Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Czudec.

Znalezione instytucje dla gminy: Czudec

Województwo: podkarpackie, powiat: strzyżowski, gmina: Czudec (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Czudec

ulica: ul. Starowiejska 6
miejscowość: 38-120 Czudec (poczta: Czudec)
telefon: 17 7172100
fax: 17 7172131
e-mail: ugczudec@czudec.pl
adres www: www.czudec.pl
Powiat Strzyżów - herb

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie

ulica: ul. Przecławczyka 15
miejscowość: 38-100 Strzyżów (poczta: Strzyżów)
telefon: 17 2765000
fax: 17 2765000
e-mail: starostwo@strzyzowski.pl
adres www: www.strzyzowski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: strzyżowski)

Strzyżowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Fundacji na rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej

Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
Tel.: 17 276 12 58
adres www: dksokol.eu/sutw/

Domy/kluby seniora (powiat: strzyżowski)

Dzienny Dom Senior+

Zawadka 21, 38-100 Strzyżów
Tel: 691737300
Rok powstania: 2015
Liczba miejsc: 30

Domy i ośrodki kultury (powiat: strzyżowski)

Ośrodek Kultury w Czudcu

Czudec ul. Świętego Marcina 3/0, 38-120 Czudec
Tel.: 172772444
Fax: 172772997
NIP: 8191451840
REGON: 1000462

Gminny Ośrodek Kultury We Frysztaku

Twierdza 1/0, 38-130 Frysztak
Tel.: 172777044
NIP: 8190002028
REGON: 1000479

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu

Niebylec 182A/0, 38-114 Niebylec
Tel.: 172773030
NIP: 8191009995
REGON: 999831

Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie

Strzyżów ul. Mostowa 2/0, 38-100 Strzyżów
NIP: 8190002318
REGON: 282493

Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

Wiśniowa 193/0, 38-124 Wiśniowa
Tel.: 172765590
NIP: 8191668278
REGON: 369499574

Ośrodek Kultury w Wiśniowej

Wiśniowa 136/0, 38-124 Wiśniowa
Tel.: 172775393
NIP: 8190002376
REGON: 1000522
adres www: www.wisniowa.pl

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: strzyżowski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi

Nowa Wieś (wieś) 152 A, 38-120 Czudec
NIP: 8191669639
REGON: 382049823

Koło Gospodyń Wiejskich w Wyżnem

Wyżne (wieś) 50, 38-120 Czudec
NIP: 8191669680
REGON: 382062611

Koło Gospodyń Wiejskich w Pstrągowej

Pstrągowa (wieś) 108, 38-121 Pstrągowa
NIP: 8191669674
REGON: 382436980

Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborowie

Zaborów (wieś) 63, 38-100 Strzyżów
NIP: 8191669740
REGON: 382262563

Koło Gospodyń Wiejskich w Czudcu

Czudec (wieś) ul. Rynek 14, 38-120 Czudec
NIP: 8191671228
REGON: 384878452

Koło Gospodyń Wiejskich w Lubli

Lubla (wieś) 329, 38-130 Frysztak
NIP: 8191671122
REGON: 384736284

Koło Gospodyń Wiejskich w Pułankach

Pułanki (wieś) 35, 38-130 Frysztak
NIP: 8191675657
REGON: 521929675

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeżance

Brzeżanka (wieś) 71, 38-100 Strzyżów
NIP: 8191669734
REGON: 382303581

Koło Gospodyń Wiejskich w Łętowni

Łętownia (wieś) 34, 38-100 Strzyżów
NIP: 8191669757
REGON: 382098690

Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiej Strzyżowskiej

Wysoka Strzyżowska (wieś) 308, 38-123 Strzyżów
NIP: 8191671926
REGON: 386576130

Koło Gospodyń Wiejskich Bonarówka

Bonarówka (wieś) 56, 38-111 Żyznów
NIP: 8191674155
REGON: 389864495

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzechowie

Dobrzechów (wieś) 403, 38-100 Strzyżów
NIP: 8191677426
REGON: 524470355

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku

Grodzisko (wieś) 50, 38-102 Grodzisko
NIP: 8191677604
REGON: 524662528

Koło Gospodyń Wiejskich w Żyznowie

Żyznów (wieś) 134, 38-111 Żyznów
NIP: 8191677596
REGON: 524728150

Koło Gospodyń Wiejskich w Gbiskach

Gbiska (wieś) 25, 38-100 Strzyzów
NIP: 8191677679
REGON: 524791898

Koło Gospodyń Wiejskich w Gliniku Charzewskim

Glinik Charzewski (wieś) 39, 38-100 Strzyżów
NIP: 8191678472
REGON: 525975086

Koło Gospodyń Wiejskich w Markuszowej

Markuszowa (wieś) 23, 38-126 Markuszowa
NIP: 8191669697
REGON: 382082476

Koło Gospodyń Wiejskich w Tułkowicach

Tułkowice (wieś) 54, 38-124 Wiśniowa
NIP: 8191669705
REGON: 382082588

Koło Gospodyń Wiejskich Różanka

Różanka (wieś) 21, 38-102 Grodzisko
NIP: 8191671731
REGON: 386256588

Koło Gospodyń Wiejskich w Jazowej

Jazowa (wieś) 11, 38-124 Wiśniowa
NIP: 8191674161
REGON: 389947809

Koło Gospodyń Wiejskich w Pstrągówce

Pstrągówka (wieś) 67, 38-124 Wiśniowa
NIP: 8191674178
REGON: 389988168

Koło Gospodyń Wiejskich Jaszczurowa

Jaszczurowa (wieś) 65B, 38-124 Wiśniowa
NIP: 8191674184
REGON: 389991265

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej

Wiśniowa (wieś) 92, 38-124 Wiśniowa
NIP: 8191675232
REGON: 521495366

Koło Gospodyń Wiejskich w Oparówce

Oparówka (wieś) 10A, 38-123 Wysoka Strzyżowska
NIP: 8191675611
REGON: 521880302

Koło Gospodyń Wiejskich w Szufnarowej

Szufnarowa (wieś) 240/1, 38-124 Wiśniowa
NIP: 8191676289
REGON: 522902402

Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłówku

Kozłówek (wieś) 28, 38-126 Markuszowa
NIP: 8191676473
REGON: 523126957

Koło Gospodyń Wiejskich w Kożuchowie

Kożuchów (wieś) 68, 38-124 Wiśniowa
NIP: 8191678093
REGON: 525690509