Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Hyżne.

Znalezione instytucje dla gminy: Hyżne

Województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, gmina: Hyżne (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Hyżne

ulica: Hyżne 103
miejscowość: 36-024 Hyżne (poczta: Hyżne)
telefon: 17 2304560
fax: 17 2295001
e-mail: urzad@hyzne.pl
adres www: www.hyzne.pl
Powiat Rzeszów - herb

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

ulica: ul. Grunwaldzka 15
miejscowość: 35-959 Rzeszów (poczta: Rzeszów)
telefon: 17 2300601
fax: 17 2300649
e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl
adres www: www.powiat.rzeszowski.pl

Domy/kluby seniora (powiat: rzeszowski)

Dzienny Dom Senior+

Budy Głogowskie 147, 36-060 Głogów Małopolski
Tel: 17 7897441
Rok powstania: 2015
Liczba miejsc: 19

Dzienny Dom Senior+

Nowy Kamień 30 B, 36-053 Nowy Kamień
Tel: 459-593-135; 570-087-286
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 45

Klub Senior+

Łowisko 126, 36-053 Kamień
Tel: 459-593-134; 570-087-286
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

ul. Podlesie 151, 36-053 Kamień
Tel: 17 855 60 61 wew. 21; 570 087 286
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 15

Domy i ośrodki kultury (powiat: rzeszowski)

Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej

Błażowa ul. Armii Krajowej 17A/0, 36-030 Błażowa
NIP: 8130268610
REGON: 999765

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

Boguchwała ul. Pl. Rynek 2/0, 36-040 Boguchwała
Tel.: 172306572
Fax: 178715357
NIP: 8133196302
REGON: 690405432

Lokalny Ośrodek Kultury "Razem" w Niechobrzu

Niechobrz 278/0, 36-047 Niechobrz
Tel.: 178500992
NIP: 5170273840
REGON: 180381206

Lokalny Ośrodek Kultury "Wspólnota" w Zgłobniu

Zgłobień N/N/DOM LUDOWY, 36-046 Zgłobień
Tel.: 178716192
NIP: 5170273834
REGON: 180381181

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie

Dynów ul. Ks. Józefa Ożoga 9/0, 36-065 Dynów
Tel.: 166521806
Fax: 166521806
NIP: 8133573472
REGON: 180390330

Miejsko Gminny Dom Kultury Im. Franciszka Kotuli

Głogów Małopolski ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12/0, 36-060 Głogów Małopolski
Tel.: 178640107
Fax: 178640107
NIP: 5170353964
REGON: 180756209

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem

Hyżne 182/0, 36-024 Hyżne
Tel.: 172295038
NIP: 8132641705
REGON: 999819

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem

Krasne 743/0, 36-007 Krasne
NIP: 8131100189
REGON: 690309125
adres www: www.gokkrasne.friko.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni

Lubenia 131/0, 36-042 Lubenia
Tel.: 178710023
Fax: 178710023
NIP: 8190002382
REGON: 999825
adres www: www.lubenia.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Sokołów Małopolski ul. Lubelska 5/0, 36-050 Sokołów Małopolski
Tel.: 177729053
Fax: 177729053
NIP: 8133191894
REGON: 287409

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z Siedzibą w Trzcianie

Trzciana 353C/0, 36-071 Trzciana
Tel.: 178514438
NIP: 5170143592
REGON: 180054967
adres www: www.swilcza.com.pl

Centrum Kultury i Sztuki w Łące

Łąka 239/0, 36-004 Łąka
Tel.: 172825930
REGON: 520832979
adres www: www.ckislaka.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku

Tajęcina 39/0, 36-002 Jasionka
Tel.: 177712200
NIP: 8132675986
REGON: 1000551

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie Im. Katarzyny Sobczyk

Tyczyn ul. Mickiewicza 1/0, 36-020 Tyczyn
Tel.: 172219363
Fax: 172219363
NIP: 8132852170
REGON: 999788

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: rzeszowski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Piątkowej

Piątkowa (wieś) 145, 36-030 Błażowa
NIP: 8133799236
REGON: 382081130

Koło Gospodyń Wiejskich w Futomie

Futoma (wieś) 710, 36-030 Błażowa
NIP: 8133812830
REGON: 383308244

Koło Gospodyń Wiejskich w Błażowej Górnej "Górnianki"

Błażowa Górna (wieś) 203, 36-030 Błażowa
NIP: 8133814378
REGON: 383416755

Koło Gospodyń Wiejskich w KĄkolówce

Kąkolówka (wieś) 454, 36-030 Błażowa
NIP: 8133816650
REGON: 383610635

Koło Gospodyń Wiejskich w Błażowej Dolnej

Błażowa Dolna (wieś) 585, 36-030 Błażowa

Koło Gospodyń Wiejskich w Racławówce

Racławówka (wieś) 147, 36-047 Niechobrz
NIP: 5170396235
REGON: 382050045

Koło Gospodyń Wiejskich w Lutoryżu

Lutoryż (wieś) 189a, 36-040 Boguchwała
NIP: 5170396347
REGON: 382049326

Koło Gospodyń Wiejskich w Nosówce

Nosówka (wieś) 129, 36-046 Zgłobień
NIP: 5170396293
REGON: 382051062

Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu

Zarzecze (wieś) 128, 36-041 Boguchwała
NIP: 5170396324
REGON: 382061103

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zgłobieńskiej

Wola Zgłobieńska (wieś) 141, 36-046 Zgłobień
NIP: 5170402800
REGON: 384700381

Koło Gospodyń Wiejskich w Mogielnicy

Mogielnica (wieś) 430, 36-040 Mogielnica
NIP: 5170402585
REGON: 384666098

Koło Gospodyń Wiejskich w Zgłobniu

Zgłobień (wieś) 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 5170402680
REGON: 384688929

Koło Gospodyń Wiejskich w Niechobrzu

Niechobrz (wieś) 278, 36-047 Niechobrz
NIP: 5170417121
REGON: 389030442

Koło Gospodyń Wiejskich w Kielanówce

Kielanówka (wieś) 315, 35-106 Rzeszów
NIP: 5170428515
REGON: 522968890

Koło Gospodyń Wiejskich w Błędowej Tyczyńskiej

Błędowa Tyczyńska (wieś) 29A, 36-017 Błędowa Tyczyńska
NIP: 8133799147
REGON: 382051205

Koło Gospodyń Wiejskich w Zabratówce

Zabratówka (wieś) 42/42, 36-017 Błędowa Tyczyńska
NIP: 8133865915
REGON: 389849679

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Starzeńskiej

Dąbrówka Starzeńska (wieś) 24, 36-065 Dynów
NIP: 8133875724
REGON: 521100020

Koło Gospodyń Wiejskich w Ulanicy

Ulanica (wieś) 135, 36-065 Dynów
NIP: 8133871198
REGON: 520673430

Koło Gospodyń Wiejskich w Łubnie

Łubno (wieś) 245, 36-065 Dynów

Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie Nowym

Pogwizdów Nowy (część miasta) ul. Pogwizdowska 5, 35-212 Rzeszów
NIP: 5170402496
REGON: 384660902

Koło Gospodyń Wiejskich w Nieborowie

Nieborów Wielki (część miejscowości) 791, 36-024 Hyżne
NIP: 8133799118
REGON: 382041767

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezówce

Brzezówka (wieś) 110, 36-024 Hyżne
NIP: 8133799242
REGON: 382085859

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Hyżneńskiej

Wólka Hyżneńska (wieś) 48, 36-025 Dylągówka
NIP: 8133799259
REGON: 382085960

Koło Gospodyń Wiejskich w Grzegorzówce

Grzegorzówka (wieś) 168, 36-025 Dylągówka
NIP: 8133820901
REGON: 384073100

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywej Wsi

Kamień (wieś) ul. Krzywa Wieś 179, 36-053 Kamień
NIP: 5170403811
REGON: 385032065

Koło Gospodyń Wiejskich w Łowisku

Łowisko (wieś) 126, 36-053 Kamień
NIP: 5170405773
REGON: 385643685

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Kamieniu

Nowy Kamień (wieś) 180, 36-053 Kamień
NIP: 5170409765
REGON: 386974770

Koło Gospodyń Wiejskich w Krasnem

Krasne (wieś) 172, 36-007 Krasne
NIP: 5170396287
REGON: 382075022

Stowarzyszenie Kobiet w Palikówce

Palikówka (wieś) 258, 36-073 Strażów
NIP: 5170364815
REGON: 181052947

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Strażowianie" w Strażowie

Strażów (wieś) 218A, 36-073 Strażów
NIP: 5170296373
REGON: 180187160

Koło Gospodyń Wiejskich w Straszydlu

Straszydle (wieś) 45, 36-043 Straszydle
NIP: 8133799443
REGON: 382111031

Koło Gospodyń Wiejskich "Siedlisko Aniołów" w Siedliskach

Siedliska (wieś) 558, 36-042 Lubenia
NIP: 8133800287
REGON: 382177314

Koło Gospodyń Wiejskich w Górnie

Górno (wieś) ul. Centralna 28, 36-051 Górno
NIP: 5170396353
REGON: 382107450

Koło Gospodyń Wiejskich Aktywni Razem w Wólce Sokołowskiej

Wólka Sokołowska (wieś) 207, 36-050 Sokołów Małopolski
NIP: 5170396270
REGON: 382061994

Koło Gospodyń Wiejskich w Markowiźnie

Markowizna (wieś) 36, 36-051 Górno
NIP: 5170396330
REGON: 382096604

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Niedźwiedzkiej

Wólka Niedźwiedzka (wieś) 303, 36-050 Sokołów Małopolski
NIP: 5170402562
REGON: 384676270

Koło Gospodyń Wiejskich Magnolia w Kątach Trzebuskich

Kąty Trzebuskie (osada) 107, 36-050 Sokołów Małopolski
NIP: 5170414890
REGON: 388345066

Koło Gospodyń Wiejskich w Świlczy

Świlcza (wieś) 151, 36-072 Świlcza
NIP: 5170401835
REGON: 383631353

Koło Gospodyń Wiejskich w Woliczce

Woliczka (wieś) 56, 36-071 Trzciana
NIP: 5170402674
REGON: 384534280

Koło Gospodyń Wiejskich w Mrowli

Mrowla (wieś) 83A, 36-054 Mrowla
NIP: 5170402846
REGON: 384712355

Koło Gospodyń Wiejskich Błędowa Zgłobieńska

Błędowa Zgłobieńska (wieś) 110a, 36-071 Trzciana
NIP: 5170406235
REGON: 385609004

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie

Dąbrowa (wieś) 36a, 36-071 Trzciana
NIP: 5170405715
REGON: 385602918

Limonki - KGW Trzciana

Trzciana (wieś) 140, 36-071 Świlcza
NIP: 5170409570
REGON: 386878137

Koło Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach

Bratkowice (wieś) 400, 36-055 Bratkowice
NIP: 5170434272
REGON: 524688189

Koło Gospodyń Wiejskich w Terliczce

Terliczka (wieś) 212, 36-001 Trzebownisko
NIP: 5170435573
REGON: 524909383

Koło Gospodyń Wiejskich w Łukawcu

Łukawiec (wieś) 726, 36-004 Łąka
NIP: 5170436791
REGON: 525518584

Koło Gospodyń Wiejskich w Borku Starym

Borek Stary (wieś) 84, 36-020 Tyczyn
NIP: 8133799207
REGON: 382070527

Koło Gospodyń Wiejskich Osiedla Matysówka

Matysówka (część miasta) ul. Matysowska 99, 35-330 Rzeszów
NIP: 8133878409
REGON: 521784604

Koło Gospodyń Wiejskich w Hermanowej

Hermanowa (wieś) 296, 36-020 Tyczyn
NIP: 8133799325
REGON: 382101239