Własna firma na emeryturze

Jak założyć działalność gospodarczą na emeryturze?

Przechodząc na emeryturę wcale nie musisz rezygnować z aktywności zawodowej. Jeżeli nie chcesz nadal pracować na etacie, a chcesz dalej się rozwijać, możesz spróbować swoich sił w biznesie i założyć działalność gospodarczą. W tym artykule dowiesz się jak założyć własną firmę na emeryturze oraz jaki ma to wpływ na pobieranie świadczeń emerytalnych.
 • Ostatnia aktualizacja: 2020-03-13
 • Szacowany czas czytania: 4 min.
Własna firma na emeryturze / Jak założyć działalność gospodarczą na emeryturze?

Jak założyć działalność gospodarczą na emeryturze?

Założenia działalności gospodarczej na emeryturze dokonuje się dokładnie według tej samej procedury, co zakładanie firmy w każdych innych warunkach. Procedura zakładania firmy to nie tylko zarejestrowanie jej w odpowiednim rejestrze. Zanim do tego dojdzie należy podjąć szereg decyzji, które będą odnosić się do funkcjonowania przyszłej firmy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej - przed założeniem firmy musisz podjąć decyzję, w jakiej formie chcesz ją prowadzić. Chodzi tutaj o organizację firmy - forma prawna wpływa bowiem na sposób jej prowadzenia, obowiązki i prawa przedsiębiorcy, a także podatki, które trzeba opłacać. Formę prawną działalności gospodarczej możesz wybrać spośród następujących form:
  • jednoosobowa działalność gospodarcza
  • spółka cywilna;
  • spółka jawna;
  • spółka partnerska;
  • spółka komandytowa;
  • spółka komandytowo-akcyjna;
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółka akcyjna.

  Najprostszą formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Zakładając ją stajesz się przedsiębiorcą, którego majątek prywatny i majątek firmowy jest połączony. Ponadto ta forma działalności jest najtańsza - jej rejestracja jest bezpłatna, a i późniejsze wydatki nie są wysokie. W tym artykule skupiamy się na własnej firmie na emeryturze prowadzonej właśnie w tej formie prawnej.

 2. Wybór formy opodatkowania swojej firmy - decyzją, którą musisz podjąć przy zakładaniu firmy jest również decyzja co do formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Płacenie podatków jest bowiem obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, w tym także prowadzącego firmę na emeryturze. O podatkach w takiej firmie przeczytasz w dalszej części artykułu.
 3. Wybór kodów PKD - jedną ze spraw, które będziesz miał do załatwienia to określenie przedmiotu działalności swojej firmy za pomocą odpowiednich kodów PKD. Będziesz tego potrzebował przy wypełnianiu wniosków o zarejestrowanie działalności gospodarczej.
 4. Wybór biura księgowego - obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie księgowości. Zadanie to warto powierzyć wyspecjalizowanemu podmiotowi - najlepiej biuru rachunkowemu, które będzie przygotowywać odpowiednią dokumentację na podstawie przedstawianych przez Ciebie dokumentów.
 5. Założenie firmowego konta w banku - dobrze jest, jeżeli prowadzona firma ma własne konto bankowe. Pozwoli Ci to na zachowanie jej płynności finansowej i lepszy ogląd na stan jej finansów.

Tak więc przed założeniem działalności gospodarczej jest wiele spraw do załatwienia. Podjęcie tych decyzji wcześniej pozwoli Ci na sprawniejsze zarejestrowanie działalności gospodarczej, ponieważ większość z tych informacji należy wpisać na wniosku.

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wpis w tym rejestrze dokonywany jest na wniosek składany na formularzu CEIDG-1. Możesz go złożyć na kilka sposobów:

 • osobiście w urzędzie gminy - w urzędzie gminy lub miasta możesz pobrać formularz wniosku, wypełnić go i podpisać. W razie problemów z wypełnieniem wniosku możesz skorzystać z pomocy urzędnika;
 • wniosek do urzędu gminy możesz wysłać również listem poleconym, ale wówczas wniosek musi być podpisany podpisem notarialnie poświadczonym;
 • wniosek możesz złożyć także przez Internet - w takim przypadku możesz od razu podpisać go podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo wysłać wniosek przez Internet, a później udać się do urzędu gminy w celu jego podpisania.

Do wypełnienia wniosku CEIDG-1 musisz przygotować następujące dane:

 • dane osobowe - takie jak imię i nazwisko czy numer PESEL;
 • adres zamieszkania oraz adresy związane z zakładaną działalnością;
 • nazwę firmy;
 • kody PKD;
 • liczbę zatrudnianych pracowników;
 • dane dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • formę opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej (adres wybranego biura rachunkowego);
 • informację o rachunkach bankowych;
 • informację o pełnomocniku - jeżeli chcesz takiego ustanowić.

Wpis do CEIDG jest bezpłatny. Oznacza to, że z tego tytułu nie musisz ponosić żadnych opłat. Po zarejestrowaniu firmy musisz zgłosić się:

 • jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne - możesz to zrobić za pomocą druku ZUS ZFA;
 • siebie do ubezpieczeń - możesz to zrobić za pomocą druku ZUS ZUA (w przypadku wyboru dobrowolnego ubezpieczenia społecznego i rentowego) albo druku ZUS ZZA (gdy wybierzesz tylko ubezpieczenie zdrowotne).

