Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Branice.

Znalezione instytucje dla gminy: Branice

Województwo: opolskie, powiat: głubczycki, gmina: Branice (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy w Branicach

ulica: ul. Słowackiego 3
miejscowość: 48-140 Branice (poczta: Branice)
telefon: 77 4868228
fax: 77 4868230
e-mail: ug@branice.pl
adres www: www.branice.pl
Powiat Głubczyce - herb

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

ulica: ul. Kochanowskiego 15
miejscowość: 48-100 Głubczyce (poczta: Głubczyce)
telefon: 77 4053660
fax: 77 4053661
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
adres www: www.powiatglubczycki.pl

Domy/kluby seniora (powiat: głubczycki)

Klub Senior+

Plac Wolności 1, 48-140 Branice
Tel: 77 486-82-50 wew. 16
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 70

Klub Senior+

ul. Kościuszki 14, 48-130 Kietrz
Tel: 77 485 45 02 wew. 12
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 50

Domy i ośrodki kultury (powiat: głubczycki)

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie

Baborów ul. Ratuszowa 2/2,4, 48-120 Baborów
Tel.: 774036938
NIP: 7481578471
REGON: 161132521
adres www: www.gok.baborow.pl/219/dane-adresowe.html

Miejski Ośrodek Kultury

Głubczyce ul. Tadeusza Kościuszki 24/0, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481033688
REGON: 281631

Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

Kietrz ul. Wojska Polskiego 14/0, 48-130 Kietrz
Tel.: 774854404
NIP: 7481589687
REGON: 388441930
adres www: www.tkalniakietrz.pl/kontakt/

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: głubczycki)

Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa

Sułków (wieś) 31, 48-120 Baborów
NIP: 7481549771
REGON: 160173386

Gospodarny Dziećmarów Koło Gospodyń Wiejskich w Dziećmarowie

Dziećmarów (wieś) 96, 48-120 Baborów
NIP: 7481588392
REGON: 384718560

Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowie "Rakowianki"

Raków (wieś) 83B, 48-120 Baborów
NIP: 7481588363
REGON: 384678598

Koło Gospodyń Wiejskich "Danusie" w Czerwonkowie

Czerwonków (wieś) 6, 48-130 Kietrz
NIP: 7481591738
REGON: 523805090

Koło Gospodyń Wiejskich Lewice

Lewice (wieś) 25B, 48-140 Branice
NIP: 7481587406
REGON: 384617823

Koło Gospodyń Wiejskich w Jakubowicach "Jakubowiczanki"

Jakubowice (wieś) 8, 48-140 Branice
NIP: 7481588417
REGON: 384751467

Koło Gospodyń Wiejskich Boboluszki

Boboluszki (wieś) 31, 48-140 Branice
NIP: 7481589279
REGON: 386646243

Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdanowicach

Bogdanowice (wieś) ul. Głubczycka 23, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481587582
REGON: 383048671

Koło Gospodyń Wiejskich w Pomorzowicach

Pomorzowice (wieś) 9A/2, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481587613
REGON: 382803071

Koło Gospodyń Wiejskich w Lisięcicach

Lisięcice (wieś) ul. Wolności 5, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481587837
REGON: 383510690

Koło Gospodyń Wiejskich w Grobnikach

Grobniki (wieś) ul. Kolonia 11, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481588280
REGON: 384390294

Koło Gospodyń Wiejskich w Gołuszowicach

Gołuszowice (wieś) 36, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481588914
REGON: 386644391

Koło Gospodyń Wiejskich Zopowy "Zoposie"

Zopowy (wieś) ul. Zielona 1, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481589546
REGON: 387214020

Koło Gospodyń Wiejskich w Mokre Kolonia

Mokre-Kolonia (wieś) 7, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481590124
REGON: 389471554

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Lwowianach

Lwowiany (wieś) 39A, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481590377
REGON: 389975125

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Głubczyckiej

Nowa Wieś Głubczycka (wieś) 60, 48-100 Głubczyce
NIP: 7481592146
REGON: 524608983

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierżysławiu

Dzierżysław (wieś) ul. Dożynkowa 2000 2, 48-130 Kietrz
NIP: 7481589368
REGON: 386487075

Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Cerekwi

Nowa Cerekwia (wieś) ul. Raciborska 54, 48-130 Kietrz
NIP: 7481582745
REGON: 363213921

KGW Nasiedlanki Koło Gospodyń Wiejskich w Nasiedlu

Nasiedle (wieś) ul. Zamkowa 7a, 48-130 Kietrz
NIP: 7481589813
REGON: 388358347

Koło Gospodyń Wiejskich "Ściborzanki" w Ściborzycach Wielkich

Ściborzyce Wielkie (wieś) 31, 48-130 Kietrz
NIP: 7481590153
REGON: 389431589

Koło Gospodyń Wiejskich "Tradycja" w Pilszczu

Pilszcz (wieś) ul. Owsiana 1, 48-130 Pilszcz
NIP: 7481590331
REGON: 389937060

Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścielowie

Chróścielów (wieś) 51, 48-130 Kietrz
NIP: 7481591543
REGON: 523277745