Jak budować autorytet dziadków?

Co to znaczy autorytet i kto może nim być?

Doświadczenie życiowe i mądrość Dziadków związana z wiekiem to bardzo istotne wartości, które mogą być przekazywane młodszemu pokoleniu. Jak sprawić, aby dzieci czerpały wzorce od Dziadków, a nie od współczesnych idoli? Jak współcześnie możemy budować autorytet dziadków? Podpowiadamy poniżej.
 • Ostatnia aktualizacja: 2019-10-25
 • Szacowany czas czytania: 6 min.
Jak budować autorytet dziadków? / Co to znaczy autorytet i kto może nim być?

Rola dziadków w życiu dzieci

Dziadkowie mają niewątpliwie bardzo duży wpływ na wychowanie i rozwój dzieci. Pełnią w nim, zaraz po rodzicach funkcję opiekunów oraz edukatorów. Często to właśnie Wy jesteście tymi, którzy kształtują w dzieciach odpowiednie zachowania oraz przywiązanie do tradycji. Szczególnie w przypadku najmłodszych dzieci, relacje z Dziadkami są bardzo istotne i mogą mieć bardzo duży wpływ na wartości, jakimi będzie się w życiu kierować dziecko.

Relacje Dziadków z Wnukami są niezwykle ważne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Ubogacają obustronnie, sprawiając, że więź, jaka się między nimi tworzy, jest wyjątkowa. Wynika ona z wielu różnorodnych interakcji, przekazywania określonych wartości oraz wyraźnego wpływu jednego pokolenia na drugie. Relacja dzieci z Dziadkami znacząco różni się od tej z rodzicami. To właśnie ta różnica sprawia, że Dziadkom wbrew pozorom łatwiej, niż rodzicom, zbudować u dzieci autorytet i przekazać im odpowiednie wartości.

Rola Dziadków i ich aktywność w życiu wnuków z pewnością uzależniona jest od wielu czynników. Należą do nich:

 • stan zdrowia,
 • aktywność zawodowa,
 • odległość od miejsca zamieszkania wnuków,
 • a także stosunki z własnymi dziećmi.

Bez względu na powyższe czynniki, w życiu każdego dziecka, Dziadkowie pełnią ważną funkcję i są traktowani z należytym szacunkiem. Dziecko od małego wie, że Babcia i Dziadek to osoby starsze, doświadczone i bardzo mądre. Widzą, że rodzice, mając problem, zwracają się z prośbą do Was, co ma niemałe znaczenia w momencie, kiedy dziecko także potrzebuje pomocy. Bardzo często bywa tak, że w przypadku problemów z rodzicami, wnuk właśnie do Was skieruje się po pomoc.

Czym jest autorytet?

Przyjmuje się, że słowo „autorytet” może przyjmować dwa znaczenia.

Pierwsze z nich oznacza wzbudzanie posłuchu i uznania, co przekłada się na to, że dziecko słucha się Dziadków i wykonuje wydane mu polecenia. Drugie znaczenie związane jest z wpływem, jaki mogą mieć Dziadkowie na dzieci pod względem bycia wzorem do naśladowania. „Być autorytetem” w tym przypadku oznacza „być wzorem”. Bardzo często to właśnie Wy stajecie się dla dziecka autorytetem ze względu na mniej skomplikowane i bardziej przyjazne relacje, jakie pomiędzy Wami występują.

Po drugie autorytet może być również kojarzony z poczuciem władzy i posłuchu. W przypadku dzieci należy pamiętać, że wykonywanie poleceń i słuchanie dorosłych nie jest równoznaczne z szacunkiem i uznaniem. Szczególnie jest tak, gdy autorytet budowany jest poprzez wzbudzanie w nim lęku oraz strachu.

Pamiętaj, że autorytet należy tworzyć w oparciu o pozytywne relacje, które wzbudzą w dziecku jedynie przyjemne uczucia. Tylko wtedy możecie mieć pewność, że przekazane przez Was wartości i przykład, jaki dacie, będą miały dobry, pozytywny wydźwięk.

Na kim współcześnie wzorują się dzieci?

W związku z dynamicznymi przemianami w społeczeństwie klasyczny model rodziny, podobnie jak jej codzienność także uległy zmianom. Niegdyś rodzina nawet trzypokoleniowa mieszkała w jednym domu, a kontakt dzieci z Dziadkami był codziennością. Obecnie, wizyty u Dziadków są raczej okazyjne, nawet jeśli mieszkają oni stosunkowo blisko.

Kolejnym aspektem zmian jest czas spędzany z dzieckiem. W sytuacji, kiedy rodzice pracują, często dziecko ma zapewnione zajęcia dodatkowe i spędza czas z rówieśnikami, zamiast z rodzicami lub Dziadkami. To sprawia, że wzorce, z jakich czerpie również przekładają się w większej części na idoli rówieśników lub dzieci, które dominują w danej grupie kolegów i wyróżniają się na tle innych.

Niestety, obecnie dla bardzo wielu dzieci wzorce zachowań prezentują osoby znane, które często popularność zdobyły kontrowersyjnością. Dzieci otoczone są wieloma postaciami ze świata mediów, gdzie wszystko jest przejaskrawione i nastawione na wzbudzanie silnych emocji. Zarówno Dziadkowie, jak i rodzice muszą dostosować się do nowoczesnych form wychowania i zadbać o to, aby mimo natłoku wpływów, dziecko potrafiło odnaleźć własną drogę i kierowało się wartościami przekazanymi przez rodzinę.

Autorytet rodziców

Rodzice są osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za dzieci i mającymi największy wpływ na ich wychowanie. Związany z ich funkcją autorytet rodzicielski precyzuje relację pomiędzy rodzicami, a ich dziećmi. Daje ona możliwość wywierania dużego wpływu na decyzje, zachowanie oraz przekonania dziecka. Władza, jaką mają rodzice, może być często powodem nieporozumień pomiędzy nimi i dziećmi. Konflikty, szczególnie te, które notorycznie się powtarzają, mogą prowadzić do poszukiwania autorytetów i wzorów poza domem rodzinnym.

Autorytet dziadków

Dziadkowie, w odróżnieniu od rodziców nie są bezpośrednio odpowiedzialni za wychowanie dziecka. Relacja między Dziadkami a wnuczętami nie jest także nacechowana poczuciem władzy oraz wpływu na osobowość i podejmowanie decyzji. W życiu wnucząt pełnicie rolę dobrowolnych opiekunów, którzy decydują się wspomóc rodziców, a nie ich zastąpić. Zwykle Dziadkowie unikają władczych komunikacji, egzekwowania swoich racji oraz stanowczych działań wychowawczych. W oczach dzieci jesteście zawsze życzliwi oraz wyrozumiali. Kontakty z wnukami wywołują w dzieciach miłość, szacunek, serdeczność oraz sympatię do Babci i Dziadka. Kiedy relacje z własnymi Dziadkami wyglądają w ten sposób, sympatia i wrażliwość dziecka są naturalnie przeniesione także na inne starsze osoby.

To, co wyróżnia osobowość Dziadków to radość z przebywania ze sobą, docenianie codziennych uroków życia, cierpliwość, bezinteresowność, oraz przede wszystkim, widoczna w każdym aspekcie miłość do dzieci i wnuków. Te wartości są fundamentem relacji w całej rodzinie, a głównymi ich obserwatorami są właśnie jej najmłodsi członkowie. To właśnie z tego względu, Dziadkowie stanowią dla nich często większy autorytet od rodziców. Brak konfliktów i nieporozumień oraz bijące od Dziadków przyjaźń i wyrozumiałość sprawiają, że stają się dla wnuków wzorcem godnym naśladowania.

Jako Dziadkowie, powinniście zdawać sobie sprawę, z tego, jak odbiera Was dziecko. Warto wykorzystać to w dobry sposób, przekazując mu cenne wartości i wiedzę, która przyda mu się w życiu. Jest duża szansa, szczególnie w okresie buntów i problemów z rodzicami, że dziecko skorzysta z Waszych rad, ze względu na szacunek, jakim Was darzy. Pamiętajcie, że Wasza rola w życiu dziecka, bez względu na to, w jakim jest wieku, ma ogromne znacznie i wpływ na jego późniejsze, dorosłe życie.

Jak budować autorytet Dziadków?

Budowanie autorytetu to proces, który trwa latami i jest on nieodłącznie związany z wychowaniem i relacją z Wnukami. Jak zadbać o to, aby Dziadkowie stali się dla młodego pokolenia wzorem do naśladowania?

Wspólne spędzanie czasu

Jest to podstawa w budowaniu relacji z wnukiem. Dzieci pragną ciągłego kontaktu z dorosłymi, także w trakcie zabawy. Jeśli odwiedzają Cię wnuki, spędzaj z nimi czas na wiele różnych sposobów. Pamiętaj, że wspólne wykonywanie codziennych obowiązków domowych rozwija nie tylko Waszą relację, ale również uczy dziecko odpowiedzialności i samodzielności.

Odpowiadanie na pytania

Dzieci mają tendencję do zadawania wielu powtarzających się pytań i często dorośli po pewnym czasie tracą do nich cierpliwość. Pamiętaj, że małe dziecko jest bardzo ciekawe świata i w związku z tym pojawiają się w jego głowie liczne pytania. Zawsze dokładnie i zrozumiale na nie odpowiadaj. Dzięki temu wzbudzisz w dziecku zaufanie i poczucie, że zawsze może się do Ciebie zwrócić z nurtującym go problemem.

Cierpliwość i wyrozumiałość

Pamiętaj, by okazywać dziecku możliwie jak najwięcej cierpliwości i zrozumienia. Rodzice, często zmęczeni pracą, mogą nie mieć jej aż tyle i to może odbić się na ich relacjach z dziećmi. Jako Dziadkowie, powinniście dokładnie i spokojnie tłumaczyć dziecku, co robi źle i wskazywać mu prawidłowe zachowanie.

Pomaganie innym

Gotowość do niesienia pomocy słabszym warto pokazywać dziecku od najmłodszych lat. Szacunek do innych, a także docenienie tego, co się ma, to wartości, które warto przekazać młodszemu pokoleniu. Uwrażliwienie dziecka na pomoc innym na pewno ukształtuje jego osobowość i być może sprawi, że wnuk będzie kierował się w życiu chęcią czynienia dobra.

Wzajemne zainteresowanie przeżyciami i opiniami

Bardzo ważne jest, aby dziecko miało poczucie, że może podzielić się z Dziadkami swoimi przeżyciami. Kiedy to robi, wykazuj zainteresowanie i staraj się być aktywnym rozmówcą. Wywiąże się wówczas między Wami więź, która na pewno przetrwa wiele lat i sprawi, że dziecko nawet, kiedy będzie już starsze, będzie wiedziało, że może zwrócić się do Ciebie ze swoimi problemami. Pamiętaj, że gdy dzielicie się opiniami na trudny temat, nie powinniście oceniać ani tym bardziej wpływać na opinię wnuka. Zaakceptujcie fakt, że w niektórych kwestiach Wasze zdania mogą się różnić i nie oznacza to wcale czegoś złego.

Bycie żywym przykładem

Dziadkowie od zawsze kojarzeni są z ponadczasowymi wartościami: szczerością, honorem oraz dobrocią. Jeśli chcesz, żeby dziecko również kierowało się w życiu podobnymi cechami najlepsze, co możesz zrobić, to dać mu przykład. Żadne słowa i historię nie oddadzą żywego przykładu określonych zachowań. Codzienne postępowanie w myśl wartości, które chcesz wnukowi przekazać to najlepszy wzór, z jakiego może czerpać dziecko w jego późniejszym życiu.

Budowanie autorytetu Dziadków - najczęstsze wątpliwości:

 1. 7-letni wnuk nie ma szacunku do starszych. Zdarza się nawet, że mówi nam po imieniu, a upomnienia tylko to potęgują. Co możemy zrobić, aby zmienić jego postawę?

  Przede wszystkim porozmawiajcie z rodzicami. Mówienie do Was po imieniu raczej nie wzięło się  znikąd i może być wynikiem powtarzania po rodzicach. Spróbuj zwrócić im uwagę, że powinni uczulić dziecko na szacunek do innych ludzi, szczególnie Dziadków. W kontaktach z wnukiem staraj się nie reagować, kiedy zwraca się do Ciebie po imieniu. Porozmawiajcie z nim i uświadomcie, że dla niego jesteście Babcią i Dziadkiem i w ten sposób powinien się do Was odnosić.

 2. Dziecko, kiedy do nas przyjeżdża, jest bardzo zamknięte w sobie. Mało opowiada o tym, co dzieje się w szkole. Czy oznacza to, że nie ma do nas zaufania?

  Być może przyczyna leży w tym, że spędzacie ze sobą zbyt mało czasu. Postaraj się, aby kontakty z wnukami były częstsze, nawet jeśli oznacza to krótką rozmowę przez telefon. Kolejne, co możesz zrobić to porozmawiać z rodzicami i zapytać, czy z nimi rozmawia więcej. Być może dziecko jest skryte i nie lubi dzielić się z bliskimi swoimi przeżyciami.

 3. Wnuk notorycznie się nie słucha i zachowuje się wyjątkowo niegrzecznie. Czy powinnam reagować w takich sytuacjach i wymagać od niego odpowiedniego zachowania?

  Jeśli widzicie, że wnuk zachowuje się w nieodpowiedni sposób, powinniście zwrócić mu uwagę i przede wszystkim wyjaśnić, dlaczego nie może tak robić. Jeśli natomiast Wasze tłumaczenia nic nie dają, warto porozmawiać z rodzicami i zwrócić ich uwagę na problem z zachowaniem wnuka. To oni są odpowiedzialni za dziecko i Wy, szczególnie jeśli widzicie się z wnukami okazyjnie, macie bardzo mały wpływ na to, jak będzie się zachowywać. Ponadto, kiedy będziecie w tym zbyt konsekwentni, dziecko nie będzie darzyć Was sympatią, a wizyty w Waszym domu będą kojarzyć mu się z ciągłym upominaniem i karaniem.

Oceń ten artykuł:

Anna Setlak

Anna Setlak

Redaktorka i copywriterka, absolwentka Wydziału Humanistycznego KUL oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Swoje doświadczenie lingwistyczne wykorzystuje w tworzeniu wartościowych treści, które przekazują wiedzę i tworzą fundament pozytywnych relacji.

Ostatnio dodane