Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Małogoszcz.

Znalezione instytucje dla gminy: Małogoszcz

Województwo: świętokrzyskie, powiat: jędrzejowski, gmina: Małogoszcz (rodzaj: gmina miejsko-wiejska)

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ulica: ul. Jaszowskiego 3a
miejscowość: 28-366 Małogoszcz (poczta: Małogoszcz)
telefon: 41 3860160wew.100
fax: 41 3860150
e-mail: sekretariat@malogoszcz.pl
adres www: www.malogoszcz.pl
Powiat Jedrzejów - herb

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

ulica: ul. 11 Listopada 83
miejscowość: 28-300 Jedrzejów (poczta: Jedrzejów)
telefon: 41 3863741
fax: 41 3863742
e-mail: powiat@powiatjedrzejow.pl
adres www: www.powiatjedrzejow.pl
wew.24

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: jędrzejowski)

Stowarzyszenie "Jędrzejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku"

Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów
Tel.: 600-217-214
adres www: www.utwjedrzejow.pl
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2013
Regon: 260678657
NIP: 6562329576

Domy/kluby seniora (powiat: jędrzejowski)

Dzienny Dom Senior+

ul. 11 listopada 81, 28-300 Jędrzejów
Tel: 505022340
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 40

Klub Senior+

Leśnica 26, 28-366 Małogoszcz
Tel: (41)385-53-86
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 20

Klub Senior+

Błogoszów 20, 28-363 Oksa
Tel: 41 380 80 95
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 20

Klub Senior+

os. Na Skarpie 8a, 28-340 Sędziszów
Tel: 797648874
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 30

Domy i ośrodki kultury (powiat: jędrzejowski)

Centrum Kultury w Jędrzejowie

Jędrzejów ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 3/0, 28-300 Jędrzejów
Tel.: 413861268
NIP: 6561495769
REGON: 668034
adres www: www.ckjedrzejow.pl

Dom Kultury

Małogoszcz ul. 11 Listopada 17/0, 28-366 Małogoszcz
Tel.: 413855193
Fax: 413855193
NIP: 6561856032
REGON: 290016619

Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach

Nagłowice ul. Kacpra Walewskiego 7/0, 28-362 Nagłowice
Tel.: 413814570
Fax: 413814570
NIP: 6562237816
REGON: 260064889

Samorządowe Centrum Kultury

Sędziszów ul. Dworcowa 26/0, 28-340 Sędziszów
Tel.: 413811251
NIP: 6562070612
REGON: 292406980

Gminny Ośrodek Kultury w Słupi

Słupia 95/0, 28-350 Słupia
Tel.: 468315591wew.26
REGON: 522430587
adres www: www.gokisslupia.naszgok.pl/

Biblioteka Centrum Kultury w Słupi

Słupia 95/0, 28-350 Słupia
REGON: 524461184

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: jędrzejowski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Sobowicach

Sobowice (wieś) 94, 28-313 Imielno
NIP: 6562337529
REGON: 381992029

Koło Gospodyń Wiejskich w Borszowicach

Borszowice (wieś) 98, 28-313 Imielno
NIP: 6562337587
REGON: 382035442

Koło Gospodyń Wiejskich "Grudzynianki" w Grudzynach

Grudzyny (wieś) 17, 28-313 Imielno
NIP: 6562337541
REGON: 382014954

Koło Gospodyń Wiejskich w Helenówce

Helenówka (wieś) 42/42, 28-313 Imielno
NIP: 6562337624
REGON: 382025930

Koło Gospodyń Wiejskich Motkowice

Motkowice (wieś) ul. Główna 33/a, 28-313 Imielno
NIP: 6562337630
REGON: 382026578

Koło Gospodyń Wiejskich "Jakubowianki" w Jakubowie

Jakubów (wieś) 31, 28-313 Imielno
NIP: 6562341726
REGON: 386528147

Koło Gospodyń Wiejskich Brynica Sucha

Brynica Sucha (wieś) 17a, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562337601
REGON: 382017527

Koło Gospodyń Wiejskich w PrzĄsławiu

Prząsław (wieś) 7, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562337535
REGON: 382027282

Koło Gospodyń Wiejskich w Prząsławiu Małym

Prząsław Mały (wieś) 2A, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562337877
REGON: 360879973

Koło Gospodyń Wiejskich Diament

Diament (kolonia) 5, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562338003
REGON: 382048120

Koło Gospodyń Wiejskich w Potoku Małym

Potok Mały (wieś) 5, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562337920
REGON: 382048143

Koło Gospodyń Wiejskich w Skroniowie

Skroniów (wieś) 93, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562337943
REGON: 382065450

Koło Gospodyń Wiejskich w Wolicy

Wolica (wieś) 30A, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562338084
REGON: 382065874

Koło Gospodyń Wiejskich w Węgleńcu

Węgleniec (wieś) 1, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562338109
REGON: 382082602

Koło Gospodyń Wiejskich We Wsi Książe Skroniów

Książe-Skroniów (wieś) 34 C/34C, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562338150
REGON: 382117447

Koło Gospodyń Wiejskich w Chorzewie

Chorzewa (wieś) 51, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562338144
REGON: 382367730

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasionnie

Jasionna (wieś) 53, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562338322
REGON: 382398736

Koło Gospodyń Wiejskich Łysaków Drugi

Łysaków Drugi (wieś) 2, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562338411
REGON: 382647091

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilanowie

Wilanów (wieś) 6e, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562338517
REGON: 382807324

Koło Gospodyń Wiejskich Zagaje

Zagaje (wieś) 45, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562339184
REGON: 383550873

Koło Gospodyń Wiejskich Kulczyźnianki w Kulczyźnie

Kulczyzna (wieś) 21, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562339592
REGON: 384181538

Koło Gospodyń Wiejskich "Piaskowianki" w Piaskach

Piaski (wieś) 173A, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562339712
REGON: 384404777

Koło Gospodyń Wiejskich w Podchojnach

Podchojny (wieś) 118, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562339793
REGON: 384462757

Koło Gospodyń Wiejskich Cierno-Zaszosie

Cierno-Zaszosie (wieś) 23, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562344268
REGON: 260651138

Koło Gospodyń Wiejskich „Potoczanki" w Potoku Wielkim

Potok Wielki (wieś) 9B, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562344363
REGON: 369514500

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wsi Brus

Brus (wieś) 59, 28-300 Jędrzejów
NIP: 6562349403
REGON: 525558106

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Sudole

Sudół (wieś) 26, 28-300 Jędrzejów

Koło Gospodyń Wiejskich w Wygnanowie

Wygnanów (wieś) 15A, 28-366 Małogoszcz
NIP: 6562337647
REGON: 382027454

Koło Gospodyń Wiejskich "Żarczyce" w Żarczycach Dużych

Żarczyce Duże (wieś) 56, 28-366 Małogoszcz
NIP: 6562337802
REGON: 382040710

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakruczu "Piekiełko"

Zakrucze (wieś) 28A, 28-366 Małogoszcz
NIP: 6562339066
REGON: 383485220

Koło Gospodyń Wiejskich "Rewolka" Wola Tesserowa

Wola Tesserowa (wieś) 34a, 28-366 Małogoszcz
NIP: 6562339770
REGON: 384445180

Koło Gospodyń Wiejskich w Karsznicach

Karsznice (wieś) 40B, 28-366 Małogoszcz
NIP: 6562339824
REGON: 384471816

Koło Gospodyń Wiejskich w Leśnicy

Leśnica (wieś) 52, 28-366 Małogoszcz

Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie "My Kozłowianki"

Kozłów (wieś) 180, 28-366 Małogoszcz
NIP: 6562341206
REGON: 386167123

Koło Gospodyń Wiejskich "Cacowianie" w Cacowie

Caców (wieś) 23 A, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562337765
REGON: 382034402

Koło Gospodyń Wiejskich w Rakoszynie "Rakoszynianki"

Rakoszyn (wieś) 45, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562337831
REGON: 382047014

Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś

Nowa Wieś (wieś) 100, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562338167
REGON: 382132955

Koło Gospodyń Wiejskich w Warzynie Drugim "Warzynianki"

Warzyn Drugi (wieś) 28, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562338925
REGON: 383294996

Koło Gospodyń Wiejskich w Desznie "Desznowianki"

Deszno (wieś) 39, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562338865
REGON: 383249100

Koło Gospodyń Wiejskich Cierno-Żabieniec

Cierno-Żabieniec (wieś) 34, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562340595
REGON: 385264137

Koło Gospodyń Wiejskich w Brynicy Mokrej

Brynica Mokra (wieś) 33A, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562344251
REGON: 389861798

Koło Gospodyń Wiejskich "Ekipa" z Nagłowic

Nagłowice (wieś) ul. Mikołaja Reja 17, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562347976
REGON: 523818885

Koło Gospodyń Wiejskich "Zagórzanki" w Zagórzu

Zagórze (wieś) 17, 28-362 Nagłowice
NIP: 6562348786
REGON: 524795850

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcińcu „ Nad Stawami"

Trzciniec (wieś) 131 a, 28-362 Naglowice
NIP: 6562349231
REGON: 525166850

Koło Gospodyń Wiejskich w Rembiechowie

Rembiechowa (wieś) 30a, 28-363 Oksa
NIP: 6562337759
REGON: 382036230

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnie Lipnianki & Zalesianki

Lipno (wieś) 11, 28-363 Oksa
NIP: 6562338115
REGON: 382063065

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie

Zakrzów (wieś) 41, 28-363 Oksa
NIP: 6562337989
REGON: 382069613

Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Węgleszyn-Ogrody

Węgleszyn-Ogrody (wieś) 57, 28-363 Oksa
NIP: 6562338026
REGON: 382083932

Koło Gospodyń Wiejskich w Węgleszynie

Węgleszyn (wieś) 84, 28-363 Oksa
NIP: 6562338032
REGON: 382083910

Koło Gospodyń Wiejskich Tyniec

Tyniec (wieś) 32, 28-363 Oksa
NIP: 6562338233
REGON: 382125530

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Podlesie

Podlesie (kolonia) 26, 28-363 Oksa
NIP: 6562339706
REGON: 384342823

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich "Kanice" w Nowych Kanicach

Nowe Kanice (wieś) 15B, 28-363 Oksa
NIP: 6562339853
REGON: 384555861

Koło Gospodyń Wiejskich w Słaboszowicach

Słaboszowice (wieś) 22 a, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562337676
REGON: 382031250

Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzynie

Mierzyn (wieś) 50A, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562337788
REGON: 382038216

Koło Gospodyń Wiejskich Czekaj

Czekaj (wieś) 37A, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562337794
REGON: 382037760

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawie

Tarnawa (wieś) 108, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562337742
REGON: 380512754

Koło Gospdyń Wiejskich w Łowinii

Łowinia (wieś) 16, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562337995
REGON: 382062433

Koło Gospodyń Wiejskich Klimontów-Klimontówek

Klimontów (wieś) 33, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562337860
REGON: 382053411

Koło Gospodyń Wiejskich w Piołunce

Piołunka (wieś) 53a, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562337972
REGON: 382066141

Koło Gospodyń Wiejskich Szałas

Szałas (wieś) 1B, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562337914
REGON: 380705281

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Marianowie

Marianów (wieś) 11, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562338049
REGON: 381304319

Koło Gospodyń Wiejskich w Gniewięcinie

Gniewięcin (wieś) 151, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562338173
REGON: 382087278

Koło Gospodyń Wiejskich „ Sikoreczki” w Krzcięcicach

Krzcięcice (wieś) 40, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562338345
REGON: 382532904

Koło Gospodyń Wiejskich w Mstyczowie

Mstyczów (wieś) 64A, 28-340 Sędziszów
NIP: 6562346474
REGON: 522239910

Koło Gospodyń Wiejskich w Rożnicy

Rożnica (wieś) 209, 28-350 Słupia
NIP: 6562337512
REGON: 381992986

Koło Gospodyń Wiejskich w Sprowie

Sprowa (wieś) 59/59, 28-350 Słupia
NIP: 6562337819
REGON: 382048551

Koło Gospodyń Wiejskich w Sieńsku

Sieńsko (wieś) 82, 28-350 Słupia
NIP: 6562337558
REGON: 382017757

Koło Gospodyń Wiejskich Stary Węgrzynów

Stary Węgrzynów (wieś) 74a, 28-350 Słupia
NIP: 6562338061
REGON: 382093652

Koło Gospodyń Wiejskich Wywła

Wywła (wieś) 31a, 28-350 Słupia
NIP: 6562341086
REGON: 385309957

Koło Gospodyń Wiejskich Jasieniec

Jasieniec (wieś) 34, 28-350 Słupia
NIP: 6562345581
REGON: 521482547

Koło Gospodyń Wiejskich "Nad Stawem" w Słupi

Słupia (wieś) 2a, 28-350 Słupia
NIP: 6562347462
REGON: 523043817

Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrsku Dolnym

Mokrsko Górne (wieś) 2, 28-305 Sobków
NIP: 6562338078
REGON: 382069406

Koło Gospodyń Wiejskich w Korytnicy "Korytniczanki"

Korytnica (wieś) 240, 28-305 Sobków
NIP: 6562338262
REGON: 382310820

Koło Gospodyń Wiejskich w Staniowicach

Staniowice (wieś) 38A, 28-305 Sobków
NIP: 6562338428
REGON: 366904258

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich "Nida" Sobków

Sobków (osada) ul. Źródłowa 2, 28-305 Sobków
NIP: 6562341896
REGON: 387106508

Koło Gospodyń Wiejskich Niegosławice

Niegosławice (wieś) 68, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337618
REGON: 382008215

Koło Gospodyń Wiejskich " Mierzawianki" w Mierzawie

Mierzawa (wieś) 29A, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337570
REGON: 382024409

Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Wsi Łany

Łany (wieś) 39, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337593
REGON: 382023670

Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie

Ludwinów (wieś) 12, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337682
REGON: 382035867

Koło Gospodyń Wiejskich "Konarzanki" w Konarach

Konary (wieś) 73/73, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337966
REGON: 382077311

Koło Gospodyń Wiejskich w Klemencicach

Klemencice (wieś) 38, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337653
REGON: 382028028

Koło Gospodyń Wiejskich "Piotrkowianki" w Piotrkowicach

Piotrkowice (wieś) 85, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337937
REGON: 382062083

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalowie Dolnym

Kowalów Dolny (wieś) 20A, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337736
REGON: 382037464

Koło Gospodyń Wiejskich w Przezwodach "Przezwodzianki"

Przezwody (wieś) 11B, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337699
REGON: 382036022

Koło Gospodyń Wiejskich "Mozgawianie" w Wodzisławiu

Wodzisław (miasto) ul. Żeromskiego 2, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337848
REGON: 382048367

Koło Gospodyń Wiejskich w Pękosławiu

Pękosław (wieś) 16, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337713
REGON: 382037501

Koło Gospodyń Wiejskich w Krężołach

Krężoły (wieś) 27, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337707
REGON: 382037346

Koło Gospodyń Wiejskich w Judaszach

Judasze (wieś) 22a, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337825
REGON: 382049651

Koło Gospodyń Wiejskich "Laskowianki" w Laskowej

Laskowa (wieś) 29, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337854
REGON: 382048864

Koło Gospodyń Wiejskich w Nawarzycach

Nawarzyce (wieś) 118, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562337908
REGON: 380860633

Koło Gospodyń Wiejskich Przyrąb

Przyrąb (wieś) 31A, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562338196
REGON: 382169020

Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Mieronicach

Mieronice (wieś) 13, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562338776
REGON: 383120196

Koło Gospodyń Wiejskich Dębiany "Pod Dębami"

Dębiany (wieś) 17, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562338859
REGON: 383190009

Koło Gospodyń Wiejskich w Brześciu

Brzeście (wieś) 68B, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562339540
REGON: 384181159

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Pokrzywnicy

Pokrzywnica (wieś) 18, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562340773
REGON: 385656720

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Wsi Zarzecze

Zarzecze (wieś) 27A, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562341471
REGON: 386532166

Koło Gospodyń Wiejskich "Lubczanki" w Lubczy

Lubcza (wieś) 56a, 28-330 Wodzisław
NIP: 6562344357
REGON: 380860870