Patriotyczne piosenki dla dorosłych i dzieci

Lista i teksty piosenek dla dzieci o tematyce patriotycznej

Muzyka to jedno z narzędzi, które pomaga przekazać idee i wartości. W przypadku dzieci, muzyka może stanowić wspaniałą formę edukacji, szczególnie w zakresie kształtowania patriotyzmu. Piosenki o ojczyźnie i historii to ciekawa forma przekazu dla najmłodszych. Dzięki nim dzieci mogą poznać historię swojego kraju, jego kulturę, tradycje i wartości. W niniejszym artykule przyjrzymy się patriotycznym piosenkom dla dzieci, które stanowią doskonałą lekcję patriotyzmu i miłości do ojczyzny.
 • Ostatnia aktualizacja: 2023-05-02
 • Szacowany czas czytania: 10 min.
Patriotyczne piosenki dla dorosłych i dzieci / Lista i teksty piosenek dla dzieci o tematyce patriotycznej

Dlaczego warto uczyć dzieci patriotyzmu poprzez muzykę?

Muzyka jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi edukacyjnych. Teksty piosenek łatwiej zapadają w pamięć, dzięki ciekawym i wpadającym w ucho melodiom. Wprowadzenie patriotycznych piosenek do życia dziecka pomaga mu poznać historię kraju, kulturę, tradycje oraz wartości, jakimi powinno kierować się w życiu.

Dzięki temu, dzieci mogą zrozumieć, co oznacza miłość do ojczyzny, co jest ważne w życiu i jakie wartości trzeba pielęgnować, aby być dobrym obywatelem. W ten sposób patriotyczne piosenki dla dzieci przyczyniają się do kształtowania postaw, które są istotne dla społeczeństwa i kraju, takich jak szacunek dla tradycji, kultury, historii i wartości narodowych.

"Marsz, marsz, Dąbrowski" - hymn Polski (autro: Józef Wybicki)

Treść pieśni:

„Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski...”

"Marsz, marsz, Dąbrowski" to jedna z najstarszych i najbardziej znanych polskich pieśni patriotycznych. Słowa hymnu – nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech – zostały napisane przez Józefa Wybickiego w 1797 roku. Autor muzyki nie jest znany. Pieśń powstała w połnonych Włoszrch w mieście Reggio nell’Emilia w ówczesnej Republice Cisalpińskiej.

Pieśń była bardzo popularna przez xały XIX wiek - spiewano ją podczas powstania Wielkopolskiego w 1806 roku i podczas powstania listopadowego. Później, w okresie powstania styczniowego (1863-1864), zyskała na popularności i stała się hymnem polskiej walki o niepodległość. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, "Marsz, marsz, Dąbrowski" został oficjalnie uznany za hymn narodowy.

Tekst pieśni opowiada o walce o wolność i niepodległość Polski. Pieśń zachęca Polaków do zjednoczenia i walki o swoje prawa. Refren "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy" jest wyrazem nadziei, że Polska nadal ma szanse na odzyskanie wolności i niepodległości. "Marsz, marsz, Dąbrowski" to hymn, który łączy Polaków w walce o wolność i niepodległość, a jego słowa i melodia są znane praktycznie każdemu Polakowi. To symbol walki o wolność i narodową jedność, którym warto uczyć dzieci, aby kształtować ich patriotyczne postawy i szacunek dla historii i tradycji Polski.

"Rota" (autor: Maria Konopnicka)

Treść pieśni:

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas zgnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił,
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść
Nie pójdziem żywo w trumnę
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne.
Odzyska ziemi dziadów wnuk!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!”

"Rota" to jedna z najbardziej znanych polskich pieśni patriotycznych, która została opublikowana w 1908 roku. Słowa napisała Maria Konopnicka, a melodię skomponował Feliks Nowowiejski. Maria Konopnicka wyraża w niej swoje przekonanie, że jedyną drogą do wolnej Polski jest jedność narodu. W tekście Konopnicka wzywa Polaków do jedności i walki o wolność. Refren "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród" to wyraz szacunku dla ziemi polskiej i przypomnienie o tym, że Polska to nasza ojczyzna, którą trzeba kochać i bronić.

