum Vivace 5 mg, tabl., 5 mg 90 szt. 05909991004385
2286 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg 100 szt. 05909990085019
2287 Rifampicinum Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 05909990084913
2288 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 150 + 100 mg 100 szt. 05909990086115
2289 Rifampicinum + Isoniazidum Rifamazid, kaps. twarde, 300 + 150 mg 100 szt. 05909990086214
2290 Risperidonum Orizon, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but. 100 ml 05909990690138
2291 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 05909990831258
2292 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. 05909990831265
2293 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. 05909990831272
2294 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. 05909990831289
2295 Risperidonum Orizon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. 05909990831296
2296 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 05909990044481
2297 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 2 mg 20 szt. 05909990044344
2298 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 3 mg 20 szt. 05909990044252
2299 Risperidonum Risperidon Vipharm, tabl. powl., 4 mg 20 szt. 05909990044146
2300 Risperidonum Risperidone Teva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 zestaw 05909991457952
2301 Risperidonum Risperidone Teva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 1 zestaw 05909991457921
2302 Risperidonum Risperidone Teva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 zestaw 05909991457891
2303 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 05909990336524
2304 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 1 mg 60 szt. 05909990336548
2305 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 20 szt. 05909990336487
2306 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 2 mg 60 szt. 05909990336500
2307 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 20 szt. 05909990336555
2308 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 3 mg 60 szt. 05909990336579
2309 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 20 szt. 05909990336586
2310 Risperidonum Risperon, tabl. powl., 4 mg 60 szt. 05909990336609
2311 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 05909991058227
2312 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 05909991058128
2313 Risperidonum Rispolept Consta, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 1 fiol. + 1 strz. + 1 urządzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzyknięcia domięśniowego 05909991058029
2314 Risperidonum Rispolept, roztwór doustny, 1 mg/ml 100 ml 05909990423828
2315 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 05909990670413
2316 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 2 mg 20 szt. 05909990670512
2317 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 3 mg 20 szt. 05909990670611
2318 Risperidonum Rispolept, tabl. powl., 4 mg 20 szt. 05909990670710
2319 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 100 ml 05909990721405
2320 Risperidonum Ryspolit, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but.po 30 ml 05909990721399
2321 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 1 mg 20 szt. 05909990567683
2322 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 2 mg 20 szt. 05909990567737
2323 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 3 mg 20 szt. 05909990567935
2324 Risperidonum Ryspolit, tabl. powl., 4 mg 20 szt. 05909990568031
2325 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 szt. 05909990034932
2326 Risperidonum Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 50 szt. 05909990680849
2327 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 szt. 05909990034994
2328 Risperidonum Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 50 szt. 05909990680863
2329 Rosuvastatinum ApoRoza, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991425883
2330 Rosuvastatinum ApoRoza, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991425906
2331 Rosuvastatinum ApoRoza, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991425920
2332 Rosuvastatinum ApoRoza, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991422875
2333 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991021184
2334 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991021337
2335 Rosuvastatinum Crosuvo, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991021375
2336 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991000141
2337 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991375799
2338 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991000158
2339 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991476984
2340 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991496579
2341 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909991375812
2342 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909991496586
2343 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909991509415
2344 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991000165
2345 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991000103
2346 Rosuvastatinum Ridlip, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991375775
2347 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990919604
2348 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 15 mg 30 szt. 05909991435950
2349 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990919659
2350 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991435981
2351 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990919673
2352 Rosuvastatinum Romazic, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990919574
2353 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991085674
2354 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909991085698
2355 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991085759
2356 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 05909991085773
2357 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991085841
2358 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 05909991085865
2359 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991085599
2360 Rosuvastatinum Rosutrox, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991085636
2361 Rosuvastatinum Rosuvastatin Medical Valley, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991475079
2362 Rosuvastatinum Rosuvastatin Medical Valley, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991475086
2363 Rosuvastatinum Rosuvastatin Medical Valley, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991475093
2364 Rosuvastatinum Rosuvastatin Medical Valley, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991475062
2365 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990895250
2366 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990895304
2367 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 28 szt. 05909990895380
2368 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05909990895403
2369 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 15 mg 90 szt. 05909990895458
2370 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990895533
2371 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990895588
2372 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 28 szt. 05909990895663
2373 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05909990895687
2374 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 30 mg 90 szt. 05909990895724
2375 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990895786
2376 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990895892
2377 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990895106
2378 Rosuvastatinum Roswera, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990895182
2379 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990791743
2380 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 10 mg 84 szt. 05909990791781
2381 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990791873
2382 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 20 mg 84 szt. 05909990791927
2383 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990792009
2384 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 40 mg 84 szt. 05909990792061
2385 Rosuvastatinum Suvardio, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990791606
2386 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990802623
2387 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909990802647
2388 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 28 szt. 05909991333959
2389 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05909991333973
2390 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990802685
2391 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 20 mg 56 szt. 05909990802708
2392 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 28 szt. 05909991334062
2393 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05909991334086
2394 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990802753
2395 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 40 mg 56 szt. 05909990802777
2396 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990802562
2397 Rosuvastatinum Zahron, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909990802586
2398 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990777785
2399 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 15 mg 56 szt. 05997001369333
2400 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 15 mg 90 szt. 05909991347079
2401 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990777839
2402 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 30 mg 56 szt. 05997001369340
2403 Rosuvastatinum Zaranta, tabl. powl., 30 mg 90 szt. 05909991347109
2404 Rosuvastatinum Zaranta, tabletki powlekane, 40 mg 28 szt. 05909990777853
2405 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 100 mg 10 szt. 05909990847914
2406 Roxithromycinum Rolicyn, tabl. powl., 150 mg 10 szt. 05909990848010
2407 Rupatadinum Rupaller, tabl., 10 mg 100 szt. 05909991429881
2408 Salbutamolum Aspulmo, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 µg/dawkę 1 poj.a 200 dawek (10 ml) 05909990848065
2409 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 05909991106928
2410 Salbutamolum Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 200 daw. (inhalator proszkowy + poj. ochronny) 05909991107826
2411 Salbutamolum Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990317516
2412 Salbutamolum Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 05909990442010
2413 Salmeterolum Asmetic, proszek do inhalacji , 50 µg/dawkę inh. 1 inh.po 60 daw. 05909991515713
2414 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. 05909991109424
2415 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 50 µg/dawkę inhalacyjną 90 szt. 05909991109431
2416 Salmeterolum Pulmoterol, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 50 µg/dawkę inh. 120 szt. 05909991206390
2417 Salmeterolum Serevent Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990437825
2418 Salmeterolum Serevent, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 25 µg/dawkę inhalacyjną 1 szt. (1 szt.po 120 daw.) 05909990623099
2419 Sertraline Asertin 100, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990422685
2420 Sertraline Asertin 50, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990422692
2421 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909991355739
2422 Sertralinum ApoSerta, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991355654
2423 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909990963317
2424 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909991483807
2425 Sertralinum Asentra, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990963218
2426 Sertralinum Miravil, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990804368
2427 Sertralinum Miravil, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990804344
2428 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909991279615
2429 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909991279622
2430 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 100 mg 84 szt. 05909991279660
2431 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909991279516
2432 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991279523
2433 Sertralinum Sastium, tabl. powl., 50 mg 84 szt. 05909991279561
2434 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909990046621
2435 Sertralinum Sertagen, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990046690
2436 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990919987
2437 Sertralinum Sertralina KRKA, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990919888
2438 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990663163
2439 Sertralinum Sertranorm, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990663040
2440 Sertralinum Setaloft 100 mg, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990571963
2441 Sertralinum Setaloft 50 mg, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990571925
2442 Sertralinum Stimuloton, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990994816
2443 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909990753215
2444 Sertralinum Zoloft, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990753116
2445 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909990569472
2446 Sertralinum Zotral, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990013982
2447 Simvastatinum Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990618279
2448 Simvastatinum Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990618286
2449 Simvastatinum Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990618293
2450 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990649532
2451 Simvastatinum Simcovas, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990649655
2452 Simvastatinum Simratio 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991019723
2453 Simvastatinum Simratio 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991019822
2454 Simvastatinum Simratio 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991019945
2455 Simvastatinum Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990940110
2456 Simvastatinum Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990940219
2457 Simvastatinum Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990940318
2458 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990941025
2459 Simvastatinum Simvachol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990941124
2460 Simvastatinum Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990743650
2461 Simvastatinum Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990743667
2462 Simvastatinum SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990623273
2463 Simvastatinum SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990623297
2464 Simvastatinum SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990623334
2465 Simvastatinum Simvastatin Aurovitas, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990731565
2466 Simvastatinum Simvastatin Aurovitas, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990731671
2467 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990723591
2468 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990723812
2469 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990723829
2470 Simvastatinum Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990724031
2471 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990927616
2472 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990927715
2473 Simvastatinum Simvasterol, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990927838
2474 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990914012
2475 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990914111
2476 Simvastatinum Vasilip, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909990982714
2477 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991073114
2478 Simvastatinum Vastan, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909991073213
2479 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990935116
2480 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990055722
2481 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990935215
2482 Simvastatinum Ximve, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990935314
2483 Simvastatinum Zocor 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990365913
2484 Simvastatinum Zocor 20, tabl. powl., 20 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990366026
2485 Simvastatinum Zocor 40, tabl. powl., 40 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990769124
2486 Sirolimusum Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml 60 ml 05909990893645
2487 Sirolimusum Rapamune, tabl. draż., 1 mg 30 szt. 05909990985210
2488 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 16 szt. 05909990098613
2489 Spiramycinum Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m. 10 szt. 05909990692118
2490 Spironolactonum Finospir, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990965977
2491 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 100 szt. 05909990965861
2492 Spironolactonum Finospir, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990965854
2493 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 100 szt. 05909990965885
2494 Spironolactonum Finospir, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990965878
2495 Spironolactonum Spironol 100, tabl. powl., 100 mg 20 szt. 05909990673124
2496 Spironolactonum Spironol, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909991244651
2497 Spironolactonum Spironol, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909991244668
2498 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 100 szt. 05909990110223
2499 Spironolactonum Spironol, tabl., 25 mg 20 szt. 05909990110216
2500 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 100 mg 30 szt. 05909990488513
2501 Spironolactonum Verospiron, kaps. twarde, 50 mg 30 szt. 05909990488414
2502 Spironolactonum Verospiron, tabl., 25 mg 20 szt. 05909990117215
2503 Standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina) Acarizax, liofilizat doustny, 12 SQ-HDM 30 szt. 05909991257521
2504 Stiripentolum Diacomit, kaps. twarde, 250 mg 60 szt. 05909990017232
2505 Stiripentolum Diacomit, kaps. twarde, 500 mg 60 szt. 05909990017263
2506 Stiripentolum Diacomit, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg 60 sasz. 05909990017294
2507 Stiripentolum Diacomit, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg 60 sasz. 05909990017331
2508 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Bactrim Forte, tabl., 800+160 mg 10 szt. 05909990312719
2509 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990312610
2510 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Bactrim, tabl., 400+80 mg 20 szt. 05909990276219
2511 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 120, tabl., 100+20 mg 20 szt. 05909990117529
2512 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 480, tabl., 400+80 mg 20 szt. 05909990117611
2513 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol 960, tabl., 800+160 mg 10 szt. 05909990117710
2514 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990117819
2515 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 05909990864423
2516 Sulfasalazinum Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. 05909990864416
2517 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 100 szt. 05909990283323
2518 Sulfasalazinum Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg 50 szt. 05909990283316
2519 Sulfasalazinum Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg 50 szt. 05909990283217
2520 Sulpiridum Sulpiryd Hasco, tabl., 100 mg 24 szt. 05909991380410
2521 Sulpiridum Sulpiryd Hasco, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991380465
2522 Sulpiridum Sulpiryd Hasco, tabl., 50 mg 24 szt. 05909991380373
2523 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg 24 szt. 05909990159314
2524 Sulpiridum Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg 24 szt. 05909990159512
2525 Sulpiridum Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg 30 szt. 05909990159437
2526 Szczepionka przeciw grypie (żywa atenuowana, do nosa) Fluenz Tetra, aerozol do nosa, zawiesina, 1 dawka 1 aplikator 0,2 ml 05000456061346
2527 Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] (rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana) Cervarix, zawiesina do wstrzykiwań, 20+20 µg 1 amp.-strz. 05909990064748
2528 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg 30 szt. 05909990051052
2529 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg 30 szt. 05909990051076
2530 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 30 szt. 05909990699957
2531 Tacrolimusum Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg 30 szt. 05909990051137
2532 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 05909990783489
2533 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 05909990783571
2534 Tacrolimusum Cidimus, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 05909990783533
2535 Tacrolimusum Dailiport, kaps. o przedł. uwalnianiu twarde, 0,5 mg 30 szt. 07613421037024
2536 Tacrolimusum Dailiport, kaps. o przedł. uwalnianiu twarde, 1 mg 30 szt. 07613421037000
2537 Tacrolimusum Dailiport, kaps. o przedł. uwalnianiu twarde, 2 mg 30 szt. 07613421037048
2538 Tacrolimusum Dailiport, kaps. o przedł. uwalnianiu twarde, 3 mg 30 szt. 07613421037031
2539 Tacrolimusum Dailiport, kaps. o przedł. uwalnianiu twarde, 5 mg 30 szt. 07613421037017
2540 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg 30 szt. 05909991192709
2541 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 30 szt. 05909991192730
2542 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg 90 szt. 05909991192754
2543 Tacrolimusum Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909991192761
2544 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg 30 szt. 05909991148713
2545 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 1 mg 30 szt. 05909990447213
2546 Tacrolimusum Prograf, kaps. twarde, 5 mg 30 szt. 05909990447312
2547 Tafluprostum Taflotan Multi, krople do oczu, roztwór, 15 µg/ml 1 but.po 3 ml 05909991372927
2548 Tafluprostum + Timololum Taptiqom, krople do oczu, roztwór, 0,015+5 mg/ml 30 poj. jednodawkowych 0,3 ml 05909991220327
2549 Telmisartan Telmix, tabl., 40 mg 56 szt. 05909990974887
2550 Telmisartan Telmix, tabl., 80 mg 56 szt. 05909990974993
2551 Telmisartanum Actelsar, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990891832
2552 Telmisartanum Actelsar, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990891863
2553 Telmisartanum Micardis, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990440825
2554 Telmisartanum Polsart, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990936670
2555 Telmisartanum Polsart, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990936700
2556 Telmisartanum Telmabax, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991060220
2557 Telmisartanum Telmabax, tabl., 80 mg 28 szt. 05909991060268
2558 Telmisartanum Telmisartan Bluefish, tabletki, 40 mg 28 szt. 05909991391713
2559 Telmisartanum Telmisartan Bluefish, tabletki, 80 mg 28 szt. 05909991391720
2560 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991036768
2561 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991036867
2562 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991229801
2563 Telmisartanum Telmisartan EGIS, tabl., 80 mg 28 szt. 05909991461355
2564 Telmisartanum Telmisartan Genoptim, tabletki, 40 mg 28 szt. 05909991388003
2565 Telmisartanum Telmisartan Genoptim, tabletki, 80 mg 28 szt. 05909991388034
2566 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991018429
2567 Telmisartanum Telmisartan Mylan, tabl., 80 mg 28 szt. 05909991018436
2568 Telmisartanum Telmix, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990974863
2569 Telmisartanum Telmix, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990974979
2570 Telmisartanum Telmizek, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990902002
2571 Telmisartanum Telmizek, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990902095
2572 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990818082
2573 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991423551
2574 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 28 szt. 05909991453060
2575 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 56 szt. 05909991086626
2576 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 56 szt. 05909991423568
2577 Telmisartanum Tezeo, tabl., 40 mg 56 szt. 05909991453077
2578 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990818150
2579 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 28 szt. 05909991423575
2580 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 28 szt. 05909991453299
2581 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 56 szt. 05909991086633
2582 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 56 szt. 05909991423582
2583 Telmisartanum Tezeo, tabl., 80 mg 56 szt. 05909991453305
2584 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 28 szt. 05909997077604
2585 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 56 szt. 05909997077628
2586 Telmisartanum Tolura, tabl., 40 mg 84 szt. 05909997077635
2587 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 28 szt. 05901878600901
2588 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 28 szt. 05903792743566
2589 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 28 szt. 05909997077673
2590 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 30 szt. 05903792743580
2591 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 szt. 05901878600864
2592 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 szt. 05903792743542
2593 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 56 szt. 05909997077697
2594 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 84 szt. 05901878600871
2595 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 84 szt. 05903792743559
2596 Telmisartanum Tolura, tabl., 80 mg 84 szt. 05909997077703
2597 Telmisartanum Toptelmi, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990840472
2598 Telmisartanum Toptelmi, tabl., 40 mg 56 szt. 05909990840489
2599 Telmisartanum Toptelmi, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990840557
2600 Telmisartanum Toptelmi, tabl., 80 mg 56 szt. 05909990840564
2601 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 40 mg 28 szt. 05909990941841
2602 Telmisartanum Zanacodar, tabl., 80 mg 28 szt. 05909990941926
2603 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 14 szt. 05909990621057
2604 Terbinafinum Erfin, tabl., 250 mg 28 szt. 05909990621064
2605 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 14 szt. 05909990419043
2606 Terbinafinum Myconafine, tabl., 250 mg 28 szt. 05909990419050
2607 Terbinafinum Zelefion, tabl., 250 mg 28 szt. 05909990645503
2608 Theophylline Theospirex retard, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. 05909990803910
2609 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg 30 szt. 09120099670104
2610 Theophyllinum Euphyllin long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg 30 szt. 09120099670111
2611 Theophyllinum Theospirex retard 300 mg, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. 05909990261215
2612 Thiethylperazinum Torecan, tabl. powl., 6,5 mg 50 szt. 05909990242511
2613 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 10 mg 50 szt. 05909990058839
2614 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 05909990058846
2615 Tiagabinum Gabitril, tabl. powl., 5 mg 50 szt. 05909990058822
2616 Tianeptinum Atinepte, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909990997152
2617 Tianeptinum natricum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991267131
2618 Tianeptinum natricum Coaxil, tabl. drażowane, 12,5 mg 30 szt. 05909991290016
2619 Tianeptinum natricum Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990370214
2620 Tianeptinum natricum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909990875245
2621 Tianeptinum natricum Tianesal, tabl. powl., 12,5 mg 90 szt. 05909991201821
2622 Timololum Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990187713
2623 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ml 5 ml 05909990073610
2624 Timololum Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 5 ml 05909990073719
2625 Tioguaninum Lanvis, tabl., 40 mg 25 szt. 05909990185214
2626 Tizanidinum Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg 30 szt. 05909990671410
2627 Tizanidinum Tizanor, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990784486
2628 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909990649594
2629 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 05909990649617
2630 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 05909990649556
2631 Topiramatum Epitoram, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990649570
2632 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909990061495
2633 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 05909990061464
2634 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 05909990061488
2635 Topiramatum Etopro, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909990061471
2636 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 100 mg 60 szt. 05909990715169
2637 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 25 mg 60 szt. 05909990715084
2638 Topiramatum Oritop, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909990715145
2639 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 100 mg 1 but.po 28 szt. 05909990759019
2640 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 200 mg 1 but.po 28 szt. 05909990759118
2641 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 25 mg 1 but.po 28 szt. 05909990758814
2642 Topiramatum Topamax, tabl. powl., 50 mg 1 but.po 28 szt. 05909990758913
2643 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 100 mg 30 szt. (blister) 05909990671496
2644 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990671502
2645 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 25 mg 30 szt. (blister) 05909990671472
2646 Topiramatum Toramat, tabl. powl., 50 mg 30 szt. 05909990671489
2647 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. 05909990967612
2648 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. 05909990967629
2649 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. 05909990967636
2650 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. 05909990967711
2651 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. 05909990967728
2652 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. 05909990967735
2653 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. 05909990967810
2654 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. 05909990967827
2655 Tramadoli hydrochloridum Poltram Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 05909990967834
2656 Tramadoli hydrochloridum Poltram, kaps., 50 mg 20 szt. 05909990968718
2657 Tramadoli hydrochloridum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990969012
2658 Tramadoli hydrochloridum Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 96 ml 05909990969029
2659 Tramadoli hydrochloridum Tramadol Aurovitas, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. 05909991362300
2660 Tramadoli hydrochloridum Tramadol Krka, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. 05909991376819
2661 Tramadoli hydrochloridum Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. 05909990294619
2662 Tramadoli hydrochloridum Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990294718
2663 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 10 szt. 05909990786213
2664 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 30 szt. 05909990786220
2665 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 100, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 50 szt. 05909990786237
2666 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 10 szt. 05909990786312
2667 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. 05909990786329
2668 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. 05909991480691
2669 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. 05909990786336
2670 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 150, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 50 szt. 05909991480707
2671 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 10 szt. 05909990786411
2672 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 30 szt. 05909990786428
2673 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 200, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 05909990786435
2674 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 10 szt. 05909990780303
2675 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 30 szt. 05909990780334
2676 Tramadoli hydrochloridum Tramal Retard 50, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg 50 szt. 05909990780341
2677 Tramadoli hydrochloridum Tramal, kaps. twarde, 50 mg 20 szt. 05909990253616
2678 Tramadoli hydrochloridum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990253913
2679 Tramadoli hydrochloridum Tramal, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml 1 but.po 96 ml z pompką 05909990253920
2680 Tramadoli hydrochloridum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990253814
2681 Tramadoli hydrochloridum Tramal, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990253821
2682 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990735167
2683 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909991143923
2684 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909990936595
2685 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Doreta, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991143930
2686 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Exbol, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990971794
2687 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Exbol, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 03830070471243
2688 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Exbol, tabl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990971763
2689 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990806287
2690 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990806294
2691 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Padolten, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909990806300
2692 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg 30 szt. 05909991195076
2693 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909991482060
2694 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Palgotal, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991482077
2695 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 20 szt. 05909990840984
2696 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990840991
2697 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990841004
2698 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Poltram Combo, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 05909990981472
2699 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Medreg, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 08595566452230
2700 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Medreg, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 08595566452247
2701 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Tramadol + Paracetamol Medreg, tabl. powl., 37,5+325 mg 90 szt. 08595566452254
2702 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 100 szt. 05909990959563
2703 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 30 szt. 05909990959457
2704 Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum Tramapar, tabl. powl., 37,5+325 mg 60 szt. 05909990959488
2705 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 20 szt. 05909991283735
2706 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 30 szt. 05909991283742
2707 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 60 szt. 05909991283759
2708 Tramadolum + Paracetamolum Poltram Combo Forte, tabl. powl., 75+650 mg 90 szt. 05909991283766
2709 Travoprostum Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990942619
2710 Travoprostum Travoprost Genoptim, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909991197629
2711 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 1 poj.a 2,5 ml 05909991321949
2712 Travoprostum Vizitrav, krople do oczu, roztwór, 40 µg/ml 3 poj.a 2,5 ml 05909991321956
2713 Travoprostum + Timololum DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.po 2,5 ml 05909990586172
2714 Travoprostum + Timololum Rozaduo, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.a 2,5 ml 05909991347802
2715 Travoprostum + Timololum Rozaduo, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 3 but.a 2,5 ml 05909991347819
2716 Travoprostum + Timololum Rozaduo, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 4 but.a 2,5 ml 05909991347826
2717 Travoprostum + Timololum Travoprost + Timolol Medical Valley, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.a 2,5 ml 05909991447106
2718 Travoprostum + Timololum Travoprost+Timolol Genoptim, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml 1 but.a 2,5 ml 05909991350420
2719 Trazodoni hydrochloridum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 20 szt. 05909990918720
2720 Trazodoni hydrochloridum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05909990715497
2721 Trazodoni hydrochloridum Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. 05909990918621
2722 Trazodoni hydrochloridum Trittico XR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. 05909991094645
2723 Trazodoni hydrochloridum Trittico XR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 30 szt. 05909991094799
2724 Triamcinolonum Polcortolon, tabl., 4 mg 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) 05909990915446
2725 Tropicamidum Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 05909990125524
2726 Tropicamidum Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 10 ml (2x5 ml) 05909990125623
2727 Vaccinum influenzae inactivatum ex corticis antigeniis praeparatum (szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana) Influvac Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 05909991347352
2728 Valganciclovirum Valcyte, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 50 mg/ml 1 but.po 12 g 05902768001082
2729 Valganciclovirum Valhit, tabl. powl., 450 mg 60 szt. 05909991284381
2730 Valsartanum AuroValsart, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909991345815
2731 Valsartanum AuroValsart, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991345785
2732 Valsartanum Avasart, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990773763
2733 Valsartanum Avasart, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909990773695
2734 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990751877
2735 Valsartanum Bespres, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990751594
2736 Valsartanum Diovan, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990929214
2737 Valsartanum Dipper - Mono, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990831067
2738 Valsartanum Dipper - Mono, tabl. powl., 160 mg 56 szt. 05909990831081
2739 Valsartanum Dipper - Mono, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909990831159
2740 Valsartanum Dipper - Mono, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909990830961
2741 Valsartanum Dipper - Mono, tabl. powl., 80 mg 56 szt. 05909990830985
2742 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990682065
2743 Valsartanum Tensart, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990681877
2744 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 160 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990074969
2745 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 160 mg 60 szt. 05909990818983
2746 Valsartanum Valsacor 160 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 160 mg 90 szt. 05909990818990
2747 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909990779147
2748 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909991455798
2749 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 28 szt. 05909991460914
2750 Valsartanum Valsacor 320 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 320 mg 30 szt. 05909991483036
2751 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) 05909990074945
2752 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 60 szt. 05909990818853
2753 Valsartanum Valsacor 80 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 80 mg 90 szt. 05909990818860
2754 Valsartanum Valsartan Medical Valley, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909991282608
2755 Valsartanum Valsartan Medical Valley, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991282455
2756 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990804580
2757 Valsartanum Valtap, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909990804542
2758 Valsartanum Valzek, tabl., 160 mg 28 szt. 05909991202330
2759 Valsartanum Valzek, tabl., 80 mg 28 szt. 05909991202286
2760 Valsartanum Vanatex, tabl. powl., 160 mg 28 szt. 05909990827480
2761 Valsartanum Vanatex, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909990827459
2762 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. 05909991197735
2763 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 szt. 05909991197728
2764 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990047956
2765 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. 05909991383886
2766 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 30 szt. 05909991394400
2767 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 05909990047901
2768 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990047895
2769 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 30 szt. 05909991383978
2770 Venlafaxinum Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 30 szt. 05909991394318
2771 Venlafaxinum Alventa, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. 05909991453879
2772 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990660650
2773 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990660636
2774 Venlafaxinum Axyven, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990660643
2775 Venlafaxinum Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990494019
2776 Venlafaxinum Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990493913
2777 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990715374
2778 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 05909990715299
2779 Venlafaxinum Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990715350
2780 Venlafaxinum Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990721528
2781 Venlafaxinum Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 05909990721498
2782 Venlafaxinum Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990721504
2783 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990691883
2784 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 05909990691760
2785 Venlafaxinum Faxolet ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990691906
2786 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909991377168
2787 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 05909991377502
2788 Venlafaxinum Lafactin, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909991377359
2789 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990795826
2790 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 98 szt. 05909990795833
2791 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 225 mg 28 szt. 05909991481711
2792 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 05909990795802
2793 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 98 szt. 05909990795819
2794 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990795789
2795 Venlafaxinum Oriven, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 98 szt. 05909990795796
2796 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990727520
2797 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 05909990727490
2798 Venlafaxinum Prefaxine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990727506
2799 Venlafaxinum Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909991092030
2800 Venlafaxinum Symfaxin ER, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909991091996
2801 Venlafaxinum Symfaxin ER, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 05909991135096
2802 Venlafaxinum Velaxin ER 150 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990056293
2803 Venlafaxinum Velaxin ER 37,5 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg 28 szt. 05909990055982
2804 Venlafaxinum Velaxin ER 75 mg, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990056279
2805 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 150 mg 28 szt. 05909990767625
2806 Venlafaxinum Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 szt. 05909990767601
2807 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 28 szt. 05909990424672
2808 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 37,5 mg 28 szt. 05909990040971
2809 Venlafaxinum Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 28 szt. 05909990040995
2810 Verapamilum Staveran 120, tabl. powl., 120 mg 20 szt. 05909990045419
2811 Verapamilum Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 20 szt. 05909990045211
2812 Verapamilum Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 szt. 05909990045310
2813 Vigabatrinum Sabril, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 500 mg 50 sasz. 05909990832712
2814 Vigabatrinum Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 szt. 05909990312818
2815 Voriconazolum Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt. 05909991063177
2816 Voriconazolum Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05055565731536
2817 Warfarinum natricum Warfin, tabl., 3 mg 100 szt. 05909990622368
2818 Warfarinum natricum Warfin, tabl., 5 mg 100 szt. 05909990622382
2819 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 1 fiol.po 4,5 ml (stężenie 3) 05909991047061
2820 Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 2 fiol.po 4,5 ml (stężenie 3) 05909990766871
2821 Ziprasidonum Zypsila, kaps. twarde, 80 mg 56 szt. 05909990681228
2822 Zuclopenthixoli decanoas Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 1 amp.po 1 ml 05909990189212
2823 Zuclopenthixoli decanoas Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml 10 amp.po 1 ml 05909990189229
2824 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 10 mg 100 szt. 05909990126729
2825 Zuclopenthixolum Clopixol, tabl. powl., 25 mg 100 szt. 05909990126828
[zobacz listę bezpłatnych leków dla dzieci]

Lista bezpłatnych leków dla seniorów

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)

LP Substancja czynna Nazwa i postać leku Zawartość opakowania Numer GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt
1 Acarbosum Adeksa, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990893423
2 Acarbosum Adeksa, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990893386
3 Acarbosum Glucobay 100, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990285518
4 Acebutololum Acebutolol Gedeon Richter, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990109920
5 Acenocoumarolum Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg 60 szt. 05909990055715
6 Aciclovirum Aciclovir Aurovitas, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991413590
7 Aciclovirum Aciclovir Aurovitas, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991413675
8 Aciclovirum Aciclovir Aurovitas, tabl., 800 mg 30 szt. 05909991413736
9 Aciclovirum Hascovir, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991049515
10 Aciclovirum Hascovir, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991052218
11 Aciclovirum Hascovir, tabl., 800 mg 30 szt. 05909990835782
12 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990840014
13 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990840113
14 Aciclovirum Heviran, tabl. powl., 800 mg 30 szt. 05909990840229
15 Acidum alendronicum Alendran 70, tabl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909990072156
16 Acidum alendronicum Alendrogen, tabl., 70 mg 4 szt. 05909990623112
17 Acidum alendronicum Alendronat Bluefish, tabl., 70 mg 4 szt. 05909990737673
18 Acidum alendronicum Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg 4 szt. 05909991081713
19 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 4 szt. 05909991087418
20 Acidum alendronicum Ostenil 70, tabl., 70 mg 6 szt. 05909991087425
21 Acidum alendronicum Ostolek, tabl. powl., 70 mg 4 szt. (1 blist.po 4 szt.) 05909991032517
22 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 15 mg 30 szt. 05909990109319
23 Acidum folicum Acidum folicum Richter, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990109210
24 Acidum mycophenolicum Marelim, tabl. dojel., 180 mg 120 szt. 05909991227272
25 Acidum mycophenolicum Marelim, tabl. dojel., 360 mg 120 szt. 05909991227319
26 Acidum ursodeoxycholicum Proursan, kaps., 250 mg 90 szt. 05909991203924
27 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 100 szt. 05909990414741
28 Acidum ursodeoxycholicum Ursocam, tabl., 250 mg 90 szt. 05909991314675
29 Acidum ursodeoxycholicum Ursopol, kaps. twarde, 300 mg 50 szt. 05909990798223
30 Acidum ursodeoxycholicum Ursoxyn, kaps. twarde, 250 mg 100 szt. 05909991325794
31 Acidum valproicum Convulex 150, kaps. miękkie, 150 mg 100 szt. 05909990244317
32 Acidum valproicum Convulex 300, kaps. miękkie, 300 mg 100 szt. 05909990244416
33 Acidum valproicum Convulex, kaps. miękkie, 500 mg 100 szt. 05909990023813
34 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 87+200 mg 30 szt. (blist.) 05909990694327
35 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 05909991210328
36 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. 05909991229610
37 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 145+333 mg 30 szt. (blist.) 05909990694426
38 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 100, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 29,03+66,66 mg 30 sasz.po 303 mg 05909990425693
39 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 1000, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 290,27+666,60 mg 30 sasz.po 3030 mg 05909990425754
40 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 250, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 72,61+166,76 mg 30 sasz.po 758 mg 05909990425709
41 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 500, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 145,14+333,30 mg 30 sasz.po 1515 mg 05909990425730
42 Acidum valproicum + Natrii valproas Depakine Chronosphere 750, granulat o przedłużonym uwalnianiu, 217,75+500,06 mg 30 sasz.po 2273 mg 05909990425747
43 Acidum zoledronicum Osporil, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 fiol.po 100 ml 05909991228392
44 Acidum zoledronicum Zerlinda, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml 1 worek po 100 ml 05909991103163
45 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909990975730
46 Acidum zoledronicum Zoledronic acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 4 fiol. (5 ml) 05909990975747
47 Acidum zoledronicum Zoledronic Acid Noridem, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05208063003388
48 Acidum zoledronicum Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml 1 fiol.po 5 ml 05909990948994
49 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 100 szt. 05909990907755
50 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 10 mg 30 szt. 05909990907731
51 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 100 szt. 05909990907786
52 Acitretinum Acitren, kaps. twarde, 25 mg 30 szt. 05909990907762
53 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 100 szt. 05909990697021
54 Acitretinum Neotigason, kaps., 10 mg 30 szt. 05909990854462
55 Acitretinum Neotigason, kaps., 25 mg 100 szt. 05909990696925
56 Adrenalinum Adrenalina WZF, roztwór do wstrzykiwań, 300 μg/0,3 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 05909991069711
57 Agomelatinum Agolek, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 05909991388768
58 Agomelatinum Agomelatine +pharma, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05901720140494
59 Agomelatinum Agomelatine Adamed, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 05909991387266
60 Agomelatinum Agomelatine G.L. Pharma, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 09008732009293
61 Agomelatinum Agomelatyna Egis, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 05995327174952
62 Agomelatinum Lamegom, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 03838989699352
63 Agomelatinum Sedival, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 05909991419172
64 Agomelatinum Symago, tabl. powl., 25 mg 28 szt. 05909991391423
65 Alergeny kurzu domowego Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) 05909990001118
66 Alfuzosini hydrochloridum Alfabax, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990746576
67 Alfuzosini hydrochloridum Alfurion, tabl. o przedł. uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909991291945
68 Alfuzosini hydrochloridum Alfuzostad 10 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. 05909990619580
69 Alfuzosini hydrochloridum Dalfaz SR 5, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 20 szt. 05909990812714
70 Alfuzosini hydrochloridum Dalfaz Uno, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 szt. (blister) 05909990837816
71 Allopurinolum Allupol, tabl., 100 mg 50 szt. 05909990109418
72 Allopurinolum Allupol, tabl., 300 mg 30 szt. 05909991316228
73 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 100 szt. 05907626706529
74 Allopurinolum Argadopin, tabl., 100 mg 50 szt. 05907626706505
75 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 100 szt. 05907626706628
76 Allopurinolum Argadopin, tabl., 300 mg 30 szt 05907626706604
77 Allopurinolum Milurit, tabl., 100 mg 50 szt. 05909990163212
78 Allopurinolum Milurit, tabl., 300 mg 30 szt. 05909990414819
79 Amantadini hydrochloridum Viregyt-K, kaps., 100 mg 50 szt. 05909990320912
80 Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid mite, tabl., 2,5+25 mg 50 tabl. 05909990373819
81 Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorothiazidum Tialorid, tabl., 5+50 mg 50 tabl. 05909990206025
82 Amiodaroni hydrochloridum Opacorden, tabl. powl., 200 mg 60 szt. 05909990086818
83 Amisulpridum Amipryd, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991412876
84 Amisulpridum Amipryd, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991412883
85 Amisulpridum Amipryd, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991412906
86 Amisulpridum Amisan , tabl., 200 mg 60 szt. 05909990762972
87 Amisulpridum Amisan , tabl., 50 mg 60 szt. 05909990762880
88 Amisulpridum Amisan, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990762996
89 Amisulpridum Amisan, tabl., 200 mg 30 szt. 05909990762965
90 Amisulpridum ApoSuprid, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909991348649
91 Amisulpridum ApoSuprid, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991348557
92 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 200 mg 30 szt. 05909990840915
93 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909990841011
94 Amisulpridum Solian, tabl. powl., 400 mg 30 szt. 05909991471248
95 Amisulpridum Solian, tabl., 100 mg 30 szt. 05909990840816
96 Amisulpridum Solian, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991452261
97 Amisulpridum Solian, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991466114
98 Amisulpridum Symamis, tabl., 200 mg 30 szt. 05909991410773
99 Amisulpridum Symamis, tabl., 400 mg 30 szt. 05909991410803
100 Amlodipini besilas ApoAmlo, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991322885
101 Amlodipini besilas ApoAmlo, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991322816
102 Amlodipinum Adipine, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990642267
103 Amlodipinum Adipine, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990642311
104 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991099022
105 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991067540
106 Amlodipinum Agen 10, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991436636
107 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991098926
108 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991067533
109 Amlodipinum Agen 5, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991436759
110 Amlodipinum Aldan, tabl., 10 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008734
111 Amlodipinum Aldan, tabl., 5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909991008635
112 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991068073
113 Amlodipinum Alneta, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991068097
114 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991067977
115 Amlodipinum Alneta, tabl., 5 mg 60 szt. 05909991067991
116 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990800551
117 Amlodipinum Amlodipine Bluefish, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990800469
118 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990842698
119 Amlodipinum Amlomyl, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990842476
120 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991361020
121 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990048977
122 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991464462
123 Amlodipinum Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991478148
124 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991361013
125 Amlodipinum Amlopin 5 mg, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990048939
126 Amlodipinum Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990799817
127 Amlodipinum Amlozek, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990799718
128 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990907519
129 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 2,5 mg 30 szt. 05909990907311
130 Amlodipinum Cardilopin, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990907410
131 Amlodipinum Normodipine, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990993116
132 Amlodipinum Normodipine, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990993017
133 Amlodipinum Tenox, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990963119
134 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990963010
135 Amlodipinum Tenox, tabl., 5 mg 90 szt. 05909990421824
136 Amlodipinum Vilpin, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991042912
137 Amlodipinum Vilpin, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990621217
138 Amlodipinum + Valsartanum Avasart Plus, tabl. powl., 10+160 mg 28 szt. 05909991342920
139 Amlodipinum + Valsartanum Avasart Plus, tabl. powl., 5+160 mg 28 szt. 05909991342838
140 Amlodipinum + Valsartanum Avasart Plus, tabl. powl., 5+80 mg 28 szt. 05909991342746
141 Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabl. powl., 10+160 mg 28 szt. 05907626708288
142 Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabl. powl., 10+160 mg 56 szt. 05907626709384
143 Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabl. powl., 5+160 mg 28 szt. 05907626708257
144 Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabl. powl., 5+160 mg 56 szt. 05907626709377
145 Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabl. powl., 5+80 mg 28 szt. 05907626708226
146 Amlodipinum + Valsartanum Dipperam, tabl. powl., 5+80 mg 56 szt. 05907626709360
147 Amlodipinum + Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Dipperam HCT, tabl. powl., 10 + 160 + 12,5 mg 28 szt. 05907626709339
148 Amlodipinum + Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Dipperam HCT, tabl. powl., 10 + 160 + 25 mg 28 szt. 07613421033347
149 Amlodipinum + Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Dipperam HCT, tabl. powl., 5 + 160 + 12,5 mg 28 szt. 07613421033330
150 Amlodipinum + Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtricom, tabl. powl., 10 + 160 + 12,5 mg 28 szt. 03838989708610
151 Amlodipinum + Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtricom, tabl. powl., 10 + 160 + 25 mg 28 szt. 03838989708634
152 Amlodipinum + Valsartanum + Hydrochlorothiazidum Valtricom, tabl. powl., 5 + 160 + 12,5 mg 28 szt. 03838989708627
153 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 1 g 16 szt. 05909991043728
154 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 1 g 20 szt. 05909991089146
155 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 500 mg 16 szt. 05909991043520
156 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 500 mg 20 szt. 05909991089122
157 Amoxicillinum Amotaks DIS, tabl., 750 mg 16 szt. 05909991043629
158 Amoxicillinum Amotaks Dis, tabl., 750 mg 20 szt. 05909991089139
159 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909991298258
160 Amoxicillinum Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 60 ml 05909990794379
161 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 05909990691517
162 Amoxicillinum Amotaks, kaps. twarde, 500 mg 20 szt. 05909991089108
163 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 16 szt. 05909990691319
164 Amoxicillinum Amotaks, tabl., 1 g 20 szt. 05909991089153
165 Amoxicillinum Amoxicillin Aurovitas, tabl. do sporz. zaw. doustnej, 1000 mg 16 szt. 05909991373139
166 Amoxicillinum Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg 16 szt. 05909990066117
167 Amoxicillinum Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 100 ml 05909990083619
168 Amoxicillinum Ospamox 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg 20 szt. 05909990778041
169 Amoxicillinum Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 05909990788453
170 Amoxicillinum Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg 20 szt. 05909990788477
171 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 05907626702361
172 Amoxicillinum Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990781874
173 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 1000 mg 16 szt. 05909990293322
174 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990293124
175 Amoxicillinum Ospamox, tabl. powl., 750 mg 16 szt. 05909990293223
176 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 1 but a 50 ml 07613421046941
177 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 1 but. a 100 ml 07613421046934
178 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg 14 szt. 05909990649747
179 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg 14 szt. 05909990646906
180 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (35 g) 05909990894833
181 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 35 ml (8,75 g) 05909990894819
182 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (17,5 g) 05909990894826
183 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909990081912
184 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909990411115
185 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991243319
186 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991250324
187 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991322939
188 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991012960
189 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991449544
190 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909991284220
191 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Amylan, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991284237
192 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH Extra, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 1 but. a 100 ml 05909991343279
193 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 140 ml (but.) 05909991343262
194 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (but.) 05909991343255
195 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg 14 sasz. 05903060615908
196 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05903060615922
197 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Auglavin PPH, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05903060615953
198 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 1 but. a 100 ml 05909990614318
199 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml 50 ml 05909990614288
200 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg 21 szt. 05909990064120
201 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909990368235
202 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909997199702
203 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909990717521
204 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991209483
205 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991248949
206 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997198385
207 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997217345
208 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909997230542
209 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991093990
210 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909990744848
211 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml 70 ml (14 g) 05909991233846
212 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909991233525
213 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Hiconcil combi, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991233624
214 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Penlac, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991441517
215 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Penlac, tabl. powl., 875+125 mg 20 szt. 05909991444440
216 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Polamoklav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991392772
217 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991042073
218 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991423513
219 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991474027
220 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05909991042080
221 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05909991423520
222 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05909991474034
223 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 1 but. 140 ml 05909990793587
224 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 1 but. 70 ml 05909990793600
225 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml 35 ml 05909990793594
226 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 14 szt. 05909990430628
227 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg 21 szt. 05909990430611
228 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991087715
229 Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg 21 szt. 05904016012444
230 Amoxicillinum trihydricum + Kalii clavulonas Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas, tabl. powl., 875+125 mg 14 szt. 05909991395759
231 Anastrozolum Anastrozol Bluefish, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990802432
232 Anastrozolum Anastrozol Teva, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990082162
233 Anastrozolum Apo-Nastrol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990802050
234 Anastrozolum Arimidex, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990756711
235 Anastrozolum Atrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909991090029
236 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990082148
237 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. 05909991453695
238 Anastrozolum Egistrozol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. 05909991464288
239 Apixabanum Eliquis, tabl. powl., 2,5 mg 20 szt. 05909990861040
240 Apixabanum Eliquis, tabl. powl., 5 mg 56 szt. 05909991019396
241 Aprepitantum Aprepitant Accord, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 05909991400576
242 Aprepitantum Aprepitant Mylan, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 05909991352547
243 Aprepitantum Aprepitant Sandoz, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 05909991360818
244 Aprepitantum Aprepitant Stada, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 05909991412715
245 Aprepitantum Emend, kaps. twarde, 125 mg, 80 mg 3 kaps. (1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg) 05909990007387
246 Aripiprazolum Abilify, tabl., 10 mg 56 szt. 05038256002573
247 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 05901878600888
248 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 05903792743528
249 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 28 szt. 05909990002306
250 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 56 szt. 05901878600895
251 Aripiprazolum Abilify, tabl., 15 mg 56 szt. 05903792743535
252 Aripiprazolum Abilify, tabletki, 15 mg 56 szt. 05909990002337
253 Aripiprazolum Abilify, tabletki, 30 mg 56 szt. 05909990002382
254 Aripiprazolum Apiprax, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991279691
255 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 28 szt. 05906414001068
256 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 56 szt. 05906414001730
257 Aripiprazolum Apra, tabl., 10 mg 84 szt. 05906414001747
258 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 28 szt. 05906414001075
259 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 56 szt. 05906414001754
260 Aripiprazolum Apra, tabl., 15 mg 84 szt. 05906414001761
261 Aripiprazolum Apra, tabl., 30 mg 28 szt. 05906414001082
262 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05906414001020
263 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 56 szt. 05906414001648
264 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 84 szt. 05906414001655
265 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05906414001037
266 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 56 szt. 05906414001662
267 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 84 szt. 05906414001679
268 Aripiprazolum Apra-swift, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 30 mg 28 szt. 05906414001044
269 Aripiprazolum Aribit ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. 05909991251475
270 Aripiprazolum Aribit, tabl., 10 mg 56 szt. 05907529463284
271 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 28 szt. 05907529463314
272 Aripiprazolum Aribit, tabl., 15 mg 56 szt. 05907529463338
273 Aripiprazolum Aribit, tabl., 30 mg 56 szt. 05907529463383
274 Aripiprazolum Aricogan, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991265526
275 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991232733
276 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991232832
277 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 30 szt. 05909991232849
278 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991232856
279 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 60 szt. 05909991232863
280 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 15 mg 90 szt. 05909991232887
281 Aripiprazolum Aripilek, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991232931
282 Aripiprazolum Aripiprazole +pharma, tabl., 15 mg 30 szt. 05901720140241
283 Aripiprazolum Aripiprazole Aurovitas, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 28 szt. (w blistrach perforowanych) 05909991270223
284 Aripiprazolum Aripiprazole Aurovitas, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991339951
285 Aripiprazolum Aripiprazole Orion, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991263850
286 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 28 szt. 05907626705690
287 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 10 mg 56 szt. 05907626705713
288 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 28 szt. 05907626705836
289 Aripiprazolum Aripiprazole Sandoz, tabl., 15 mg 56 szt. 05907626705850
290 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991404659
291 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 10 mg 56 szt. 05909991404666
292 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991404673
293 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991404680
294 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991404710
295 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 30 mg 56 szt. 05909991404727
296 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 5 mg 28 szt. 05909991404635
297 Aripiprazolum Arpixor, tabl., 5 mg 56 szt. 05909991404642
298 Aripiprazolum Arypiprazol Glenmark, tabl., 15 mg 28 szt. 05902020241447
299 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991205225
300 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 10 mg 56 szt. 05909991205256
301 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991205324
302 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991205355
303 Aripiprazolum Aryzalera, tabl., 30 mg 28 szt. 05909991205423
304 Aripiprazolum Asduter, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991229733
305 Aripiprazolum Asduter, tabletki, 10 mg 28 szt. 05909991229696
306 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 28 szt. 05909991236946
307 Aripiprazolum Explemed, tabl., 15 mg 56 szt. 05909991236953
308 Atorvastatin Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991124618
309 Atorvastatin Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05907695215137
310 Atorvastatin Atrox 10, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05907695215359
311 Atorvastatin Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991124717
312 Atorvastatin Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05907695215144
313 Atorvastatin Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05907695215366
314 Atorvastatin Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991124816
315 Atorvastatin Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05907695215151
316 Atorvastatin Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05907695215373
317 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990787586
318 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990787609
319 Atorvastatinum Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990787647
320 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990991815
321 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990336647
322 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990991914
323 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05909991013806
324 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990419173
325 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909990885282
326 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 30 mg 60 szt. 05909990885299
327 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990623464
328 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05909990623471
329 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990623488
330 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909990885336
331 Atorvastatinum Atoris, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990885374
332 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 20 mg 30 szt. (butelka) 05909990938926
333 Atorvastatinum Atorvagen, tabl. powl., 40 mg 30 szt. (butelka) 05909990938995
334 Atorvastatinum Atorvastatin Aurovitas, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991321710
335 Atorvastatinum Atorvastatin Aurovitas, tabletki powlekane, 20 mg 30 szt. 05909991321611
336 Atorvastatinum Atorvastatin Aurovitas, tabletki powlekane, 20 mg 90 szt. 05909991321659
337 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991382896
338 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991382902
339 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 07311920002252
340 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991382919
341 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991382926
342 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 07311920002276
343 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 07311920002269
344 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909991382933
345 Atorvastatinum Atorvastatin Bluefish AB, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991382940
346 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990900053
347 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990899920
348 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05909990899951
349 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990899975
350 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990900275
351 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05909990900305
352 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990900336
353 Atorvastatinum Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990900459
354 Atorvastatinum Atorvastatin Medreg, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991444686
355 Atorvastatinum Atorvastatin Medreg, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991444730
356 Atorvastatinum Atorvastatin Medreg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991444792
357 Atorvastatinum Atorvastatin Medreg, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991444853
358 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990077847
359 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990077939
360 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990078028
361 Atorvastatinum Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991041298
362 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990573400
363 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990573530
364 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 28 szt. 05909991479992
365 Atorvastatinum Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990573547
366 Atorvastatinum Atrox, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991011383
367 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990905508
368 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909990905539
369 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990905553
370 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990905638
371 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05909990905652
372 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990905676
373 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990905782
374 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05909990905805
375 Atorvastatinum Lambrinex, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990905867
376 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991042097
377 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909991042103
378 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991415976
379 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909991042134
380 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909991419042
381 Atorvastatinum Storvas CRT, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909991042141
382 Atorvastatinum Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990338290
383 Atorvastatinum Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990338368
384 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990338436
385 Atorvastatinum Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990338443
386 Atorvastatinum Torvacard, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990957071
387 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990810161
388 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05909990810178
389 Atorvastatinum Tulip 40 mg, tabl. powl., 40 mg 90 szt. 05909990810185
390 Atorvastatinum Tulip 80 mg, tabl. powl., 80 mg 30 szt. 05909990810208
391 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990998814
392 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909990998821
393 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909990998838
394 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 30 szt. 05909990998913
395 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 60 szt. 05909990998920
396 Atorvastatinum Tulip, tabl. powl., 20 mg 90 szt. 05909990998937
397 Atorvastatinum calcicum trihydricum Apo-Atorva, tabl. powl., 30 mg 30 szt. 05909991403911
398 Atorvastatinum calcicum trihydricum Apo-Atorva, tabl. powl., 30 mg 60 szt. 05909991403935
399 Atorvastatinum calcicum trihydricum Apo-Atorva, tabl. powl., 60 mg 30 szt. 05909991403997
400 Atropini sulfas Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml 5 ml 05909990243112
401 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990232826
402 Azathioprinum Azathioprine VIS, tabl., 50 mg 50 szt. 05909990232819
403 Azathioprinum Imuran, tabl. powl., 50 mg 100 szt. 05909990277810
404 Azithromycinum Azibiot, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991054816
405 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909991034412
406 Azithromycinum Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991035518
407 Azithromycinum Azithromycin Genoptim, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990969876
408 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909990573738
409 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909997214023
410 Azithromycinum AzitroLEK 250, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909997223537
411 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990573752
412 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909997214030
413 Azithromycinum AzitroLEK 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909997223551
414 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990635320
415 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990635337
416 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990635344
417 Azithromycinum AzitroLEK, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 37,5 ml 05907626702682
418 Azithromycinum Azitrox 500, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991087319
419 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 20 ml 05909990073566
420 Azithromycinum Azycyna, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 30 ml 05909990073573
421 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 250 mg 6 szt. 05909991098421
422 Azithromycinum Azycyna, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909991098520
423 Azithromycinum Macromax, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990713608
424 Azithromycinum Nobaxin, tabl. powl., 500 mg 2 szt. (w blistrze) 05909991108830
425 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742219
426 Azithromycinum Sumamed forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5 ml 1 but.po 30 ml 05909990742226
427 Azithromycinum Sumamed, kaps. twarde, 250 mg 6 szt. 05909990742318
428 Azithromycinum Sumamed, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5 ml 1 but.po 20 ml 05909990742110
429 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 125 mg 6 szt. 05909990846214
430 Azithromycinum Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 szt. 05909990742417
431 Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras Formodual, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę 1 poj.po 180 daw. 05909990058747
432 Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras + Glycopyrronium Trimbow, aerozol inh., roztwór, 87+5+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. a 180 daw. 08025153008156
433 Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus Airiam, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę 1 poj.po 120 daw. 05909991503505
434 Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus Formodual, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200+6 µg/dawkę 1 poj.po 180 daw. 08025153006800
435 Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę poj.po 180 daw. 05909990054152
436 Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus Fostex Nexthaler, proszek do inhalacji, podzielony, 100+6 µg/dawkę 1 inh.po 180 daw. 08025153003144
437 Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus Fostex Nexthaler, proszek do inhalacji, podzielony, 100+6 µg/dawkę 2 inh.po 180 daw. 08025153003205
438 Beclometasoni dipropionas anhydricus + Formoteroli fumaras dihydricus Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200+6 µg/dawkę 1 poj.po 180 daw. 05909991245696
439 Benazeprili hydrochloridum Lotensin, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990118915
440 Benazeprili hydrochloridum Lotensin, tabl. powl., 20 mg 28 szt. 05909990119011
441 Benazeprili hydrochloridum Lotensin, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990118816
442 Benzathini phenoxymethylpenicillinum Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5 ml 60 ml 05909990363216
443 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 100 ml 05909991254995
444 Betamethasoni dipropionas + Acidum salicylicum Salbetan, roztwór na skórę, 0,64 + 20 mg/g 1 butelka 50 ml 05909991254988
445 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas Diprophos, zawiesina do wstrzykiwań, 6,43+2,63 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990121625
446 Betamethasonum + Acidum salicylicum Belosalic, płyn na skórę, (0,5 + 20) mg/g 1 butelka 100 ml 05909991187682
447 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 10 ml 05909990186525
448 Betaxololum Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml 5 ml 05909990186518
449 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991097066
450 Bimatoprostum Bimican, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991097073
451 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991335663
452 Bimatoprostum Bimifree, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991335670
453 Bimatoprostum Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990008469
454 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 1 butelka po 3 ml 05909991310769
455 Bimatoprostum Vizibim, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml 3 butelki po 3 ml 05909991310776
456 Bimatoprostum + Timololum Bimaroz Duo, krople do oczu, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991376772
457 Bimatoprostum + Timololum Bimaroz Duo, krople do oczu, 0,3+5 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991376789
458 Bimatoprostum + Timololum Bimifree Combi, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909991422356
459 Bimatoprostum + Timololum Bimifree Combi, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 3 but.po 3 ml 05909991422363
460 Bimatoprostum + Timololum Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml 1 but.po 3 ml 05909990574315
461 Biperideni hydrochloridum Akineton SR 4 mg, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909990884216
462 Biperideni hydrochloridum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909990193219
463 Biperideni hydrochloridum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991265762
464 Biperideni hydrochloridum Akineton, tabl., 2 mg 50 szt. 05909991447311
465 Bisoprolol fumarate Corectin 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909991066529
466 Bisoprolol fumarate Corectin 5, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991066420
467 Bisoprololi fumaras Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909991197049
468 Bisoprololi fumaras Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg 90 szt. 05909991197056
469 Bisoprololi fumaras Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991197070
470 Bisoprololi fumaras Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991197063
471 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991152017
472 Bisoprololi fumaras Bisoprolol VP, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991151911
473 Bisoprololi fumaras Bisoratio 10, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991015114
474 Bisoprololi fumaras Bisoratio 5, tabl., 5 mg 30 szt. 05909991015015
475 Bisoprololi fumaras Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990633852
476 Bisoprololi fumaras Coronal 10, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909990633869
477 Bisoprololi fumaras Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990633791
478 Bisoprololi fumaras Coronal 5, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909990633807
479 Bisoprololi fumaras Sobycor, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909991097523
480 Bisoprololi fumaras Sobycor, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05909991097554
481 Bisoprololi fumaras Sobycor, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991097400
482 Bisoprololi fumaras Sobycor, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991097448
483 Brimonidini tartras Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml 05909990865024
484 Brimonidini tartras Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990874194
485 Brimonidini tartras Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 but.po 5 ml 05906414000900
486 Brimonidini tartras Briglau Free, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991379483
487 Brimonidini tartras Briglau Free, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991379490
488 Brimonidini tartras Briglau PPH, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 5 ml (but.) 05909990974641
489 Brimonidini tartras Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909990677733
490 Brimonidini tartras + Timololum Combigan, krople do oczu, roztwór, 2+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990570546
491 Brinzolamidum Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990869114
492 Brinzolamidum Brinzolamide Genoptim, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991250386
493 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991223571
494 Brinzolamidum Optilamid, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991223588
495 Brivaracetamum Briviact, roztwór doustny, 10 mg/ml 300 ml 05909991272234
496 Brivaracetamum Briviact, tabl. powl., 50 mg 56 szt. 05909991272333
497 Bromocriptinum Bromocorn, tabl., 2,5 mg 30 szt. 05909990211913
498 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306137
499 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306144
500 Budesonidum BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991306151
501 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283629
502 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283650
503 Budesonidum Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp.po 2 ml 05909991283698
504 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. (zestaw startowy) 05909990337354
505 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę 1 inh.po 200 daw. (zestaw startowy) 05909990337323
506 Budesonidum Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 µg/dawkę 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) 05909990337286
507 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 μg/dawkę inh. 120 szt. 05909991223793
508 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 μg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991204082
509 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 μg/dawkę inh. 120 szt. 05909991223809
510 Budesonidum Budezonid LEK-AM, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 μg/dawkę inhalacyjną 60 kaps. 05909991203986
511 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. 05909990335169
512 Budesonidum Budiair, aerozol inhalacyjny, roztwór, 200 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 200 daw. odmierzonych + inh. z komorą inhalacyjną Jet 05909990335176
513 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002522
514 Budesonidum Budixon Neb, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 05906414002539
515 Budesonidum CortimentMMX, tabl. o przedł. uwalnianiu, 9 mg 30 szt. 05909991205966
516 Budesonidum Entocort, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg 100 szt. 05909990430314
517 Budesonidum Jorveza, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 90 szt. 04032717994439
518 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 200 µg 60 szt. 05909990926213
519 Budesonidum Miflonide Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 400 µg 60 szt. 05909990926312
520 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/2 ml 20 szt. 05909991107925
521 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005696
522 Budesonidum Nebbud, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 amp. po 2 ml 05909991005733
523 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 daw. 05909990677313
524 Budesonidum Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 100 daw. 05909990677412
525 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445615
526 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445714
527 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909990445813
528 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909991233099
529 Budesonidum Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml 20 poj.po 2 ml 05909991269784
530 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Airbufo Forspiro, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh. po 60 dawek 07613421020866
531 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Airbufo Forspiro, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 07613421047047
532 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Airbufo Forspiro, proszek do inhalacji, podzielony, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 2 inh. po 60 dawek 05907626709476
533 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 120 daw. 05909991137458
534 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Bufomix Easyhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909991137625
535 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg 1 inhalator (120 dawek) 05909991136932
536 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus DuoResp Spiromax, proszek do inhalacji, 320+9 µg 1 inhalator (60 dawek) 05909991136963
537 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Oxodil Combo, proszek do inhalacji, podzielony, 160+4,5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05903060620971
538 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Oxodil Combo, proszek do inhalacji, podzielony, 160+4,5 µg/dawkę 2 inh.po 60 daw. 05903060620988
539 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Oxodil Combo, proszek do inhalacji, podzielony, 320+9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05903060620995
540 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh. po 120 daw. 05909990873074
541 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990873241
542 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh.po 60 daw. 05909990872886
543 Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus Symbicort, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną 1 inh. po 120 daw. 05000456011648
544 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,2 mg 60 szt. - blister 05909991235635
545 Buprenorphinum Bunondol, tabl. podjęzykowe, 0,4 mg 30 szt. - blister 05909991235642
546 Buprenorphinum Melodyn 35 μg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 05909990938056
547 Buprenorphinum Melodyn 52,5 μg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 05909990938087
548 Buprenorphinum Melodyn 70 μg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 05909990938131
549 Buprenorphinum Transtec 35 μg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966127
550 Buprenorphinum Transtec 52,5 μg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966226
551 Buprenorphinum Transtec 70 μg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. (5 sasz.po 1 szt.) 05909990966325
552 Buspironi hydrochloridum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 05909990073603
553 Buspironi hydrochloridum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 05909997201450
554 Buspironi hydrochloridum Spamilan, tabl., 10 mg 60 szt. 05909997213538
555 Buspironi hydrochloridum Spamilan, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990073597
556 Busulfanum Myleran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 05909990277919
557 Calcipotriolum + Betamethasonum Betacal, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 30 g 05901549565249
558 Calcipotriolum + Betamethasonum Betacal, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 05901549565256
559 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet, maść, (50 µg+0,5 mg)/g 1 tuba po 30 g 05909990979738
560 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 30 g 05909990948376
561 Calcipotriolum + Betamethasonum Daivobet, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 05909990948383
562 Calcipotriolum + Betamethasonum Duosone, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 tuba po 30 g 03830070472080
563 Calcipotriolum + Betamethasonum Duosone, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 tuba po 60 g 03830070472097
564 Calcipotriolum + Betamethasonum Enstilar, piana na skórę, (50 µg+0,5 mg)/g 60 g 05909991283599
565 Calcipotriolum + Betamethasonum Psotriol, maść, (50 µg+0,5 mg)/g 1 tuba po 60 g 05909991409999
566 Calcipotriolum + Betamethasonum Psotriol, żel, (50 µg+0,5 mg)/g 1 but.po 60 g 05909991441029
567 Calcitriolum Detriol, kaps. miękkie, 0,25 µg 90 szt. 05907464420816
568 Calcitriolum Detriol, kaps. miękkie, 0,5 µg 90 szt. 05907464420823
569 Canagliflozinum Invokana, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909991096106
570 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991433109
571 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 32 mg 28 szt. 05909991466602
572 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991453398
573 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991470005
574 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991474119
575 Candesartanum cilexetili Candepres, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991499655
576 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990937172
577 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991453329
578 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991454883
579 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 28 szt. 05909991455057
580 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 30 szt. 05909991496456
581 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909990937196
582 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909991453336
583 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909991454890
584 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 56 szt. 05909991455064
585 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 16 mg 60 szt. 05909991496463
586 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 32 mg 28 szt. 05909990937264
587 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 32 mg 28 szt. 05909991453367
588 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 32 mg 28 szt. 05909991454777
589 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 32 mg 28 szt. 05909991455118
590 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991448912
591 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990937080
592 Candesartanum cilexetili Carzap, tabl., 8 mg 56 szt. 05909990937103
593 Candesartanum cilexetili Carzap, tabletki, 32 mg 30 szt. 05909991438876
594 Candesartanum cilexetili Kandesar, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990962945
595 Candesartanum cilexetili Kandesar, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990962839
596 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990772193
597 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 30 szt. 05909991475680
598 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 30 szt. 05909991475925
599 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 60 szt. 05909991475697
600 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 16 mg 60 szt. 05909991475932
601 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991475505
602 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 32 mg 30 szt. 05909991475758
603 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990772162
604 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 30 szt. 05909991475482
605 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 30 szt. 05909991475666
606 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 60 szt. 05909991475499
607 Candesartanum cilexetili Karbis, tabl., 8 mg 60 szt. 05909991475673
608 Candesartanum cilexetili Ranacand, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990801350
609 Candesartanum cilexetili Ranacand, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990801367
610 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Camlocor, tabl., 16 + 10 mg 28 szt. 03838989720544
611 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Camlocor, tabl., 16 + 5 mg 28 szt. 05909991367732
612 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Camlocor, tabl., 8 + 5 mg 28 szt. 05909991367510
613 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kaps. twarde, 16 + 10 mg 30 szt. 05906414002140
614 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kaps. twarde, 16 + 10 mg 90 szt. 05906414002171
615 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kaps. twarde, 16 + 5 mg 30 szt. 05906414002089
616 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kaps. twarde, 16 + 5 mg 90 szt. 05906414002119
617 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kaps. twarde, 8 + 10 mg 30 szt. 05906414002027
618 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kaps. twarde, 8 + 10 mg 90 szt. 05906414002058
619 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kaps. twarde, 8 + 5 mg 30 szt. 05906414001969
620 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Candezek Combi, kaps. twarde, 8 + 5 mg 90 szt. 05906414001990
621 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Caramlo, tabl., 16 + 10 mg 28 szt. 05909991191832
622 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Caramlo, tabl., 16 + 5 mg 28 szt. 05909991418076
623 Candesartanum cilexetili + Amlodipinum Caramlo, tabl., 8 + 5 mg 28 szt. 05909991191764
624 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg 30 szt. 05909991450014
625 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990957255
626 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909991421649
627 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909990957279
628 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909991421656
629 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990957170
630 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 8+12,5 mg 56 szt. 05909990957194
631 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909991432300
632 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909991455361
633 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909991455378
634 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909991432324
635 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909991464011
636 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 32+12,5 mg 30 szt. 05909991436667
637 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 32+25 mg 28 szt. 05909991463908
638 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 32+25 mg 30 szt. 05909991428112
639 Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 32+25 mg 30 szt. 05909991434977
640 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 16 mg 28 szt. 05909990739653
641 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 32 mg 28 szt. 05909990739707
642 Candesartanum cilexetilum Candepres, tabl., 8 mg 28 szt. 05909990739592
643 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 16 mg 56 tabl. 05909990772209
644 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 32 mg 28 tabl. 05909990772230
645 Candesartanum cilexetilum Karbis, tabl., 8 mg 56 tabl. 05909990772179
646 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990800629
647 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909991063702
648 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 32+25 mg 28 szt. 05909991064051
649 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Candepres HCT, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990800360
650 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909991415907
651 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+12,5 mg 28 szt. 05909991057596
652 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Carzap HCT, tabletki, 32+25 mg 28 szt. 05909991058609
653 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 16+12,5 mg 56 szt. 05909990865185
654 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+12,5 mg 28 szt. 05909990865222
655 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 32+25 mg 28 szt. 05909990865260
656 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl. powl., 8+12,5 mg 56 szt. 05909990865147
657 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 28 szt. 05909990865178
658 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 84 szt. 05909991136840
659 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 8+12,5 mg 28 szt. 05909990865130
660 Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum Karbicombi, tabl., 8+12,5 mg 84 szt. 05909991136833
661 Carbamazepinum Amizepin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909990043910
662 Carbamazepinum Finlepsin 200 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 05909991030315
663 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 05909991014216
664 Carbamazepinum Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg 50 szt. 05909991014223
665 Carbamazepinum Finlepsin, tabl., 200 mg 50 szt. 05909991014117
666 Carbamazepinum Neurotop retard 300, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg 50 szt. 05909990244515
667 Carbamazepinum Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg 50 szt. 05909990244614
668 Carbamazepinum Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg 50 szt. 05909990120215
669 Carbamazepinum Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg 30 szt. 05909990120116
670 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 100 ml 05909990341917
671 Carbamazepinum Tegretol, zawiesina doustna, 20 mg/ml 250 ml 05909990341924
672 Cariprazine Reagila, kaps. twarde, 1,5 mg 28 szt. 05909991337056
673 Cariprazine Reagila, kaps. twarde, 3 mg 28 szt. 05909991337155
674 Cariprazine Reagila, kaps. twarde, 4,5 mg 28 szt. 05909991337230
675 Carvedilolum Atram 12,5, tabl., 12,5 mg 30 szt. 05909990570430
676 Carvedilolum Atram 25, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990570409
677 Carvedilolum Atram 6,25, tabl., 6,25 mg 30 szt. 05909990570454
678 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 12,5 mg 30 szt. 05909990074099
679 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990074129
680 Carvedilolum Avedol, tabl. powl., 6,25 mg 30 szt. 05909990074051
681 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 12,5 mg 30 szt. 05909990727148
682 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990727193
683 Carvedilolum Carvedilol-ratiopharm, tabl., 6,25 mg 30 szt. 05909990727100
684 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 12,5 mg 30 szt. 05909991017019
685 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 25 mg 30 szt. 05909991017118
686 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 3,125 mg 30 szt. 05909991016814
687 Carvedilolum Carvetrend, tabl., 6,25 mg 30 szt. 05909991016913
688 Carvedilolum Coryol 12,5 mg, tabl., 12,5 mg 30 szt. 05909990216505
689 Carvedilolum Coryol 25 mg, tabl., 25 mg 30 szt. 05909990216567
690 Carvedilolum Coryol 3,125 mg, tabl., 3,125 mg 30 szt. 05909990216604
691 Carvedilolum Coryol, tabl., 6,25 mg 30 szt. 05909990983315
692 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687909
693 Carvedilolum Vivacor, tabl., 12,5 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687930
694 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687862
695 Carvedilolum Vivacor, tabl., 25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687879
696 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990687886
697 Carvedilolum Vivacor, tabl., 6,25 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990687893
698 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 375 mg 10 szt. 05909990676514
699 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 10 szt. 05909990676613
700 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg 14 szt. 05909990676620
701 Cefaclorum Ceclor MR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg 10 szt. 05909990676712
702 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137411
703 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137428
704 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990137510
705 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990137527
706 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 47,60 g/75 ml zawiesiny 05909990775910
707 Cefaclorum Ceclor, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 375 mg/5 ml 1 but.po 63,47 g/100 ml zawiesiny 05909990775927
708 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 mg 26 ml 05909990059515
709 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 250 mg 17 ml 05909990806812
710 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 500 mg 17 ml 05909990806911
711 Cefuroximum Biofuroksym, proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań, 750 mg 17 ml 05909990059416
712 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990063840
713 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990063857
714 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990063697
715 Cefuroximum Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990063703
716 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991255145
717 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991255152
718 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991255183
719 Cefuroximum Cefox, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991255190
720 Cefuroximum Cefuroxime Genoptim, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991353483
721 Cefuroximum Cefuroxime Genoptim, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991353490
722 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909991009229
723 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 50 ml 05909991009212
724 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909991009120
725 Cefuroximum Ceroxim, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 50 ml 05909991009113
726 Cefuroximum Ceroxim, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991263331
727 Cefuroximum Ceroxim, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991263355
728 Cefuroximum Ceroxim, tabl. powl., 250 mg 20 szt. 05909991263362
729 Cefuroximum Ceroxim, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 05909991263416
730 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 10 tabl. 05909991263386
731 Cefuroximum Ceroxim, tabletki powlekane, 500 mg 14 tabl. 05909991263409
732 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991231194
733 Cefuroximum Furocef, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991231217
734 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 10 szt. 05909990224951
735 Cefuroximum Xorimax 250, tabl. drażowane, 250 mg 14 szt. 05907626701753
736 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 szt. 05909990224456
737 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 14 szt. 05907626701760
738 Cefuroximum Xorimax 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991265328
739 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990216383
740 Cefuroximum Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909991067946
741 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990216390
742 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991067953
743 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909991471637
744 Cefuroximum Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 8 szt. 05909991471620
745 Cefuroximum Zinacef, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1500 mg 10 fiol. 05909990069927
746 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990051342
747 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 50 ml 05909990051335
748 Cefuroximum Zinnat, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 50 ml (39,98 g granulatu) 05909990468812
749 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 125 mg 10 szt. 05909990083213
750 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990083312
751 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909997196350
752 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990083411
753 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991283575
754 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991359331
755 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991399290
756 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991433093
757 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997196077
758 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997200118
759 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909997210605
760 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990083435
761 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991418212
762 Cefuroximum Zinnat, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991425203
763 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991082932
764 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991082949
765 Cefuroximum Zinoxx, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991401641
766 Cenobamate Ontozry, tabl. powl., 100 mg 28 szt. 05909991458997
767 Cenobamate Ontozry, tabl. powl., 150 mg 28 szt. 05909991459062
768 Cenobamate Ontozry, tabl. powl., 200 mg 28 szt. 05909991459093
769 Cenobamate Ontozry, tabl. powl., 50 mg 28 szt. 05909991458966
770 Cenobamate Ontozry, tabl; tabl. powl., 12,5 mg; 25 mg 28 szt. (14 tabl. powl. 25 mg + 14 tabl. 12,5 mg) 05909991459161
771 Cetirizine dihydrochloride Amertil, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990410729
772 Cetirizine dihydrochloride Amertil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990410736
773 Cetirizini dihydrochloridum Alermed, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990910793
774 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 1 butelka 10 ml 05909991103811
775 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 1 butelka 20 ml 05909991103835
776 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, syrop, 5 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909990851119
777 Cetirizini dihydrochloridum Allertec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990569441
778 Cetirizini dihydrochloridum Amertil, tabl. powl., 10 mg 60 szt. 05907695215250
779 Cetirizini dihydrochloridum Letizen, tabl. powl., 10 mg 20 szt. 05909990869725
780 Cetirizini dihydrochloridum Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml 20 ml 05909990184736
781 Cetirizini dihydrochloridum Zyrtec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 1 but. 20 ml 05909991386672
782 Cetirizini dihydrochloridum Zyrtec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml 1 but. 20 ml 05909991457020
783 Cetirizini dihydrochloridum Zyrtec, roztwór doustny, 1 mg/ml 1 but. po 75 ml 05909990781515
784 Cetirizinum Zyrtec, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990184637
785 Chlorambucilum Leukeran, tabl. powl., 2 mg 25 szt. 05909990345618
786 Chloroquinum Arechin, tabl., 250 mg 30 szt. 05909991139582
787 Chlorprothixeni hydrochloridum Chlorprothixen Hasco, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 05909991474409
788 Chlorprothixeni hydrochloridum Chlorprothixen Hasco, tabl. powl., 50 mg 50 szt. 05909991474416
789 Chlorprothixeni hydrochloridum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 15 mg 50 szt. 05909990203017
790 Chlorprothixeni hydrochloridum Chlorprothixen Zentiva, tabl. powl., 50 mg 50 szt. 05909990203116
791 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 1 poj. 120 daw. 05909990212064
792 Ciclesonidum Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 µg 1 poj. 60 daw. 05909990218530
793 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 1 poj. 120 daw. 05909990212057
794 Ciclesonidum Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 µg 1 poj. 60 daw. 05909990218523
795 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 05909990787463
796 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 05909990787289
797 Ciclosporinum Cyclaid, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 05909990787357
798 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg 50 szt. 05909990946624
799 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg 50 szt. 05909990946426
800 Ciclosporinum Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg 50 szt. 05909990946525
801 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909990946716
802 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909991460679
803 Ciclosporinum Equoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909991480424
804 Ciclosporinum Ikervis, krople do oczu, emulsja, 1 mg/ml 30 poj. 0,3 ml 04987084303585
805 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 10 mg 60 szt. 05909990406111
806 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 100 mg 50 szt. 05909990336814
807 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 25 mg 50 szt. 05909990336616
808 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, kaps. miękkie, 50 mg 50 szt. 05909990336715
809 Ciclosporinum Sandimmun Neoral, roztwór doustny, 100 mg/ml 50 ml 05909990336913
810 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 1 mg 30 szt. 05909990678648
811 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 2,5 mg 28 szt. 05909990678655
812 Cilazaprilum Cazaprol, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990678679
813 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 1 mg 30 szt. 05909990066667
814 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990066780
815 Cilazaprilum Cilan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990066803
816 Ciprofibratum Lipanor, kaps., 100 mg 30 szt. 05909990376612
817 Ciprofloxacinum Ciphin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990499113
818 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990066414
819 Ciprofloxacinum Ciprinol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990066216
820 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990308514
821 Ciprofloxacinum Cipronex, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990334964
822 Ciprofloxacinum Cipropol, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909990729012
823 Ciprofloxacinum Proxacin 250, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909991033514
824 Ciprofloxacinum Proxacin 500, tabl. powl., 500 mg 10 szt. 05909991033613
825 Clarithromycinum Fromilid 250, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990773626
826 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990781010
827 Clarithromycinum Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 28 szt. 05909991036546
828 Clarithromycinum Klabax EC, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909991426453
829 Clarithromycinum Klabax EC, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909991426446
830 Clarithromycinum Klabax EC, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 100 ml 05909991426477
831 Clarithromycinum Klabax EC, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but.po 60 ml 05909991426491
832 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 250 mg 14 szt. (1 blist.po 14 szt.) 05909990081165
833 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990045532
834 Clarithromycinum Klabax, tabl. powl., 500 mg 20 szt. 05909990045549
835 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 100 ml 05909990331727
836 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5 ml 60 ml 05909990331710
837 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but. po 100 ml 05909990780631
838 Clarithromycinum Klacid, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml 1 but. po 60 ml 05909990780624
839 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 10 szt. 05909990331819
840 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 250 mg 14 szt. 05909990331826
841 Clarithromycinum Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909990719419
842 Clarithromycinum Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991030117
843 Clarithromycinum Taclar, tabl. powl., 500 mg 14 szt. 05909991023416
844 Clindamycinum Clindamycin-MIP 300, tabl. powl., 300 mg 16 szt. 05909991001438
845 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 12 szt. 05909991001520
846 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 16 szt. 05909991001537
847 Clindamycinum Clindamycin-MIP 600, tabl. powl., 600 mg 30 szt. 05909991001544
848 Clindamycinum Clindanea, tabl. powl., 600 mg 12 szt. 05909991414207
849 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 150 mg 16 szt. 05909990071210
850 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 300 mg 16 szt. 05909990306435
851 Clindamycinum Dalacin C, kaps., 75 mg 16 szt. 05909990071111
852 Clindamycinum Klimicin, kaps. twarde, 300 mg 16 szt. 05907626707397
853 Clindamycinum Klimicin, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300 mg/2 ml 5 amp.po 2 ml 05909990067510
854 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 05909990369928
855 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 05909997013800
856 Clobetasoli propionas Dermovate, roztwór na skórę, 0,5 mg/ml 50 ml 05909997196497
857 Clomipramini hydrochloridum Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 20 szt. 05909990295111
858 Clomipramini hydrochloridum Anafranil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990294916
859 Clomipramini hydrochloridum Anafranil, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990295012
860 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg 30 szt. 05909990135615
861 Clonazepamum Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990135516
862 Clopamidum Clopamid VP, tabl., 20 mg 20 szt. 05909990141012
863 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990754748
864 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991251949
865 Clopidogrelum Agregex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991397005
866 Clopidogrelum Areplex, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991167011
867 Clopidogrelum Clopidix, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990625826
868 Clopidogrelum Clopidogrel Bluefish, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990768141
869 Clopidogrelum Clopidogrel KRKA, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991029388
870 Clopidogrelum Grepid, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990727667
871 Clopidogrelum Pegorel, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909990793730
872 Clopidogrelum Plavocorin, tabl. powl., 75 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990762729
873 Clopidogrelum Vixam, tabl. powl., 75 mg 30 szt. 05909990866533
874 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05901878600475
875 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05903792743382
876 Clopidogrelum Zyllt, tabl. powl., 75 mg 28 szt. 05909991109219
877 Cloxacillinum Syntarpen, tabl. powl., 500 mg 16 szt. 05909990295715
878 Clozapinum Clopizam, tabl., 100 mg 100 szt. 05909991327736
879 Clozapinum Clopizam, tabl., 100 mg 50 szt. 05909991327705
880 Clozapinum Clopizam, tabl., 25 mg 50 szt. 05909991327606
881 Clozapinum Klozapol, tabl., 100 mg 50 szt. 05909990139521
882 Clozapinum Klozapol, tabl., 25 mg 50 szt. 05909990139422
883 Clozapinum Symcloza, tabl., 100 mg 50 szt. 05909991373443
884 Clozapinum Symcloza, tabl., 200 mg 50 szt. 05909991373467
885 Clozapinum Symcloza, tabl., 25 mg 50 szt. 05909991373382
886 Colecalciferolum Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ml 10 ml 05909991047818
887 Colistimethatum natricum Colistin TZF, liofilizat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, infuzji i inhalacji, 1000000 IU 20 fiol. 05909990366514
888 Collagenasum Iruxol Mono, maść, 1,2 j./g 20 g 05909990015412
889 Conestatum alfa Ruconest, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j. 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + zestaw do podawania 08718309680077
890 Cyanocobalaminum (vit. B12) Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwań, 500 µg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990244010
891 Cyclophosphamidum Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg 50 szt. 05909990240814
892 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 20 szt. 05909990657476
893 Cyproteroni acetas Androcur, tabl., 50 mg 50 szt. 05909990657483
894 Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana VaxigripTetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 1 dawka 1 amp.-strzyk. 0,5 ml z igłą 05909991302108
895 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 10 szt. 05909990641253
896 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg 30 szt. 05909990641260
897 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 150 mg 30 szt. 05909990887453
898 Dabigatranum etexilatum Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg 30 szt. 05909990641222
899 Danazolum Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg 100 szt. 05909990925339
900 Dapagliflozinum Forxiga, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990975884
901 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 120 mg 2 fiol. z prosz. i 2 fiol. z rozp. 05909990774869
902 Degarelixum Firmagon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 80 mg 1 fiol. z prosz. i 1 amp-strz. rozp. 05909990774852
903 Denosumabum Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml 1 amp.-strz.po 1 ml 05909990761647
904 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991032838
905 Desloratadinum Dasselta, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991032852
906 Desloratadinum Delortan, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 120 ml 05909990969364
907 Desloratadinum Delortan, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990969654
908 Desloratadinum Delortan, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990969678
909 Desloratadinum Deslodyna, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml (but.) 05909990964574
910 Desloratadinum Deslodyna, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990964611
911 Desloratadinum Desloratadine Aurovitas, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991359454
912 Desloratadinum Desloratadine Aurovitas, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 08901175035427
913 Desloratadinum Desloratadine Aurovitas, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991359478
914 Desloratadinum Dynid, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 150 ml 05909990975921
915 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990979981
916 Desloratadinum Dynid, tabl., 5 mg 60 szt. 05902020241669
917 Desloratadinum Hitaxa, roztwór doustny, 0,5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909990981458
918 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg 30 szt. 05909990981359
919 Desloratadinum Hitaxa, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 30 szt. 05909990981373
920 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909990994533
921 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991480172
922 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 60 szt. 05909991499785
923 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990994540
924 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991480189
925 Desloratadinum Jovesto, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991499792
926 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 µg 30 szt. 05909990068548
927 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 240 µg 30 szt. 05909990068579
928 Desmopressinum Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 µg 30 szt. 05909990068494
929 Dexamethasonum Demezon, tabl., 1 mg 40 szt. 05909991389178
930 Dexamethasonum Demezon, tabl., 4 mg 20 szt. 05909991389208
931 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991297763
932 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991472535
933 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 20 mg 20 szt. 05909991484729
934 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 4 mg 20 szt. 05909991297480
935 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 40 mg 20 szt. 05909991297879
936 Dexamethasonum Dexamethasone KRKA, tabl., 8 mg 20 szt. 05909991297633
937 Dexamethasonum Dexamethasone Krka, tabl., 8 mg 20 szt. 05909991472603
938 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 1 mg 20 szt. 05904374007854
939 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 20 mg 20 szt. 05900411007351
940 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 4 mg 20 szt. 05900411007276
941 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 500 µg 20 szt. 05904374007861
942 Dexamethasonum Pabi-Dexamethason, tabl., 8 mg 20 szt. 05900411007313
943 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml 5 mikrowlewek a 2,5 ml 05909990751518
944 Diazepamum Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml 5 mikrowlewek a 2,5 ml 05909990751617
945 Diclofenacum Naclof, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml (but.) 05909990145317
946 Diclofenacum Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 30 szt. 05909990457120
947 Diclofenacum Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) 05909990457137
948 Diclofenacum natricum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 10 amp.po 3 ml 05909990753024
949 Diclofenacum natricum Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml 5 amp.po 3 ml 05909990753017
950 Diclofenacum natricum Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 10 ml (but.) 05909990074044
951 Diclofenacum natricum DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. 05909990752010
952 Diclofenacum natricum Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml 5 ml 05909991026516
953 Diclofenacum natricum Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg 20 szt. 05909990033614
954 Diclofenacum natricum Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml 5 amp.po 3 ml 05909990241910
955 Diclofenacum natricum Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 szt. 05909990974122
956 Diclofenacum natricum + Lidocaini hydrochloridum Olfen 75, roztwór do wstrzykiwań, (37,5+10) mg/ml 5 amp.po 2 ml 05909990161119
957 Dihydrocodeini tartras DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909990217045
958 Dihydrocodeini tartras DHC Continus, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg 60 szt. 05909990217069
959 Diltiazemi hydrochloridum Dilzem 120 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 120 mg 30 szt. 05909990482917
960 Diltiazemi hydrochloridum Dilzem 180 retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 180 mg 30 szt. 05909990483310
961 Diltiazemi hydrochloridum Dilzem retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 szt. 05909990213214
962 Diltiazemi hydrochloridum Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg 60 szt. 05909990121120
963 Dinatrii pamidronas Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg 2 fiol. z prosz.po 30 mg + 2 amp.po 10 ml 05909990661671
964 Dinatrii pamidronas Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 60 mg 1 fiol. z prosz.po 60 mg + 1 amp.po 10 ml 05909990661688
965 Dinatrii pamidronas Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 90 mg 1 fiol. z prosz.po 90 mg + 1 amp.po 10 ml 05909990661695
966 Donepezil hydrochloride Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991024413
967 Donepezil hydrochloride Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 56 szt. 05909991024420
968 Donepezil hydrochloride Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg 84 szt. 05907695215380
969 Donepezil hydrochloride Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991024314
970 Donepezili hydrochloridum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990689873
971 Donepezili hydrochloridum Donecept, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991464141
972 Donepezili hydrochloridum Donecept, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990689781
973 Donepezili hydrochloridum Donectil ODT, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 30 szt. 05909990851492
974 Donepezili hydrochloridum Donectil, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990683666
975 Donepezili hydrochloridum Donectil, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990683581
976 Donepezili hydrochloridum Donepex, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991056018
977 Donepezili hydrochloridum Donepex, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991055912
978 Donepezili hydrochloridum Donepezil Bluefish, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990814138
979 Donepezili hydrochloridum Donepezil Bluefish, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990814077
980 Donepezili hydrochloridum Donesyn, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990657360
981 Donepezili hydrochloridum Donesyn, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990657353
982 Donepezili hydrochloridum Memorion, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991403560
983 Donepezili hydrochloridum Memorion, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991398842
984 Donepezili hydrochloridum Ricordo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990798940
985 Donepezili hydrochloridum Ricordo, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990798933
986 Donepezili hydrochloridum Yasnal Q-Tab, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg 28 szt. 05909990850204
987 Donepezili hydrochloridum Yasnal Q-Tab, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg 28 szt. 05909990850075
988 Donepezili hydrochloridum Yasnal, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909990993314
989 Donepezili hydrochloridum Yasnal, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990993215
990 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 butelka 5 ml 05909991344306
991 Dorzolamidum Nodofree, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki 5 ml 05909991344313
992 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990942855
993 Dorzolamidum Nodom, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05900257101015
994 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990643929
995 Dorzolamidum Rozalin, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 3 but.po 5 ml 05906414000962
996 Dorzolamidum Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990661329
997 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991310936
998 Dorzolamidum Vizidor, krople do oczu, 20 mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991310943
999 Dorzolamidum + Timololum Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990442423
1000 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but. po 5 ml 05909991340674
1001 Dorzolamidum + Timololum Nodofree Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but. po 5 ml 05909991340681
1002 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909991067267
1003 Dorzolamidum + Timololum Nodom Combi, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but.po 5 ml 05909991067274
1004 Dorzolamidum + Timololum Oftidorix, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 5 ml 05909990866144
1005 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990746705
1006 Dorzolamidum + Timololum Rozacom, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml 3 but.po 5 ml 05906414000955
1007 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5  mg/ml 1 butelka po 5 ml 05909991311049
1008 Dorzolamidum + Timololum Vizidor Duo, krople do oczu, 20 + 5  mg/ml 3 butelki po 5 ml 05909991311056
1009 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabl., 2 mg 30 szt. 05909991305291
1010 Doxazosini mesilas Doxazosin Aurovitas, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991305420
1011 Doxazosinum Adadox, tabletki, 2 mg 30 szt. 05909990901890
1012 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 30 szt. 05909990902255
1013 Doxazosinum Adadox, tabletki, 4 mg 90 szt. 05909990902293
1014 Doxazosinum Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990969517
1015 Doxazosinum Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990969616
1016 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990969715
1017 Doxazosinum Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 60 szt. 05909991271367
1018 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909990431410
1019 Doxazosinum Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 szt. 05909990431519
1020 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990854318
1021 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990854417
1022 Doxazosinum Doxanorm, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990854516
1023 Doxazosinum Doxar XL, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909990790951
1024 Doxazosinum Doxar XL, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 90 szt. 05909990884582
1025 Doxazosinum Doxar, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990484911
1026 Doxazosinum Doxar, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990485017
1027 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 120 szt. 05908289660289
1028 Doxazosinum Doxar, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990485116
1029 Doxazosinum Doxazosin XR Genoptim, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909990066797
1030 Doxazosinum Doxonex, tabl., 2 mg 30 szt. 05909991149611
1031 Doxazosinum Doxonex, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991149710
1032 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 30 szt. 05901720140005
1033 Doxazosinum Dozox, tabl., 4 mg 90 szt. 05901720140012
1034 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 30 szt. 05909990022571
1035 Doxazosinum Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg 60 szt. 05909991013820
1036 Doxazosinum Kamiren, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990491315
1037 Doxazosinum Kamiren, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990491414
1038 Doxazosinum Zoxon 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990903320
1039 Doxazosinum Zoxon 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990903429
1040 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990903511
1041 Doxazosinum Zoxon 4, tabl., 4 mg 90 szt. 05909990080267
1042 Doxycyclinum Doxycyclinum Polfarmex, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. 05909991330576
1043 Doxycyclinum Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg 10 szt. 05909990072316
1044 Dulaglutidum Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 0,75 mg 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml 05909991219130
1045 Dulaglutidum Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 1,5 mg 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml 05909991219161
1046 Dulaglutidum Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 3 mg 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml 08594012697638
1047 Dulaglutidum Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 4,5 mg 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml 08594012697645
1048 Duloxetinum AuroDulox, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991432980
1049 Duloxetinum AuroDulox, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991432997
1050 Duloxetinum Depratal, tabl. dojelitowe, 30 mg 28 szt. 05909991324551
1051 Duloxetinum Depratal, tabl. dojelitowe, 30 mg 56 szt. 05906414003185
1052 Duloxetinum Depratal, tabl. dojelitowe, 60 mg 28 szt. 05909991324537
1053 Duloxetinum Depratal, tabl. dojelitowe, 60 mg 56 szt. 05906414003192
1054 Duloxetinum Dulofor, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991419776
1055 Duloxetinum Dulofor, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991419813
1056 Duloxetinum Duloxetine +pharma, kaps. dojelitowe, twarde, 30 mg 30 szt. 05901720140296
1057 Duloxetinum Duloxetine +pharma, kaps. dojelitowe, twarde, 60 mg 30 szt. 05901720140210