Od 2018 r. można prowadzić tzw. działalność nierejestrowaną, czyli taką, której nie trzeba rejestrować w odpowiednim rejestrze. Możesz ją prowadzić, jeżeli Twój miesięczny przychód nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (od 2020 r. kwota ta wynosi 2 600 zł brutto, czyli dochód nie może w żadnym miesiącu przekroczyć 1 300 zł). Działalność nierejestrowaną może prowadzić tylko osoba, która w ostatnich 5 latach nie prowadziła działalności gospodarczej. Jeżeli więc przed przejściem na emeryturę pracowałeś na etacie, możesz prowadzić działalność nierejestrowaną.

Własna firma na emeryturze a świadczenie emerytalne

Myśląc o własnej firmie na emeryturze na pewno zastanawiasz się czy prowadzenie działalności gospodarczej nie pozbawi Cię prawa do świadczeń emerytalnych. Zasadniczo nie ma przeszkód do tego, aby prowadzić własną firmę na emeryturze i pobierać świadczenia emerytalne. Jednak to, czy możesz stracić prawo do emerytury, czy nie w głównej mierze zależeć będzie od tego, w jakim momencie przeszedłeś na emeryturę.

Osiągnięcie wieku emerytalnego

Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Osiągnięcie tego wieku oznacza automatyczne przejście na emeryturę. Wówczas masz prawo do pobierania emerytury, nawet prowadząc w tym czasie własną działalność na emeryturze. Oznacza to, że prowadzenie firmy na emeryturze w żadnym wypadku nie powoduje utraty świadczeń emerytalnych i nie będą tu miały znaczenia dochody, które będziesz uzyskiwał z własnej działalności gospodarczej.

Przejście na wcześniejszą emeryturę

O ile w przypadku przejścia na emeryturę z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego nie pozbawia Cię prawa do emerytury przy prowadzeniu działalności gospodarczej, o tyle sprawa komplikuje się gdy przeszedłeś na wcześniejszą emeryturę. W tym przypadku po osiągnięciu określonego progu dochodowego możesz stracić świadczenia emerytalne:

 • gdy Twoje przychody przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału - ZUS odpowiednio zmniejszy Twoje świadczenie emerytalne;
 • gdy Twoje przychody przekroczą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału - świadczenie emerytalne zostanie Ci odebrane.

Warto również dodać, że po założeniu własnej firmy na emeryturze masz obowiązek zawiadomić o tym fakcie ZUS. Ponadto musisz zadeklarować wysokość planowanych przychodów.

Obowiązek płacenia składek ZUS przy własnej firmie na emeryturze

Osoba prowadząca własną firmę na emeryturze zasadniczo nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne - emerytalnych, rentowych i wypadkowych. Jeżeli jednak chce, może opłacać sobie składki emerytalne oraz rentowe. Emeryt prowadzący działalność gospodarczą nie ma natomiast możliwości opłacania składek chorobowych oraz Funduszu Pracy.

Obowiązkowe w firmie na emeryturze jest opłacanie składek zdrowotnych. Tak samo jak w każdej innej firmie, składka ta wynosi 9% od dowolnej podstawy, ale nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Z obowiązku opłacania składki zdrowotnej możesz zostać zwolniony, jeżeli:

 • świadczenie emerytalne brutto nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia;
 • dodatkowe przychody - w tym z prowadzonej działalności gospodarczej - nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury;
 • lub gdy opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Firma na emeryturze a podatki

Każdy przedsiębiorca jest obowiązany do opłacania podatków. Dotyczy to również osoby, która prowadzi własną firmę będąc już na emeryturze. Zasady opodatkowania firmy na emeryturze niczym nie różnią się od opodatkowania każdej innej firmy. Z tego względu też możesz dowolnie wybrać formę opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze swojej firmy:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych - polega na opodatkowaniu dochodów stawką w wysokości 17% (gdy roczne dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł) lub stawką w wysokości 32% (stawką tą opodatkowane są osiągnięte dochody powyżej kwoty 85 528 zł);
 • podatek liniowy - polega na opodatkowaniu dochodów stałą stawką w wysokości 19% bez względu na wysokość dochodów;
 • ryczałt ewidencjonowany - jest to uproszczona forma opodatkowania. Stawki w tej formie są różnej wysokości i zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej;
 • karta podatkowa - opodatkowanie to przeznaczone jest dla małych przedsiębiorstw, zajmujących się głównie rzemiosłem.

Własna firma na emeryturze - dlaczego warto?

Chcesz założyć własną firmę na emeryturze, ale nie jesteś przekonany czy warto? Niewątpliwie przed podjęciem decyzji warto jest dokładnie przemyśleć sprawę. Istnieją jednak powody, dla których warto założyć firmę będąc już na emeryturze. Zalicza się do nich:

 • bezpieczeństwo finansowe - świadczenia emerytalne w Polsce zazwyczaj nie są zbyt wysokie. Dodatkowe zajęcie, z którego można czerpać zyski pozwoli Ci więc uzyskać dodatkowy dochód i środki nie tylko na niezbędne rzeczy, ale też na spełnianie swoich marzeń;
 • poczucie spełnienia i zastrzyk energii - przejście na emeryturę często wiąże się ze spadkiem energii. Nagłe przestanie chodzenia do pracy może być szokiem. O ile na początku możesz cieszyć się, że w końcu odpoczniesz, to później może okazać się, że nie wiesz co ze sobą zrobić.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane