Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Poświętne.

Znalezione instytucje dla gminy: Poświętne

Województwo: podlaskie, powiat: białostocki, gmina: Poświętne (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Poświętne

ulica: Poświętne 21
miejscowość: 18-112 Poświętne (poczta: Poświętne)
telefon: 85 6501314
fax: 85 6501183
e-mail: poswietne@data.pl
adres www: www.ugposwietne.wrotapodlasia.pl
Powiat Białystok - herb

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ulica: ul. Borsucza 2
miejscowość: 15-569 Białystok (poczta: Białystok)
telefon: 85 7403951
fax: 85 7403982
e-mail: starostwo@st.bialystok.wrotapodlasia.pl
adres www: www.samorzad.gov.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: białostocki)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łapach

Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy
Tel.: 857152388
adres www: www.bibliotekalapy.pl
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2012
Regon: 200680780
NIP: 9662084673

Stowarzyszenie "Uniwersytetu Trzeciego Wieku" w Wasilkowie

Polna 70, 16-010 Wasilków
Tel.: 85 71 - 85 - 400
adres www: www.wasilkow.pl
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2015
Regon: 361846237
NIP: 9662098161

Domy/kluby seniora (powiat: białostocki)

Klub Senior+

Kościelna 8, 16-020 Czarna Białostocka
Tel: 85 714 61 30
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 20

Klub Senior+

Chraboły 41, 16-002 Dobrzyniewo Duże
Tel: 85 719 71 59
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 15

Dzienny Dom Senior+

ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy
Tel: 85 814 14 44
Rok powstania: 2015
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

ul. Leśnikowska 54, 18-100 Łapy
Tel: 85 814 14 44
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 40

Klub Senior+

ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl
Tel: 85 713 27 64
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 20

Klub Senior+

ul. Lipowa 109, 18-106 Turośń Kościelna
Tel: 85 715 80 19
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

Łopuchowo 14, 16-080 Tykocin
Tel: 85 718 20 00
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 20

Domy i ośrodki kultury (powiat: białostocki)

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Choroszcz ul. Henryka Sienkiewicza 29/0, 16-070 Choroszcz
Tel.: 857191431
NIP: 9660594507
REGON: 50324956
adres www: www.kultura.choroszcz.pl

Dom Kulury w Czarnej Białostockiej

Czarna Białostocka ul. Kościelna 8/0, 16-020 Czarna Białostocka
Tel.: 857101667
NIP: 9660591466
REGON: 905244
adres www: www.dkczarna.com

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

Dobrzyniewo Duże ul. Lipowa 71/0, 16-002 Dobrzyniewo Duże
Tel.: 857197159
NIP: 9661586757
REGON: 52018666

Gminne Centrum Kultury w Gródku

Gródek ul. Aleksandra I Grzegorza Chodkiewiczów 4/0, 16-040 Gródek
Tel.: 857180136
Fax: 857180136
NIP: 9661894163
REGON: 200139973
adres www: www.gckgrodek.pl/

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec Kościelny ul. Pl. Królowej Rodzin 1/0, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Tel.: 857196056
Fax: 857132881
NIP: 9661672267
REGON: 52201241
adres www: www.juchnowiec.gmina.pl

Dom Kultury w Łapach

Łapy ul. Główna 8/0, 18-100 Łapy
Tel.: 857152300
Fax: 857152071
NIP: 9660573936
REGON: 645553

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach

Łapy ul. Leśnikowska 18A/0, 18-100 Łapy
Tel.: 857152475
NIP: 9661283488
REGON: 986685

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

Michałowo ul. Białostocka 19/0, 16-050 Michałowo
Tel.: 857189019
Fax: 857189019
NIP: 9661830430
REGON: 200057086

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Supraśl ul. Cieliczańska 1/0, 16-030 Supraśl
Tel.: 857183510
Fax: 857183510
NIP: 9661767476
REGON: 52256242

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Suraż ul. Bielska 4/0, 18-105 Suraż
NIP: 9661026745
REGON: 905178

Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej

Turośń Kościelna ul. Lipowa 109/0, 18-106 Turośń Kościelna
Tel.: 857158000
NIP: 9661791718
REGON: 976209

Port Kultury Tykocin

Tykocin ul. Złota 2/0, 16-080 Tykocin
Tel.: 857181606
Fax: 857181606
NIP: 9660594016
REGON: 976037

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

Wasilków ul. Żurawia 13/0, 16-010 Wasilków
Tel.: 857333567
NIP: 9661829562
REGON: 200056419

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie

Zabłudów ul. Rynek 8/0, 16-060 Zabłudów
Tel.: 857188443
Fax: 857188443
NIP: 9661783469
REGON: 905190

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: białostocki)

Koło Gospodyń Wiejskich Lejdis Gajowniki

Gajowniki (wieś) 19c, 16-070 Choroszcz
NIP: 9662126348
REGON: 382114638

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Dzikie Kolonia "Dzikie Baby"

Dzikie-Kolonia (kolonia) ul. Dzikie Kolonia 63, 16-070 Choroszcz
NIP: 9662151228
REGON: 389173259

Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnej Wsi Kościelnej

Czarna Wieś Kościelna (wieś) ul. Wesoła 26, 16-020 Czarna Białostocka
NIP: 9662132969
REGON: 384205279

Koło Gospodyń Wiejskich w Bohdanie

Bohdan (wieś) 15, 16-002 Bohdan
NIP: 9662126213
REGON: 382042608

Koło Gospodyń Wiejskich w Letnikach

Letniki (wieś) 28A, 16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 9662126420
REGON: 382129769

Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworówce "Jaworzanki"

Jaworówka (wieś) 8, 16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 9662126354
REGON: 382114667

Koło Gospodyń Wiejskich w Obrubnikach Misz Masz

Obrubniki (wieś) 21B, 16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 9662128790
REGON: 382878525

Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Gniła

Gniła (wieś) 76/B, 16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 9662141170
REGON: 386537293

Koło Gospodyń Wiejskich Borsukowy Zakątek w Borsukówce

Borsukówka (wieś) 61BC, 16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 9662160279
REGON: 521361648

Koło Gospodyń Wiejskich Kozińce "Kozinianki"

Kozińce (wieś) 9, 16-002 Dobrzyniewo Duże
NIP: 9662177251
REGON: 525163394

Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzynianki

Dobrzyniewo Duże (wieś) ul. Ełcka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże

Koło Gospodyń Wiejskich w Gródku

Gródek (wieś) ul. A.iG.Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek
NIP: 9662126383
REGON: 382124683

Koło Gospodyń Wiejskich Swojaki Kołodniaki w Kołodnie

Kołodno (wieś) 34, 16-040 Gródek
NIP: 9662133526
REGON: 384399266

Koło Gospodyń Wiejskich w Waliłach Teraz Waliły

Waliły (wieś) 2 A, 16-040 Gródek
NIP: 9662134201
REGON: 384645742

Koło Gospodyń Wiejskich "Załuczanki" w Załukach

Załuki (wieś) 37, 16-040 Gródek
NIP: 9662140176
REGON: 386354115

Koło Gospodyń Wiejskich "Alebabki" w Słuczance

Słuczanka (wieś) 40, 16-040 Gródek
NIP: 9662160747
REGON: 521461054

Koło Gospodyń Wiejskich Pasjonatki w Bielewiczach

Bielewicze (wieś) ul. - 35, 16-040 Gródek
NIP: 9662175915
REGON: 524885174

Koło Gospodyń Wiejskich w Ignatkach

Ignatki (wieś) ul. Kwiatowa 12, 16-001 Kleosin
NIP: 9662126555
REGON: 382110540

Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Koplany

Kolonia Koplany (wieś) 10A, 16-061 Juchnowiec Kościelny
NIP: 9662126532
REGON: 382145314

Koło Gospodyń Wiejskich w Koplanach

Koplany (wieś) 42A, 16-061 Juchnowiec Kościelny
NIP: 9662126526
REGON: 382142155

Koło Gospodyń Wiejskich w Rostołtach

Rostołty (wieś) 1/1, 16-061 Juchnowiec Kościelny
NIP: 9662127046
REGON: 382339478

Koło Gospodyń Wiejskich Księżyno-Kolonia

Księżyno-Kolonia (wieś) 14B, 16-001 Księżyno Kolonia
NIP: 9662126549
REGON: 382145515

Koło Gospodyń Wiejskich w Księżynie

Księżyno (wieś) ul. Niewodnicka 16/B/2, 16-001 Kleosin
NIP: 9662127388
REGON: 382379868

Koło Gospodyń Wiejskich w Olmontach Olmoncianki

Olmonty (wieś) 93, 15-603 Białystok
NIP: 9662163958
REGON: 522194980

Koło Gospodyń Wiejskich w Rumejkach „Rumianki"

Rumejki (wieś) ul. Rumejki 24B, 16-061 Juchnowiec Kościelny
NIP: 9662180856
REGON: 526047690

Koło Gospodyń Wiejskich "Szeroka Struga" w Łapach Pluśniakach

Łapy-Pluśniaki (wieś) 33A, 18-100 Łapy
NIP: 9662128620
REGON: 382814583

Koło Gospodyń Wiejskich "Łapianka na Obcasach" w Łapach Dębowinie

Łapy-Dębowina (wieś) 50, 18-100 Łapy
NIP: 9662129016
REGON: 382904240

Koło Gospodyń Wiejskich w Uhowie "Uho- Wianki"

Uhowo (wieś) ul. Kościelna 42, 18-100 Łapy
NIP: 9662169665
REGON: 523282380

Koło Gospodyń Wiejskich w Łapach Korczakach "Koło Marysieńka"

Łapy-Korczaki (wieś) 3A, 18-100 Łapy
NIP: 9662135548
REGON: 385067106

Koło Gospodyń Wiejskich w Roszkach-Wodźkach "Wodźkowianki"

Roszki-Wodźki (wieś) 21, 18-100 Łapy
NIP: 9662141810
REGON: 386688773

Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich w Łupiance Starej"

Łupianka Stara (wieś) 26, 18-100 Łapy
NIP: 9662088547
REGON: 200784780

Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Bondary

Osiedle Bondary (kolonia) 2/12, 16-050 Michałowo
NIP: 9662128241
REGON: 382664936

Koło Gospodyń Wiejskich Czerwone Szpilki

Michałowo (miasto) ul. Młynowa 3, 16-050 Michałowo
NIP: 9662151263
REGON: 389188410

Koło Gospodyń Wiejskich Michałowianki

Pieńki (wieś) 14, 16-050 Michałowo
NIP: 9662153925
REGON: 389935723

Koło Gospodyń Wiejskich "Kolorowe Wianki" w Starej Łuplance

Stara Łuplanka (wieś) 8, 16-050 Michałowo
NIP: 9662175418
REGON: 524768215

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozowie Muzyły "Brzozowianki"

Brzozowo-Muzyły (wieś) 4, 18-112 Poświętne
NIP: 9662126294
REGON: 382068482

Koło Gospodyń Wiejskich w Gabrysinie

Gabrysin (wieś) 12, 18-112 Poświętne
NIP: 9662126325
REGON: 382095680

Koło Gospodyń Wiejskich w Karakulach

Karakule (wieś) ul. Karakule 74, 16-030 Supraśl
NIP: 9662126437
REGON: 382145834

Koło Gospodyń Wiejskich "Chaziajki" w Supraślu

Supraśl (miasto) ul. Słowackiego 19, 16-030 Supraśl
NIP: 9662147735
REGON: 388240189

Koło Gospodyń Wiejskich w Ogrodniczkach

Ogrodniczki (wieś) ul. Białostocka 57, 16-030 Supraśl
NIP: 9662149444
REGON: 388495624

Koło Gospodyń Wiejskich "Słowiańskie Wianki" w Grabówce

Grabówka (wieś) ul. Waniliowa 16, 15-523 Białystok
NIP: 9662161008
REGON: 521541876

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalach „ Cichy Zakątek Kowale "

Kowale (wieś) 8, 18-105 Suraż
NIP: 9662126319
REGON: 382092457

Koło Gospodyń Wiejskich Szafarki w Leszni

Lesznia (wieś) 71, 18-105 Suraż
NIP: 9662134081
REGON: 384593672

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawykach

Zawyki (wieś) 79, 18-105 Suraż
NIP: 9662175074
REGON: 524661813

Koło Gospodyń Wiejskich " Zdrój" w Dobrowodzie

Dobrowoda (wieś) 30, 18-106 Turośń Kościelna
NIP: 9662126874
REGON: 382162100

Koło Gospodyń Wiejskich "Trzy Drogi" w Trypuciach

Trypucie (wieś) ul. Trypucie 54E, 18-106 Turośń Kościelna
NIP: 9662134419
REGON: 384724750

Koło Gospodyń Wiejskich "Zdolne Babki" w Turośni Dolnej

Turośń Dolna (wieś) ul. Główna 20, 18-106 Turośń Kościelna
NIP: 9662137814
REGON: 385693252

Koło Gospodyń Wiejskich "Cacanki" w Czaczkach Wielkich

Czaczki Wielkie (wieś) 35, 18-106 Turośń Kościelna
NIP: 9662154422
REGON: 520027255

Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe Sąsiadki" w Baciutach

Baciuty (wieś) ul. Wygoda 1, 18-106 Turośń Kościelna
NIP: 9662158331
REGON: 520964178

Koło Gospodyń Wiejskich "Szlachcianki" w Borowskich Ciborach

Borowskie Cibory (wieś) 39, 18-106 Borowskie Cibory
NIP: 9662160256
REGON: 521347826

Koło Gospodyń Wiejskich Zalesianki

Zalesiany (wieś) ul. - 31/-, 18-106 Turośń Kościelna
NIP: 9662171780
REGON: 523925902

Koło Gospodyń Wiejskich w Siekierkach "Siekierszczanki"

Siekierki (wieś) 5, 16-080 Tykocin
NIP: 9662126408
REGON: 382129060

Koło Gospodyń Wiejskich " Tykocinianki "

Tykocin (miasto) ul. Złota 2, 16-080 Tykocin
NIP: 9662130568
REGON: 383511560

Koło Gospodyń Wiejskich Leśniczanki w Leśnikach

Leśniki (wieś) 2, 16-080 Tykocin
NIP: 9662136192
REGON: 385284660

Koło Gospodyń Wiejskich "Bombowe Dziewczyny" w Tykocinie

Tykocin (miasto) ul. Kolonia Nowe Miasto 10, 16-080 Tykocin
NIP: 9662168542
REGON: 523253986

Koło Gospodyń Wiejskich w Studziankach Szminką Malowane

Studzianki (wieś) ul. Supraślska 32, 16-010 Wasilków
NIP: 9662127431
REGON: 382216698

Koło Gospodyń Wiejskich Osowiczanki w Osowiczach

Osowicze (wieś) 125J/125J, 16-010 Wasilków
NIP: 9662128614
REGON: 382812420

Koło Gospodyń Wiejskich w Sochoniach

Sochonie (wieś) ul. Polna 7, 16-010 Wasilków
NIP: 9662129654
REGON: 383191397

Koło Gospodyń Wiejskich w Horodniance

Horodnianka (wieś) 17, 16-020 Czarna Białostocka
NIP: 9662143683
REGON: 387143455

Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówkach"

Dąbrówki (wieś) ul. Wesoła 23, 16-010 Wasilków
NIP: 9662070151
REGON: 200448378

Koło Gospodyń Wiejskich w Katrynce

Katrynka (wieś) 4, 16-010 Wasilków
NIP: 9662155775
REGON: 520364751

Koło Gospodyń Wiejskich "Krzemianki" w Rybnikach

Rybniki (wieś) ul. Rybniki 1, 16-010 Wasilków
NIP: 9662168482
REGON: 523236686

Koło Gospodyń Wiejskich w Zwierkach

Zwierki (wieś) 43, 16-060 Zabłudów
NIP: 9662126259
REGON: 382060144

Koło Gospodyń Wiejskich w Kurianach Miód Maliny

Kuriany (wieś) 56, 15-588 Białystok
NIP: 9662126302
REGON: 382092300

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzyniówce "Barwianki"

Dobrzyniówka (wieś) 50/50, 16-060 Zabłudów
NIP: 9662126673
REGON: 382217574

Koło Gospodyń Wiejskich „Czarna Kłoda" w Koźlikach

Koźliki (wieś) 2, 16-060 Zabłudów
NIP: 9662130545
REGON: 383505370

Koło Gospodyń Wiejskich w Ciełuszkach

Ciełuszki (wieś) 2, 16-060 Zabłudów
NIP: 9662133207
REGON: 384261792

Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Skrybiczach "Kur Zapiał"

Skrybicze (wieś) 31a, 15-606 Białystok
NIP: 9662138185
REGON: 385786150

Koło Gospodyń Wiejskich "Stylowe Gospodynie w Łubnikach"

Łubniki (wieś) 39, 16-060 Zabłudów
NIP: 9662150358
REGON: 388803600

Koło Gospodyń Wiejskich "Na Szpilkach" w Pasynkach

Pasynki (wieś) 46, 16-060 Zabłudów
NIP: 9662154238
REGON: 389977450

Koło Gospodyń Wiejskich Kaniuki

Kaniuki (wieś) 32, 16-060 Zabłudów
NIP: 9662164722
REGON: 522348207

Koło Gospodyń Wiejskich w Zabłudowie Zabłudowianki

Zabłudów (miasto) ul. Sapiehów 27, 16-060 Zabłudów
NIP: 9662168186
REGON: 523174028

Kolo Gospodyń Wiejskich w Zagruszanach „Kwiatuszki Zza Gruszki"

Zagruszany (wieś) 41A, 16-060 Zabłudów

Koło Gospodyń Wiejskich "Zawadzianki"

Zawady (wieś) ul. Akacjowa 24, 16-075 Zawady