1058 Duloxetinum Duloxetine Mylan, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05901797710644
1059 Duloxetinum Duloxetine Mylan, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05901797710668
1060 Duloxetinum Duloxetine Zentiva, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991231040
1061 Duloxetinum Duloxetine Zentiva, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 56 szt. 05909991423636
1062 Duloxetinum Duloxetine Zentiva, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991231064
1063 Duloxetinum Duloxetine Zentiva, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 56 szt. 05909991231071
1064 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991222239
1065 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 56 szt. 05909991222253
1066 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991222321
1067 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991480745
1068 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 56 szt. 05909991222345
1069 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 56 szt. 05909991480752
1070 Duloxetinum Dulsevia, kaps. dojelitowe twarde, 90 mg 28 szt. 05909991352172
1071 Duloxetinum Dulxetenon, kaps. dojelitowe twarde, 120 mg 28 szt. 05909991468699
1072 Duloxetinum Dulxetenon, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991396688
1073 Duloxetinum Dulxetenon, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991396664
1074 Duloxetinum Dulxetenon, kaps. dojelitowe twarde, 90 mg 28 szt. 05909991468651
1075 Duloxetinum Dutilox, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 28 szt. 05909991249540
1076 Duloxetinum Dutilox, kaps. dojelitowe twarde, 30 mg 56 szt. 05909991249618
1077 Duloxetinum Dutilox, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 28 szt. 05909991249885
1078 Duloxetinum Dutilox, kaps. dojelitowe twarde, 60 mg 56 szt. 05909991249946
1079 Dutasteridum Adadut, kaps. miękkie, 0,5 mg 30 szt. 05909991328696
1080 Dutasteridum Dutazyr, kaps. miękkie, 0,5 mg 30 szt. 05909991456351
1081 Dutasteridum Findarts, kaps. miękkie, 0,5 mg 30 szt. 05909991460495
1082 Dutasteridum Findarts, kaps. miękkie, 0,5 mg 90 szt. 05909991460501
1083 Dutasteridum + Tamsulosini hydrochloridum Findarts Duo, kaps. twarde, 0,5+0,4 mg 30 szt. 05909991438715
1084 Dutasteridum + Tamsulosini hydrochloridum Findarts Duo, kaps. twarde, 0,5+0,4 mg 90 szt. 05909991438746
1085 Empagliflozinum Jardiance, tabl. powl., 10 mg 28 szt. 05909991138509
1086 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 10 mg 30 szt. 05909990015030
1087 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 10 mg 60 szt. 05909990015054
1088 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990020836
1089 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 20 mg 60 szt. 05909990020829
1090 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990014934
1091 Enalaprili maleas Enarenal, tabl., 5 mg 60 szt. 05909990014958
1092 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990891429
1093 Enoxaparinum natricum Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990891528
1094 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05909990774920
1095 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05909990048328
1096 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05909990048427
1097 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05909990774821
1098 Enoxaparinum natricum Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05909990775026
1099 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 120 mg/0,8 ml 10 amp.-strz. 05906395161126
1100 Enoxaparinum natricum Neoparin Forte, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg/1 ml 10 amp.-strz. 05906395161164
1101 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/1 ml 10 amp.-strz.po 1 ml 05906395161096
1102 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/0,2 ml 10 amp.-strz.po 0,2 ml 05906395161010
1103 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0,4 ml 10 amp.-strz.po 0,4 ml 05906395161034
1104 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/0,6 ml 10 amp.-strz.po 0,6 ml 05906395161058
1105 Enoxaparinum natricum Neoparin, roztwór do wstrzykiwań, 80 mg/0,8 ml 10 amp.-strz.po 0,8 ml 05906395161072
1106 Enzyma pancreatis Kreon 25 000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy 50 szt. 05909990042579
1107 Ergotamini tartras Ergotaminum Filofarm, tabl. drażowane, 1 mg 20 szt. 05909990211517
1108 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990926497
1109 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg 56 szt. 05909991074975
1110 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 20 mg 84 szt. 03838989753160
1111 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990926534
1112 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 40 mg 56 szt. 05909991074999
1113 Esomeprazolum Emanera, kaps. dojel. twarde, 40 mg 84 szt. 03838989753191
1114 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990841332
1115 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 20 mg 56 szt. 05909991195755
1116 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. 05909990841363
1117 Esomeprazolum Helides, kaps. dojel. twarde, 40 mg 56 szt. 05909991195762
1118 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 szt. (blister) 05909990876280
1119 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 56 szt. 05909990876327
1120 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 20 mg 84 szt. 05903060619548
1121 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 szt. (blister) 05909990876778
1122 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 56 szt. 05909990876808
1123 Esomeprazolum Mesopral, kaps. dojel. twarde, 40 mg 84 szt. 05903060619555
1124 Esomeprazolum Texibax, tabl. dojel., 20 mg 28 szt. 05909991268275
1125 Esomeprazolum Texibax, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 05909991268282
1126 Estradioli valeras + Medroxyprogesteroni acetas Divina, tabl., 2 mg, 2+10 mg 21 szt. 05909990661411
1127 Estradioli valeras + Norgestrelum Cyclo-Progynova, tabl. powl., 2;2+0,5 mg 21 szt. 05909990304219
1128 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 0,5 mg/0,5 g 28 sasz. 05909990447619
1129 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szasz. a 1g 05909990447718
1130 Estradiolum Divigel 0,1%, żel, 1 mg/g 28 szt. 05909991441678
1131 Estradiolum Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg 28 szt. 05909990823215
1132 Estradiolum Estrofem, tabl. powl., 2 mg 28 szt. 05909990330713
1133 Estradiolum Systen 50, system transdermalny, 3,2 mg 6 szt. 05909990169214
1134 Estradiolum + Drospirenonum Angeliq, tabl. powl., 1+2 mg 28 szt. 05909990221073
1135 Estradiolum + Dydrogesteronum Femoston conti, tabl. powl., 1+5 mg 28 szt. 05909990973316
1136 Estradiolum + Norethisteroni acetas Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg 28 szt. 05909990329717
1137 Estradiolum + Norethisteroni acetas Systen Conti, system transdermalny, plaster, 3,2+11,2 mg 8 szt. 05909990444717
1138 Estradiolum + Norethisteroni acetas Systen Sequi, system transdermalny, plaster, 3,2; 3,2+11,2 mg 8 szt. (4 plastry Systen 50 + 4 plastry Systen Conti) 05909990444816
1139 Estradiolum + Norethisteronum Activelle, tabl. powl., 1+0,5 mg 28 szt. 05909990451210
1140 Ethambutoli hydrochloridum Ethambutol Teva, kaps., 250 mg 250 szt. 05909990227310
1141 Ethosuximidum Petinimid, kaps., 250 mg 100 szt. 05909990244911
1142 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,25 mg 60 szt. 05909990211654
1143 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,5 mg 60 szt. 05909990211357
1144 Everolimusum Certican tabletki, tabl., 0,75 mg 60 szt. 05909990211845
1145 Exemestanum Glandex, tabl. powl., 25 mg 30 szt. 05909990812202
1146 Exemestanum Symex, tabl. drażowane, 25 mg 30 szt. 05909991335489
1147 Ezetimibum Esetin, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991388669
1148 Ezetimibum Etibax, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991402303
1149 Ezetimibum Etibax, tabl., 10 mg 90 szt. 05909991402310
1150 Ezetimibum Ezehron, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991347161
1151 Ezetimibum Ezen, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991096229
1152 Ezetimibum Ezetimibe Genoptim, tabl., 10 mg 28 szt. 05909991414450
1153 Ezetimibum Ezoleta, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991311407
1154 Ezetimibum Ezolip, tabl., 10 mg 30 szt. 05909991304416
1155 Ezetimibum Lipegis, tabletki, 10 mg 30 szt. 05909990996902
1156 Ezetimibum + Atorvastatinum Mizetam, tabl., 10+10 mg 30 szt. 05909991421601
1157 Ezetimibum + Atorvastatinum Mizetam, tabl., 10+20 mg 30 szt. 05909991421564
1158 Ezetimibum + Atorvastatinum Mizetam, tabl., 10+40 mg 30 szt. 05909991421526
1159 Ezetimibum + Atorvastatinum Tulip Combo, tabl. powl., 10+10 mg 30 szt. 07613421054557
1160 Ezetimibum + Atorvastatinum Tulip Combo, tabl. powl., 10+20 mg 30 szt. 07613421054564
1161 Ezetimibum + Atorvastatinum Tulip Combo, tabl. powl., 10+40 mg 30 szt. 07613421054571
1162 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 30 szt. 05909990014835
1163 Famotidinum Famogast, tabl. powl., 40 mg 60 szt. 05909990014828
1164 Febuxostatum Adenuric, tabl. powl., 120 mg 28 szt. 05909990761562
1165 Febuxostatum Adenuric, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909990761548
1166 Febuxostatum Denofix, tabl. powl., 120 mg 28 szt. 05909991391607
1167 Febuxostatum Denofix, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991391522
1168 Febuxostatum Febuxostat Krka, tabl. powl., 120 mg 28 szt. 03838989705145
1169 Febuxostatum Febuxostat Krka, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 03838989705152
1170 Febuxostatum Prohidna, tabl. powl., 80 mg 28 szt. 05909991402952
1171 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 28 szt. 05909990344918
1172 Felodipinum Plendil, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg 28 szt. 05909990344819
1173 Fenofibrate Biofibrat, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 05909990754496
1174 Fenofibratum Apo-Feno 200 M, kaps. twarde, 200 mg 30 szt. 05909990909414
1175 Fenofibratum Biofibrat, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 05909990754526
1176 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 160 mg 30 szt. 05909990713974
1177 Fenofibratum Fenardin, kaps. twarde, 267 mg 30 szt. 05909990611065
1178 Fenofibratum Grofibrat 200, kaps., 200 mg 30 szt. 05909990492114
1179 Fenofibratum Grofibrat M, kapsułki twarde, 267 mg 30 szt. 05907594032309
1180 Fenofibratum Grofibrat M, kapsułki twarde, 267 mg 60 szt. 05907594032408
1181 Fenofibratum Grofibrat M, kapsułki twarde, 267 mg 90 szt. 05907594032507
1182 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 30 szt. 05909991212339
1183 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 60 szt. 05907594031500
1184 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 160 mg 90 szt. 05907594031609
1185 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 30 szt. 05909991201173
1186 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 60 szt. 05907594031708
1187 Fenofibratum Grofibrat S, tabl. powl., 215 mg 90 szt. 05907594031807
1188 Fenofibratum Grofibrat, kaps., 100 mg 50 szt. 05909990109814
1189 Fenofibratum Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg 30 szt. 05909990687947
1190 Fenofibratum Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg 30 szt. 05909990492817
1191 Fenofibratum Lipanthyl Supra 160, tabl. powl., 160 mg 30 szt. 05909990903917
1192 Fenofibratum Lipanthyl Supra 215 mg, tabl. powl., 215 mg 30 szt. 05909990431342
1193 Fenoteroli hydrobromidum Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 µg/dawkę 1 poj.po 10 ml (200 daw.) 05909990376414
1194 Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum Berodual N, aerozol inhalacyjny, roztwór, 50+21 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 200 dawek 05909990917815
1195 Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml 20 ml 05909990101917
1196 Fentanylum AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 szt. 05909991455965
1197 Fentanylum AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 szt. 05909991455989
1198 Fentanylum AuroFena, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 szt. 05909991456009
1199 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990765713
1200 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990765416
1201 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990765515
1202 Fentanylum Durogesic, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990765614
1203 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 µg 28 szt. 05909990643011
1204 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 µg 28 szt. 05909990643035
1205 Fentanylum Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 µg 28 szt. 05909990643059
1206 Fentanylum Fenta MX 50, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990054626
1207 Fentanylum Fenta MX 75, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990054664
1208 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 100 µg/h 10 szt. 05909991204853
1209 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 100 µg/h 5 szt. 05909990000098
1210 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 25 µg/h 10 szt. 05909991204822
1211 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 50 µg/h 10 szt. 05909991204839
1212 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 50 µg/h 5 szt. 05909990000050
1213 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 75 µg/h 10 szt. 05909991204846
1214 Fentanylum Fentanyl Actavis, system transdermalny, plaster, 75 µg/h 5 szt. 05909990000081
1215 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1 but.po 2,9 ml (20 daw.) 05909990699735
1216 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 200 µg/dawkę 1 but.po 5 ml (40 daw.) 05909990699889
1217 Fentanylum Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 50 µg/dawkę 1 but.po 1,8 ml (10 daw.) 05909990699643
1218 Fentanylum Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 100 µg/h 5 szt. 05909990043330
1219 Fentanylum Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 12 µg/h 5 szt. 05909990043163
1220 Fentanylum Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 25 µg/h 5 szt. 05909990043279
1221 Fentanylum Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 50 µg/h 5 szt. 05909990043385
1222 Fentanylum Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny, system transdermalny, 75 µg/h 5 szt. 05909990043224
1223 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 05909990955503
1224 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 100 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955527
1225 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 1,55 ml (1 butelka) 05909990955541
1226 Fentanylum PecFent, aerozol do nosa, roztwór, 400 µg/dawkę 4 but. po 1,55 ml 05909990955558
1227 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 133 µg 30 szt. 05909991074647
1228 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 267 µg 30 szt. 05909991074685
1229 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 400 µg 30 szt. 05909991074739
1230 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 533 µg 30 szt. 05909991074777
1231 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 67 µg 30 szt. 05909991074593
1232 Fentanylum Vellofent, tabl. podjęzykowe, 800 µg 30 szt. 05909991074821
1233 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713846
1234 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713860
1235 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726068
1236 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 1 amp.-strz. 05055565713853
1237 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz. 05055565713877
1238 Filgrastimum Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 7 amp.-strz. 05055565726075
1239 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687787
1240 Filgrastimum Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml 5 amp.-strz.po 0,5 ml 05909990687848
1241 Finasteridum Adaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990711949
1242 Finasteridum Adaster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990711987
1243 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990055470
1244 Finasteridum Androster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990906154
1245 Finasteridum Antiprost, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990067770
1246 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990048670
1247 Finasteridum Apo-Fina, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990938797
1248 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990713127
1249 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991222673
1250 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991282288
1251 Finasteridum Finamef, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990713141
1252 Finasteridum Finaran, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909990082391
1253 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 120 szt. 05909991207311
1254 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) 05909991151218
1255 Finasteridum Finaster, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990811045
1256 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991096571
1257 Finasteridum Finasteridum Bluefish, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991096601
1258 Finasteridum Finpros 5 mg, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990017973
1259 Finasteridum Finxta, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909990050895
1260 Finasteridum Hyplafin, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990017997
1261 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990077267
1262 Finasteridum Penester, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909990077274
1263 Finasteridum Proscar, tabl. powl., 5 mg 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) 05909990362110
1264 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909990074105
1265 Finasteridum Symasteride, tabl. powl., 5 mg 90 szt. 05909991107871
1266 Finasteridum Uronezyr, tabl. powl., 5 mg 30 szt. 05909991088842
1267 Finasteridum Zasterid, tabl. powl., 5 mg 28 szt. 05909991053710
1268 Fluconazolum Candifluc/Fluconazolum Aflofarm, syrop, 5 mg/ml 1 but. 150 ml 05909991257804
1269 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990662388
1270 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990662371
1271 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 150 mg 3 szt. 05907529466339
1272 Fluconazolum Flucofast, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909991283247
1273 Fluconazolum Flucofast, kaps., 150 mg 1 szt. 05909990490615
1274 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 14 szt. 05909990490523
1275 Fluconazolum Flucofast, kaps., 50 mg 7 szt. 05909990490516
1276 Fluconazolum Fluconazin, syrop, 5 mg/ml 1 but.po 150 ml 05909991097219
1277 Fluconazolum Fluconazole Aurovitas, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991462932
1278 Fluconazolum Fluconazole Aurovitas, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991462871
1279 Fluconazolum Fluconazole Aurovitas, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909991463151
1280 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909991262679
1281 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991262617
1282 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909991262488
1283 Fluconazolum Fluconazole Genoptim, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909991262457
1284 Fluconazolum Fluconazole Hasco, syrop, 5 mg/ml 1 but. 150 ml 05909991273798
1285 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml 150 ml (but.) 05909990859511
1286 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 28 szt. 05909990780181
1287 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg 7 szt. 05909990859719
1288 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 1 szt. 05909990017874
1289 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg 3 szt. 05909990017881
1290 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 14 szt. 05909991022556
1291 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 200 mg 7 szt. 05909991022549
1292 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 14 szt. 05909990859610
1293 Fluconazolum Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg 7 szt. 05909990859672
1294 Fluconazolum Fluconazolum Aflofarm, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991423452
1295 Fluconazolum Fluconazolum Aflofarm, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909991423506
1296 Fluconazolum Fluconazolum Aflofarm, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909991423445
1297 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 28 szt. 05909990869756
1298 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909990869732
1299 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 150 mg 1 szt. 05909990869763
1300 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 150 mg 7 szt. 05909991365745
1301 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909990869770
1302 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 14 szt. 05909990869695
1303 Fluconazolum Flumycon, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909990869688
1304 Fluconazolum Fluxazol, kaps. twarde, 100 mg 7 szt. 05909991388270
1305 Fluconazolum Fluxazol, kaps. twarde, 150 mg 1 szt. 05909991388287
1306 Fluconazolum Fluxazol, kaps. twarde, 200 mg 7 szt. 05909991388294
1307 Fluconazolum Fluxazol, kaps. twarde, 50 mg 7 szt. 05909991388263
1308 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 28 szt. 05909990980611
1309 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 100 mg 7 szt. 05909990642533
1310 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 200 mg 7 szt. 05909991118914
1311 Fluconazolum Mycosyst, kaps., 50 mg 7 szt. 05909990980512
1312 Fludrocortisonum Cortineff, tabl., 100 µg 20 szt. 05904374007885
1313 Fluoxetinum Andepin, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. 05909991065515
1314 Fluoxetinum Bioxetin, tabl., 20 mg 30 szt. 05909990372317
1315 Fluoxetinum Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg 28 szt. 05909990776955
1316 Fluoxetinum Fluoxetin Polpharma, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. 05909990770311
1317 Fluoxetinum Fluoxetine Aurovitas, kaps. twarde, 20 mg 30 tabl. 05909991317621
1318 Fluoxetinum Fluxemed, kaps. twarde, 20 mg 30 szt. 05909990742509
1319 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 100 szt. 05909990374328
1320 Fluoxetinum Seronil, tabl. powl., 10 mg 30 szt. 05909990374311
1321 Flupentixolum Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml 1 amp.po 1 ml 05909990127214
1322 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 0,5 mg 50 szt. 05909991074258
1323 Flupentixolum Fluanxol, tabl. powl., 3 mg 50 szt. 05909991074296
1324 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 30 szt. 05909990941612
1325 Flutamidum Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg 90 szt. 05909990941629
1326 Flutamidum Flutamid Egis, tabl., 250 mg 100 szt. 05909990139217
1327 Fluticasoni furoas + Umeclidinium + Vilanterolum Trelegy Ellipta, proszek do inhalacji, podzielony, 92+55+22 µg/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 30 dawek 05909991350635
1328 Fluticasoni propionas Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 2 poj. po 120 daw. 05908289660371
1329 Fluticasoni propionas Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę donosową 1 poj. po 120 daw. 05909990570720
1330 Fluticasoni propionas Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę poj. 10 ml (120 dawek) 05909990933839
1331 Fluticasoni propionas Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484621
1332 Fluticasoni propionas Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484720
1333 Fluticasoni propionas Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484522
1334 Fluticasoni propionas Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 µg/dawkę inhalacyjną 60 daw. 05909990484829
1335 Fluticasoni propionas Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 120 daw. 05909990851423
1336 Fluticasoni propionas Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg 60 daw. 05909990851416
1337 Fluticasoni propionas Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 120 daw. 05909990851522
1338 Fluticasoni propionas Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg 60 daw. 05909990851515
1339 Fluticasoni propionas Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 µg/dawkę inhalacyjną 120 daw. 05909990851317
1340 Fluticasoni propionas Flurhinal, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 µg/dawkę inh. 120 daw. 05909991401771
1341 Fluticasoni propionas Flurhinal, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 µg/dawkę inh. 120 daw. 05909991401788
1342 Fluticasoni propionas Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg 120 szt. 05909990938001
1343 Fluticasoni propionas Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 125 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. 05909990785858
1344 Fluticasoni propionas Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg 120 szt. 05909990938025
1345 Fluticasoni propionas Flutixon, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 250 µg/dawkę inhalacyjną 60 szt. 05909990785889
1346 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 250+50 µg 1 inh.po 60 daw. 05909991274931
1347 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, 500+50 µg 1 inh.po 60 daw. 05909991274955
1348 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, podzielony, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991442064
1349 Fluticasoni propionas + Salmeterolum AirFluSal Forspiro, proszek do inhalacji, podzielony, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991447915
1350 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034870
1351 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 3 inh.po 60 dawek 05909991448523
1352 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034887
1353 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 3 inh.po 60 dawek 05909991448530
1354 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 60 dawek 05909991034894
1355 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Asaris, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 3 inh.po 60 dawek 05909991448547
1356 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Aurodisc, proszek do inhalacji, podzielony, 100+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05909991447557
1357 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Aurodisc, proszek do inhalacji, podzielony, 250+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05909991447595
1358 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Aurodisc, proszek do inhalacji, podzielony, 500+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05909991447632
1359 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534670
1360 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Comboterol, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05906720534687
1361 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon Pro, proszek do inhalacji, podzielony, 100+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05900411004732
1362 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon Pro, proszek do inhalacji, podzielony, 250+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05900411004749
1363 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon Pro, proszek do inhalacji, podzielony, 500+50 µg/dawkę 1 inhalator 60 dawek 05900411004756
1364 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05900411004763
1365 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę odmierzoną 1 poj. 120 dawek 05900411004787
1366 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Duexon, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę odmierzoną 1 poj. 120 dawek 05900411004770
1367 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Fluticomb, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 inhalator 120 dawek 05909991403959
1368 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Fluticomb, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę odmierzoną 1 inhalator 120 dawek 05909991403966
1369 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Fluticomb, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę odmierzoną 1 inhalator 120 dawek 05909991403898
1370 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salflumix Easyhaler, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę odmierzoną 1 inh.po 60 daw. 05909991383626
1371 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salflumix Easyhaler, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę odmierzoną 1 inh.po 60 daw. 05909991383657
1372 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 100+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034900
1373 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 250+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034924
1374 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex, proszek do inhalacji, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną 1 inhalator (60 dawek) 05909991034931
1375 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 120 daw. 05909990907014
1376 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 120 daw. 05909990907113
1377 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 120 daw. 05909990906918
1378 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832422
1379 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832521
1380 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj.po 60 daw. 05909990832620
1381 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 250+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek  + inhalator Elpenhaler 05909991078980
1382 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Symflusal, proszek do inhalacji, 500+50 µg/dawkę inhalacyjną 1 blister 60 dawek  + inhalator Elpenhaler 05909991079055
1383 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Veriflo, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05909991477585
1384 Fluticasoni propionas + Salmeterolum Veriflo, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250+25 µg/dawkę inhalacyjną 1 poj. 120 dawek 05909991477592
1385 Fluvoxamini maleas Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909991431211
1386 Fluvoxamini maleas Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909991431167
1387 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 100 mg 30 szt. 05909990347827
1388 Fluvoxaminum Fevarin, tabl. powl., 50 mg 60 szt. 05909990347728
1389 Formoteroli fumaras Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. 05909990792924
1390 Formoteroli fumaras Foradil, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 μg 180 szt. 07613421020934
1391 Formoteroli fumaras Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 kaps. 05909990937981
1392 Formoteroli fumaras Zafiron, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 szt. 05909990975914
1393 Formoteroli fumaras dihydricus Atimos, aerozol inhalacyjny, roztwór, 12 µg/dawkę odmierzoną 1 poj.po 120 daw. 05909990620777
1394 Formoteroli fumaras dihydricus Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 12 µg 60 szt. 05909990614400
1395 Formoteroli fumaras dihydricus Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 μg 120 szt. 05909991218287
1396 Formoteroli fumaras dihydricus Forastmin, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 12 μg 180 szt. 05909991218294
1397 Formoteroli fumaras dihydricus Formoterol Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) 05909990337446
1398 Formoteroli fumaras dihydricus Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445219
1399 Formoteroli fumaras dihydricus Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 µg/dawkę 1 inh.po 60 daw. 05909990445318
1400 Formoteroli fumaras dihydricus Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 120 szt. 05909990996681
1401 Formoteroli fumaras dihydricus Oxodil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardych, 12 µg 60 kaps. 05909990849000
1402 Formoteroli fumaras dihydricus + Glycopyrronium + Budesonidum Trixeo Aerosphere, aerozol inh., zawiesina, 5+7,2+160 µg 1 poj. a 120 daw. 05000456071505
1403 Furazidinum Furaginum Adamed, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990357215
1404 Furazidinum Furaginum Teva, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991373238
1405 Furazidinum Furaginum Teva, tabl., 50 mg 30 szt. 05909990988235
1406 Furazidinum Furazek, tabl., 100 mg 30 szt. 05909991304102
1407 Furosemidum Furosemid Medreg, tabl., 40 mg 30 szt. 08595566451974
1408 Furosemidum Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg 30 szt. (3 x 10) 05909990223794
1409 Furosemidum Furosemidum Polpharma, tabl., 40 mg 30 szt. 05909990135028
1410 Gabapentinum Gabapentin Aurovitas, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. 05909991331108
1411 Gabapentinum Gabapentin Aurovitas, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 05909991331153
1412 Gabapentinum Gabapentin Aurovitas, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. 05909991331207
1413 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. 05909990339495
1414 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 05909990339709
1415 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 05909991425340
1416 Gabapentinum Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. 05909990339600
1417 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg 100 szt. 05909990338542
1418 Gabapentinum Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg 100 szt. 05909990338658
1419 Gabapentinum Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg 100 szt. 05909990769216
1420 Gabapentinum Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg 100 szt. 05909990769315
1421 Gabapentinum Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg 100 szt. 05909990769414
1422 Gabapentinum Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg 100 szt. 05909991017422
1423 Gabapentinum Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg 100 szt. 05909991017521
1424 Gentamicinum Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml 1 but.po 5 ml 05909990092413
1425 Gliclazidum Clazicon, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909991267155
1426 Gliclazidum Clazicon, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991267162
1427 Gliclazidum Diabrezide, tabl., 80 mg 40 szt. 05909990359912
1428 Gliclazidum Diagen, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991216023
1429 Gliclazidum Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909990443017
1430 Gliclazidum Diazidan, tabl., 80 mg 60 szt. 05909990911127
1431 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909990647224
1432 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 90 szt. 05909990647231
1433 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991056100
1434 Gliclazidum Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991056131
1435 Gliclazidum Gliclada, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg 30 szt. 05909991267230
1436 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991256548
1437 Gliclazidum Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991263171
1438 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 tabl. 05909991226299
1439 Gliclazidum Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 tabl. 05909991226305
1440 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991267186
1441 Gliclazidum Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991267193
1442 Gliclazidum Symazide MR 30, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg 60 szt. 05909991291648
1443 Gliclazidum Symazide MR 60 mg, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 30 szt. 05909991257392
1444 Gliclazidum Symazide MR 60 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg 60 szt. 05909991257408
1445 Glimepiridum Amaryl 1, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990744817
1446 Glimepiridum Amaryl 2, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990744916
1447 Glimepiridum Amaryl 3, tabl., 3 mg 30 szt. 05909990745012
1448 Glimepiridum Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990745111
1449 Glimepiridum Diaril, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990566082
1450 Glimepiridum Diaril, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990566105
1451 Glimepiridum Diaril, tabl., 3 mg 30 szt. 05909990566129
1452 Glimepiridum Diaril, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990566143
1453 Glimepiridum Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg 30 szt. 05909991097615
1454 Glimepiridum Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg 30 szt. 05909991097516
1455 Glimepiridum Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg 30 szt. 05909991097417
1456 Glimepiridum Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg 30 szt. 05909991097318
1457 Glimepiridum GlimeHexal 1, tabl., 1 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337453
1458 Glimepiridum GlimeHexal 2, tabl., 2 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990337521
1459 Glimepiridum GlimeHexal 3, tabl., 3 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338078
1460 Glimepiridum GlimeHexal 4, tabl., 4 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338146
1461 Glimepiridum GlimeHexal 6, tabl., 6 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990338207
1462 Glimepiridum Symglic, tabl., 1 mg 30 szt. 05909990570348
1463 Glimepiridum Symglic, tabl., 2 mg 30 szt. 05909990570355
1464 Glimepiridum Symglic, tabl., 3 mg 30 szt. 05909990570362
1465 Glimepiridum Symglic, tabl., 4 mg 30 szt. 05909990573196
1466 Glimepiridum Symglic, tabl., 6 mg 30 szt. 05909990570379
1467 Glipizidum Glipizide BP, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990791712
1468 Glucagoni hydrochloridum GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol. 05909990693313
1469 Glyceroli trinitras Nitromint, aerozol podjęzykowy, roztwór, 0,4 mg/dawkę 11 g (200 daw.) 05909990156825
1470 Glyceroli trinitras Sustonit, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 6,5 mg 30 szt. 05909990183036
1471 Glycopyrronii bromidum Seebri Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 44 µg 30 kaps. + 1 inhalator 05909991000882
1472 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 szt. 05909991256210
1473 Goserelinum Reseligo, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 szt. 05909991256197
1474 Goserelinum Xanderla LA, implant w amp.-strz., 10,8 mg 1 amp.-strzyk. 05909991335595
1475 Goserelinum Xanderla, implant w amp.-strz., 3,6 mg 1 amp.-strzyk. 05909991335564
1476 Goserelinum Zoladex LA, implant podskórny, 10,8 mg 1 amp.-strz. 05909990783212
1477 Goserelinum Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg 1 amp.-strz. 05909990082315
1478 Haloperidoli decanoas Decaldol, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml 5 amp.po 1 ml 05909990077311
1479 Haloperidolum Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but. po 10 ml 05909990239412
1480 Haloperidolum Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml 1 but.po 10 ml 05909990969319
1481 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 1 mg 40 tabl. (2 blist.po 20 szt.) 05909990104017
1482 Haloperidolum Haloperidol WZF, tabl., 5 mg 30 szt. 05909990722617
1483 Hydrocortisonum Hydrocortisonum-SF, tabl., 10 mg 60 szt. 05909991218140
1484 Hydrocortizoni acetatas Hydrocortisonum AFP, krem, 10 mg/g 1 tuba po 15 g 05909990950317
1485 Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg 100 szt. (1 but.) 05909990836758
1486 Hydroxycarbamidum Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg 100 szt. 05909990944927
1487 Ibuprofenum Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg 60 szt. 05909990853540
1488 Icatibantum Firazyr, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909990740635
1489 Icatibantum Icatibant Accord, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05055565774410
1490 Icatibantum Icatibant Medical Valley, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909991484712
1491 Icatibantum Icatibant Zentiva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909991469306
1492 Icatibantum Ikatybant Ranbaxy, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 10 mg/ml 1 amp.-strz.po 3 ml 05909991474461
1493 Indacaterolum + Glycopyrronii bromidum Ultibro Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. twardej, 85+43 µg 30 szt. + inhal. 05909991080921
1494 Indakaterol + Glikopironium bromek + Mometazonu furoinian Enerzair Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. tw., 114+46+136 mg 30 szt. (30 x 1) 07613421044596
1495 Indakaterol + Mometazonu furoinian Atectura Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. tw., 125+127,5 mg 30 szt. 07613421045531
1496 Indakaterol + Mometazonu furoinian Atectura Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. tw., 125+260 mg 30 szt. 07613421045548
1497 Indakaterol + Mometazonu furoinian Atectura Breezhaler, proszek do inhalacji w kaps. tw., 125+62,5 mg 30 szt. 07613421045524
1498 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) 05909990975815
1499 Indapamidum Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. 05909991276621
1500 Indapamidum Indapamide SR Genoptim, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909990799398
1501 Indapamidum Indapen SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909990665907
1502 Indapamidum Indapen, tabl. powl., 2,5 mg 20 szt. 05909990863013
1503 Indapamidum Indapres, tabl. powl., 2,5 mg 30 szt. 05909990223121
1504 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909991025014
1505 Indapamidum Indix SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 90 szt. 05908289660401
1506 Indapamidum Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909990012688
1507 Indapamidum Opamid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909990770182
1508 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909990424801
1509 Indapamidum Rawel SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 60 szt. 05909990424849
1510 Indapamidum Symapamid SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. 05909990734993
1511 Indapamidum Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 szt. (1 blist.po 30 szt.) 05909990738212
1512 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 1500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. 1 fiol.z proszkiem + 1 fiol.z wodą do wstrzykiwań po 3 ml 05909991213053
1513 Inhibitor C1-esterazy, ludzki Berinert 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. 1 fiol. z prosz. + 1 fiol. z rozp. + 1 zestaw do podawania 05909990713639
1514 Insulinum aspartum Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml 1 fiol. a 10 ml 05909991378059
1515 Insulinum aspartum Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991306298
1516 Insulinum aspartum Insulin aspart Sanofi, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar 05909991429171
1517 Insulinum aspartum NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990879915
1518 Insulinum aspartum NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3ml 05909990614981
1519 Insulinum aspartum NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml 05909990451814
1520 Insulinum aspartum NovoRapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 1 fiol.po 10 ml 05909991369668
1521 Insulinum degludecum Tresiba, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 10 wkł.po 3 ml 05712249124441
1522 Insulinum degludecum + Insulinum aspartum Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml Penfill 05909991371562
1523 Insulinum detemirum Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml 5 wkł.po 3 ml (Penfill) 05909990005741
1524 Insulinum glarginum Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909991201982
1525 Insulinum glarginum Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wkladów po 3 ml 05909990895717
1526 Insulinum glarginum Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 05909990617555
1527 Insulinum glarginum Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml 05909991231538
1528 Insulinum glarginum + Lixisenatidum Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+33 j/ml+mcg/ml 3 wstrzykiwacze po 3 ml 05909991315948
1529 Insulinum glarginum + Lixisenatidum Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+50 j/ml+mcg/ml 3 wstrzykiwacze po 3 ml 05909991315924
1530 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 1 fiol.po 10 ml 05909990008483
1531 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990008575
1532 Insulinum glulisinum Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrz. SoloStar po 3 ml 05909990617197
1533 Insulinum humanum Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990237920
1534 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990958566
1535 Insulinum humanum Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853113
1536 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990958573
1537 Insulinum humanum Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853311
1538 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990958580
1539 Insulinum humanum Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990853519
1540 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990958597
1541 Insulinum humanum Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852413
1542 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 10 wkł.po 3 ml 05909990958603
1543 Insulinum humanum Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990852116
1544 Insulinum humanum Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246014
1545 Insulinum humanum Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990246717
1546 Insulinum humanum Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990247011
1547 Insulinum humanum Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348923
1548 Insulinum humanum Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 05909990672448
1549 Insulinum humanum Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml 05909990672585
1550 Insulinum humanum Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990238323
1551 Insulinum humanum Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909990348121
1552 Insulinum humanum Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991022921
1553 Insulinum humanum Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023027
1554 Insulinum humanum Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml 5 wkł.po 3 ml 05909991023126
1555 Insulinum humanum Polhumin Mix -