Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Korytnica.

Znalezione instytucje dla gminy: Korytnica

Województwo: mazowieckie, powiat: węgrowski, gmina: Korytnica (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Korytnica

ulica: ul. Adama Małkowskiego 20
miejscowość: 07-120 Korytnica (poczta: Korytnica)
telefon: 25 6612284
fax: 25 6612260
e-mail: ug@korytnica.pl
adres www: www.korytnica.pl
Powiat Węgrów - herb

Starostwo Powiatowe w Węgrowie

ulica: ul. Przemysłowa 5
miejscowość: 07-100 Węgrów (poczta: Węgrów)
telefon: 25 7409200
fax: 25 7922617
e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl
adres www: www.powiatwegrowski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: węgrowski)

Węgrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Mickiewicza 4a, 07-100 Węgrów
Tel.: 25 792 00 59
adres www: wokwegrow.pl/strona-3332-wegrowski_uniwersytet_trzeciego_wieku.html

Łochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie

1 Maja 22, 07-130 Łochów
Tel.: (25) 675 12 16.
adres www: migok.pl/lutw/

Domy/kluby seniora (powiat: węgrowski)

Klub Senior+

ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków
Tel: 25 793 00 40
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 30

Dzienny Dom Senior+

ul. Żeromskiego 4A, 07-100 Węgrów
Tel: 509676146
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 30

Domy i ośrodki kultury (powiat: węgrowski)

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

Łochów ul. 1 Maja 24/0, 07-130 Łochów
Tel.: 256751216
NIP: 8241197787
REGON: 566345

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

Sadowne ul. Kościuszki 35/0, 07-140 Sadowne
Tel.: 256753272
NIP: 8241797493
REGON: 142995168

Węgrowski Ośrodek Kultury

Węgrów ul. Adama Mickiewicza 4A/0, 07-100 Węgrów
Tel.: 257920059
Fax: 257920210
NIP: 8240002445
REGON: 661256
adres www: www.wok.prosta.pl

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: węgrowski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Oszczerzach

Oszczerze (wieś) 24, 07-110 Grębków
NIP: 8241808854
REGON: 383118621

Koło Gospodyń Wiejskich w Stawiskach „Pieprz & Sól"

Stawiska (wieś) 33, 07-110 Grębków
NIP: 8241809629
REGON: 384003363

Koło Gospodyń Wiejskich "Daćbożanie" w Polkowie Daćbogi

Polków-Daćbogi (wieś) 29, 07-110 Grębków
NIP: 8241818031
REGON: 524482312

Koło Gospodyń Wiejskich „Suchowianki" w Starej Suchej

Stara Sucha (wieś) 16, 07-110 Grębków
NIP: 8241818999
REGON: 525219344

Koło Gospodyń Wiejskich „Pobratymianki” w Pobratymach

Pobratymy (wieś) 32, 07-110 Grębków

Koło Gospodyń Wiejskich w Leśnikach

Leśniki (wieś) 13, 07-120 Korytnica
NIP: 8241808038
REGON: 382064120

Koło Gospodyń Wiejskich w Czaplach

Czaple (wieś) 11, 07-120 Korytnica
NIP: 8241808110
REGON: 382078291

Koło Gospodyń Wiejskich w Korytnicy

Korytnica (wieś) ul. Spółdzielcza 1, 07-120 Korytnica
NIP: 8241808191
REGON: 382130896

Koło Gospodyń Wiejskich Górki Grubaki

Górki-Grubaki (wieś) 36a, 07-120 Korytnica
NIP: 8241808251
REGON: 382170654

Koło Gospodyń Wiejskich Decie

Decie (wieś) 8 A, 07-120 Korytnica
NIP: 8241809109
REGON: 383204409

Koło Gospodyń Wiejskich Roguszyn

Roguszyn (wieś) 56, 07-120 Korytnica
NIP: 8241809227
REGON: 383440682

Koło Gospodyń Wiejskich w Trawach

Trawy (wieś) 8A, 07-120 Korytnica
NIP: 8241809322
REGON: 383574980

Koło Gospodyń Wiejskich w Paplinie

Paplin (wieś) 25A, 07-120 Korytnica
NIP: 8241814576
REGON: 521310935

Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Turnie

Turna (wieś) 11, 07-120 Korytnica
NIP: 8241816658
REGON: 523177558

Koło Gospodyń Wiejskich w Pniewniku

Pniewnik (wieś) 43, 07-120 Korytnica
NIP: 8241816629
REGON: 523167086

Koło Gospodyń Wiejskich w Jaczewie „Jaczewianki"

Jaczew (wieś) 46, 07-120 Korytnica
NIP: 8241817468
REGON: 523794340

Koło Gospodyń Wiejskich Janówki

Tończa (wieś) 55 B, 07-100 Węgrów
NIP: 8241808044
REGON: 382058555

Koło Gospodyń Wiejskich w Liwie

Liw (wieś) ul. Kozia 4, 07-100 Węgrów
NIP: 8241808021
REGON: 382060990

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarnicach

Jarnice (wieś) /73A, 07-100 Węgrów
NIP: 8241808050
REGON: 382061497

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadach

Zawady (wieś) 19A, 07-100 Węgrów
NIP: 8241808067
REGON: 382061540

Koło Gospodyń Wiejskich w Starejwsi

Starawieś (wieś) ul. Węgrowska 33/33, 07-100 Wegrów
NIP: 8241808133
REGON: 382095295

Koło Gospodyń Wiejskich w Połaziu

Połazie (wieś) 15/15, 07-100 Węgrów
NIP: 8241808127
REGON: 382080804

Koło Gospodyń Wiejskich w Borzychach ''borówczanki''

Borzychy (wieś) ul. Podlaska 81, 07-100 Węgrów
NIP: 8241808162
REGON: 382101788

Koło Gospodyń Wiejskich w Krypach

Krypy (wieś) 7A/7 A, 07-100 Węgrów
NIP: 8241808185
REGON: 382117022

Koło Gospodyń Wiejskich w Zającu "Zajączanki"

Zając (wieś) 1A, 07-100 Węgrów
NIP: 8241808400
REGON: 382290915

Koło Gospodyń Wiejskich Jartypory

Jartypory (wieś) 133, 07-100 Węgrów
NIP: 8241811388
REGON: 387016018

Koło Gospodyń Wiejskich w Wyszkowie „Dziewczyny z Doliny"

Wyszków (wieś) 29B, 07-100 Węgrów
NIP: 8241813619
REGON: 520185340

Koło Gospodyń Wiejskich „Ruchnianki" w Ruchnie

Ruchna (wieś) ul. Strażacka 2, 07-100 Węgrów

Koło Gospodyń Wiejskich w Matałach

Matały (wieś) 41, 07-130 Łochów
NIP: 8241808073
REGON: 382069820

Koło Gospodyń Wiejskich "Łazanki i Ich Chłopy" w Łazach

Łazy (wieś) 142, 07-130 Łochów
NIP: 8241808707
REGON: 383024162

Koło Gospodyń Wiejskich „Malwinki" w Pogorzelcu

Pogorzelec (wieś) ul. Strażacka 1/1, 07-130 Łochów
NIP: 8241808802
REGON: 382975079

Koło Gospodyń Wiejskich w Łosiewicach ''walentynki"

Łosiewice (wieś) 61, 07-132 Ostrówek
NIP: 8241808831
REGON: 383110134

Koło Gospodyń Wiejskich w Gwizdałach „Wysokie Obroty"

Gwizdały (wieś) ul. Łochowska 49, 07-130 Łochów
NIP: 8241810578
REGON: 385737601

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzuzie „Złote Rybki"

Brzuza (wieś) 43, 07-130 Łochów
NIP: 8241811359
REGON: 387011110

Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach „Laskowianki"

Laski (wieś) 76, 07-130 Łochów
NIP: 8241813447
REGON: 520004828

Koło Gospodyń Wiejskich "Baczkowianki" w Baczkach

Baczki (wieś) 134, 07-130 Łochów
NIP: 8241814725
REGON: 521482323

Koło Gospodyń Wiejskich "Bliżej Nas" w Wólce Paplińskiej

Wólka Paplińska (wieś) 23, 07-130 Łochów
NIP: 8241818278
REGON: 524661109

Koło Gospodyń Wiejskich "Sąsiadeczki" w Budziskach

Budziska (wieś) 70, 07-130 Łochów
NIP: 8241818522
REGON: 524831712

Koło Gospodyń Wiejskich „Kalinki" w Kalinowcu

Kalinowiec (wieś) 21, 07-130 Łochów
NIP: 8241818930
REGON: 525153846

Koło Gospodyń Wiejskich w Tchórzowej

Tchórzowa (wieś) 4 A, 07-106 Miedzna
NIP: 8241808009
REGON: 382050335

Koło Gospodyń Wiejskich w Międzylesiu

Międzyleś (wieś) 72A, 07-106 Miedzna
NIP: 8241808469
REGON: 382616311

Koło Gospodyń Wiejskich w Żeleźnikach „Zofianka"

Żeleźniki (wieś) 31/31, 07-106 Miedzna
NIP: 8241808593
REGON: 382866670

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Orzeszowskiej „Wolanie"

Wola Orzeszowska (wieś) 27/27, 07-106 Miedzna
NIP: 8241808860
REGON: 383147835

Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznie

Miedzna (wieś) ul. Plac Wolności 3, 07-106 Miedzna
NIP: 8241809575
REGON: 383968762

Koło Gospodyń Wiejskich We Wrotnowie

Wrotnów (wieś) 71A, 07-106 Miedzna
NIP: 8241816440
REGON: 522843220

Koło Gospodyń Wiejskich w Sojkówku

Sojkówek (wieś) 27, 07-140 Sadowne
NIP: 8241808015
REGON: 382051027

Koło Gospodyń Wiejskich w Ociętem

Ocięte (wieś) 37, 07-140 Sadowne
NIP: 8241808104
REGON: 382057946

Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzetce

Zarzetka (wieś) 5, 07-140 Sadowne
NIP: 8241808392
REGON: 382362690

Koło Gospodyń Wiejskich w Krupińskim '' Złota Róża"

Krupińskie (wieś) 10, 07-140 Sadowne
NIP: 8241808819
REGON: 382958514

Koło Gospodyń Wiejskich w Sokółce

Sokółka (wieś) 27 B, 07-140 Sadowne
NIP: 8241809204
REGON: 383439845

Koło Gospodyń Wiejskich w Morzyczynie Włóki

Morzyczyn-Włóki (wieś) 86, 07-140 Sadowne
NIP: 8241809925
REGON: 384692701

Koło Gospodyń Wiejskich „Nadburzanki" w Rażnach

Rażny (wieś) 18A, 07-140 Sadowne
NIP: 8241814659
REGON: 521424194

Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu "Zalesianeczki"

Zalesie (wieś) 32A, 07-140 Sadowne
NIP: 8241816687
REGON: 523199590

Koło Gospodyń Wiejskich w Sadownem

Sadowne (wieś) ul. Plac Kościelny 8, 07-140 Sadowne
NIP: 8241819757
REGON: 526112571

Koło Gospodyń Wiejskich w Żulinie

Żulin (wieś) 42, 07-104 Stoczek
NIP: 8241809374
REGON: 383671588

Koło Gospodyń Wiejskich w Gruszczynie "Galicjanki"

Gruszczyno (wieś) 38, 07-104 Stoczek
NIP: 8241809210
REGON: 383440914

Koło Gospodyń Wiejskich w Zgrzebichach

Zgrzebichy (wieś) 39a, 07-104 Stoczek
NIP: 8241809701
REGON: 384133203

Koło Gospodyń Wiejskich w Kozołupach „Stokrotka"

Kozołupy (wieś) 15, 07-104 Stoczek
NIP: 8241814458
REGON: 521231578

Koło Gospodyń Wiejskich w Karczewcu

Karczewiec (wieś) , 07-111 Wierzbno
NIP: 8241808156
REGON: 382085055

Koło Gospodyń Wiejskich w Strupiechowie

Strupiechów (wieś) 27, 07-111 Wierzbno
NIP: 8241808222
REGON: 382134523

Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżynie „Ziółka Ze Skarżyna"

Skarżyn (wieś) 3, 07-111 Wierzbno
NIP: 8241809173
REGON: 383320854

Koło Gospodyń Wiejskich Wąsosze

Wąsosze (wieś) 8, 07-111 Wierzbno
NIP: 8241809546
REGON: 383912715

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce-Folwark

Czerwonka-Folwark (wieś) 25, 07-111 Wierzbno
NIP: 8241809664
REGON: 384083913

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce

Czerwonka (wieś) 26, 07-111 Wierzbno
NIP: 8241809670
REGON: 384112997

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbnie "Wierzbnianki"

Wierzbno (wieś) 89, 07-111 Wierzbno
NIP: 8241809948
REGON: 384679942

Koło Gospodyń Wiejskich Janówek-Wyględówek w Janówku

Janówek (wieś) 48, 07-111 Wierzbno
NIP: 8241818835
REGON: 525010207