Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Kuryłówka.

Znalezione instytucje dla gminy: Kuryłówka

Województwo: podkarpackie, powiat: leżajski, gmina: Kuryłówka (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Kuryłówka

ulica: Kuryłówka 527
miejscowość: 37-303 Kuryłówka (poczta: Kuryłówka)
telefon: 17 2438010
fax: 17 2426994
e-mail: sekretariat@kurylowka.pl
adres www: www.kurylowka.pl
Powiat Leżajsk - herb

Starostwo Powiatowe w Leżajsku

ulica: ul. Kopernika 8
miejscowość: 37-300 Leżajsk (poczta: Leżajsk)
telefon: 17 2404500
fax: 17 2404509
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl
adres www: www.starostwo.lezajsk.pl

Domy/kluby seniora (powiat: leżajski)

Klub Senior+

Ożanna 68, 37-303 Kuryłówka
Tel: (17) 243-81-12
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 15

Dzienny Dom Senior+

Przychojec 159, 37-300 Leżajsk
Tel: 17 787 85 17
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

Brzóza Królewska 555, 37-307 Brzóza Królewska
Tel: 508477884
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

ul. Adama Mickiewicza 2, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel: 17 717-81-69
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

Sarzyna 172, 37-310 Sarzyna
Tel: 17 717 81 69
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 30

Domy i ośrodki kultury (powiat: leżajski)

Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Grodzisko Dolne 332/0, 37-306 Grodzisko Dolne
Tel.: 172436141
Fax: 172403606
NIP: 8161105174
REGON: 999920

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

Kuryłówka 527/0, 37-303 Kuryłówka
Tel.: 172438049
NIP: 8161297469
REGON: 1000539

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku

Leżajsk ul. Adama Mickiewicza 65/0, 37-300 Leżajsk
Tel.: 172421134
Fax: 172421134
NIP: 8161526792
REGON: 691164781
adres www: www.mck.lezajsk.pl

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk

Giedlarowa 285/0, 37-300 Leżajsk
Tel.: 172425117
NIP: 8160002006
REGON: 999854
adres www: www.gok.lezajsk.pl

Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie

Nowa Sarzyna ul. 1 Maja 1/0, 37-310 Nowa Sarzyna
Tel.: 172411507
REGON: 520828512

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: leżajski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Chodaczowie

Chodaczów (wieś) 136, 37-306 Grodzisko Dolne
NIP: 8161707625
REGON: 382083524

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku Dolnym

Grodzisko Dolne (wieś) 332, 37-306 Grodzisko Dolne
NIP: 8161707594
REGON: 382083866

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku Górnym

Grodzisko Górne (wieś) 459b/b, 37-306 Grodzisko Dolne
NIP: 8161707648
REGON: 382083961

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Grodziskiej

Wólka Grodziska (wieś) 116B, 37-306 Grodzisko Dolne
NIP: 8161707588
REGON: 382083895

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku Nowym

Grodzisko Nowe (wieś) 274, 37-306 Grodzisko Dolne
NIP: 8161707536
REGON: 382065294

Koło Gospodyń Wiejskich w Laszczynach

Laszczyny (wieś) 62, 37-306 GRODZISKO DOLNE
NIP: 8161707660
REGON: 382083808

Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku Dolnym-Miasteczko

Grodzisko Dolne (wieś) 278B, 37-306 Grodzisko Dolne
NIP: 8161707683
REGON: 382083814

Koło Gospodyń Wiejskich w Opaleniskach

Opaleniska (wieś) 82a, 37-306 Grodzisko Dolne
NIP: 8161707743
REGON: 382114242

Koło Gospodyń Wiejskich w Zmysłówce

Zmysłówka (wieś) 2 a, 37-306 Grodzisko Dolne
NIP: 8161708501
REGON: 383226173

Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu

Podlesie (wieś) 68, 37-306 Grodzisko Dolne
NIP: 8161714513
REGON: 522537180

Koło Gospodyń Wiejskich w Kuryłówce

Kuryłówka (wieś) 114, 37-303 Kuryłówka
NIP: 8161707542
REGON: 382080030

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawcu

Tarnawiec (wieś) 1 A, 37-303 Kuryłówka
NIP: 8161707559
REGON: 382080402

Koło Gospodyń Wiejskich w Słobodzie

Słoboda (wieś) 10, 37-304 Brzyska Wola
NIP: 8161707565
REGON: 382080715

Stowarzyszenie - Koło Gospodyń Wiejskich w Brzyskiej Woli

Brzyska Wola (wieś) 168, 37-304 Brzyska Wola
NIP: 8161707298
REGON: 381547329

Koło Gospodyń Wiejskich w DĄbrowicy Jagoda

Dąbrowica (wieś) 24, 37-303 Kuryłówka
NIP: 8161709340
REGON: 384404062

Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Polskiej

Kolonia Polska (wieś) 21, 37-303 Kuryłówka
NIP: 8161709400
REGON: 384446824

Koło Gospodyń Wiejskich w Kulnie

Kulno (wieś) 108, 37-303 Kuryłówka
NIP: 8161709506
REGON: 384561005

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Łamanej

Wólka Łamana (wieś) 30A, 37-303 Kuryłówka
NIP: 8161709529
REGON: 384561070

Koło Gospodyń Wiejskich "Brzozaki" w Brzózie Królewskiej

Brzóza Królewska (wieś) 555, 37-307 Brzóza Królewska
NIP: 8161707571
REGON: 382082312

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach

Wierzawice (wieś) 517, 37-300 Leżajsk
NIP: 8161707602
REGON: 382082424

Koło Gospodyń Wiejskich w Giedlarowej

Giedlarowa (wieś) 285, 37-300 Leżajsk
NIP: 8161707803
REGON: 382111309

Koło Gospodyń Wiejskich w Chałupkach DĘbniańskich

Chałupki Dębniańskie (wieś) 53, 37-305 Dębno
NIP: 8161707766
REGON: 382111491

Koło Gospodyń Wiejskich w Maleniskach

Maleniska (wieś) 75, 37-307 Brzóza Królewska
NIP: 8161707789
REGON: 382111367

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie

Dębno (wieś) 215 A, 37-305 Dębno
NIP: 8161707772
REGON: 382111427

Koło Gospodyń Wiejskich w Przychojcu

Przychojec (wieś) 159, 37-300 Leżajsk
NIP: 8161708116
REGON: 382543262

Koło Gospodyń Wiejskich Biedaczów-Gwizdów

Biedaczów (wieś) 83 B, 37-110 Żołynia
NIP: 8161708180
REGON: 382663842

Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Mieście

Stare Miasto (wieś) 152, 37-300 Leżajsk
NIP: 8161708145
REGON: 382663977

Koło Gospodyń Wiejskich w Piskorowicach

Piskorowice (wieś) 101, 37-300 Leżajsk
NIP: 8161708211
REGON: 382823903

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku

Hucisko (wieś) 153, 37-311 Wola Zarczycka
NIP: 8161708292
REGON: 382880769

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie „Rzuchowianka”

Rzuchów (wieś) 25, 37-300 Leżajsk
NIP: 8161716216
REGON: 524871137

Koło Gospodyń Wiejskich w Łukowej " Łukowianie"

Łukowa (wieś) 250, 37-310 Nowa Sarzyna
NIP: 8161707619
REGON: 382091529

Koło Gospodyń Wiejskich w Łętowni

Łętownia (wieś) 308, 37-312 Łętownia
NIP: 8161707654
REGON: 382091446

Koło Gospodyń Wiejskich w Sarzynie

Sarzyna (wieś) 172/172, 37-310 Nowa Sarzyna
NIP: 8161707631
REGON: 382091630

Koło Gospodyń Wiejskich w Judaszówce

Jelna (wieś) 328, 37-310 Nowa Sarzyna
NIP: 8161707720
REGON: 382091015

Koło Gospodyń Wiejskich w Jelnej

Jelna (wieś) 73, 37-310 Nowa Sarzyna
NIP: 8161707708
REGON: 382091328

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zarczyckiej

Wola Zarczycka (wieś) 405, 37-311 Wola Zarczycka
NIP: 8161707714
REGON: 382091819

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Łańcuckiej

Ruda Łańcucka (wieś) 200, 37-310 Nowa Sarzyna
NIP: 8161707677
REGON: 382091216

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Łętowskiej

Wólka Łętowska (wieś) 121, 37-312 Łętownia
NIP: 8161707832
REGON: 382149281

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnogórze

Tarnogóra (wieś) 31, 37-310 Nowa Sarzyna
NIP: 8161709512
REGON: 384497900