Fundacja Adaptacja - wsparcie dla seniorów i ich rodzin

Czyli jak kompleksowo pomagać osobom starszym

W starzejącym się społeczeństwie, coraz większym wyzwaniem staje się zapewnienie odpowiedniej opieki i wsparcia dla seniorów oraz ich rodzin. W tym kontekście, Fundacja Adaptacja odgrywa kluczową rolę, angażując się w kompleksową pomoc dla osób starszych, umożliwiając im godne i aktywne życie w podeszłym wieku. Działając na wielu płaszczyznach, fundacja skupia swoje wysiłki na dostarczaniu wszechstronnych usług, które obejmują opiekę zdrowotną, psychologiczną, społeczną i edukacyjną.
 • Ostatnia aktualizacja: 2023-08-02
 • Szacowany czas czytania: 3 min.
Fundacja Adaptacja - wsparcie dla seniorów i ich rodzin / Czyli jak kompleksowo pomagać osobom starszym

Fundacja Adaptacja - działanie skierowane na pomaganie

Od 2014 roku Fundacja Adaptacja zajmuje się prowadzeniem świetlicy dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających nieustannej opieki cierpiących z powodu powikłań chorób wieku podeszłego tj. demencja, otępienie, schizofrenia oraz Alzheimer. Zajmujemy się szeroko pojętą terapią, profilaktyką oraz wspomaganiem seniorów oraz niepełnosprawnych. Cieszymy się ogromnym zaufaniem podopiecznych i ich rodzin. Jesteśmy wsparciem dla rodzin, które niekiedy zostają same z problemem choroby.

Pod naszą egidą działa także Klub Seniora. Ideą Klubu jest aktywizacja osób starszych i umożliwienie im rozwoju osobistego. W ramach zajęć spotykają się oni ze specjalistami różnych dziedzin i aktywnie uczestniczą w wykładach. W ramach prowadzonego również

Klubu Międzypokoleniowego prowadzimy spotkania z animatorami dla dzieci, gimnastykę dla rodziców, zumbę i rytmikę dla dzieci oraz organizujemy teatrzyki dla najmłodszych.

Klub Seniora

Od roku 2016 tworzymy dla mieszkańców Gdyni pierwszy w naszej dzielnicy Klub Seniora.

Jego głównym celem jest aktywizacja osób starszych na wspólnych spotkaniach.

Są to przede wszystkim:

 • zajęcia z psychologiem,
 • warsztaty pamięci,
 • gimnastyka,
 • spotkania z artystami i pasjonatami różnych dziedzin.

Współpracujemy ze służbami w zakresie bezpieczeństwa seniorów w zmieniającym się świecie. Organizujemy wykłady prawne z tematyki senioralnej (zdrowia, prawa itd.) .omagamy w poznawaniu nowych technologii (laptopy, smartfony, internet). Organizujemy wieczorki z poezją i muzyką, występy kabaretów. Ponadto organizujemy wycieczki edukacyjne (muzea), wyjazdy kulturalne (teatry, kina, opera), krajoznawcze. Rocznie odbywa się u nas około 70 spotkań Klubu Seniora.

Przez 8 lat daje to przeszło 500 wykładów i warsztatów. W tym: spotkania prozdrowotne, psychologiczne, logopedyczne, warsztaty pamięci, zajęcia kreatywne, wykłady historyczne i przyrodnicze, spotkania z aktorami, występy teatralne i kabaretowe, etiudy muzyczne.

Klub Seniora

Świetlica Opiekuńcza

Przy Fundacji Adaptacja działa Świetlica Opiekuńcza Dziennego Pobytu. Świetlica opiekuńcza dla seniorów to miejsce, w którym osoby starsze mają możliwość integracji z rówieśnikami w domowych, kameralnych warunkach. Seniorom zapewniamy posiłki, podawanie leków, terapię zajęciową, wsparcie psychologiczne oraz pedagogiczne. Wszystkie aktywności dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych.

Podczas pobytu w Świetlicy oferujemy:

 • grupowe oraz indywidualne zajęcia aktywizujące (terapia zajęciowa, psychologiczna z uwzględnieniem indywidualnych zasobów naszych podopiecznych),
 • zajęcia z fizjoterapeutą (diagnostyka, masaż, ćwiczenia),
 • gorący posiłek, poczęstunek, napoje (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych),
 • pomoc w spożywaniu posiłków, pomiarze ciśnienia, aplikowaniu leków, czynnościach dnia codziennego, jak również aspekty higieny osobistej,
 • zajęcia warsztatowe muzykoterapii oraz arteterapii.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Klub Międzypokoleniowy

Ważnym rozgałęzieniem naszej Fundacji jest Klub Dziecka i Rodzica, w którym prowadzimy działania skierowane do dzieci oraz ich rodziców. Z oferty klubu korzystać mogą zarówno dzieci w pełni zdrowe, jak również dzieci niepełnosprawne, dla których zawsze mamy przygotowane zajęcia dodatkowe. Integrujemy dzieci ze sobą, co we współczesnym świecie jest niezwykle ważne. Istotne jest dla nas to, aby dzieci integrowały się z rodzicami i w związku z tym, nasza oferta zostaje stale poszerzana.

Wycieczki

Od 2016 roku zorganizowaliśmy ponad 60 wycieczek jedno i kilkudniowych. Odwiedziliśmy m.in. Frombork, Wrocław, Częstochowę, Krynicę Morską, Warszawę, Św. Lipkę, Bydgoszcz, Toruń, Ogrody Hortulus, Kanał Elbląski, Grudziądz, Lębork, Kraków, Zakopane, Wieliczkę, Ostrzyce, Dębki, Pelplin, Marszewo, Łebę, Elbląg, Gniew, Kwidzyn, Tczew, Kościerzynę, Termy Grudziądz, Termy Chochołowskie, Ostródę, Nidzicę, Darłowo, Darłówek.

Wybierając miejsca, do których jeździmy zawsze kierujemy się zdaniem i prośbami klubowiczów, starając się zrealizować ich oczekiwania i marzenia. Pragniemy, aby nasze wycieczki były różnorodne, dlatego są to zarówno miejsca ważne historycznie, ale także krajoznawcze, kulturalne, rozrywkowe czy do miejsc kultu.

Wycieczki pozwalają na aktywizację seniorów, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Osoby samotne i mniej zamożne mogą wyruszyć razem z nami, ponieważ staramy się, aby nasza oferta była bezpłatna lub za symboliczną opłatą. Dodatkowo, wyjazdy pełnią funkcję edukacyjną i kulturalną. Integrujemy się, zapoznajemy i tworzymy więzi, które często przeradzają się w przyjaźnie.

Wycieczki

Koncerty

Od 2014 roku organizujemy festyny, a od 2018 r. Koncerty Charytatywne Międzypokoleniowe. Są to zarówno wydarzenia plenerowe, jak i takie w sali koncertowej.

Koncerty ułatwiają dostęp do kultury osobom marginalizowanym (ubogim, niepełnosprawnym, starszym i samotnym). Scalają lokalną społeczność oraz promują

pomorską i kaszubską kulturę a także polskie dziedzictwo narodowe.

Od 2019 roku organizujemy także Pomorskie Dni Seniora składające się z uroczystego przemarszu ul. Świętojańską i koncertu w Sali Koncertowej Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Wydarzenia mają na celu integrację międzypokoleniową oraz wskazanie seniorów jako

wciąż aktywnej i chcącej się rozwijać grupy społecznej.

Do tej pory zagrali dla nas: Eleni, Reni Jusis, Izabela Trojanowska, Łukasz Zagrobelny, zespół Happy End, Krystyna Giżowska, Damian Holecki, Mirosław Jędrowski, Jacek Silski, Bernadeta Kowalska, Adi, Duo Fenix oraz inni.

Wolontariat

Działania Fundacji nie byłyby możliwe, gdyby nie gorące serca i chętne do pracy ręce wolontariuszy, którzy wspomagają naszą pracę. Są to zarówno osoby młode, jak i seniorzy zaangażowani w działalność charytatywną na wiele sposobów. Nasz wolontariat integruje pokolenia, pomaga zrozumieć różnice międzypokoleniowe, uczy wyrozumiałości, empatii i komunikacji bez słownej przemocy.

W ramach działań promocyjno-organizacyjnych wolontariatu uczymy dzieci, że starość jest procesem naturalnym, który z czasem czeka nas wszystkich i że warto się nad nim pochylić. Prowadzimy w szkołach pogadanki tematyczne i warsztaty. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i nauczycieli prowadzą psycholodzy, którzy pochylają się również nad tematem wyprowadzania dzieci i młodzieży z życia pełnego telefonu oraz Internetu i zamknięcia się w świecie online.

W ramach wolontariatu rozwijamy sieć biznesu odpowiedzialnego społecznie, który w przyszłości będzie źródłem wspierania finansowego naszych działań poprzez kadrę managerską różnych firm. Organizujemy pogadanki dla kadry managerskiej pokazujące obopólne korzyści z łączenia sektorów NGO z biznesem. Prowadzimy różne typy wolontariatu: wolontariat akcyjny, wolontariat specjalistyczny na świetlicy i w biurze - opiekun medyczny, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, psycholog, towarzysz osoby starszej , pomoc przy administracji, promocji itd., wolontariat 60+, akademia liderów wolontariatu oraz wolontariat pracowniczy.

Strona www: adaptacja.info
Facebook: www.facebook.com/FundacjaAdaptacja

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane