Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Czarnocin.

Znalezione instytucje dla gminy: Czarnocin

Województwo: świętokrzyskie, powiat: kazimierski, gmina: Czarnocin (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Czarnocin

ulica: Czarnocin 100
miejscowość: 28-506 Czarnocin (poczta: Czarnocin)
telefon: 41 3512028wew.30
fax: 41 3512029
e-mail: ug@czarnocin.com.pl
adres www: www.czarnocin.com.pl
Powiat Kazimierza Wielka - herb

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

ulica: ul. Kościuszki 12
miejscowość: 28-500 Kazimierza Wielka (poczta: Kazimierza Wielka)
telefon: 41 3502312
fax: 41 3502313
e-mail: starostwo@powiat.kazimierzaw.pl
adres www: www.powiat.kazimierzaw.pl

Domy/kluby seniora (powiat: kazimierski)

Klub Senior+

Soboszów 23A, 28-506 Czarnocin
Tel: 885-343-505
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 40

Dzienny Dom Senior+

ul. Gorzków 80, 28-500 Kazimierza Wielka
Tel: 883316439
Rok powstania: 2017
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

ul. Pl.M.C.Skłodowskiej 1, 28-530 Skalbmierz
Tel: 780462864
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 20

Domy i ośrodki kultury (powiat: kazimierski)

Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej

Kazimierza Wielka ul. 1 Maja 16/0, 28-500 Kazimierza Wielka
Tel.: 413501099
NIP: 6621158083
REGON: 1237543

Samorządowa Instytucja Kultury Pod Nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu

Opatowiec ul. Rynek 16/0, 28-520 Opatowiec
Tel.: 413518026
Fax: 413518026
NIP: 6050042311
REGON: 260168991

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Skalbmierz ul. Szkolna 1/0, 28-530 Skalbmierz
Tel.: 413529005
NIP: 6621493226
REGON: 1286004
adres www: https://www.facebook.com/pages/category/cultural-center/dom-kultury-biblioteka-skalbmierz-397669514169364/

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: kazimierski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Brończycach

Brończyce (wieś) 43, 28-512 Bejsce
NIP: 6050073754
REGON: 383193812

Koło Gospodyń Wiejskich w Kijanach

Kijany (wieś) 51, 28-512 Bejsce
NIP: 6050073926
REGON: 383652556

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczkowicach

Kaczkowice (wieś) 81, 28-512 Bejsce
NIP: 6050074191
REGON: 384432354

Koło Gospodyń Wiejskich w Królewicach

Królewice (wieś) 115, 28-512 Bejsce
NIP: 6050074251
REGON: 384528396

Koło Gospodyń Wiejskich w Bejscach

Bejsce (wieś) 50, 28-512 Bejsce
NIP: 6050074245
REGON: 384593726

Koło Gospodyń Wiejskich Dobiesławice

Dobiesławice (wieś) 76, 28-512 Bejsce
NIP: 6050074280
REGON: 384622008

Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Czyżowice

Czyżowice (wieś) 31, 28-512 Bejsce
NIP: 6050074328
REGON: 384739029

Koło Gospodyń Wiejskich Stokrotki Morawskie w Morawianach

Morawiany (wieś) 108, 28-512 Bejsce
NIP: 6050074937
REGON: 386656804

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodowicach

Grodowice (wieś) 90, 28-512 Bejsce
NIP: 6050077462
REGON: 524803785

Koło Gospodyń Wiejskich w Morawiankach

Morawianki (wieś) 25, 28-512 Bejsce
NIP: 6050077611
REGON: 525003101

Koło Gospodyń Wiejskich Zbeltowianki w Zbeltowicach

Zbeltowice (wieś) 15, 28-512 Bejsce
NIP: 6050077692
REGON: 525305405

Koło Gospodyń Wiejskich w Uściszowicach

Uściszowice (wieś) 61, 28-512 Bejsce

Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolinie

Sokolina (wieś) 20, 28-506 Czarnocin
NIP: 6050073369
REGON: 382078865

Koło Gospodyń Wiejskich w Cieszkowach

Cieszkowy (wieś) 74, 28-506 Czarnocin
NIP: 6050073375
REGON: 382356407

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzyżu

Krzyż (wieś) 18D, 28-506 Czarnocin
NIP: 6050073381
REGON: 382091759

Koło Gospodyń Wiejskich w Stradowie

Stradów (wieś) 40, 28-506 Czarnocin
NIP: 6050073435
REGON: 382184107

Koło Gospodyń Wiejskich w Korycie

Koryto (wieś) 32A, 28-506 Czarnocin
NIP: 6050073174
REGON: 381349925

Koło Gospodyń Wiejskich w Kolosach

Kolosy (wieś) 10A, 28-506 Czarnocin
NIP: 6050073694
REGON: 383082917

Koło Gospodyń Wiejskich w Będziakach

Będziaki (wieś) 50, 28-506 Czarnocin
NIP: 6050073843
REGON: 383508345

Koło Gospodyń Wiejskich w Mękarzowicach Mękarzanki

Mękarzowice (wieś) 9A, 28-506 Czarnocin
NIP: 6050075204
REGON: 387344863

Koło Gospodyń Wiejskich w Dalechowicach

Dalechowice (wieś) 86/86, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050073398
REGON: 382095993

Koło Gospodyń Wiejskich w Chruszczynie Wielkiej

Chruszczyna Wielka (wieś) 105, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050073346
REGON: 382039670

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzyszkowicach

Krzyszkowice (wieś) 75, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050073406
REGON: 382096001

Koło Gospodyń Wiejskich w Broniszowie

Broniszów (wieś) 44, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050073352
REGON: 382122738

Koło Gospodyń Wiejskich w Wojciechowie

Wojciechów (wieś) 157, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050073702
REGON: 383119299

Koło Gospodyń Wiejskich w Zięblicach

Zięblice (wieś) 84, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050073725
REGON: 383205202

Koło Gospodyń Wiejskich w Gabułtowie

Gabułtów (wieś) 101, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050076014
REGON: 389916967

Koło Gospodyń Wiejskich w Sieradzicach

Sieradzice (wieś) 83, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050076095
REGON: 389988719

Koło Gospodyń Wiejskich w Boronicach

Boronice (wieś) 97, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050076505
REGON: 521528479

„Nidziczanki " Koło Gospodyń Wiejskich w Cudzynowicach

Cudzynowice (wieś) 186, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050076818
REGON: 522556762

Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach Marcinkowianki

Marcinkowice (wieś) 16, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050076936
REGON: 522891035

Koło Gospodyń Wiejskich Plechów

Plechów (wieś) 44, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050076988
REGON: 523224387

Koło Gospodyń Wiejskich Zorza w Łękawie

Łękawa (wieś) 84, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 6050077410
REGON: 523863182

Koło Gospodyń Wiejskich w Słonowicach „Słonowianki''

Słonowice (wieś) 60, 28-500 Kazimierza Wielka

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie

Rogów (wieś) 54, 28-520 Opatowiec
NIP: 6050074038
REGON: 384143503

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej

Kamienna (wieś) 42, 28-520 Opatowiec
NIP: 6050074274
REGON: 384605990

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzczonowie „ Stokrotki "

Krzczonów (wieś) 43 A, 28-520 Opatowiec
NIP: 6050074311
REGON: 384718613

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Urzutach Koniczynka

Urzuty (wieś) 51, 28-520 Opatowiec
NIP: 6050075090
REGON: 387066536

Koło Gospodyń Wiejskich w Chwalibogowicach

Chwalibogowice (wieś) 16, 28-520 Opatowiec
NIP: 6050076103
REGON: 520049038

Koło Gospodyń Wiejskich Rrzemienowice

Rzemienowice (wieś) 17, 28-520 Opatowiec
NIP: 6050077717
REGON: 525385806

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie

Zakrzów (wieś) 49, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073429
REGON: 382116471

Koło Gospodyń Wiejskich Szarbia Zwierzyniecka

Szarbia Zwierzyniecka (wieś) 111, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073464
REGON: 382130494

Koło Gospodyń Wiejskich w Rosiejowie

Rosiejów (wieś) 107, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073412
REGON: 382121644

Koło Gospodyń Wiejskich w Małoszowie

Małoszów (wieś) 21, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073518
REGON: 382375592

Koło Gospodyń Wiejskich w Bolowcu

Bolowiec (wieś) 22, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073501
REGON: 382214334

Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylnikach

Kobylniki (wieś) 36, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073547
REGON: 382287050

Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie

Baranów (wieś) 50, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073493
REGON: 382188039

Koło Gospodyń Wiejskich w Przybenicach

Przybenice (wieś) 59, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073470
REGON: 382296898

Koło Gospodyń Wiejskich w Tempoczów Rędziny

Tempoczów-Rędziny (wieś) 13, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073530
REGON: 382346538

Koło Gospodyń Wiejskich w Boszczynku

Boszczynek (wieś) 57, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073524
REGON: 382325022

Koło Gospodyń Wiejskich w Topoli

Topola (wieś) 280, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073599
REGON: 382675727

Koło Gospodyń Wiejskich w Drożejowicach

Drożejowice (wieś) 111, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073582
REGON: 382659651

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczekarzowie

Szczekarzów (wieś) 13, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073665
REGON: 383084359

Koło Gospodyń Wiejskich w Skalbmierzu „ Skalbmierskie Babeczki"

Skalbmierz (miasto) ul. Plac Marii Skłodowskiej- Curie 14, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050073872
REGON: 383583909

Koło Gospodyń Wiejskich w Sielcu Biskupim „ Sielczanie"

Sielec Biskupi (wieś) 44, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050074216
REGON: 384559681

Koło Gospodyń Wiejskich w Kózkach

Kózki (wieś) 43, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050074989
REGON: 386765692

Koło Gospodyń Wiejskich w Bełzowie

Bełzów (wieś) 56, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050074825
REGON: 386453900

Koło Gospodyń Wiejskich w Krępicach

Krępice (wieś) 26, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050074920
REGON: 386558326

Koło Gospodyń Wiejskich w Podgaju Podgajski Misz- Masz

Podgaje (wieś) 70, 28-530 Skalbmierz
NIP: 6050075724
REGON: 388375417