"Rota" stała się nie tylko hymnem walki o wolność, ale także symbolem walki o tożsamość narodową Polaków. W czasach PRL-u była jedną z najczęściej śpiewanych pieśni na manifestacjach niepodległościowych i patriotycznych.

"Rota" to pieśń, która została okrzyknięta symbolem walki o wolność, jedność i tożsamość narodową. Dzięki temu, że słowa i melodia utowru są znane praktycznie każdemu Polakowi, jest to idealna piosenka do przekazywania wartości patriotycznych dzieciom i młodzieży.

"My, Pierwsza Brygada” (autor: Andrzej Hałaciński, Tadeusz Biernacki)

Treść piosenki:

„Legiony to - żołnierska nuta,
Legiony to - straceńców los,
Legiony to - rycerska buta,
Legiony to - ofiarny stos.

Refren: My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos, rzuciliśmy
Swój życia los,
Na stos, na stos!

Mówili żeśmy stumanieni,
Nie wierząc nam, że chcieć to móc,
Laliśmy krew osamotnieni,
A z nami był nasz drogi Wódz.

Refren: My, Pierwsza Brygada ...

O ileż mąk, ileż cierpienia,
O ileż krwi, przelanych łez,
Pomimo to nie ma zwątpienia,
Dodaje sił wędrówki kres.

Refren: My, Pierwsza Brygada ...

Nie chcemy dziś od was uznania,
Ni waszych mów, ni waszych łez,
Skończyły się dni kołatania,
Do waszych głów, do waszych serc.

Refren: My, Pierwsza Brygada ...

Legiony to - są Termopile,
Legiony to - rozpaczy głos,
Legiony - słońce na mogile,
Legiony - krwawych ofiar stos.

Refren: My, Pierwsza Brygada ...

Pamięta wszak Warszawa chwile,
Gdy szarych garść legunów szła,
Rzucili nam: „germanofile”,
Z oka spłynęła gorzka łza.

Refren: My, Pierwsza Brygada ...

Inaczej się dziś zapatrują
I trafić chcą do naszych dusz,
I mówią, że nas już szanują,
Lecz właśnie czas odwetu już!

Refren: My, Pierwsza Brygada ...

Umieliśmy w ogień zapału
Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
Nieść życie swe dla ideału
I swoją krew i marzeń sny.

Refren: My, Pierwsza Brygada ...

Potrafim dziś dla potomności
Ostatki swych poświęcić dni,
Wśród fałszów siać siew szlachetności
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

Refren: My, Pierwsza Brygada ...

"My, Pierwsza Brygada" to jedna z najbardziej znanych polskich pieśni żołnierskich. Melodia pieśni to melodia Marsza Kieleckiego nr 10, utworu zapisanego w śpiewniku orkiestry Kieleckiej Straży Ogniowej pod numerem 10. Prawdopodobnym jej autorem był kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski, który od 1905 roku był kapelmistrzem orkiestry. Tekst do utworu powstał w 1917 roku w pociągu wiozącym internowanych legionistów do Szczypiorna oraz w samym obozie. Autorem trzech pierwszych zwrotek jest literat, pułkownik Andrzej Hałaciński, a sześciu zwrotek – oficer legionów Tadeusz Biernacki.

14 sierpnia 2007 Minister Obrony Narodowej uznał marsz "My Pierwsza Brygada" za Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Tekst pieśni jest pełen symboliki i odnosi się do wartości patriotycznych, takich jak męstwo, odwaga, ofiarność i poświęcenie dla dobra Ojczyzny. Ta pieśń stała się symbolem polskiego ruchu niepodległościowego i walki o wolność. Jej przesłanie i znaczenie są ważne do dziś, szczególnie w kontekście obchodów rocznicowych i patriotycznych uroczystości. Piosenka ta jest także często wykorzystywana w programach edukacyjnych, które mają na celu przekazywanie wartości patriotycznych młodszym pokoleniom.

"Bogurodzica"

Tekst pieśni:

„Bogurodzica dziewica,
Bogiem sławiena Maryja.
U twego syna, Gospodzina,
matko zwolena, Maryja!

Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrie eleison.

Twego dziela Krzciciela, Bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jenoż prosimy:
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrie eleison.”

"Bogurodzica" to najstarszy polski hymn religijny i narodowy, który powstał prawdopodobnie w XII lub XIII wieku. Utwór ten był odgrywany podczas ważnych wydarzeń, takich jak koronacje królewskie, bitwy, a także msze i nabożeństwa. "Bogurodzica" to hymn maryjny, który zawiera w sobie liczne odniesienia do kultu Matki Bożej. Tekst utworu składa się z dwóch strof, z których każda zaczyna się słowami "Bogurodzica dziewica". W hymnie tym zawarta jest prośba do Matki Bożej o opiekę nad narodem polskim i ochronę przed wrogami.

Historia hymnu jest obłożona tajemnicą, ale niektórzy historycy przypuszczają, że tekst "Bogurodzicy" powstał w okresie chrystianizacji Polski i miał na celu ugruntowanie wiary katolickiej wśród ludności słowiańskiej.

"Bogurodzica" jest nie tylko hymnem religijnym, ale także narodowym. W ciągu wieków stał się on symbolem polskiej tożsamości narodowej i walki o wolność. Podczas powstania styczniowego w 1863 roku "Bogurodzica" była hymnem powstańczym, a podczas II wojny światowej była jednym z najważniejszych symboli polskiej walki o wolność.

Dzisiaj "Bogurodzica" jest często wykonywana podczas uroczystości państwowych i kościelnych, a także w programach edukacyjnych, które mają na celu kształtowanie poczucia patriotyzmu i poszanowania tradycji narodowych.

"Przybyli ułani pod okienko" (autor: Feliks Gwiżdż)

Tekst utworu:

„Przybyli ułani pod okienko
Przybyli ułani pod okienko
Przybyli ułani pod okienko
Pukają, wołają: - Puść, panienko!
Pukają, wołają: - Puść, panienko!
- O Jezu, a cóż to za wojacy?
- Otwieraj, nie bój się to czwartacy!
- Przyszliśmy tu poić nasze konie,
- Za nami piechoty pełne błonie.
- O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi?
- Warszawę odwiedzić byśmy radzi.
- Gdy zwiedzim Warszawę, już nam pilno
- Zobaczyć, to nasze stare Wilno.
- Panienka te wrota otworzyła.
- Ułanow na nocke zaprosiła”

"Przybyli ułani pod okienko" to jedna z najbardziej znanych i lubianych polskich pieśni żołnierzy. Jest to polska pieśń wojskowa napisana w 1914 przez Feliksa Gwiżdża, który stworzył tekst do melodii ludowej. Pieśń początkowo nosiła nazwę Pieśń czwartego szwadronu, z której wywodziło się późniejsze określenie "czwartacy".

Opowiada o ułanach, którzy przybywają do zagrody i proszą pannę o napojenie ich koni. Gdy zostają zapytani o cel swej podróży, wyliczają Warszawę i Wilno jako cel wyprawy.

Dzisiaj "Przybyli ułani pod okienko" jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich pieśni, a także jedną z najczęściej wykonywanych piosenek patriotycznych podczas uroczystości państwowych. Jej przesłanie o miłości do kraju, odwadze i poświęceniu, jest wciąż aktualne i inspiruje kolejne pokolenia Polaków.

"Płonie ognisko w lesie" (autro: Jerzy Braun)

„Płonie ognisko w lesie
Wiatr smętną piosnkę niesie
Przy ognisku zaś drużyna
Gawędę rozpoczyna.

Refren: Czuj czuj, czuwaj, czuj czuj czuwaj,
Rozlega się dokoła.
Czuj czuj, czuwaj, czuj czuj czuwaj,
Radosne echo woła.

Przestańcie się już bawić
I czas swój marnotrawić.
Niech każdy z was się szczerze
Do pracy swej zabierze.

Refren: Czuj czuj, czuwaj, czuj czuj czuwaj...

Wiatr w lesie cicho gwarzy
Śpią wszyscy oprócz straży.
A ponad śpiące głowy
Rozlega się krzyk sowy.

Refren: Czuj czuj, czuwaj, czuj czuj czuwaj...

"Płonie ognisko w lesie" to bardzo popularna pieśń harcerska. Pieśń powstało około 1918 roku, tekst wydrukowano po raz pierwszy w harcerskim miesięczniku „Czuwaj” w 1920 roku. Twórca pieśni był Jerzy Braun, w momencie pisania utworu był maturzystą II Gimnazjum w Tarnowie. Związek Harcerstwa Polskiego powstał jako apolityczny i otwarty związek gruntownie przygotowuje młodych obywateli do patriotycznej postawy społecznej, był również sposobem na przygotowanie młodzieży do służby wojskowej.

Ruch harcerski w Polsce pojawił się w 1911 r. - w okresie zaborów, niedługo przed wybuchem pierwszej wony światowej. Formalnie Związek Harcerstwa Polskiego powołany został do życia w 1918 r. po odzyskaniu niepodległości.

Tekst piosenki opowiada o ognisku, które płonie w lesie, a wokół niego zbiera się grupa ludzi, którzy wspólnie śpiewają i bawią się. Piosenka wyraża radość z życia, przyjaźń i wspólnotę, którą można budować poprzez wspólne zabawy i śpiewy. Wykorzystywana była przez żołnierzy polskich, którzy śpiewali ją w trudnych warunkach na froncie, aby podtrzymać morale i jedność. Dziś "Płonie ognisko w lesie" jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich pieśni harcerskich. Jej przesłanie o przyjaźni, wspólnocie i radości z życia jest wciąż aktualne i inspiruje kolejne pokolenia Polaków. Pieśń ta jest często wykonywana na imprezach plenerowych, w czasie obozów i kolonii oraz na festynach.

"Czerwone maki na Monte Cassino" (autor: Feliks Konarski)

Tekst piosenki:

„Czy widzisz te gruzy na szczycie?
Tam wróg twój się kryje jak szczur.
Musicie, musicie, musicie
Za kark wziąć i strącić go z chmur.
I poszli szaleni zażarci,
I poszli zabijać i mścić,
I poszli jak zawsze uparci,
Jak zawsze za honor się bić.

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Runęli przez ogień ,straceńcy,
niejeden z nich dostał i padł,
jak ci z Samosierry szaleńcy,
Jak ci spod Racławic z przed lat.
Runęli impetem szalonym,
I doszli. I udał się szturm.
I sztandar swój biało czerwony
Zatknęli na gruzach wśród chmur,

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Czy widzisz ten rząd białych krzyży?
Tam Polak z honorem brał ślub.
Idź naprzód, im dalej ,im wyżej,
Tym więcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski należy,
Choć Polska daleko jest stąd,
Bo wolność krzyżami się mierzy,
Historia ten jeden ma błąd.

Czerwone maki na Monte Cassino
Zamiast rosy piły polską krew.
Po tych makach szedł żołnierz i ginął,
Lecz od śmierci silniejszy był gniew.
Przejdą lata i wieki przeminą.
Pozostaną ślady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte Cassino
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.”

"Czerwone maki na Monte Cassino" to jedna z najbardziej znanych polskich pieśni patriotycznych, której powstanie związane jest z wydarzeniami II wojny światowej.

Pieśń została napisana w 1944 roku przez Feliksa Konarskiego znany przed wojną śpiewak operetkowy i kompozytor piosenek, który był żołnierzem 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, w trakcie walk o Monte Cassino we Włoszech. Pieśń powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku, kilka godzin przed zdobyciem klasztoru, w czasie odpoczynku po ciężkich walkach. Muzykę do pieśni skomponował Alfred Schütz.

Tekst piosenki opowiada o czerwonych makach, które rosną na górze Monte Cassino, gdzie toczyły się zacięte walki. Maki symbolizują krew i ofiary żołnierzy polskich, którzy oddali życie za wolność Polski. Pieśń wyraża nadzieję na ostateczne zwycięstwo i wolność. "Czerwone maki na Monte Cassino" stały się jednym z najważniejszych symboli walki polskiej armii podczas II wojny światowej. Dziś "Czerwone maki na Monte Cassino" są jednym z najważniejszych elementów polskiego dziedzictwa narodowego. Pieśń ta jest wykonywana na uroczystościach państwowych, podczas manifestacji patriotycznych oraz przez uczestników pielgrzymek do Monte Cassino. Symbolizuje ona walkę o wolność i niepodległość, a także hołd, który Polacy składają tym, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Boże Coś Polskę

Boże coś Polskę przez tak długie wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały.
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.

Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Walczących wspierał za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał ich sławę.

Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszone łany,
Niech szczęście, spokój na nowo zakwitną!
Poprzestań kary, Boże zagniewany!

Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy;
Zniwecz tych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieję w biednej naszej duszy.

Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy, przez Twe wielkie cudy
Oddalaj od nas klęski, mordy boju;
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło Anioła Pokoju.

Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy, od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
Wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.

Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Boże najświętszy przez Chrystusa rany,
Świeć wiekuiście, nad braćmi zmarłymi;
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
Przyjmij ofiary synów Polskiej ziemi.

Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwem uwieńczone skronie
Nam do wolności otworzyły bramy.

Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Niedawno wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez krwi naszej popłynęły rzeki.
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę zabierasz na wieki.

Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Jedno Twe słowo o wielki nasz Panie
Z prochów nas podnieść znowu będzie zdolne;
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale prochy wolne!

Refren: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie...

Pierwotnie pieśń została napisana na cześć cara Aleksandra I - zamówiona przez wielkiego księcia Konstantego w 1816 roku. Słowa napisał Alojzy Feliński, a muzykę Jan Nepomucen Piotr Kaszewski. Utwór nosił tytuł „Boże, zachowaj Króla” i wzorowany był na angielskim hymnie „God save the King”.

Niebawem Polacy spontanicznie zaczęli zmieniać słowa – zamiast „: Naszego króla zachowaj nam Panie!” zaczęli śpiewać „Naszą ojczyznę racz nam wrócić, Panie.” Melodia pieśni została uproszczona i upodobniona do melodii pieśni religijnej „Bądź pozdrowiona, Panienko Maryja”. W 1828 roku do pierwszych dwóch zwrotek dodano dwie kolejne z Hymnu do Boga o zachowanie wolności, którego autorem był Antoni Gorecki.

W 1862 roku pieść został została zakazana w zaborze rosyjskim. W 1863 roku śpiewali ją powstańcy styczniowi i stąd nazwano ją Polską Marsylianką.

Inne pieśni patriotyczne

 • Bartoszu, Bartoszu (Krakowiak Kościuszki),
 • Białe róże,
 • Biały krzyż,
 • Bogurodzica,
 • Boże, coś Polskę,
 • Bracia do bitwy nadszedł czas,
 • Bracia, rocznica,
 • Bywaj, dziewczę, zdrowe,
 • Chorał,
 • Czerwone maki na Monte Cassino,
 • Cześć młodzieży,
 • Cześć polskiej ziemi, cześć,
 • Deszcz jesienny,
 • Dla ciebie, Polsko,
 • Do wolności,
 • Dumka na wygnaniu,
 • Dziś do ciebie przyjść nie mogę,
 • Dziś wesoło już od rana,
 • Ej, dziewczyno, ej niebogo,
 • Gaude, mater Polonia,
 • Gdy naród do boju,
 • Hasło młodzieży,
 • Hej, chłopcy, bagnet na broń,
 • Hej, hej, ułani,
 • Hej, po drogach dmie wichura,
 • Hej, strzelcy wraz,
 • Hej, tam od Krakowa,
 • Hymn Armii Krajowej,
 • Idą leśni,
 • Idzie żołnierz borem, lasem,
 • Jak długo w sercu naszym,
 • Jak to na wojence ładnie,
 • Jak wspaniała nasza postać,
 • Janek Wiśniewski padł (Ballada o Janku Wiśniewskim),
 • Jakżem maszerował,
 • Jedzie, jedzie na Kasztance,
 • Kolęda żołnierska,
 • Kozak,
 • Króluj nam Chryste,
 • Legiony,
 • Leśna marszruta,
 • Marsz I Korpusu,
 • Marsz, marsz, Polonia,
 • Marsz Mokotowa,
 • Marsz obozowy z 1831 r.,
 • Marsz Sokołów,
 • Maszerują strzelcy,
 • Mnóstwo ludzi przed gospodą,
 • Moc płomienia,
 • Modlitwa obozowa,
 • Morze, nasze morze,
 • My ze spalonych wsi,
 • Na froncie białorusko-ukraińskim,
 • Naprzód do boju, żołnierze,
 • Na strażnicy,
 • Na Wawel, na Wawel,
 • Nie ma to jak sapery,
 • Nie rzucim ziemi,
 • Nie złamie wolnych,
 • Od południa stoi,
 • Ojczyzna,
 • Oka,
 • O mamo, otrzyj łzy,
 • O mój rozmarynie,
 • O Panie, któryś jest na niebie,
 • Orlątko,
 • Orzeł biały,
 • Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat,
 • Pałacyk Michla,
 • Patrz, Kościuszko, na nas z nieba,
 • Piechota,
 • Pierwsza Brygada,
 • Pierwsza kadrowa,
 • Pieśń Filaretów,
 • Pieśń konfederatów barskich (Nigdy z królami),
 • Pieśń konfederatów barskich (Stawam na placu),
 • Pieśń o Monte Casino,
 • Pieśń orląt,
 • Pieśń orląt lwowskich,
 • Pieśń o wodzu miłym,
 • Pieśń żebraka,
 • Płynie Wisła, płynie,
 • Polonez Kościuszki,
 • Polonez na 3 Maja,
 • Polska młodzież niech nam żyje,
 • Polski hymn narodowy,
 • Pomoc dajcie mi, rodacy,
 • Poprzez kraj,
 • Po partyzancie dziewczyna płacze,
 • Pośród śniegu i zamieci,
 • Po ten kwiat czerwony,
 • Pożegnanie,
 • Przez las, przez gęsty las,
 • Przybyli ułani pod okienko,
 • Przyjedź, mamo, na przysięgę,
 • Pułk czwarty,
 • Raduje się serce,
 • Rota,
 • Rozkwitały pąki białych róż,
 • Rozproszeni po wszem świecie,
 • Rozszumiały się wierzby płaczące,
 • Serce w plecaku,
 • Siedział Święty Piotr przy bramie,
 • Spoza gór i rzek,
 • Siekiera motyka,
 • Szturmówka,
 • Szumi dokoła las,
 • Śpiew ułanów 2 pułku,
 • Święta miłości kochanej ojczyzny,
 • Tam na błoniu błyszczy kwiecie,
 • Tam na górze jawor stoi,
 • Tam za górą jest granica,
 • Ułan chłopak ładny,
 • Użyjmy dziś żywota,
 • Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę,
 • Warszawianka,
 • Warszawskie dzieci,
 • Więc pijmy wino szwoleżerowie,
 • Witaj, majowa jutrzenko,
 • W krwawym polu srebrne ptaszę,
 • Wojenko, wojenko,
 • W Ołomuńcu,
 • Wspomnienia o Polsce,
 • Wstań, biały orle,
 • Za Niemen, hen precz,
 • Z dymem pożarów,
 • Z głębi dziejów,
 • Zmarł biedaczysko,
 • Z młodej piersi się wyrwało,
 • Żeby Polska była Polską,
 • Żołnierz drogą maszerował,
 • Żołnierz dziewczynie nie skłamie.

Pieśni patriotyczne na 11 listopada

 • Rozkwitały pąki białych róż,
 • Idzie żołnierz,
 • O mój rozmarynie,
 • Przybyli ułani,
 • Rota,
 • Ułani, ułani,
 • My, pierwsza brygada,
 • Szara Piechota,
 • Wojenko, wojenko,
 • Pierwsza Kadrowa,
 • Pieśń Legionów,

Pieśni patriotyczne - Powstanie Warszawskie

 • Siekiera, motyka,
 • Piosenka o mojej Warszawie,
 • Natalia,
 • Marsz Mokotowa,
 • Sanitariuszka Małgorzatka,
 • Dziś idę walczyć - Mamo!
 • Hymn Szarych Szeregów,
 • Warszawianka,
 • Hej, chłopcy, bagnet na broń,
 • Mała dziewczynka z AK,
 • Szturmówka,
 • Pałacyk Michla,
 • Dorota,
 • O chłopakach z AK,
 • Marsz Żoliborza,
 • Warszawo ma,
 • Chłopcy silni jak stal,
 • Modlitwa Armii Krajowej,
 • Warszawskie dzieci.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane