Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Majdan Królewski.

Znalezione instytucje dla gminy: Majdan Królewski

Województwo: podkarpackie, powiat: kolbuszowski, gmina: Majdan Królewski (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Majdan Królewski

ulica: Rynek 1a
miejscowość: 36-110 Majdan Królewski (poczta: Majdan Królewski)
telefon: 15 8471074
fax: 15 8471890
e-mail: sekretariat@majdankrolewski.pl
adres www: www.majdankrolewski.pl
Powiat Kolbuszowa - herb

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ulica: ul. 11-go Listopada 10
miejscowość: 36-100 Kolbuszowa (poczta: Kolbuszowa)
telefon: 17 7445771
fax: 17 2271523
e-mail: starostwo@kolbuszowski.pl
adres www: www.powiat.kolbuszowski.pl

Domy/kluby seniora (powiat: kolbuszowski)

Dzienny Dom Senior+

Huta Przedborska 26, 36-100 Kolbuszowa
Tel: 17 747 90 96; 603882042
Rok powstania: 2017
Liczba miejsc: 25

Dzienny Dom Senior+

Niwiska 465, 36-147 Niwiska
Tel: 17 227 94 12; 603 886 751
Rok powstania: 2015
Liczba miejsc: 19

Domy i ośrodki kultury (powiat: kolbuszowski)

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie

Cmolas 212A/0, 36-105 Cmolas
Tel.: 172837295
Fax: 172837295
NIP: 8141591964
REGON: 831373321
adres www: www.sok_cmolas.go.pl

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu

Dzikowiec ul. Dworska 64/0, 36-122 Dzikowiec
Tel.: 172273725
Fax: 172274508
NIP: 8141631540
REGON: 180261608

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 66/0, 36-100 Kolbuszowa
Tel.: 172271563
NIP: 8141145265
REGON: 281772
adres www: www.mdkkolbuszowa.pl/kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim

Majdan Królewski ul. Rzeszowska 8/0, 36-110 Majdan Królewski
NIP: 8141534742
REGON: 1221619

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach

Niwiska 487/0, 36-147 Niwiska
Tel.: 172279022
Fax: 172279022
NIP: 8141000294
REGON: 1000605

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Raniżów ul. Rynek 6/0, 36-130 Raniżów
Tel.: 172285025
NIP: 8140001937
REGON: 1241310

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: kolbuszowski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Hadykówce

Hadykówka (wieś) 104, 36-105 Cmolas
NIP: 8141689657
REGON: 382019070

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowach Tuszowskich

Ostrowy Tuszowskie (wieś) 100A, 36-105 Cmolas
NIP: 8141689700
REGON: 382040727

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Lesianki" w Ostrowach Baranowskich

Ostrowy Baranowskie (wieś) 9 D/A, 36-105 Cmolas
NIP: 8141687138
REGON: 366075997

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzęsówce

Trzęsówka (wieś) 56A, 36-105 Cmolas
NIP: 8141691803
REGON: 385735186

Koło Gospodyń Wiejskich w Porębach Dymarskich „Porębianka"

Poręby Dymarskie (wieś) 157B, 36-105 Cmolas
NIP: 8141691861
REGON: 385667697

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi

Nowa Wieś (wieś) 90/90, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141689769
REGON: 382026710

Koło Gospodyń Wiejskich Kolbuszowa Dolna

Kolbuszowa Dolna (wieś) ul. Nad Nilem 2, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141689893
REGON: 382061698

Koło Gospodyń Wiejskich w Zarębkach

Zarębki (wieś) 61, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141689781
REGON: 382052908

Koło Gospodyń Wiejskich Widełka

Widełka (wieś) 622, 36-145 Widełka
NIP: 8141689864
REGON: 382065940

Koło Gospodyń Wiejskich w Weryni

Werynia (wieś) 358, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141689829
REGON: 382069754

Koło Gospodyń Wiejskich w Świerczowie „Świerczowianki"

Świerczów (wieś) 39, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141691051
REGON: 384542137

Koło Gospodyń Wiejskich Przedbórz

Przedbórz (wieś) 187, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141691105
REGON: 384604619

Koło Gospodyń Wiejskich w Kupnie

Kupno (wieś) 81, 36-145 Widełka
NIP: 8141691134
REGON: 384635784

KGW Wolanie

Domatków (wieś) 177a, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141692547
REGON: 387136142

Koło Gospodyń Wiejskich "Kolbuszowa Górna"

Kolbuszowa Górna (wieś) 380, 36-100 Kolbuszowa
NIP: 8141694210
REGON: 389437899

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Komorowskiej "Dworzanki"

Huta Komorowska (wieś) 32, 36-110 Majdan Królewski
NIP: 8141689692
REGON: 382036482

Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Królewskim

Majdan Królewski (wieś) ul. Pl. Konf. Barskich 1, 36-110 Majdan Królewski
NIP: 8141689798
REGON: 382048083

Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie "Komorowianki"

Komorów (wieś) 100A, 36-110 Majdan Królewski
NIP: 8141689806
REGON: 382065035

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzostowej Górze "Brzostowianki"

Brzostowa Góra (wieś) 111 a, 36-110 Majdan Królewski
NIP: 8141689858
REGON: 382065578

Koło Gospodyń Wiejskich Śwarne Babki z Krzątki

Krzątka (wieś) 40, 36-110 Majdan Królweski

Koło Gospodyń Wiejskich Leszcze

Leszcze (wieś) 62a, 36-147 Niwiska
NIP: 8141689812
REGON: 382053010

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku

Hucisko (wieś) 65C, 36-147 Niwiska
NIP: 8141689752
REGON: 382052825

Koło Gospodyń Wiejskich w Niwiskach

Niwiska (wieś) 487, 36-147 Niwiska
NIP: 8141689723
REGON: 382052682

Koło Gospodyń Wiejskich w Trześni

Trześń (wieś) 34, 36-147 Niwiska
NIP: 8141689746
REGON: 382052943

Koło Gospodyń Wiejskich Hucina

Hucina (wieś) ul. Wspólna 56, 36-147 Niwiska
NIP: 8141691097
REGON: 384582409

Koło Gospodyń Wiejskich w Zapolu

Zapole (wieś) 24, 36-147 Niwiska
NIP: 8141698544
REGON: 521559014

Koło Gospodyń Wiejskich w Staniszewskiem

Staniszewskie (wieś) 153, 36-130 Raniżów
NIP: 8141689841
REGON: 382047132

Koło Gospodyń Wiejskich w Mazurach "Mazurzanie"

Mazury (wieś) ul. 106 106, 36-130 Raniżów
NIP: 8141689717
REGON: 382040377

Koło Gospodyń Wiejskich Wola Raniżowska

Wola Raniżowska (wieś) 454, 36-125 Wola Raniżowska
NIP: 8141689663
REGON: 382028181

Koło Gospodyń Wiejskich w Raniżowie

Raniżów (wieś) ul. Wolska 35, 36-130 Raniżów
NIP: 8141689901
REGON: 382066566

Koło Gospodyń Wiejskich w Posuchach

Posuchy (przysiółek) 177, 36-130 Raniżów
NIP: 8141689775
REGON: 382063830

Koło Gospodyń Wiejskich w Korczowiskach

Korczowiska (wieś) 97, 36-130 Raniżów
NIP: 8141689835
REGON: 382065503

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy

Lipnica (wieś) 254, 36-123 Lipnica
NIP: 8141689686
REGON: 382027968

Koło Gospodyń Wiejskich w Kopciach

Kopcie (wieś) 135A, 36-121 Wilcza Wola
NIP: 8141689870
REGON: 382071018

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Prymule"

Mechowiec (wieś) 90 a, 36-122 Dzikowiec
NIP: 8141683637
REGON: 180824603

Koło Gospodyń Wiejskich "Wilczanie"W Wilczej Woli

Wilcza Wola (wieś) ul. Zmysłowska 14, 36-121 Wilcza Wola
NIP: 8141693357
REGON: 388273160

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzikowcu "Dzikowianki"

Dzikowiec (wieś) ul. Dworska 11, 36-122 Dzikowiec
NIP: 8141694641
REGON: 389967344