Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Dziadkowice.

Znalezione instytucje dla gminy: Dziadkowice

Województwo: podlaskie, powiat: siemiatycki, gmina: Dziadkowice (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Dziadkowice

ulica: Dziadkowice 13
miejscowość: 17-306 Dziadkowice (poczta: Dziadkowice)
telefon: 85 6569310wew.10
fax: 85 6569314
e-mail: gmina@dziadkowice.pl
adres www: www.dziadkowice.pl
Powiat Siemiatycze - herb

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

ulica: ul. Leg. Piłsudskiego 3
miejscowość: 17-300 Siemiatycze (poczta: Siemiatycze)
telefon: 85 6566500
fax: 85 6566501
e-mail: powiat@siemiatycze.pl
adres www: www.siemiatycze.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: siemiatycki)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siemiatyczach

Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze
Tel.: 85 655 25 54
adres www: sok.siemiatycze.eu

Domy/kluby seniora (powiat: siemiatycki)

Klub Senior+

Żale 1 A, 17-315 Grodzisk
Tel: 85 654 84 18
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 10

Klub Senior+

ul. Zaszkolna 1, 17-300 Siemiatycze
Tel: 85 655 23 08
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 25

Klub Senior+

ul. Grodzieńska 31 A, 17-300 Siemiatycze
Tel: 530636218
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 10

Klub Senior+

ul. Brzeska 38, 17-307 Niemirów
Tel: 85 657 75 91
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 10

Klub Senior+

Wilanowo 72, 17-307 Mielnik
Tel: 85 657 75 91
Rok powstania: 2021
Liczba miejsc: 10

Dzienny Dom Senior+

ul. Graniczna 5, 17-307 Mielnik
Tel: 85 657 75 91
Rok powstania: 2021
Liczba miejsc: 10

Klub Senior+

Perlejewo 45, 17-322 Perlejewo
Tel: 85 657 85 15 wew. 24
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 10

Klub Senior+

Kobyla 4, 17-322 Perlejewo
Tel: 85 657 85 15 wew. 24
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 10

Klub Senior+

Krupice 22, 17-300 Siemiatycze
Tel: 85 655 28 60 w.29
Rok powstania: 2017
Liczba miejsc: 10

Klub Senior+

Baciki Dalsze 57 A, 17-300 Siemiatycze
Tel: 85 655 28 60 w.29
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

Rogawka 67 B, 17-300 Siemiatycze
Tel: 85 655 28 60 w.29
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 10

Klub Senior+

Ogrodniki 34, 17-300 Siemiatycze
Tel: 85 655 28 60 w.29
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 10

Klub Senior+

Boratyniec Ruski 51, 17-300 Siemiatycze
Tel: 85 655 20 53
Rok powstania: 2022
Liczba miejsc: 10

Domy i ośrodki kultury (powiat: siemiatycki)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Drohiczyn ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 13/0, 17-312 Drohiczyn
Tel.: 856557069
NIP: 5441415678
REGON: 905267
adres www: www.drohiczyn.pl

Lokalne Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej w Dziadkowicach

Kąty 22/0, 17-306 Dziadkowice
Tel.: 856571022
NIP: 5441300188
REGON: 975799

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Mielnik ul. Zaszkolna 1/0, 17-307 Mielnik
Tel.: 856577167
Fax: 856577167
NIP: 5441413515
REGON: 976221
adres www: www.goksir.mielnik.com.pl

Gminny Ośrodek Kultury

Milejczyce ul. 3 Maja 44/0, 17-332 Milejczyce
Tel.: 856579008
Fax: 856579070
NIP: 5441480233
REGON: 200077396

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Nurcu Stacji

Nurzec-Stacja ul. Kolejowa 3/0, 17-330 Nurzec-Stacja
Tel.: 856575075
Fax: 856575078
NIP: 5441502532
REGON: 975919

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Siemiatycze ul. Legionów Piłsudskiego 1/0, 17-300 Siemiatycze
Tel.: 856552554
NIP: 5441266066
REGON: 284606

Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach

Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 88/0, 17-300 Siemiatycze
Tel.: 856552860
Fax: 856552911
REGON: 382224077

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: siemiatycki)

Koło Gospodyń Wiejskich w Miłkowicach Jankach

Miłkowice-Janki (wieś) 12, 17-312 Drohiczyn
NIP: 5441540142
REGON: 382035413

Koło Gospodyń Wiejskich Smaczek w Smarklicach

Smarklice (wieś) 33, 17-312 Drohiczyn
NIP: 5441540981
REGON: 384610413

Koło Gospodyń Wiejskich Minczewo w Minczewie

Minczewo (wieś) 93, 17-312 Drohiczyn
NIP: 5441541360
REGON: 385672439

Koło Gospodyń Wiejskich w Sadach

Sady (wieś) 20, 17-312 Drohiczyn
NIP: 5441542951
REGON: 521482197

Koło Gospodyń Wiejskich: "Koło Gospodyń Miejskich w Drohiczynie"

Drohiczyn (miasto) ul. Targowa 1, 17-312 Drohiczyn

Koło Gospodyń Wiejskich w Arbasach

Arbasy (wieś) 19, 17-312 Drohiczyn

Koło Gospodyń Wiejskich Żurobiczanka w Żurobicach

Żurobice (wieś) 49, 17-306 Dziadkowice
NIP: 5441540082
REGON: 382049800

Koło Gospodyń Wiejskich "Hornowianki" w Hornowie

Hornowo (wieś) 43, 17-306 Dziadkowice
NIP: 5441540171
REGON: 382099502

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Dołubowie

Dołubowo (wieś) 121, 17-306 Dziadkowice
NIP: 5441515173
REGON: 200247830

Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Dziadkowicach

Kąty (wieś) 22, 17-306 Dziadkowice
NIP: 5441543229
REGON: 522621100

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku

Grodzisk (osada) ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk
NIP: 5441540478
REGON: 383311878

Koło Gospodyń Wiejskich "Żerowianki"

Żery-Czubiki (wieś) 13, 17-315 Grodzisk
NIP: 5441543761
REGON: 524871315

Koło Gospodyń Wiejskich Wśród Lasu w Mętnej

Mętna (wieś) 3B, 17-307 Mielnik
NIP: 5441540202
REGON: 382126050

Koło Gospodyń Wiejskich "Radziwiłłówka" w Radziwiłłówce

Radziwiłłówka (wieś) 61, 17-307 Mielnik
NIP: 5441540320
REGON: 382639200

Koło Gospodyń Wiejskich "Nadbużanki'' w Niemirowie

Niemirów (wieś) ul. Plac Wyzwolenia 9, 17-307 Mielnik
NIP: 5441540455
REGON: 383162154

Koło Gospodyń Wiejskich "Nadbużanki" w Mielniku

Mielnik (wieś) ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik
NIP: 5441540573
REGON: 383471122

Koło Gospodyń Wiejskich ''stokrotka'' w Wałkach

Wałki (wieś) 35, 17-332 Milejczyce
NIP: 5441540780
REGON: 384002145

Koło Gospodyń Wiejskich w Pokaniewie Kolonii

Pokaniewo-Kolonia (kolonia) 25, 17-332 Milejczyce
NIP: 5441540917
REGON: 384428536

Koło Gospodyń Wiejskich Rakowianki w Milejczycach

Milejczyce (wieś) ul. Parkowa 20, 17-332 Milejczyce
NIP: 5441541029
REGON: 384632627

Koło Gospodyń Wiejskich Pszczółki w Rogaczach

Rogacze (wieś) 11, 17-332 Milejczyce
NIP: 5441541006
REGON: 384605180

Koło Gospodyń Wiejskich Mrówka w Borowikach

Borowiki (wieś) 15, 17-332 Milejczyce
NIP: 5441541041
REGON: 384644553

Koło Gospodyń Wiejskich w Mikuliczach

Mikulicze (wieś) 65, 17-332 Milejczyce
NIP: 5441541035
REGON: 384620995

Koło Gospodyń Wiejskich Lewoszki w Lewoszach

Lewosze (wieś) 20, 17-332 Milejczyce
NIP: 5441540998
REGON: 384606860

Koło Gospodyń Wiejskich Niezabudki w Miedwieżykach

Miedwieżyki (wieś) 44a, 17-332 Milejczyce
NIP: 5441541064
REGON: 384690139

Koło Gospodyń Wiejskich Magnolia w Pokaniewie

Pokaniewo (wieś) 11, 17-332 Milejczyce
NIP: 5441541609
REGON: 386268315

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Daj Sobie w Sobiatynie

Sobiatyno (wieś) 70, 17-332 Milejczyce
NIP: 5441543991
REGON: 525374464

Koło Gospodyń Wiejskich "Tilia" w Borysowszczyźnie

Borysowszczyzna (wieś) 13, 17-330 Nurzec Stacja
NIP: 5441540136
REGON: 382083620

Koło Gospodyń Wiejskich w Nurcu Stacji

Nurzec-Stacja (osada) ul. Żerczycka 34, 17-330 Nurzec Stacja
NIP: 5441540395
REGON: 382866500

Koło Gospodyń Wiejskich w Żerczycach

Żerczyce (wieś) 59, 17-330 Nurzec Stacja
NIP: 5441540923
REGON: 384458402

Koło Gospodyń Wiejskich w Wyczółkach

Wyczółki (wieś) 59, 17-330 Nurzec Stacja
NIP: 5441541058
REGON: 384664892

Koło Gospodyń Wiejskich w Czarkówce Małej

Czarkówka Mała (wieś) 34, 17-322 Perlejewo
NIP: 5441540113
REGON: 382048278

Koło Gospodyń Wiejskich w Pełchu

Pełch (wieś) 9, 17-322 Perlejewo
NIP: 5441540099
REGON: 382052469

Koło Gospodyń Wiejskich Osnówka-Wyręby

Osnówka-Wyręby (wieś) 7, 17-322 Perlejewo
NIP: 5441540159
REGON: 382084162

Koło Gospodyń Wiejskich w Grannem

Granne (wieś) 75, 17-322 Perlejewo
NIP: 5441540024
REGON: 381634175

Koło Gospodyń Wiejskich w Osnówce

Osnówka (wieś) 41, 17-322 Perlejewo
NIP: 5441540165
REGON: 382095869

Koło Gospodyń Wiejskich Twarożanki w Twarogach Lackich

Twarogi Lackie (wieś) 44, 17-322 Perlejewo
NIP: 5441540194
REGON: 382098164

Koło Gospodyń Wiejskich w Tołwinie

Tołwin (wieś) 32, 17-300 Siemiatycze
NIP: 5441540107
REGON: 382071544

Koło Gospodyń Wiejskich w Ogrodnikach

Ogrodniki (wieś) 34, 17-300 Siemiatycze
NIP: 5441540188
REGON: 382098419

Koło Gospodyń Wiejskich "Słochowianki"

Słochy Annopolskie (wieś) 39A, 17-300 Siemiatycze
NIP: 5441543293
REGON: 523222603