Wiek emerytalny w Europie - jakie są różnice?

Ile wynosi powszechny wiek emerytalny w Europie?

Obecny wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Jest to stosunkowo niski pułap wieku przejścia na emeryturę w porównaniu z większością innych europejskich państw. Jakie są różnice wieku emerytalnego w Europie? Dlaczego jest tak wysoki? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.
  • Ostatnia aktualizacja: 2020-05-16
  • Szacowany czas czytania: 1 min.
Wiek emerytalny w Europie - jakie są różnice? / Ile wynosi powszechny wiek emerytalny w Europie?

Wiek emerytalny w Europie

Inaczej niż w Polsce, wiek emerytalny w Europie najczęściej jest jednakowy dla kobiet i mężczyzn, chociaż nie wszędzie. Ogólny pułap wieku uprawniający do emerytury jest wysoki i kształtuje się na poziomie 65 lat, 67 lat, a nawet 68 lat.

Jak kształtuje się wiek emerytalny w poszczególnych państwach w Europie
Kraj Wiek emerytalny
Kobiety Mężczyźni
Albania 60 65
Austria 65 65
Belgia 67 67
Białoruś 58 63
Bośnia i Hercegowina 65 65
Bułgaria 65 65
Chorwacja 67 67
Cypr 65 65
Dania 67 67
Estonia 65 65
Finlandia 65 65
Francja 67 67
Grecja 67 67
Hiszpania 67 67
Holandia 67 67
Irlandia 68 68
Islandia 67 67
Litwa 65 65
Luksemburg 65 65
Łotwa 65 65
Malta 65 65
Mołdawia 57 62
Niemcy 67 67
Norwegia 67 67
Polska 60 65
Portugalia 66 66
Rosja 60 65
Szwajcaria 65 65
Słowacja 62 62
Słowenia 65 65
Szwecja 65 65
Ukraina 60 62
Węgry 65 65
Wielka Brytania 68 68
Włochy 66 66

Jak wynika z tabeli, w większości europejskich państw wiek emerytalny jest zdecydowanie wyższy od wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce. Z czego to wynika?

Przyczyny podwyższania wieku emerytalnego

Przyczyn podwyższania wieku emerytalnego trzeba upatrywać niejako w konieczności takiego stanu rzeczy. Wynika to przede wszystkim ze zmian cywilizacyjnych i społecznych. Główną przyczyną podwyższania wieku emerytalnego jest starzenie się społeczeństwa i statystycznie dłuższe życie. Wskutek tego coraz więcej osób pobiera emeryturę, a coraz mniej wpłaca składki emerytalne.

Oczywiście taki stan rzeczy nie bierze się znikąd. Każdy ma świadomość, że składki, które potrącane są aktualnie z naszych wynagrodzeń na „przyszłą emeryturę” tak naprawdę wcale nie są odkładane, a są na bieżąco wydawane. Skutkiem tego jest to, że w dobie niżu demograficznego coraz mniej osób znajduje się na rynku pracy i przez to brakuje pieniędzy na wypłaty emerytur. Dlatego też poszukuje się dodatkowych rozwiązań - między innymi przez podnoszenie wieku emerytalnego. Dzięki temu na rynku pracy osoby starsze pozostawałyby dłużej i więcej składek emerytalnych wpływałoby do emerytalnego budżetu.

Przekonanie społeczeństwa do podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce wydaje się być niemożliwe. W przeszłości próbowano bowiem podnieść wiek emerytalny kobiet i mężczyzn i zrównać go do jednego poziomu - 67 lat, co jednak spotkało się z krytyką społeczeństwa. Dlatego też następny rząd zdecydował się na powrócenie do poprzednich uregulowań, wskutek czego wiek emerytalny w Polsce wynosi nadal 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Wiek emerytalny w Europie - podsumowanie

Wiek emerytalny w Polsce dla kobiet jest najniższy wśród innych państw Unii Europejskiej, ale taka sama obowiązuje w Rumunii oraz Austrii. Średni wiek emerytalny dla kobiet w Europie wynosi 63 lata i 9 miesięcy.

W przypadku emerytur mężczyzn tylko na Słowacji wiek ten jest niższy niż w Polsce i wynosi on 62 lata. W każdym innym przypadku jest on wyższy bądź równy temu obowiązującemu w Polsce.

Kto pracuje najdłużej? Wielka Brytania i Irlandia - wiek emerytalny wynosi tam 68 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast do 67 roku życia pracują: Beldzy, Chorwaci, Duńczycy, Francuzi, Grecy, Hiszpanie, Holendrzy i Niemcy.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane