Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Panki.

Znalezione instytucje dla gminy: Panki

Województwo: śląskie, powiat: kłobucki, gmina: Panki (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Panki

ulica: ul. Tysiąclecia 5
miejscowość: 42-140 Panki (poczta: Panki)
telefon: 34 3179035wew.22
fax: 34 3179062
e-mail: sekretariat@panki.pl
adres www: www.bip.panki.pl
Powiat Kłobuck - herb

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

ulica: ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
miejscowość: 42-100 Kłobuck (poczta: Kłobuck)
telefon: 34 3109500
fax: 34 3109507
e-mail: starostwo@klobuck.pl
adres www: www.powiatklobucki.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: kłobucki)

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku

Harcerska 4, 42-100 Kłobuck
Tel.:
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2013
Regon: 243390211
NIP: 5742056412

Domy/kluby seniora (powiat: kłobucki)

Dzienny Dom Senior+

ul. Rómmla 4a, 42-100 Kłobuck
Tel: 514-131-085
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 20

Domy i ośrodki kultury (powiat: kłobucki)

Miejski Ośrodek Kultury Im.Władysława Sebyły w Kłobucku

Kłobuck ul. Targowa 1/0, 42-100 Kłobuck
Tel.: 343172991
Fax: 343172991
NIP: 5741874137
REGON: 281281

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach

Krzepice ul. Częstochowska 27/0, 42-160 Krzepice
Tel.: 343175033
Fax: 343175033
NIP: 5741970409
REGON: 240267042

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Lipie

Lipie ul. Częstochowska 95/0, 42-165 Lipie
Tel.: 343188163
NIP: 5741932509
REGON: 558274

Gminny Ośrodek Kultury

Miedźno ul. Gen. Juliana Filipowicza 5/0, 42-120 Miedźno
Tel.: 343178071
NIP: 5741924036
REGON: 1063505

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pankach

Panki ul. Ogrodowa 11/0, 42-140 Panki
Tel.: 343179223
NIP: 5741967637
REGON: 240246790

Gminne Centrum Kultury w Popowie

Popów ul. Strażacka 2/0, 42-110 Popów
Tel.: 343177019
REGON: 384038700

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Przystajni

Przystajń ul. Targowa 5/0, 42-141 Przystajń
NIP: 5741916539
REGON: 150527604

Gminny Ośrodek Kultury

Wręczyca Wielka ul. Śląska 20/0, 42-130 Wręczyca Wielka
Tel.: 343192424
NIP: 5741017143
REGON: 287958
adres www: www.gokwreczycawielka.pl

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: kłobucki)

Koło Gospodyń Wiejskich w Libidzy

Libidza (wieś) ul. Antoniego Pokrzyńskiego 56, 42-125 Kamyk
NIP: 5742075800
REGON: 521593235

Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszewni

Gruszewnia (wieś) ul. Kłobucka 59, 42-125 Kamyk
NIP: 5742076366
REGON: 522511593

Koło Gospodyń Wiejskich Zaradne Gospodynie We Władysławowie

Władysławów (wieś) ul. Turystyczna 122, 42-120 Miedźno

Koło Gospodyń Wiejskich w Zwierzyńcu Pierwszym

Zwierzyniec Pierwszy (wieś) ul. Jasna 5, 42-152 Opatów
NIP: 5742067172
REGON: 382223340

Koło Gospodyń Wiejskich w Kostrzynie

Kostrzyna (wieś) 28, 42-140 Panki
NIP: 5742067404
REGON: 382499839

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Pankach

Panki (wieś) ul. Tysiąclecia 1, 42-140 Panki
NIP: 5742068846
REGON: 383596295

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieńszczyźnie

Kamieńszczyzna (wieś) ul. Królewska 2, 42-110 Popów
NIP: 5742067611
REGON: 382222894

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi

Nowa Wieś (wieś) 41, 42-110 Popów
NIP: 5742067189
REGON: 382223037

Koło Gospodyń Wiejskich w Więckach

Więcki (wieś) ul. Długa 42, 42-110 Popów
NIP: 5742069254
REGON: 384512076

Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsoszu Górnym "Wąsoszanki"

