Dlaczego ważna jest dywersyfikacja inwestycji?

Inwestorzy budują dla siebie portfele inwestycyjne. Kojarzyć się mogą one z galanterią, na ogół skórzaną, która pozwala na przechowywanie banknotów, bilonu czy kart płatniczych i lojalnościowych.
  • Artykuł reklamowy
  • Ostatnia aktualizacja: 2022-09-17
  • Szacowany czas czytania: 1 min.
Dlaczego ważna jest dywersyfikacja inwestycji? /

Inwestorzy budują dla siebie portfele inwestycyjne. Kojarzyć się mogą one z galanterią, na ogół skórzaną, która pozwala na przechowywanie banknotów, bilonu czy kart płatniczych i lojalnościowych. Tak jak i w standardowym portfelu, tak w portfelu inwestycyjnym można przechowywać różne aktywa. Poszczególne składniki portfela inwestycyjnego powinny być tak dobrane, by był on możliwie jak najbardziej zdywersyfikowany, przy zakładanym przez inwestora poziomie ryzyka inwestycyjnego. Jak to zrobić? Dlaczego jest to takie istotne?

Dywersyfikacja dla zmniejszenia ryzyka ponoszonego przez inwestora

Popularne wśród inwestorów jest powiedzenie o tym, że nigdy nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Jak to rozumieć w praktyce lokowania swoich pieniędzy w aktywa różnego rodzaju? Otóż tak, że nie należy przeznaczać posiadanego kapitału w całości na jeden rodzaj inwestycji, np. na kupowanie akcji jednej spółki. Jest to bardzo ryzykowne, nawet przy w miarę stabilnej sytuacji rynkowej i dobrych jej notowaniach. Jeśli trend rynkowy by się odwrócił, inwestor zaczyna wypracowywać wówczas duże straty, które nijak nie są rekompensowane, jeśli w jego portfelu inwestycyjnym nie znajdują się inne instrumenty.

Portfel inwestycyjny akcyjny może być zdywersyfikowany w ten sposób, że inwestor dobiera do niego akcje spółek z różnych branż, najlepiej powiązanych ze sobą ujemnym związkiem korelacyjnym. Oznacza to, że kiedy akcje spółek z jednej branży rosną, w innej spadają. Dzięki temu nawet przy spadkach na giełdzie, można będzie je niwelować wzrostami na innych papierach wartościowych. Sprawdź: https://www.xtb.com/pl/edukacja/najlepsze-konto-maklerskie.

Idąc dalej tym tropem, należy uznać za zalecaną i zasadną metodę wszechstronnej dywersyfikacji polegającej na tym, że można dobrać do portfela inwestycyjnego nie tylko akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, ale i inne aktywa, jak złoto, srebro, certyfikaty inwestycyjne, kontrakty terminowe, czy waluty, a nawet nieruchomości.

Oceń ten artykuł:

Ostatnio dodane