Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Węgorzewo.

Znalezione instytucje dla gminy: Węgorzewo

Województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: węgorzewski, gmina: Węgorzewo (rodzaj: gmina miejsko-wiejska)

Urząd Miejski w Węgorzewie

ulica: ul. Zamkowa 3
miejscowość: 11-600 Węgorzewo (poczta: Węgorzewo)
telefon: 87 4275400
fax: 87 4275401
e-mail: um@wegorzewo.pl
adres www: www.wegorzewo.pl
Powiat Węgorzewo - herb

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

ulica: ul. 3 Maja 17b
miejscowość: 11-600 Węgorzewo (poczta: Węgorzewo)
telefon: 87 4277600
fax: 87 4277605
e-mail: starostwo@powiatwegorzewski.pl
adres www: www.powiatwegorzewski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: węgorzewski)

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Węgorzewie

Zamkowa 63/6, 11-600 Węgorzewo
Tel.: 885020866
adres www: wegorzewo.pl
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2013
Regon: 281463274
NIP: 8451982966

Domy/kluby seniora (powiat: węgorzewski)

Klub Senior+

Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry
Tel: (87) 427 80 19
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

ul. Generała Józefa Bema 12, 11-600 Węgorzewo
Tel: (87) 427 03 90
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 25

Domy i ośrodki kultury (powiat: węgorzewski)

Gminny Ośrodek Kultury w Budrach

Budry ul. Aleja Wojska Polskiego 18/0, 11-606 Budry
Tel.: 874278048
NIP: 8451435744
REGON: 910162
adres www: www.gokbudry.xip.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu

Pozezdrze ul. Wolności 4/0, 11-610 Pozezdrze
Tel.: 874279042
NIP: 8450010853
REGON: 963307

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie

Węgorzewo ul. Generała Józefa Bema 14/0, 11-600 Węgorzewo
Tel.: 874272641
NIP: 8451780814
REGON: 687451

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: węgorzewski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Zabroście Wielkim

Zabrost Wielki (wieś) 32, 11-606 Budry

Koło Gospodyń Wiejskich w Budzewie

Budzewo (wieś) 7, 11-606 Budry
NIP: 8451993125
REGON: 382320496

Koło Gospodyń Wiejskich w Popiołach

Popioły (wieś) 13, 11-606 Budry
NIP: 8451993467
REGON: 382800026

Koło Gospodyń Wiejskich w Piłakach Małych

Piłaki Małe (wieś) 7, 11-606 Budry
NIP: 8451993645
REGON: 382952724

Koło Gospodyń Wiejskich w Budrach

Budry (wieś) ul. Michała Kajki 12, 11-606 Budry
NIP: 8451994998
REGON: 385061530

Koło Gospodyń Wiejskich w Ołowniku

Ołownik (wieś) 35/5, 11-606 Budry
NIP: 8452002740
REGON: 525966124

Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Pozezdrze

Kolonia Pozezdrze (wieś) 46, 11-610 Pozezdrze
NIP: 8451993042
REGON: 382256410

Koło Gospodyń Wiejskich w Harszu

Harsz (wieś) 16B, 11-610 Pozezdrze
NIP: 8451993295
REGON: 382366890

Koło Gospodyń Wiejskich w Kutach

Kuty (wieś) 25/1, 11-600 Pozezdrze
NIP: 8451993906
REGON: 383151529

Koło Gospodyń Wiejskich w Radziszewie

Radziszewo (osada) 2/7, 11-610 Pozezdrze
NIP: 8451996891
REGON: 388000120

Koło Gospodyń Wiejskich w Trygorcie

Trygort (wieś) 106/1, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451993384
REGON: 382427640

Koło Gospodyń Wiejskich w Kalu

Kal (wieś) 17a, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451993409
REGON: 382570916

Koło Gospodyń Wiejskich „Gujanki" w Gui

Guja (wieś) 20, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451992947
REGON: 382366794

Koło Gospodyń Wiejskich w Perłach

Perły (wieś) 5/a, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451993177
REGON: 382283832

Koło Gospodyń Wiejskich w Wesołowie

Wesołowo (wieś) 11, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451993237
REGON: 382355052

Koło Gospodyń Wiejskich w Radziejach

Radzieje (wieś) ul. Węgorzewska 24/1, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451993361
REGON: 382426438

Koło Gospodyń Wiejskich w Stawkach

Stawki (wieś) 21, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451993378
REGON: 382495296

Koło Gospodyń Wiejskich w Klimkach

Klimki (wieś) 12/1, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451994053
REGON: 383583387

Koło Gospodyń Wiejskich w Kalskich Nowinach

Kalskie Nowiny (wieś) 19, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451994254
REGON: 383940433

Koło Gospodyń Wiejskich w Ogonkach

Ogonki (wieś) ul. Letniskowa 12A, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451994395
REGON: 384120583

Koło Gospodyń Wiejskich w WĘgielsztynie

Węgielsztyn (wieś) 41/2, 11-600 Węgorzewo
NIP: 8451998602
REGON: 389785270