Wąsosz Górny (wieś) ul. Witosa 7, 42-110 Popów
NIP: 5742071328
REGON: 386957368

Koło Gospodyń Wiejskich Jurajscy Nadwarcianie w Lelitach

Lelity (wieś) 7, 42-110 Popów
NIP: 5742075071
REGON: 521221137

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadach

Zawady (wieś) ul. Szkolna 8A, 42-110 Popów
NIP: 5742075510
REGON: 521581835

Koło Gospodyń Wiejskich Babski Młyn w Zborach

Zbory (wieś) ul. Spokojna 69A, 42-110 Popów
NIP: 5742078201
REGON: 524726659

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuźnicy Nowej

Kuźnica Nowa (wieś) 3, 42-141 Przystajń
NIP: 5742067019
REGON: 382223540

Koło Gospodyń Wiejskich w Podłężu Szlacheckim

Podłęże Szlacheckie (wieś) 26a, 42-141 Przystajń
NIP: 5742067060
REGON: 382223280

Koło Gospodyń Wiejskich Ługi-Radły

Ługi-Radły (wieś) ul. Leśna 1A, 42-142 Ługi-Radły
NIP: 5742069283
REGON: 384689774

Koło Gospodyń Wiejskich w Pierzchnie

Pierzchno (wieś) 28, 42-130 Wręczyca Wielka
NIP: 5742067048
REGON: 382223379

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieżeniu

Bieżeń (wieś) ul. Strażacka 4, 42-133 Węglowice
NIP: 5742067195
REGON: 382223020

Koło Gospodyń Wiejskich w Zamłyniu

Zamłynie (wieś) 51, 42-134 Truskolasy
NIP: 5742067054
REGON: 382222760

Koło Gospodyń Wiejskich Borowe

Borowe (wieś) ul. Długa 77, 42-133 Węglowice
NIP: 5742067924
REGON: 383011923

Koło Gospodyń Wiejskich Kobieca Grupa Wsparcia w Czarnej Wsi

Czarna Wieś (wieś) ul. Słoneczna 90, 42-133 Węglowice
NIP: 5742067574
REGON: 382692944

Koło Gospodyń Wiejskich w Pile Pierwszej

Piła Pierwsza (wieś) 68, 42-134 Truskolasy
NIP: 5742067628
REGON: 382757566

Koło Gospodyń Wiejskich Kalina Truskolasy

Truskolasy (wieś) ul. Krótka 4, 42-134 Truskolasy
NIP: 5742067568
REGON: 382757610

Koło Gospodyń Wiejskich w Pile Drugiej Aśka i Banda

Piła Druga (wieś) ul. Sportowa 111, 42-134 Truskolasy
NIP: 5742067953
REGON: 382918680

Koło Gospodyń Wiejskich w Puszczewie

Puszczew (wieś) 5a, 42-133 Węglowice
NIP: 5742067700
REGON: 382934241

Koło Gospodyń Wiejskich w Jeziorze

Jezioro (wieś) 44, 42-133 Węglowice
NIP: 5742067999
REGON: 383051012

Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach

Golce (wieś) 20, 42-134 Truskolasy
NIP: 5742068183
REGON: 383474860

Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywne Grono Węglowiczan w Węglowicach

Węglowice (wieś) 3, 42-133 Węglowice
NIP: 5742068556
REGON: 383631471

Koło Gospodyń Wiejskich Klepaczka

Klepaczka (wieś) 45a, 42-134 Truskolasy
NIP: 5742069231
REGON: 384456521

Koło Gospodyń Wiejskich w Długim Kącie

Długi Kąt (wieś) 84, 42-133 Węglowice
NIP: 5742069320
REGON: 384706136

Koło Gospodyń Wiejskich Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka (wieś) ul. Strażacka 17, 42-130 Wręczyca Wielka
NIP: 5742071481
REGON: 387094870

Koło Gospodyń Wiejskich Hutka

Hutka (wieś) ul. Dolna 2, 42-134 Hutka
NIP: 5742072925
REGON: 388784096

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Bór Zapilski

Bór Zapilski (wieś) 53A, 42-133 Węglowice
NIP: 5742073907
REGON: 520050188

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Nowinach

Nowiny (wieś) ul. Długa 90, 42-133 Weglowice
NIP: 5742076946
REGON: 523263571