Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Grębów.

Znalezione instytucje dla gminy: Grębów

Województwo: podkarpackie, powiat: tarnobrzeski, gmina: Grębów (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Grębów

ulica: ul. Rynek 1
miejscowość: 39-410 Grębów (poczta: Grębów)
telefon: 15 8112715
fax: 15 8112805
e-mail: ug@grebow.com.pl
adres www: www.grebow.com.pl
Powiat Tarnobrzeg - herb

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

ulica: ul. 1 Maja 4
miejscowość: 39-400 Tarnobrzeg (poczta: Tarnobrzeg)
telefon: 15 3067010
fax: 15 8223922
e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
adres www: www.tarnobrzeski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: tarnobrzeski)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim

Fabryczna 39, 39-450 Baranów Sandomierski
adres www: www.facebook.com/uniwersytet-trzeciego-wieku-w-baranowie-sandomierskim-2020752458031819/
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2019
Regon: 382349672
NIP: 8672247099

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzycach

3 Maja 4/14, 39-432 Gorzyce
Tel.: 158362017, 882508306
adres www: www.gorzyce.itl.pl/j3/index.php/gmina/polozenie-gminy/52-gmina/1718-uniwersytet-trzeciego-wieku-w-gorzycach-zainaugurowal-rok-akademicki
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2010
Regon: 180596220
NIP: 8672216377

Porozumienie Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowa Dęba

Krasickiego 11/14, 39-460 Nowa Dęba
Tel.: 15 846 26 71
adres www: www.nowadeba.pl

Domy/kluby seniora (powiat: tarnobrzeski)

Klub Senior+

ul. 1 Maja 1, 39-460 Nowa Dęba
Tel: 15 846 34 94
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 10

Domy i ośrodki kultury (powiat: tarnobrzeski)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim

Baranów Sandomierski ul. Fabryczna 39/0, 39-450 Baranów Sandomierski
Tel.: 158118137
NIP: 8671870270
REGON: 1249931

Gminny Ośrodek Kultury

Gorzyce ul. Plac Erazma Mieszczańskiego 10/0, 39-432 Gorzyce
Tel.: 158362131
Fax: 158362131
NIP: 8671618866
REGON: 5671532
adres www: www.gck.gorzyce.pl/kontakt/index

Dom Kultury w Sokolnikach Filia Biblioteki Publicznej w Sokolnikach

Sokolniki ul. Sandomierska 84/0, 39-432 Gorzyce
NIP: 8671618866
REGON: 567153200081

Dom Kultury We Wrzawach Filia Biblioteki We Wrzawach

Wrzawy 486/0, 39-432 Gorzyce
NIP: 8671618866
REGON: 567153200050

Gminne Centrum Kultury w Grębowie

Grębów ul. Rynek 1C/0, 39-410 Grębów
Tel.: 158112711
NIP: 8671967101
REGON: 830484372

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

Nowa Dęba ul. Stefana Żeromskiego 2/0, 39-460 Nowa Dęba
Tel.: 158462410
NIP: 8671868706
REGON: 905830

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: tarnobrzeski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczakach

Kaczaki (wieś) ul. Strażacka 3, 39-450 Baranów Sandomierski
NIP: 8672246668
REGON: 382056444

Koło Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach

Ślęzaki (wieś) 93, 39-450 Baranów Sandomieski
NIP: 8672246674
REGON: 382056220

Koło Gospodyń Wiejskich w Markach "Leśniczanki"

Marki (wieś) ul. Leśna 32, 39-450 Baranów Sandomierski
NIP: 8672246734
REGON: 382091179

Koło Gospodyń Wiejskich w Durdach

Durdy (wieś) 1 A, 39-451 Skopanie
NIP: 8672246705
REGON: 382089350

Koło Gospodyń Wiejskich w Skopaniu

Skopanie (wieś) ul. Św. Floriana 1, 39-451 Skopanie
NIP: 8672246786
REGON: 382076636

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy "Dąbrowianki"

Dąbrowica (wieś) 185, 39-450 Baranów Sandomierski
NIP: 8672247975
REGON: 383531278

Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie Sandomierskim "Lasowiaczki"

Baranów Sandomierski (miasto) ul. Fabryczna 39, 39-450 Barnów Sandomierski
NIP: 8672248265
REGON: 383950532

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Baranowskiej "Wolanki"

Wola Baranowska (wieś) ul. Zachodnia 2, 39-451 Skopanie
NIP: 8672250658
REGON: 387092918

Koło Gospodyń Wiejskich w Knapach

Knapy (wieś) ul. Wspólna 7, 39-451 Skopanie
NIP: 8672250670
REGON: 387111834

Koło Gospodyń Wiejskich w Dymitrowie Małym

Dymitrów Mały (wieś) 35, 39-450 Baranów Sandomierski
NIP: 8672250687
REGON: 387110680

Koło Gospodyń Wiejskich w Suchorzowie "Pazurki z Sercem"

Suchorzów (wieś) ul. Wspólna 40, 39-450 Baranów Sandomierski
NIP: 8672252798
REGON: 389349758

Koło Gospodyń Wiejskich w Siedleszczanach "Ocicanki"

Siedleszczany (wieś) 31, 39-450 Baranów Sandomierski
NIP: 8672253237
REGON: 520020610

Koło Gospodyń Wiejskich w Orliskach

Orliska (wieś) 22, 39-432 Gorzyce
NIP: 8672246792
REGON: 382082269

Koło Gospodyń Wiejskich w Furmanach

Furmany (wieś) ul. Leśna 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8672246906
REGON: 382112906

Koło Gospodyń Wiejskich w Motyczu Poduchownym "Motyczanki"

Motycze Poduchowne (wieś) 49, 39-432 Gorzyce
NIP: 8672248029
REGON: 383614484

Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu Gorzyckim "Nasze Sioło"

Zalesie Gorzyckie (wieś) 74, 39-432 Gorzyce
NIP: 8672248704
REGON: 384630730

Koło Gospodyń Wiejskich We Wrzawach "Wrzawianki"

Wrzawy (wieś) 490, 39-432 Gorzyce
NIP: 8672250121
REGON: 386635050

Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolnikach "Sokolanki"

Sokolniki (wieś) ul. Sandomierska 84, 39-432 Gorzyce
NIP: 8672250641
REGON: 387080878

Koło Gospodyń Wiejskich w Trześni "Trześniowianie"

Trześń (wieś) ul. Błonie 4, 39-432 Gorzyce
NIP: 8672257637
REGON: 525051962

Koło Gospodyń Wiejskich w Grębowie "Róża"

Grębów (wieś) ul. Rynek 1c, 39-410 Grębów
NIP: 8672246757
REGON: 382079327

Koło Gospodyń Wiejskich w Stalach "Koniczyna"

Stale (wieś) ul. Brzozowa 5, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8672246680
REGON: 382070763

Koło Gospodyń Wiejskich w Stalach "Stalowianki"

Stale (wieś) ul. Strażacka 10/A, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8672246763
REGON: 382083257

Koło Gospodyń Wiejskich w Jamnicy "Jamniczanki"

Jamnica (wieś) OSP, 39-410 Grebów
NIP: 8672246728
REGON: 382085457

Koło Gospodyń Wiejskich w Żupawie "Stokrotki"

Żupawa (wieś) 41, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 8672246869
REGON: 382086860

Koło Gospodyń Wiejskich w Porębach Furmańskich "Ballada"

Poręby Furmańskie (wieś) 143, 39-410 Grebów
NIP: 8672246929
REGON: 382124677

Koło Gospodyń Wiejskich w Zapoledniku "Łęgowianie"

Zapolednik (przysiółek) ul. Sosnowa 6, 39-410 Grębów
NIP: 8672246935
REGON: 382128356

Koło Gospodyń Wiejskich w Krawcach "Jarzębina"

Krawce (wieś) 160, 39-410 Grębów
NIP: 8672256856
REGON: 524081694

Koło Gospodyń Wiejskich w Wydrzy Wydrzowianie

Wydrza (wieś) 389, 39-410 Grębów
NIP: 8672256862
REGON: 524081665

Koło Gospodyń Wiejskich w Jadachach "Jagodzianki"

Jadachy (wieś) 251/251, 39-442 Chmielów
NIP: 8672246711
REGON: 382087611

Koło Gospodyń Wiejskich w Rozalinie

Rozalin (wieś) 75, 39-460 Nowa Dęba
NIP: 8672246645
REGON: 382056591

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli

Tarnowska Wola (wieś) 108, 39-460 Nowa Dęba
NIP: 8672246651
REGON: 382061675

Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach "Cyganianki"

Cygany (wieś) 2, 39-442 Chmielów
NIP: 8672246740
REGON: 382085575

Koło Gospodyń Wiejskich w Alfredówce

Alfredówka (wieś) 192, 39-460 Nowa Dęba
NIP: 8672246697
REGON: 382078240

Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielowie "Chmielowianki"

Chmielów (wieś) ul. Zaciszna 30, 39-442 Chmielów
NIP: 8672246852
REGON: 382085977