Jak i gdzie zgłosić znęcanie fizyczne?

Gdzie szukać pomocy w przypadku przemocy w rodzinie?

Znęcanie fizyczne to jedna z form przemocy domowej. Doświadcza jej wiele osób, ale zazwyczaj nikt o tym nie wie, albo nie chce widzieć. Jesteś świadkiem przemocy w rodzinie i chciałbyś to zgłosić, ale nie wiesz jak to zrobić i gdzie? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w tym artykule.
 • Ostatnia aktualizacja: 2019-11-26
 • Szacowany czas czytania: 3 min.
Jak i gdzie zgłosić znęcanie fizyczne? / Gdzie szukać pomocy w przypadku przemocy w rodzinie?

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak takiego działania, które krzywdzi i powoduje cierpienie fizyczne albo cierpienie psychiczne któregokolwiek członka rodziny. Osoba stosująca przemoc wykorzystuje swoją przewagę nad osobą, nad którą się znęca. Narusza przez to jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Przemoc w rodzinie może mieć różne formy. Najczęściej stosowaną przez oprawców jest forma przemocy fizycznej, ale nie jest to jedyna forma przemocy jaka jest stosowana w rodzinie.

Przemoc w rodzinie może objawiać się poprzez:

 • przemoc fizyczną, która przejawia się biciem, popychaniem, szarpaniem czy kopaniem,
 • przemoc psychiczną, która polega na obrażaniu, wyzywaniu, poniżaniu, ale również na zabranianiu kontaktów z bliskimi, kontrolowaniu działań innych osób lub stałym krytykowaniu,
 • przemoc seksualną, która przejawia się molestowaniem, zmuszaniem do współżycia lub innych czynności seksualnych,
 • inne zachowania, do których należy pozbawienie opieki, zmuszanie do picia alkoholu czy brania narkotyków,
 • zaniedbywanie innych członków rodziny, którzy potrzebują pomocy lub opieki.

Ofiarą przemocy może być każdy członek rodziny. Nie bój się reagować, tym bardziej jeżeli cierpią na tym dzieci.

Przemoc w rodzinie w świetle prawa

Przestępstwo przemocy w rodzinie zostało spenalizowane w Kodeksie karnym. Zgodnie z nim kto znęca się psychicznie lub fizycznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zatem każda przemoc, która jest stosowana w rodzinie jest karalna.

Jak zgłosić przemoc w rodzinie?

Każdy, kto jest świadkiem przemocy w rodzinie powinien zgłosić to odpowiednim służbom. Gdzie możesz zgłosić przemoc w rodzinie?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • zawiadomić Policję,
 • zadzwonić na „Niebieską Linię”,
 • powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • zawiadomić sąd rodziny.

Będąc świadkiem przemocy w rodzinie, nie zastanawiaj się i reaguj. Dlaczego? Powód ku temu jest prosty.

Ofiara, która żyje pod jednym dachem z agresorem jest w ciągłym lęku. Jej poczucie własnej wartości jest niszczone. Czuje się przygnębiona, cierpi, jest bezsilna i bezradna. Ze względu na ciągłe poczucie zagrożenia boi się sama zawiadomić odpowiednie służby i boi się szukać pomocy.

Zawiadomienie Policji

Policję możesz zawiadomić zawsze, gdy czujesz, że bezpieczeństwo Twoje, Twoich najbliższych lub osób z Twojego otoczenia jest zagrożone. Jeżeli słyszysz, że u sąsiadów odbywa się właśnie awantura i nie jest to pierwszy raz, a obawiasz się, że stosowane jest również znęcanie fizyczne, nie wahaj się i zawiadom Policję.

Policję możesz zawiadomić za pomocą ogólnego numeru alarmowego 112, w którym pracownik numeru przekieruje Twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych. Wówczas w zależności od Twojego zgłoszenia, na miejsce zostanie przysłana policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. Natomiast dzwoniąc pod numer 997 dodzwonisz się bezpośrednio do najbliższej jednostki policji. Oba numery alarmowe są czynne całą dobę - zatem Policję możesz wezwać o każdej porze.

Patrol policji, który zjawi się na miejscu zdarzenia, w zależności od zastanej na miejscu sytuacji może:

 • zatrzymać osobę, która stosuje przemoc - jednak tylko w przypadku, gdy popełniła ona przestępstwo lub istnieje obawa, że takie popełni,
 • zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa,
 • rozpocząć procedurę Niebieskiej Karty.

Niebieska Karta jest procedurą, w której wszystkie instytucje publiczne współpracują ze sobą w celu pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. Zespół, w skład którego wchodzi między innymi policjant, psycholog, lekarz i pracownik społeczny przygotowuje plan pomocy dla osoby pokrzywdzonej oraz wspiera ją i dba o jej bezpieczeństwo.

Jednym ze sposobów zgłoszenia znęcania fizycznego jest złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Możesz to zrobić telefonicznie lub osobiście na najbliższym komisariacie policji. Takie zgłoszenie jest o tyle skuteczne, że w momencie gdy policja je otrzyma, ma obowiązek zająć się tą sprawą.

Niebieska linia

Znęcanie fizyczne możesz zgłosić również na niebieską linię. Konsultanci odbierający telefony na niebieskiej linii odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania oraz powiedzą Ci, w jaki sposób możesz pomóc ofierze przemocy w rodzinie, jak reagować na przemoc oraz wskażą Ci miejsca i formy pomocy ofiarom przemocy w Twojej najbliższej okolicy.

Niebieska linia działa pod numerem 801 120 002. Niestety nie jest to numer czynny całodobowo. Na niebieską linię możesz dzwonić od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 do 22.00 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zawiadomienie Ośrodka Pomocy Społecznej

W sytuacji gdy jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, albo podejrzewasz, że doświadcza jej inna osoba, o tym fakcie możesz zawiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonujący w Twojej gminie. Zawiadomienie możesz złożyć w dowolnym momencie. W tym celu udaj się do Ośrodka Pomocy Społecznej lub skontaktuj się z nim telefonicznie.

Ośrodek Pomocy Społecznej znajdziesz na stronie urzędu miasta lub urzędu gminy. Dane kontaktowe ośrodka znajdziesz również w Internecie poprzez wpisanie frazy „ośrodek pomocy społecznej” wraz z miastem, w którym się on znajduje.

Po zawiadomieniu o fakcie przemocy domowej, ośrodek pomocy społecznej może do danej rodziny wysłać pracownika, który odwiedzi rodzinę i przeprowadzi wywiad środowiskowy.

Zawiadomienie sądu rodzinnego

Gdy ofiarą przemocy w rodzinie jest dziecko, nie zwlekaj i zawiadom sąd rodzinny. W tym celu złóż zawiadomienie do sądu rodzinnego w swoim mieście.

Zawiadomienie to możesz dostarczyć osobiście, pocztą, a nawet elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail. Zawiadomienie nie ma ustalonego wzoru, możesz więc napisać je samodzielnie. Zawiadomienie takie możesz również złożyć ustnie w sądzie rodzinnym. Musisz opisać w nim sytuację dziecka i podać jego dane - adres zamieszkania oraz imię i nazwisko.

Co można doradzić osobom dotkniętym znęcaniem fizycznym?

Jeżeli wiesz, że jakaś osoba jest dotknięta znęcaniem fizycznym, doradź jej żeby opowiedziała komuś swoją historię. Poradź również, aby zgłosiły się do punktu pomocy osobom pokrzywdzonym, gdzie otrzymają odpowiednią pomoc. Wspierając ofiarę przemocy domowej najważniejsze jest zaszczepić w niej wiarę, że osoba ta może poprawić swoją sytuację i uwolnić się od swojego oprawcy. Osoba taka musi uwierzyć, że może zmienić swoje życie na lepsze. Znalezienie poczucia własnej wartości jest podstawą w zawalczeniu o swoje życie, znalezienie siły do budowania lepszej przyszłości.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane