Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Rudka.

Znalezione instytucje dla gminy: Rudka

Województwo: podlaskie, powiat: bielski, gmina: Rudka (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Rudka

ulica: ul. Brańska 13
miejscowość: 17-123 Rudka (poczta: Rudka)
telefon: 85 730 58 52wew.32
fax: 85 730 58 51
e-mail: sekretariat@rudka.pl
adres www: samorzad.gov.pl/web/gmina-rudka
Powiat Bielsk Podlaski - herb

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

ulica: ul. Adama Mickiewicza 46
miejscowość: 17-100 Bielsk Podlaski (poczta: Bielsk Podlaski)
telefon: 85 833-26-10
fax: 85 833 26 12
e-mail: starostwo@powiatbielski.pl
adres www: samorzad.gov.pl/web/powiat-bielski

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: bielski)

Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

11 Listopada 10, 17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 857312000, 857312010
adres www: www.facebook.com/p/Bielskie-Stowarzyszenie-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-100064291915946/
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2011
Regon: 200441910
NIP: 5432178931

Domy/kluby seniora (powiat: bielski)

Klub Senior+

Łubin Rudołty 98, 17-100 Bielsk Podlaski
Tel: 85 730 44 15
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

Dubno, 17-111 Boćki
Tel: 85 731 96 18
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

Nurzec, 17-111 Boćki
Tel: 85 731 96 18
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 10

Domy i ośrodki kultury (powiat: bielski)

Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 2/0, 17-100 Bielsk Podlaski
Tel.: 857303414
Fax: 857308588
NIP: 5431023238
REGON: 284546
adres www: www.bdk.bielsk.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach

Boćki ul. Dubieńska 11/0, 17-111 Boćki
Tel.: 857313043
NIP: 5431746876
REGON: 50346774
adres www: www.gokbocki.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku

Brańsk ul. Rynek 19/0, 17-120 Brańsk
Tel.: 857375361
NIP: 5431014765
REGON: 905221

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury Imienia Anny Dernowskiej w Kalnicy

Kalnica 54/0, 17-120 Brańsk
Tel.: 857377623
NIP: 5432070168
REGON: 50249195

Gminny Ośrodek Kultury w Orli

Orla ul. Mickiewicza 4/0, 17-106 Orla
Tel.: 857392059
NIP: 5432133621
REGON: 978102

Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wyszkach

Wyszki ul. Piórkowska 30/0, 17-132 Wyszki
Tel.: 601483999
NIP: 5432181809
REGON: 200826596
adres www: www.domkulturywyszki.pl/

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: bielski)

Koło Gospodyń Wiejskich "Bona" w Brańsku

Brańsk (miasto) ul. Binduga 95, 17-120 Brańsk
NIP: 5432191073
REGON: 522181500

Koło Gospodyń Wiejskich w Hołodach „Hołodzianki "

Hołody (wieś) 72, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432186971
REGON: 382330201

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowcu

Grabowiec (wieś) 70, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432187120
REGON: 382738310

Koło Gospodyń Wiejskich "Orzeszki For You" w Orzechowiczach

Orzechowicze (wieś) 14, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432187261
REGON: 382973525

Koło Gospodyń Wiejskich w Lewkach

Lewki (wieś) 2/1, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432188013
REGON: 384695770

Koło Gospodyń Wiejskich w Nałogach

Nałogi (wieś) 60A, 17-100 Nałogi
NIP: 5432188415
REGON: 385645046

Koło Gospodyń Wiejskich We Wsi Stołowacz "Foszki"

Stołowacz (wieś) 24, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432188935
REGON: 387112213

Koło Gospodyń Wiejskich w Sakach "Prosto z Serca"

Saki (wieś) 33, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432190062
REGON: 389756328

Koło Gospodyń Wiejskich "Szanelki" Szastały

Szastały (wieś) 31 A, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432190174
REGON: 520021815

Koło Gospodyń Wiejskich w Husakach

Husaki (wieś) 37, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432190719
REGON: 521338454

Koło Gospodyń Wiejskich "Rajanki" w Rajsku

Rajsk (wieś) 57/2, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432190694
REGON: 521314494

Koło Gospodyń Wiejskich w Knorydach "Knorydzkie Smaczki"

Knorydy (wieś) 15, 17-111 Boćki
NIP: 5432190932
REGON: 521684311

Koło Gospodyń Wiejskich w Strykach "Strykowianki"

Stryki (wieś) 60, 17-100 Bielsk Podlaski
NIP: 5432191417
REGON: 522994025

Koło Gospodyń Wiejskich w Andryjankach

Andryjanki (wieś) 77, 17-111 Boćki
NIP: 5432186988
REGON: 382355260

Koło Gospodyń Wiejskich w Sielcu

Sielc (wieś) 37/37, 17-120 Brańsk
NIP: 5432186959
REGON: 382311037

Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewie

Olszewo (wieś) 36, 17-111 Boćki
NIP: 5432187545
REGON: 383471381

Koło Gospodyń Wiejskich w Boćkach

Boćki (wieś) ul. Wojska Polskiego 49, 17-111 Boćki
NIP: 5432187568
REGON: 383494867

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiercieniu

Wiercień (wieś) 17, 17-111 Boćki
NIP: 5432188444
REGON: 385735789

Koło Gospodyń Wiejskich "Sąsiedzi" z Kolonii Boćki

Kolonia Boćki (kolonia) 14, 17-111 Boćki
NIP: 5432190091
REGON: 389863722

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiersnowie

Kiersnowo (wieś) 8, 17-120 Brańsk
NIP: 5432186830
REGON: 382257065

Koło Gospodyń Wiejskich w Mniu

Mień (wieś) ul. Jana Pawła II 118, 17-120 Brańsk
NIP: 5432186824
REGON: 382256717

Koło Gospodyń Wiejskich Świrydy „Świrydunki"

Świrydy (wieś) 41, 17-120 Brańsk
NIP: 5432186818
REGON: 382259762

Koło Gospodyń Wiejskich w Mniu „ Mianka"

Mień (wieś) ul. Jana Pawła II 85, 17-120 Brańsk
NIP: 5432186801
REGON: 382249769

Koło Gospodyń Wiejskich w Patokach

Patoki (wieś) 46, 17-120 Brańsk
NIP: 5432186853
REGON: 382256491

Koło Gospodyń Wiejskich w Domanowie

Domanowo (wieś) 19, 17-120 Brańsk
NIP: 5432186847
REGON: 382272679

Koło Gospodyń Wiejskich w Popławach

Popławy (wieś) 76, 17-120 Brańsk
NIP: 5432190085
REGON: 389819483

Koło Gospodyń Wiejskich "Glinniczanki" w Glinniku

Glinnik (wieś) 40a, 17-120 Brańsk
NIP: 5432190180
REGON: 520013678

Koło Gospodyń Wiejskich w Pietraszkach

Pietraszki (wieś) 32, 17-120 Brańsk
NIP: 5432192256
REGON: 525049296

Koło Gospodyń Wiejskich w Malinnikach "Malinki"

Malinniki (wieś) 151, 17-106 Orla
NIP: 5432187019
REGON: 382384361

Koło Gospodyń Wiejskich w Gregorowcach

Gregorowce (wieś) 22, 17-106 Orla
NIP: 5432187841
REGON: 384388021

Koło Gospodyń Wiejskich w Orli

Orla (wieś) ul. Spółdzielcza 1, 17-106 Orla
NIP: 5432187982
REGON: 384649094

Koło Gospodyń Wiejskich w Koszkach "Koszkowianki"

Koszki (wieś) 39, 17-106 Orla
NIP: 5432187999
REGON: 384705556

Koło Gospodyń Wiejskich "Kreatywne Babki" w Spiczkach

Spiczki (wieś) 57, 17-106 Orla
NIP: 5432190926
REGON: 521647209

Koło Gospodyń Wiejskich w Kocach Borowych

Koce Borowe (wieś) 1, 17-123 Rudka
NIP: 5432186965
REGON: 382326441

Koło Gospodyń Wiejskich w Karpiu

Karp (wieś) 6, 17-123 Rudka
NIP: 5432186907
REGON: 382272254

Koło Gospodyń Wiejskich w Olendach

Olendy (wieś) 57, 17-123 Rudka
NIP: 5432186876
REGON: 382272455

Koło Gospodyń Wiejskich "Róża" w Rudce

Rudka (wieś) ul. Ks.Prałata Michała Badowskiego 4, 17-123 Rudka
NIP: 5432186882
REGON: 382271869

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś" w Niewinie Borowym

Niewino Borowe (wieś) 42, 17-132 Wyszki
NIP: 5432186942
REGON: 382289964

Koło Gospodyń Wiejskich "Strabella-Moja Mała Ojczyzna" w Strabli

Strabla (wieś) ul. Wesoła 40, 17-132 Wyszki
NIP: 5432187580
REGON: 383465096

Koło Gospodyń Wiejskich Klub Seniora "Razem" w Wyszkach

Pulsze (wieś) ul. Piórkowska 1, 17-132 Wyszki
NIP: 5432188562
REGON: 385929370