Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Wieliczki.

Znalezione instytucje dla gminy: Wieliczki

Województwo: warmińsko-mazurskie, powiat: olecki, gmina: Wieliczki (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Wieliczki

ulica: ul. Lipowa 53
miejscowość: 19-404 Wieliczki (poczta: Wieliczki)
telefon: 87 6219060
fax: 87 5214277
e-mail: sekretariat@wieliczki.pl
adres www: www.ug.wieliczki.pl
Powiat Olecko - herb

Starostwo Powiatowe w Olecku

ulica: ul. Kolejowa 32
miejscowość: 19-400 Olecko (poczta: Olecko)
telefon: 87 7391865
fax: 87 5203219
e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl
adres www: www.powiat.olecko.pl

Domy/kluby seniora (powiat: olecki)

Klub Senior+

Kościuszki 46A, 19-420 Kowale Oleckie
Tel: (87) 523 82 48
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 15

Dzienny Dom Senior+

ul. Parkowa 7, 19-400 Olecko
Tel: (87) 523 30 07
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 16

Klub Senior+

Składowa 7, 19-400 Olecko
Tel: (87)520 42 33
Rok powstania: 2021
Liczba miejsc: 14

Domy i ośrodki kultury (powiat: olecki)

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie ul. Kościuszki 46/0, 19-420 Kowale Oleckie
Tel.: 875238947
Fax: 875238947
NIP: 8471497553
REGON: 519584960
adres www: www.gckkowale.pl/kontakt

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate"

Olecko ul. Plac Wolności 22/0, 19-400 Olecko
Tel.: 875202059
Fax: 875204944
NIP: 8470003276
REGON: 329786
adres www: www.rokmg.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie

Świętajno 22/0, 19-411 Świętajno
Tel.: 875215441
NIP: 8470004991
REGON: 963218

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach

Wieliczki ul. Lipowa 33/0, 19-404 Wieliczki
Tel.: 875214387
NIP: 8471054614
REGON: 790216969

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: olecki)

Koło Gospodyń Wiejskich "Jedność" w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie (wieś) ul. Kościuszki 46A, 19-420 Kowale Oleckie
NIP: 8471622828
REGON: 382099123

Koło Gospodyń Wiejskich "Zdrowo i Wesoło Jabłonowo"

Jabłonowo (wieś) 7, 19-420 Kowale Oleckie
NIP: 8471623207
REGON: 382901342

Koło Gospodyń Wiejskich "Złota Baba" Szwałk

Szwałk (wieś) 8, 19-411 Świętajno
NIP: 8471623526
REGON: 383439880

Koło Gospodyń Wiejskich w Stożnem "Bystre Babki Ze Stożnego"

Stożne (wieś) 35, 19-420 Kowale Oleckie

Koło Gospodyń Wiejskich "Sokółczanki" w Sokółkach

Sokółki (wieś) 44, 19-420 Kowale Oleckie

Koło Gospodyń Wiejskich w Plewkach "Plewczanki"

Plewki (wieś) 30, 19-400 Olecko
NIP: 8471622998
REGON: 382387218

Koło Gospodyń Wiejskich w Babkach Gąseckich

Babki Gąseckie (wieś) 3, 19-400 Olecko
NIP: 8471623029
REGON: 382559257

Koło Gospodyń Wiejskich w Sedrankach

Sedranki (wieś) 21, 19-400 Olecko
NIP: 8471623816
REGON: 382930303

Koło Gospodyń Wiejskich Kukowianki w Kukowie

Kukowo (wieś) 23, 19-400 Olecko
NIP: 8471623590
REGON: 382930504

Koło Gospodyń Wiejskich Kije i Wianki w Wólce Kijewskiej

Wólka Kijewska (osada) 6/2, 19-400 Olecko
NIP: 8471623236
REGON: 382933158

Koło Gospodyń Wiejskich "Babczanki" w Babkach Oleckich

Babki Oleckie (wieś) 16, 19-400 Olecko
NIP: 8471624201
REGON: 384579548

Koło Gospodyń Wiejskich "Gąski" w Gąskach

Gąski (wieś) 46/1, 19-400 Olecko
NIP: 8471624299
REGON: 384661913

Koło Gospodyń Wiejskich w Możnych "Zamożne"

Możne (wieś) 30, 19-400 Olecko
NIP: 8471624371
REGON: 384728089

Koło Gospodyń Wiejskich w Zatykach "Zatyczanki"

Zatyki (wieś) 29, 19-400 Olecko
NIP: 8471624603
REGON: 385431115

Koło Gospodyń Wiejskich "Jaśkowiaki" w Jaśkach

Jaśki (wieś) 18, 19-400 Olecko
NIP: 8471625436
REGON: 387077008

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczecinkach "Fajne Pszczółki"

Szczecinki (wieś) 9, 19-400 Olecko
NIP: 8471626890
REGON: 389968390

Koło Gospodyń Wiejskich Sprytne Babki z Zajd

Zajdy (wieś) 3, 19-400 Olecko
NIP: 8471626909
REGON: 389987996

Koło Gospodyń Wiejskich "Dworzanki" w Lenartach

Lenarty (osada) 24, 19-400 Olecko
NIP: 8471626938
REGON: 520014459

Koło Gospodyń Wiejskich Rosochacynki w Rosochackich

Rosochackie (wieś) 2, 19-400 Olecko
NIP: 8471627582
REGON: 521250825

Koło Gospodyń Wiejskich "Goriatki" w Gordejkach Małych

Gordejki Małe (osada) 14/1, 19-400 Olecko

Koło Gospodyń Wiejskich w Połomie

Połom (osada) 2/5, 19-411 Świętajno
NIP: 8471622834
REGON: 382100777

Stowarzyszenie Koło Giżowskich Bab

Giże (wieś) 7, 19-411 Świętajno
NIP: 8471573432
REGON: 280320532

Koło Gospodyń Wiejskich w Pietraszach

Pietrasze (wieś) 13/2, 19-411 Świętajno
NIP: 8471623443
REGON: 382834232

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowszczyźnie

Rogowszczyzna (osada) 6/2, 19-411 Świętajno
NIP: 8471622857
REGON: 382113194

Koło Gospodyń Wiejskich w Świętajnie

Świętajno (wieś) 22, 19-411 Świętajno
NIP: 8471623101
REGON: 382664959

Koło Gospodyń Wiejskich w Chełchach - Razem Możemy Więcej

Chełchy (osada) 13/1, 19-411 Świętajno
NIP: 8471624336
REGON: 384704226

Koło Gospodyń Wiejskich "Dworackie Rusałki" w Dworackich

Dworackie (wieś) 9, 19-411 Świętajno
NIP: 8471625471
REGON: 387139169

Koło Gospodyń Wiejskich "Złota Chochla" w Dunajku

Dunajek (wieś) 8, 19-411 Świętajno
NIP: 8471626915
REGON: 389986382

Koło Gospodyń Wiejskich "Róże z Niedźwiedzkich"

Niedźwiedzkie (wieś) 34, 19-404 Wieliczki
NIP: 8471623058
REGON: 382107437

Koło Gospodyń Wiejskich w Wieliczkach "Super Babki"

Wieliczki (wieś) ul. Lipowa 33, 19-404 Wieliczki
NIP: 8471623035
REGON: 382109672

Koło Gospodyń Wiejskich w Cimochach "Cimoszanki"

Cimochy (wieś) ul. Szkolna 15, 19-404 Wieliczki
NIP: 8471623259
REGON: 382938440

Koło Gospodyń Wiejskich "Sobolanki" w Sobolach

Sobole (wieś) 11A/2, 19-404 Wieliczki
NIP: 8471623302
REGON: 383036165

Koło Gospodyń Wiejskich "Jagódki" w Wilkasach

Wilkasy (wieś) 2, 19-404 Wieliczki
NIP: 8471629374
REGON: 524830078