Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Działoszyce.

Znalezione instytucje dla gminy: Działoszyce

Województwo: świętokrzyskie, powiat: pińczowski, gmina: Działoszyce (rodzaj: gmina miejsko-wiejska)

Urząd Miasta i Gminy Działoszyce

ulica: ul. Skalbmierska 5
miejscowość: 28-440 Działoszyce (poczta: Działoszyce)
telefon: 41 3526005
fax: 41 3526900
e-mail: gmina@dzialoszyce.pl
adres www: www.dzialoszyce.pl
Powiat Pińczów - herb

Starostwo Powiatowe w Pińczowie

ulica: ul. Zacisze 5
miejscowość: 28-400 Pińczów (poczta: Pińczów)
telefon: 41 3576001
fax: 41 3576007
e-mail: starostwo@pinczow.pl
adres www: www.pinczow.pl
wew.200

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: pińczowski)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pińczowie przy Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury

Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów
Tel.: 41 357 24 24
adres www: psck.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku/

Domy/kluby seniora (powiat: pińczowski)

Klub Senior+

Niewiatrowice 45, 28-440 Działoszyce
Tel: (41)352-60-10
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 18

Klub Senior+

Gacki - Osiedle 5, 28-400 Pińczów
Tel: 413572431
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

CHROBREGO 16, 28-425 Złota
Tel: 518858576
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 25

Klub Senior+

Pełczyska 71, 28-425 Złota
Tel: 518858576
Rok powstania: 2021
Liczba miejsc: 10

Domy i ośrodki kultury (powiat: pińczowski)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach

Działoszyce ul. Szkolna 5/0, 28-440 Działoszyce
Tel.: 413526061
NIP: 6621696320
REGON: 865556
adres www: www.mgck.dzialoszyce.info

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Pińczów ul. Marszałka J Piłsudskiego 2A/0, 28-400 Pińczów
Tel.: 413572424
NIP: 6621666537
REGON: 292367441
adres www: psck.pinczow.com.pl

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: pińczowski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Sancygniowie

Sancygniów (wieś) 37, 28-440 Działoszyce
NIP: 6621821771
REGON: 382054675

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach "Dzieknowianki"

Dziekanowice (wieś) 68A, 28-440 Działoszyce
NIP: 6621821682
REGON: 382047712

Koło Gospodyń Wiejskich w Pierocicach

Pierocice (wieś) 75, 28-440 Działoszyce
NIP: 6621821742
REGON: 382063562

Koło Gospodyń Wiejskich "Januszowianki" w Januszowicach

Januszowice (wieś) 5, 28-440 Działoszyce
NIP: 6621822210
REGON: 384088690

Koło Gospodyń Wiejskich w Kwaszynie

Kwaszyn (wieś) 16A, 28-440 Działoszyce
NIP: 6621822397
REGON: 384530186

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierążni

Dzierążnia (wieś) 77, 28-440 Działoszyce
NIP: 6621823273
REGON: 387001287

Koło Gospodyń Wiejskich „Dziewięczanki" w Dziewięczycach

Dziewięczyce (wieś) 45, 28-440 Działoszyce
NIP: 6621824516
REGON: 520051294

Koło Gospodyń Wiejskich "Słoneczko" w Marianowie

Marianów (wieś) 25, 28-440 Działoszyce
NIP: 6621825987
REGON: 524312403

Koło Gospodyń Wiejskich "Chmielowianie" w Chmielowie

Chmielów (wieś) 44, 28-440 Działoszyce
NIP: 6621826395
REGON: 525313304

Koło Gospodyń Wiejskich w Czechowie

Czechów (wieś) 25, 28-404 Kije
NIP: 6621821676
REGON: 382058970

Koło Gospodyń Wiejskich w Rębowie

Rębów (wieś) 73, 28-404 Kije
NIP: 6621821699
REGON: 382039635

Koło Gospodyń Wiejskich w Gartatowicach

Gartatowice (wieś) 9, 28-404 Kije
NIP: 6621821788
REGON: 382106811

Koło Gospodyń Wiejskich w Gołuchowie

Gołuchów (wieś) 40, 28-404 Kije
NIP: 6621821765
REGON: 382094143

Koło Gospodyń Wiejskich "Umianowice" w Umianowicach

Umianowice (wieś) ul. Parkowa 3, 28-404 Kije
NIP: 6621822440
REGON: 384646888

Koło Gospodyń Wiejskich "Kasztelanie" w Kijach

Kije (wieś) ul. Jędrzejowska 4, 28-404 Kije
NIP: 6621822486
REGON: 384685807

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Włoszczowice

Włoszczowice (wieś) ul. Wesoła 19, 28-404 Kije
NIP: 6621771487
REGON: 260068700

Koło Gospodyń Wiejskich w Kokocie

Kokot (wieś) 24, 28-404 Kije
NIP: 6621823356
REGON: 387489745

Koło Gospodyń Wiejskich Wola Żydowska i Żydówek

Wola Żydowska (wieś) 53, 28-404 Kije
NIP: 6621825303
REGON: 522588414

Koło Gospodyń Wiejskich "Kliszowianki" w Kliszowie

Kliszów (wieś) 67, 28-404 Kije
NIP: 6621826076
REGON: 524460411

Koło Gospodyń Wiejskich "Góreczanki" w Górkach

Górki (wieś) ul. Sportowa 1, 28-404 Kije
NIP: 6621826047
REGON: 524447563

Koło Gospodyń Wiejskich "Znad Mierzawy" We Wrocieryżu

Wrocieryż (wieś) 75, 28-411 Michałów
NIP: 6621822463
REGON: 384674844

Koło Gospodyń Wiejskich "Nad Strumykiem" w Węchadłowie

Węchadłów (wieś) 155, 28-411 Michałów
NIP: 6621826194
REGON: 524777190

Koło Gospodyń Wiejskich w Unikowie

Uników (wieś) 56, 28-400 Pińczów
NIP: 6621821713
REGON: 382052848

Koło Gospodyń Wiejskich "Skałczanki" w Bogucicach Pierwszych

Bogucice Pierwsze (wieś) ul. Stara Wieś 3, 28-400 Pińczów
NIP: 6621821759
REGON: 382061563

Koło Gospodyń Wiejskich w Marzęcinie

Marzęcin (wieś) 32, 28-400 Pińczów
NIP: 6621821736
REGON: 260565580

Koło Gospodyń Wiejskich w Pasturce "Pasterzanki"

Pasturka (wieś) 28, 28-400 Pińczów
NIP: 6621821794
REGON: 382124335

Stowarzyszenie Ludowe Chata Bogucka w Bogucicach Pierwszych

Bogucice Pierwsze (wieś) ul. Stara Wieś 16, 28-400 Pińczów
NIP: 6621767103
REGON: 260032719

Koło Gospodyń Wiejskich w Kozubowie

Kozubów (wieś) 55, 28-400 Pińczów
NIP: 6621817568
REGON: 260588635

Koło Gospodyń Wiejskich "Młodzawy Dziś i Jutro" w Młodzawach Dużych

Młodzawy Duże (wieś) 66, 28-400 Pińczów
NIP: 6621822167
REGON: 383976589

Koło Gospodyń Wiejskich "Kopernianki" w Koperni

Kopernia (wieś) 5, 28-400 Pińczów
NIP: 6621822457
REGON: 384664372

Koło Gospodyń Wiejskich "Zagórzanki" w Skowronnie Górnym

Skowronno Górne (wieś) 16a, 28-400 Pińczów
NIP: 6621822492
REGON: 384707390

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Skowronianki

Skowronno Dolne (wieś) 51, 28-400 Pińczów
NIP: 6621817976
REGON: 260725820

Koło Gospodyń Wiejskich Szarbkowsko - Chrabkowskie z Siedzibą w Szarbkowie

Szarbków (wieś) 62, 28-400 Pińczów
NIP: 6621824918
REGON: 521555039

Koło Gospodyń Wiejskich w Nieprowicach

Nieprowice (wieś) 5, 28-425 Złota
NIP: 6621822322
REGON: 384353353

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrobrzu "Chrobrzanki".

Chroberz (wieś) ul. Chrobrego 16, 28-425 Złota
NIP: 6621822411
REGON: 384595754

Koło Gospodyń Wiejskich w Stawiszycach

Stawiszyce (wieś) 49, 28-425 Złota
NIP: 6621824396
REGON: 260468233

Koło Gospodyń Wiejskich Złocowianki w Złotej

Złota (wieś) ul. Parkowa 8/8A, 28-425 Złota
NIP: 6621824491
REGON: 520031720