Pomoc dla konsumenta - gdzie jej szukać?

Gdzie można złożyć skargę konsumencką?

W społeczeństwie polskim niestety nadal panuje niska świadomość prawna. Oznacza to, że ludzie często nie wiedzą o tym, że mogą dochodzić swoich roszczeń gdy ich prawa zostaną naruszone. Dotyczy to zwłaszcza konsumentów, którzy czują się pokrzywdzeni działalnością przedsiębiorców. Gdzie szukać pomocy dla konsumentów? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.
 • Ostatnia aktualizacja: 2020-09-02
 • Szacowany czas czytania: 3 min.
Pomoc dla konsumenta - gdzie jej szukać? / Gdzie można złożyć skargę konsumencką?

Infolinia konsumencka

Pierwszym krokiem jaki możesz podjąć w celu obrony swoich praw konsumenckich jest kontakt z Infolinią Konsumencką. Tam uzyskasz poradę, która pomoże Ci rozwiązać Twój problem. Porady udzielane przez Infolinię Konsumencką są bezpłatne. Jedyny koszt jaki poniesiesz to koszt połączenia telefonicznego według taryfy Twojego operatora.

Infolinia Konsumencka dostępna jest pod następującymi numerami telefonów: 801 440 220, 22 290 89 16.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Warto z niej skorzystać, jeżeli Twój problem jest prosty i nie wymaga analizy dokumentów. Jeżeli natomiast Twój problem wymaga przeanalizowania dokumentów, skontaktuj się z Konsumenckim Centrum e-porad dostępnym pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl.

Rzecznik Praw Konsumentów

Jeżeli Twoja sprawa jest bardziej złożona i porada telefoniczna może być dla Ciebie niewystarczająca, zgłoś się do miejskiego lub powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Rzecznik Praw Konsumentów zajmuje się sprawami indywidualnymi.

Do jego zadań należy głównie:

 • bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje prawne w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów.

Rzecznik Praw Konsumentów ma więc instrumenty, które pozwalają mu na informowanie odpowiednich instytucji o naruszeniach praw i interesów konsumentów, które następnie podejmują odpowiednie działania. Sam Rzecznik Praw Konsumentów nie ma natomiast mocy prawnej, która pozwalałaby mu na karanie lub wpływanie na decyzje przedsiębiorcy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to organ administracji państwowej, który zajmuje się ochroną zbiorowych interesów konsumenckich oraz ochroną konkurencji. Jego zadania są więc zróżnicowane.

W zakresie konkurencji UOKiK zajmuje się głównie prowadzeniem postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, które polegają między innymi na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku czy też stosowaniu niedozwolonych porozumień między przedsiębiorcami (tzw. karteli). Ponadto Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługuje także prawo kontroli koncentracji. Chodzi tutaj o niedopuszczenie do takiej sytuacji, w której w wyniku łączenia się przedsiębiorców powstanie podmiot dominujący na rynku.

Natomiast w celu ochrony konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • prowadzi postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • podaje do publicznej wiadomości - w tym także na stronie internetowej UOKiK - ostrzeżeń konsumenckich. Ostrzeżenia podawane są, gdy istnieją uzasadnione podejrzenie, że dany przedsiębiorca dopuszcza się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów oraz bezpłatnych komunikatów dotyczących zachowań i zjawisk, które mogą zagrażać interesom konsumentów,
 • wyraża poglądy w sprawach dotyczących ochrony konsumentów toczących się przed sądem powszechnym,
 • korzysta z instytucji tajemniczego klienta, która pozwala na uzyskanie dowodów w danym postępowaniu,
 • prowadzi postępowania w sprawach ogólnego bezpieczeństwa produktów,
 • monitoruje system nadzoru rynku,
 • zarządza systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych,
 • zgłasza projekty do Komisji Unii Europejskiej,
 • monitoruje udzielane wsparcie polskim przedsiębiorcom.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej to wyspecjalizowany organ państwowy, której celem jest ochrona praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej należy:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
 • kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie ich zgodności z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach,
 • kontrola produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa,
 • kontrola substancji chemicznych, preparatów chemicznych, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów,
 • kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia w obrót handlowy - w zakresie oznakowania,
 • kontrola przestrzegania przez sprzedawców przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz bateriach i akumulatorach,
 • podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
 • organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,

Polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w zadaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej zostały stworzone do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Sprawa zostaje rozstrzygnięta wówczas, gdy obie strony godzą się na polubowne rozwiązanie sporu.

Federacja konsumentów

Federacja konsumentów to organizacja, której celem jest ochrona konsumentów indywidualnych. Główną metodą działania Federacji Konsumentów jest edukacja skierowana w stronę dzieci, młodzieży oraz seniorów. Pokazują jak nie ulegać manipulacjom nieuczciwych przedsiębiorców i chronić się przez nieuczciwymi sprzedawcami. Organizacja współpracuje również z organami państwowymi i różnymi instytucjami - na przykład polubownymi sądami konsumenckimi oraz Inspekcją Handlową.

Gdzie szukać pomocy dla konsumenta - podsumowanie

Wymienione instytucje służą ochronie konsumenta. Jeżeli czujesz się pokrzywdzony działaniem danego przedsiębiorcy, możesz się do nich zgłosić w celu poszukiwania pomocy. Poza wymienionymi, istnieją również inne instytucje, które służą pomocą w konkretnych branżach działalności gospodarczej.

Należą do nich:

 • Rzecznik Finansowy, który wspiera osoby prowadzące spory z instytucjami finansowymi takimi jak banki, ubezpieczyciele czy maklerzy;
 • Urząd Regulacji Energetyki, który służy pomocą w sprawach związanych z rynkiem energetycznym, dostawcami Internetu lub usług telekomunikacyjnych;
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego;
 • Urząd Transportu Kolejowego.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane