Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Nozdrzec.

Znalezione instytucje dla gminy: Nozdrzec

Województwo: podkarpackie, powiat: brzozowski, gmina: Nozdrzec (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Nozdrzec

ulica: Nozdrzec 224
miejscowość: 36-245 Nozdrzec (poczta: Nozdrzec)
telefon: 13 4398020
fax: 13 4398170
e-mail: ugn@nozdrzec.pl
adres www: www.nozdrzec.pl
Powiat Brzozów - herb

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

ulica: ul. Armii Krajowej 1
miejscowość: 36-200 Brzozów (poczta: Brzozów)
telefon: 13 4342645
fax: 13 4342645
e-mail: starostwo@powiatbrzozow.pl
adres www: www.powiatbrzozow.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: brzozowski)

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Profesora Waleriana Pańki 2 (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego), 36-200 Brzozów
Tel.: 604655365
adres www: utwbrzozow.pl
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2017
Regon: 368030355
NIP: 6861688780

Domy/kluby seniora (powiat: brzozowski)

Klub Senior+

Jabłonka 47, 36-204 Dydnia
Tel: 13 43 08 127; 69 12 32 012
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

Temeszów 33, 36-204 Dydnia
Tel: 13 430 81 27; 69 12 32 012
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

Izdebki 714 a, 36-245 Izdebki
Tel: 13 439 80 20 (41)
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 30

Domy i ośrodki kultury (powiat: brzozowski)

Brzozowski Dom Kultury w Brzozowie

Brzozów ul. Armii Krajowej 3/0, 36-200 Brzozów
Tel.: 134341938
NIP: 6861426471
REGON: 281743
adres www: www.bdk.brzozow.pl/

Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu

Domaradz 345/0, 36-230 Domaradz
Tel.: 134347041
NIP: 6861489997
REGON: 370487969

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni

Dydnia 84/0, 36-204 Dydnia
Tel.: 134303036
Fax: 134303194
NIP: 6861001582
REGON: 1033361

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Haczów 95/0, 36-213 Haczów
NIP: 6861517860
REGON: 371000811
adres www: www.republika.pl/gmhaczow

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Jasienicy Rosielnej

Jasienica Rosielna 331/0, 36-220 Jasienica Rosielna
Tel.: 134306333
NIP: 6861518256
REGON: 1033349

Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu

Nozdrzec N/N/GMINNY OŚRODEK KULTURY, 36-245 Nozdrzec
Tel.: 134398003
NIP: 6861456466
REGON: 1033533
adres www: www.gok-nozdrzec.pl/kontakt/

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: brzozowski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Zmiennicy

Zmiennica (wieś) 225A, 36-200 Brzozów
NIP: 6861690558
REGON: 382076263

Koło Gospodyń Wiejskich "Stokrotki" w Górkach

Górki (wieś) 73, 36-200 Brzozów
NIP: 6861692215
REGON: 383922317

Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy

Przysietnica (wieś) 325, 36-200 Brzozów
NIP: 6861692600
REGON: 384716710

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabownicy Starzeńskiej

Grabownica Starzeńska (wieś) 596, 36-207 Grabownica Starzeńska
NIP: 6861693338
REGON: 386104275

Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi

Stara Wieś (wieś) 781, 36-200 Brzozów
NIP: 6861697075
REGON: 523172791

Koło Gospodyń Wiejskich w Humniskach

Humniska (wieś) 201, 36-200 Brzozów
NIP: 6861698063
REGON: 524789660

Koło Gospodyń Wiejskich w Domaradzu

Domaradz (wieś) 340, 36-230 Domaradz
NIP: 6861690506
REGON: 382006015

Koło Gospodyń Wiejskich w Baryczy

Barycz (wieś) 240, 36-230 Domaradz
NIP: 6861692480
REGON: 384514075

Koło Gospodyń Wiejskich w Końskiem

Końskie (wieś) 75, 36-204 Dydnia
NIP: 6861690570
REGON: 382073856

Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku

Niebocko (wieś) 161a, 36-207 Grabownica Starzeńska
NIP: 6861690498
REGON: 382024361

Koło Gospodyń Wiejskich w Dydni

Dydnia (wieś) 9a, 36-204 Dydnia
NIP: 6861690535
REGON: 382047907

Koło Gospodyń Wiejskich w Niewistce

Niewistka (wieś) 53A, 36-204 Dydnia
NIP: 6861690601
REGON: 382087321

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywem

Krzywe (wieś) 47, 36-204 Dydnia
NIP: 6861690624
REGON: 382067198

Koło Gospodyń Wiejskich w Obarzymie

Obarzym (wieś) 77, 36-204 Dydnia
NIP: 6861690593
REGON: 382095846

Koło Gospodyń Wiejskich "Witryłowianki" z Witryłowa

Witryłów (wieś) 71, 36-204 Dydnia
NIP: 6861690630
REGON: 382142103

Koło Gospodyń Wiejskich w Temeszowie

Temeszów (wieś) 27, 36-204 Dydnia
NIP: 6861691428
REGON: 383271676

Koło Gospodyń Wiejskich "Dworzanki" w Krzemiennej

Krzemienna (wieś) 46A, 36-204 Dydnia
NIP: 6861691747
REGON: 383902852

Koło Gospodyń Wiejskich"Czerwone Korale" w Wydrnej

Wydrna (wieś) 12, 36-204 Dydnia
NIP: 6861693404
REGON: 386394066

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabówce

Grabówka (wieś) 65 A, 36-200 Brzozów
NIP: 6861698809
REGON: 525934992

Koło Gospodyń Wiejskich "Macierzanka" w Jabłonicy Polskiej

Jabłonica Polska (wieś) 179, 36-213 Haczów
NIP: 6861690512
REGON: 382046517

Koło Gospodyń Wiejskich w Malinówce

Malinówka (wieś) 202, 36-213 Haczów
NIP: 6861690541
REGON: 382055380

Koło Gospodyń Wiejskich w Haczowie

Haczów (wieś) 233, 36-213 Haczów
NIP: 6861691003
REGON: 382972129

Koło Gospodyń Wiejskich We Wzdowie

Wzdów (wieś) 66, 36-211 Jasionów
NIP: 6861694823
REGON: 388985825

Koło Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Rosielnej

Jasienica Rosielna (wieś) 325, 36-220 Jasienica Rosielna
NIP: 6861690529
REGON: 382042376

Koło Gospodyń Wiejskich w Ujazdach

Ujazdy (przysiółek) 596, 36-233 Wesoła
NIP: 6861691196
REGON: 383361942

Koło Gospodyń Wiejskich w Warze "Warzanki"

Wara (wieś) 221, 36-245 Nozdrzec
NIP: 6861693077
REGON: 385836852

Koło Gospodyń Wiejskich w Izdebkach "Izdebczanka"

Izdebki (wieś) 383 A, 36-203 Izdebki
NIP: 6861698838
REGON: 525962907

Koło Gospodyń Wiejskich w Hłudnie

Hłudno (wieś) 198, 36-245 Nozdrzec

Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach "Zasanki"

Siedliska (wieś) 80B, 36-245 Nozdrzec