Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Turośl.

Znalezione instytucje dla gminy: Turośl

Województwo: podlaskie, powiat: kolneński, gmina: Turośl (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Turośl

ulica: ul. Jana Pawła II 49
miejscowość: 18-525 Turośl (poczta: Turośl)
telefon: 86 278 63 33
fax: 86 278 61 49
e-mail: sekretariat@turosl.pl
adres www: www.turosl.pl
Powiat Kolno - herb

Starostwo Powiatowe w Kolnie

ulica: ul. 11-go Listopada 1
miejscowość: 18-500 Kolno (poczta: Kolno)
telefon: 86 278 24 29
fax: 86 278 20 92
e-mail: poczta@powiatkolno.pl
adres www: www.powiatkolno.pl
wew.130

Domy/kluby seniora (powiat: kolneński)

Klub Senior+

Chełchy 7, 18-507 Chełchy
Tel: 783410206
Rok powstania: 2017
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

ul. Polowa 26, 18-520 Stawiski
Tel: 86 211 90 31
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 25

Domy i ośrodki kultury (powiat: kolneński)

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie

Grabowo ul. Szkolna 1/0, 18-507 Grabowo
Tel.: 862790078
NIP: 7210003505
REGON: 450010257

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

Kolno ul. Marii Konopnickiej 4/0, 18-500 Kolno
Tel.: 862782221
Fax: 862782333
NIP: 7211137076
REGON: 675940
adres www: www.kokiskolno.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku

Mały Płock ul. Ks. Tadeusza Ciborowskiego 38/0, 18-516 Mały Płock
Tel.: 862791375
Fax: 862791250
NIP: 2910174844
REGON: 450010168

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

Stawiski ul. Krótka 4/0, 18-520 Stawiski
Tel.: 862785066
Fax: 862785579
NIP: 2910165414
REGON: 450673182
adres www: www.gokis-stawiski.pl/

Gminny Ośrodek Kultury w Turośli

Turośl ul. Akacjowa 2/0, 18-525 Turośl
Tel.: 862786132
Fax: 862786132
NIP: 2910174850
REGON: 450710150
adres www: www.turosl.pl

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: kolneński)

Koło Gospodyń Wiejskich "U Wagów" w Grabowie

Grabowo (wieś) ul. Szkolna 7a, 18-507 Grabowo
NIP: 2910232524
REGON: 523236114

Koło Gospodyń Wiejskich w Zaskrodziu

Zaskrodzie (wieś) 37A, 18-500 Kolno
NIP: 2910228273
REGON: 382051292

Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie

Borkowo (wieś) 10, 18-500 Kolno
NIP: 2910228385
REGON: 382213607

Koło Gospodyń Wiejskich w Wykowie

Wykowo (wieś) 34/34, 18-500 Kolno
NIP: 2910228304
REGON: 382095964

Koło Gospodyń Wiejskich w Bialikach

Bialiki (wieś) 37, 18-500 Kolno
NIP: 2910228669
REGON: 382112757

Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie

Janowo (wieś) 32, 18-500 Kolno
NIP: 2910228480
REGON: 382112651

Koło Gospodyń Wiejskich "Kreatywne Babeczki" w Kumelsku

Kumelsk (wieś) 20, 18-500 Kolno
NIP: 2910228497
REGON: 382129670

Koło Gospodyń Wiejskich w Wincencie

Wincenta (wieś) 15A, 18-500 Kolno
NIP: 2910228244
REGON: 382129479

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonem

Czerwone (wieś) 50, 18-500 Kolno
NIP: 2910229338
REGON: 384635465

Koło Gospodyń Wiejskich w Tyszkach Łabno

Tyszki-Łabno (wieś) 10A, 18-500 Kolno
NIP: 2910229321
REGON: 384622971

Koło Gospodyń Wiejskich w Zabielu

Zabiele (wieś) 165, 18-500 Kolno
NIP: 2910229947
REGON: 386362511

Koło Gospodyń Wiejskich w Koźle

Kozioł (wieś) 41, 18-500 Kolno
NIP: 2910230241
REGON: 387112992

Koło Gospodyń Wiejskich w Rupinie

Rupin (wieś) 15, 18-500 Kolno
NIP: 2910230293
REGON: 387285942

Koło Gospodyń Wiejskich w Glinkach

Glinki (wieś) 31, 18-500 Kolno
NIP: 2910231217
REGON: 389988205

Koło Gospodyń Wiejskich w Filipkach Dużych

Filipki Duże (wieś) 6, 18-500 Kolno
NIP: 2910231252
REGON: 520021011

Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicach

Czernice (wieś) 7, 18-500 Kolno
NIP: 2910231826
REGON: 521786388

Koło Gospodyń Wiejskich w Gromadzynie-Wykno

Gromadzyn-Wykno (wieś) 18, 18-500 Kolno
NIP: 2910232004
REGON: 522070930

Koło Gospodyń Wiejskich w Niksowiźnie

Niksowizna (wieś) 9A, 18-500 Kolno
NIP: 2910232139
REGON: 522243796

Koło Gospodyń Wiejskich w Lachowie

Lachowo (wieś) 64, 18-500 Kolno
NIP: 2910232286
REGON: 522603958

Koło Gospodyń Wiejskich w Okurowie

Okurowo (wieś) 16, 18-500 Kolno
NIP: 2910232487
REGON: 523163987

Koło Gospodyń Wiejskich w Małym Płocku

Mały Płock (wieś) ul. Ks.T.Ciborowskiego 38, 18-516 Mały Płock
NIP: 2910228238
REGON: 382063987

Koło Gospodyń Wiejskich w Józefowie

Józefowo (wieś) 25, 18-516 Mały Płock
NIP: 2910228528
REGON: 382112326

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogienicach Piasecznych

Rogienice Piaseczne (wieś) 1, 18-516 Mały Płock
NIP: 2910230235
REGON: 387072034

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogienicach Wielkich

Rogienice Wielkie (wieś) ul. Długa 20, 18-516 Mały Płock
NIP: 2910231789
REGON: 521656869

Koło Gospodyń Wiejskich w Korzenistem

Korzeniste (wieś) 39, 18-516 Mały Płock
NIP: 2910232300
REGON: 522647619

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierzbi

Dzierzbia (wieś) 77, 18-520 Stawiski
NIP: 2910228250
REGON: 382210939

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzięgielach

Dzięgiele (wieś) 3, 18-520 Stawiski
NIP: 2910228391
REGON: 382066508

Koło Gospodyń Wiejskich "Nasze Poryte" w Porytem

Poryte (wieś) ul. Pl.Józefa Piłsudskiego 2/2, 18-520 Stawiski
NIP: 2910228296
REGON: 382111829

Koło Gospodyń Wiejskich w Rostkach

Rostki (wieś) 44, 18-520 Stawiski
NIP: 2910228764
REGON: 382969759

Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe Babeczki" w Stawiskach

Stawiski (miasto) ul. Źródłowa 2/4, 18-520 Stawiski
NIP: 2910229315
REGON: 384573698

Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokim Małym

Wysokie Małe (wieś) 3, 18-520 Stawiski
NIP: 2910230672
REGON: 388309290

Koło Gospodyń Wiejskich w Lemanie

Leman (wieś) 47, 18-525 Turośl
NIP: 2910229350
REGON: 382118369

Koło Gospodyń Wiejskich "Cieloszczanki"

Cieloszka (wieś) 26A, 18-525 Turośl
NIP: 2910228540
REGON: 382534949

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Rudzie

Nowa Ruda (wieś) 36a, 18-525 Turośl
NIP: 2910228557
REGON: 382132837

Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszy

Krusza (wieś) 61A, 18-525 Turośl
NIP: 2910228741
REGON: 382935298

Koło Gospodyń Wiejskich "Nad Pisą" w Cieciorach

Cieciory (wieś) 39A, 18-525 Turośl
NIP: 2910229249
REGON: 384311484

Koło Gospodyń Wiejskich "Dziewczyny Znad Pisy" w Ptakach

Ptaki (wieś) 27, 18-525 Turośl
NIP: 2910229278
REGON: 384460988

Koło Gospodyń Wiejskich "Turoślanie"

Turośl (wieś) ul. Akacjowa 2, 18-525 Turośl
NIP: 2910232441
REGON: 523072262