Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Siemiątkowo.

Znalezione instytucje dla gminy: Siemiątkowo

Województwo: mazowieckie, powiat: żuromiński, gmina: Siemiątkowo (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Siemiątkowo

ulica: ul. Władysława Reymonta 3A
miejscowość: 09-135 Siemiątkowo (poczta: Siemiątkowo)
telefon: 23 6796176
fax: 23 6796176
e-mail: ug@siemiatkowo.pl
adres www: www.siemiatkowo.pl
Powiat Żuromin - herb

Starostwo Powiatowe w Żurominie

ulica: Pl. Piłsudskiego 4
miejscowość: 09-300 Żuromin (poczta: Żuromin)
telefon: 23 6574700
fax: 23 6573535
e-mail: poczta@zuromin-powiat.pl
adres www: www.zuromin-powiat.pl
wew.21

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: żuromiński)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie

Warszawska 4, 09-300 Żuromin
Tel.: 501420580
adres www: www.biblioteka-zuromin.pl/index.php/o-utw
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2011
Regon: 143687575
NIP: 5110286856

Domy i ośrodki kultury (powiat: żuromiński)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Bieżuń ul. Mławska 5/0, 09-320 Bieżuń
Tel.: 236578004
NIP: 5110269674
REGON: 141687134

Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku-Osadzie

Kuczbork-Osada ul. Adama Mickiewicza 7/0, 09-310 Kuczbork-Osada
Tel.: 691270337
NIP: 5110288246
REGON: 145236144
adres www: www.kuczbork.naszgok.pl/kontakt-1

Biblioteka-Ośrodek Kultury w Siemiątkowie

Siemiątkowo ul. Władysława Reymonta 1/0, 09-135 Siemiątkowo
Tel.: 502642550
REGON: 382976660
adres www: www.gbp.siemiatkowo.pl/

Żuromińskie Centrum Kultury

Żuromin ul. Plac Józefa Piłsudskiego 27/0, 09-300 Żuromin
Tel.: 236572799
Fax: 236572799
NIP: 5691052231
REGON: 936670

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: żuromiński)

Koło Gospodyń Wiejskich „Karniszynianki"

Karniszyn (wieś) 50, 09-320 Biezuń
NIP: 5110296932
REGON: 520044874

Koło Gospodyń Wiejskich Sławęcińskie Pszczółki w Sławęcinie

Sławęcin (wieś) 22, 09-320 Bieżuń

Koło Gospodyń Wiejskich „Gościszanki" w Gościszce

Gościszka (wieś) 41, 09-310 Kuczbork-Osada
NIP: 5110296671
REGON: 389265955

Koło Gospodyń Wiejskich „Meksykanki" w Chojnowie

Chojnowo (wieś) 48, 09-310 Kuczbork
NIP: 5110296814
REGON: 389763676

Koło Gospodyń Wiejskich Zielono Mi w Zielonej

Zielona (wieś) ul. Robotnicza 4/2, 09-310 Zielona

Koło Gospodyń Wiejskich w Sinogórze

Sinogóra (wieś) 24, 09-303 Syberia
NIP: 5110294548
REGON: 383856371

Koło Gospodyń Wiejskich ''goliatki'' w Goliatach

Goliaty (wieś) 5, 09-304 Lubowidz
NIP: 5110294531
REGON: 383930328

Koło Gospodyń Wiejskich ''porzeczki" w Purzycach

Purzyce (wieś) 2, 09-303 Syberia
NIP: 5110294525
REGON: 383930239

Koło Gospodyń Wiejskich "Zawkrze" w Lubowidzu

Lubowidz (miasto) ul. Wilcza 18, 09-304 Lubowidz

Koło Gospodyń Wiejskich w Zieluniu

Zieluń-Osada (osada) ul. 1 Maja 35, 09-304 Lubowidz
NIP: 5110297392
REGON: 521293088

Koło Gospodyń Wiejskich Urodziwy Zakątek w Dziwach

Dziwy (wieś) 18, 09-304 Lubowidz

Koło Gospodyń Wiejskich Dary Lasu w Płocicznie

Płociczno (wieś) 14, 09-303 Syberia
NIP: 5110297860
REGON: 522657339

Koło Gospodyń Wiejskich Straszewianki

Straszewy (wieś) 85, 09-304 Lubowidz
NIP: 5110298339
REGON: 523793731

Koło Gospodyń Wiejskich Kozielaski w Kozilesie

Kozilas (wieś) 14, 09-304 Lubowidz

Koło Gospodyń Wiejskich Jasienianki w Jasionach

Jasiony (wieś) 18B, 09-304 Lubowidz

Koło Gospodyń Wiejskich w Przeradzu Wielkim

Przeradz Wielki (wieś) 29, 09-317 Lutocin

Koło Gospodyń Wiejskich "Sroczki" w Serokach

Seroki (wieś) 76, 09-317 Lutocin
NIP: 5110294821
REGON: 384482518

Koło Gospodyń Wiejskich "Gospodyni Wyjątkowa" w Boguszewcu

Boguszewiec (wieś) 34, 09-317 Lutocin
NIP: 5110294838
REGON: 384495975

Koło Gospodyń Wiejskich w Lutocinie

Lutocin (wieś) ul. Stefana Żeromskiego 2, 09-317 Lutocin
NIP: 5110294873
REGON: 384729924

Koło Gospodyń Wiejskich w Siemiątkowie

Siemiątkowo (wieś) ul. Reymonta 1, 09-135 Siemiątkowo
NIP: 5110294749
REGON: 384358310

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Rozwozinie

Rozwozin (wieś) ul. Główna 20, 09-300 Żuromin
NIP: 362389813
REGON: 5110290763

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzężawach

Rzężawy (wieś) ul. Jagiełły 50, 09-300 Żuromin
NIP: 5110294910
REGON: 384699086

Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewie

Olszewo (wieś) ul. Krótka 3, 09-300 Żuromin
NIP: 5110295766
REGON: 386884669

Koło Gospodyń Wiejskich „Babki z Rodzynkami"

Brudnice (wieś) ul. Mostowa 19, 09-300
NIP: 5110296926
REGON: 520082870

Koło Gospodyń Wiejskich Słodkie Babeczki

Chamsk (wieś) ul. Mazowiecka 17, 09-300 Żuromin
NIP: 5110297021
REGON: 520185072

Koło Gospodyń Wiejskich Kliczewianki w Kliczewie Dużym

Kliczewo Duże (wieś) ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin