Jak zabezpieczyć przyszłość finansową dziecka?

Propozycje produktów bankowych dla dzieci

W polskiej kulturze utarło się, że dziadkowie na co dzień pomagają swoim dzieciom w wychowywaniu wnuków. Pomoc ta związana jest również z pomocą materialną - dawanie drobnych darowizn, prezentów czy innych form wsparcia. W tym artykule przeczytasz o tym, jak zabezpieczyć przyszłość finansową wnuka.
  • Ostatnia aktualizacja: 2023-06-14
  • Szacowany czas czytania: 2 min.
Jak zabezpieczyć przyszłość finansową dziecka? / Propozycje produktów bankowych dla dzieci

Konto oszczędnościowe dla wnuka

Podstawowym sposobem na zabezpieczenie przyszłości finansowej wnuka jest gromadzenie środków na koncie oszczędnościowym. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim to, że w każdym momencie można zebrane pieniądze wypłacić, albo w drugą stronę - w każdej chwili zwiększać ich ilość przez regularne dopłacanie pieniędzy na rachunek. Konto oszczędnościowe jest również o tyle dobre, że nie ma obowiązku stałego wpłacania na nie środków przez tego, kto je założył - czyli na przykład dziadków. Wpłat na konto oszczędnościowe mogą dokonywać również inni członkowie rodziny. Zaletą konta oszczędnościowego jest oprocentowanie kapitału oraz kapitalizacja odsetek. Wysokość oprocentowania zależeć będzie od wybranej oferty banku.

Konto oszczędnościowe można założyć na wnuka już po ukończeniu przez niego 13 roku życia. Jeżeli jest jeszcze przed tym wiekiem, konto można założyć na nazwisko dziadków. Wówczas, aby mieć pewność, że w razie jego śmierci, zebrane na koncie pieniądze trafią do wnuka, warto go wpisać jako osobę uposażoną.

Otworzenie konta oszczędnościowego dla wnuka powinno nastąpić w porozumieniu z jego rodzicami. Jeśli wnuk nie skończył jeszcze 13 lat, to tylko rodzice, jako opiekunowie prawni, będą mogli otworzyć konto oszczędnościowe, chyba że to dziadkowie są opiekunami prawnymi wnuka.

Lokata dla wnuka

Jeśli dysponujesz większą kwotą, która może zabezpieczyć przyszłość finansową wnuka, pomyśl o założeniu lokaty oszczędnościowej. Zaletą uruchomienia lokaty jest przede wszystkim to, że jej oprocentowanie jest zazwyczaj wyższe niż w przypadku konta oszczędnościowego. Otworzenie lokaty wiąże się najczęściej z koniecznością wniesienia minimalnego wkładu, który najczęściej wynosi 500 zł. Zatem oszczędzanie na lokacie wydaje się korzystniejsze. Należy jednak pamiętać, że wpłacone na nią środki będą niedostępne przez okres, na jaki została ona otworzona. Terminy lokat są różne i mogą trwać od miesiąca do nawet kilku lat. Wcześniejsze wypłacenie środków oznaczać będzie utratę zarobionych odsetek.

Lokata jest funduszem, który nie może być otwarty na nazwisko osoby niepełnoletniej. Formalnym właścicielem lokaty może być więc jedno z dziadków, ewentualnie rodzic wnuka, a sam wnuk może zostać wskazany jako osoba uposażona na wypadek śmierci jej właściciela.

Plany systematycznego oszczędzania

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie przyszłości finansowej wnuka jest oszczędzanie w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania (PSO). Gromadzenie środków w ten sposób wymaga jednak opłacania regularnej stawki w określonej wysokości. Są to najczęściej plany wieloletnie, więc oszczędzanie w ten sposób może okazać się naprawdę opłacalne. Przede wszystkim im dłużej kapitał pracuje, tym większe są z niego zyski. Ponadto środki gromadzone w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania są inwestowane w akcje lub obligacje, przez co zyski mogą okazać się większe. Niestety wiąże się to również z pewnym ryzykiem poniesienia strat.

Plany Systematycznego Oszczędzania może założyć wyłącznie osoba dorosła. Wnuka można wskazać jako osobę uprawnioną do dysponowania wniesionym wkładem na wypadek śmierci.

Ubezpieczenie dla wnuka

Jednym ze sposobów zabezpieczenia przyszłości finansowej wnuka jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Zawarcie ubezpieczenia jest o tyle korzystnym rozwiązaniem, że w razie zajścia zdarzenia szkodowego określonego w umowie - na przykład poważna choroba rodziców, ich niezdolność do pracy, czy ich śmierci - polisa zostanie wypłacona wnukowi. Wówczas jego przyszłość finansowa jest zabezpieczona.

Jak zabezpieczyć przyszłość finansową wnuka - podsumowanie

Jak widzisz, istnieje kilka sposobów na zabezpieczenie przyszłości finansowej wnuka - od składania oszczędności w banku po ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. Innymi sposobami na odłożenie środków finansowych na przyszłość dla wnuka może być również samodzielne składanie pieniędzy do skarbonki. Takie rozwiązanie nie przynosi jednak zysków, ponieważ pieniądze nie pracują i nie zarabiają na siebie.

Poza gromadzeniem środków finansowych dla wnuka warto również nauczyć go oszczędzać. Dobre wychowanie dziecka i uczenie go samodzielności to podstawa w jego funkcjonowaniu w dorosłym życiu. Jeżeli wnuk sam nie będzie umiał dysponować pieniędzmi, nie nauczy się samodzielności, przez co w dorosłym życiu będzie chciał polegać wyłącznie na innych. Dlatego też poza zabezpieczeniem finansowym wnuka, warto go również uczyć samodzielnego oszczędzania na swoją przyszłość.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane