Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Murów.

Znalezione instytucje dla gminy: Murów

Województwo: opolskie, powiat: opolski, gmina: Murów (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Murów

ulica: ul. Dworcowa 2
miejscowość: 46-030 Murów (poczta: Murów)
telefon: 77 4214034
fax: 77 4214032
e-mail: ug@murow.pl
adres www: www.murow.pl
Powiat Opole - herb

Starostwo Powiatowe w Opolu

ulica: ul. 1 Maja 29
miejscowość: 45-068 Opole (poczta: Opole)
telefon: 77 5415101
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
adres www: www.powiatopolski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: opolski)

Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Mikołaja Reja 1, 49-100 Niemodlin
Tel.: 774606295
adres www: niemodlin.pl/2343/2024/stowarzyszenie-niemodlinski-uniwersytet-trzeciego-wieku-w-niemodlinie.html
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2013
Regon: 161555167
NIP: 9910497077

Domy/kluby seniora (powiat: opolski)

Klub Senior+

ul. Ks.prof. Sztonyka 19A, 49-120 Dąbrowa
Tel: 77 464 17 78
Rok powstania: 2017
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

ul. Opolska 58, 49-120 Żelazna
Tel: 77 464 17 78
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

ul. Kwiatowa 27 , Nowa Jamka, 49-120 Dąbrowa
Tel: 77 464 17 78
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
Tel: 77 403 25 50
Rok powstania: 2022
Liczba miejsc: 15

Dzienny Dom Senior+

ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin
Tel: 512651925
Rok powstania: 2016
Liczba miejsc: 20

Klub Senior+

ul. Powstańców 34, 46-090 Popielów
Tel: 77 427-57-11
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

ul. Wiejska 38, Lubienia, 46-090 Popielów
Tel: 77 427 57 11
Rok powstania: 2021
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

ul. Michała 55, Stare Siołkowice, 46-090 Popielów
Tel: 77 427-57-11
Rok powstania: 2022
Liczba miejsc: 15

Domy i ośrodki kultury (powiat: opolski)

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

Dąbrowa ul. Księdza Profesora Józefa Sztonyka 56/0, 49-120 Dąbrowa
Tel.: 774641010
NIP: 9910434533
REGON: 160229193

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 20/0, 46-081 Dobrzeń Wielki
Tel.: 774695461
Fax: 774696633
NIP: 7541684290
REGON: 530580984
adres www: www.gokdobrzenwielki.pl

Samorządowy Ośrodek Kultury

Komprachcice ul. Niemodlińska 2/0, 46-070 Komprachcice
Tel.: 774646222
Fax: 774646222
NIP: 9910206217
REGON: 530581251
adres www: www.sokkomprachcice.atol.com.pl

Łubniański Ośrodek Kultury

Łubniany ul. Opolska 49/0, 46-024 Łubniany
Tel.: 774215096
NIP: 9910130595
REGON: 530588968
adres www: www.lodzk.opole.pl

Ośrodek Kultury w Niemodlinie Im. Agnieszki Osieckiej

Niemodlin ul. Mikołaja Reja 1/0, 49-100 Niemodlin
NIP: 7541640312
REGON: 281683

Dom Kultury w Ozimku

Ozimek ul. Księdza Kałuży 4/0, 46-040 Ozimek
Tel.: 774651139
Fax: 774651139
NIP: 9910292263
REGON: 532443346

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji

Popielów ul. Powstańców 34/0, 46-090 Popielów
Tel.: 774692193
NIP: 9910392409
REGON: 160136280

Ośrodek Kultury i Sportu

Prószków ul. Daszyńskiego 6/0, 46-060 Prószków
Tel.: 774648062
NIP: 7542189871
REGON: 530586343

Gminny Ośrodek Kultury

Tarnów Opolski ul. Osiedle Zakładowe 7/0, 46-050 Tarnów Opolski
Tel.: 774644781
Fax: 774644781
NIP: 7542197735
REGON: 531160497
adres www: www.goktop.bighost.pl

Tułowicki Ośrodek Kultury

Tułowice ul. Porcelanowa 8/0, 49-130 Tułowice
Tel.: 774600672
Fax: 774600672
NIP: 7542117512
REGON: 531015683

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: opolski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Niwkach

Niwki (wieś) ul. Konwalii 7, 46-053 Chrząstowice
NIP: 9910550251
REGON: 525570797

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie

Dąbrowa (wieś) ul. Ks. J. Sztonyka 19a, 49-120 Dąbrowa
NIP: 9910524621
REGON: 382272060

Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Narok Gospodynie Naroka

Narok (wieś) ul. Wiejska 6, 49-120 Dąbrowa
NIP: 9910528346
REGON: 383597314

Koło Gospodyń Wiejskich "Szczypta Prądu" w Prądach

Prądy (wieś) ul. Sportowa 18, 49-120 Dąbrowa
NIP: 9910544078
REGON: 521502675

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzeniu Wielkim Dobrzenianki

Dobrzeń Wielki (wieś) ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki
NIP: 9910524561
REGON: 382192503

Koło Gospodyń Wiejskich w Wawelnie

Wawelno (wieś) ul. Sportowa 10, 46-070 Komprachcice
NIP: 9910526962
REGON: 382974275

Koło Gospodyń Wiejskich w Domecku

Domecko (wieś) ul. Opolska 52, 46-070 Komprachcice
NIP: 9910546120
REGON: 522949220

Koło Gospodyń Wiejskich "Dziouchy z Klasą" z Siedzibą w Masowie

Masów (wieś) ul. Opolska 57, 46-024 Łubniany
NIP: 9910530596
REGON: 384617680

Koło Gospodyń Wiejskich Kały

Kały (wieś) ul. Opolska 78, 46-030 Murów
NIP: 9910548596
REGON: 524564412

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzędziwojowicach

Rzędziwojowice (wieś) 29a, 49-100 Niemodlin
NIP: 9910524331
REGON: 382119630

Koło Gospodyń Wiejskich Frelki Ze Szczedrzyka

Szczedrzyk (wieś) ul. Plac 1 Maja 9, 46-042 Szczedrzyk
NIP: 9910549383
REGON: 525029827

Koło Gospodyń Wiejskich w Stobrawie Stobrawianki

Stobrawa (wieś) ul. Jakuba Kani 11, 46-090 Popielów
NIP: 9910534542
REGON: 386638261

Koło Gospodyń Wiejskich Tradycja w Kurzniach

Kurznie (wieś) ul. Szkolna 4, 46-037 Karłowice
NIP: 9910535263
REGON: 387004162

Koło Gospodyń Wiejskich Stylove z Rybnej

Rybna (wieś) ul. Odrzańska 15, 46-090 Popielów
NIP: 9910542286
REGON: 520406662

Koło Gospodyń Wiejskich Leśne Babki z Kaniowa

Kaniów (wieś) ul. Szkolna 1, 46-090 Popielów
NIP: 9910547450
REGON: 523829699

Koło Gospodyń Wiejskich w Przysieczy

Przysiecz (wieś) ul. Szkolna 14, 46-060 Prószków
NIP: 9910538853
REGON: 388442266

Koło Gospodyń Wiejskich Zimnice Małe

Zimnice Małe (wieś) ul. Szkolna 13, 46-061 Prószków

Koło Gospodyń Wiejskich „Raszowianki'' w Raszowej

Raszowa (wieś) ul. Ozimska 38, 46-050 Tarnów Opolski
NIP: 9910541743
REGON: 520020431

Koło Gospodyń Wiejskich w Kątach Opolskich

Kąty Opolskie (wieś) ul. Odrzańska 9, 46-050 Tarnów Opolski
NIP: 9910546203
REGON: 523096357

Koło Gospodyń Wiejskich w Kosorowicach Syrońskie Dziołchy

Kosorowice (wieś) ul. Opolska 9A, 46-050 Tarnów Opolski
NIP: 9910546315
REGON: 523174152

Koło Gospodyń Wiejskich w Szydłowie

Szydłów (wieś) ul. Kościelna 2, 49-130 Tułowice
NIP: 9910550529
REGON: 525818375