Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Obryte.

Znalezione instytucje dla gminy: Obryte

Województwo: mazowieckie, powiat: pułtuski, gmina: Obryte (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Obryte

ulica: Obryte 185
miejscowość: 07-215 Obryte (poczta: Obryte)
telefon: 29 7411004wew.33
fax: 29 7411004
e-mail: ugobryte@obryte.pl
adres www: www.obryte.pl
Powiat Pułtusk - herb

Starostwo Powiatowe w Pułtusku

ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
miejscowość: 06-100 Pułtusk (poczta: Pułtusk)
telefon: 23 3067101
fax: 23 3067109
e-mail: sekretariat@powiatpultuski.pl
adres www: powiatpultuski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: pułtuski)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pułtusku

Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk
Tel.: 603173303, 23 692 25 57
adres www: pultusk.vistula.edu.pl

Domy/kluby seniora (powiat: pułtuski)

Dzienny Dom Senior+

ul. Zaułek 1, 06-100 Pułtusk
Tel: 503932729
Rok powstania: 2015
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

ul.Długa 6, 06-150 Świercze
Tel: 23 69 16 062
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

Mieszki-Leśniki 32, 06-120 Winnica
Tel: 23 691 40 21
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 15

Domy i ośrodki kultury (powiat: pułtuski)

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki

Pułtusk ul. Plac Teatralny 4/0, 06-100 Pułtusk
Tel.: 236928421
Fax: 236926823
NIP: 5681067366
REGON: 285570
adres www: www.mckis-pultusk.pl

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: pułtuski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Szyszkach

Szyszki Włościańskie (część miejscowości) 35, 06-126 Gzy
NIP: 5681623620
REGON: 382121992

Koło Gospodyń Wiejskich w Gzach

Gzy (wieś) 1, 06-126 Gzy
NIP: 5681623614
REGON: 382128764

Koło Gospodyń Wiejskich Mierzeniec

Mierzeniec (wieś) 9, 06-126 Gzy
NIP: 5681631654
REGON: 382642188

Koło Gospodyń Wiejskich w Zambskach Kościelnych

Zambski Kościelne (wieś) 41, 07-215 Obryte
NIP: 5681624223
REGON: 383035220

Koło Gospodyń Wiejskich w Gzowie

Gzowo (wieś) 26, 06-114 Pokrzywnica
NIP: 5681623726
REGON: 382334848

Koło Gospodyń Wiejskich w Pobyłkowie Dużym

Pobyłkowo Duże (wieś) 9, 06-114 Pokrzywnica
NIP: 5681623689
REGON: 382321679

Koło Gospodyń Wiejskich w Pobyłkowie Małym

Pobyłkowo Małe (wieś) 51A, 06-114 Pokrzywnica
NIP: 5681623778
REGON: 382322325

Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborzu "Zaborzanie"

Zaborze (wieś) 2, 06-121 Pokrzywnica
NIP: 5681624022
REGON: 383073999

Koło Gospodyń Wiejskich w Klaskach - Czerwone Korale

Klaski (wieś) 13, 06-121 Pokrzywnica
NIP: 5681624559
REGON: 383804300

Koło Gospodyń Wiejskich w Łubienicy

Łubienica (wieś) 22A, 06-121 Pokrzywnica
NIP: 5681624654
REGON: 383930989

Koło Gospodyń Wiejskich w Obrębku

Obrębek (wieś) 33, 06-121 Pokrzywnica
NIP: 5681624766
REGON: 384470975

Koło Gospodyń Wiejskich w Łępicach Wesołe Dziewczyny

Łępice (wieś) 35, 06-121 Pokrzywnica
NIP: 5681629930
REGON: 522741360

Koło Gospodyń Wiejskich Pokrzywianki w Pokrzywnicy

Pokrzywnica (wieś) ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica
NIP: 5681630117
REGON: 523132828

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzepowie Trzepowianki

Trzepowo (wieś) 27, 06-114 Pokrzywnica
NIP: 5681631967
REGON: 525922530

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnikach Nowych

Lipniki Nowe (wieś) 11, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681623695
REGON: 382260966

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabówcu

Grabówiec (wieś) 13C, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681623732
REGON: 382252435

Koło Gospodyń Wiejskich w Głodowie

Głodowo (wieś) 19, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681623755
REGON: 382337806

Koło Gospodyń Wiejskich w Białowieży

Białowieża (wieś) 40, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681623790
REGON: 382286581

Koło Gospodyń Wiejskich w Grominie

Gromin (wieś) 32, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681624536
REGON: 383772527

Koło Gospodyń Wiejskich Moszynianie

Moszyn (wieś) 26Z, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681624677
REGON: 384341114

Koło Gospodyń Wiejskich "Kwiaty We Włosach" w Trzcińcu

Trzciniec (wieś) 17, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681624826
REGON: 384657366

Koło Gospodyń Wiejskich w Kleszewie

Kleszewo (wieś) 13, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681624890
REGON: 384707561

Koło Gospodyń Wiejskich w Kacicach "Narew"

Kacice (wieś) 23B, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681626446
REGON: 387158238

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnikach Starych "Niezapominajki"

Lipniki Stare (wieś) 13, 06-100 Pułtusk
NIP: 5681628764
REGON: 520644396

Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie "Kolorowe Pantofelki"

Chmielewo (wieś) 16, 06-150 Świercze
NIP: 5681624915
REGON: 384705958

Koło Gospodyń Wiejskich w Brodowie Luna Folk

Brodowo (wieś) 25, 06-150 Świercze
NIP: 5681625375
REGON: 385059035

Koło Gospodyń Wiejskich "Bocianie Gniazdo" w Gąsiorowie

Gąsiorowo (wieś) 28, 06-150 Świercze
NIP: 5681629551
REGON: 522234060

Koło Gospodyń Wiejskich "Kowalewianki"

Kowalewice Włościańskie (wieś) 43, 06-150 Świercze
NIP: 5681630413
REGON: 523440211

Koło Gospodyń Wiejskich w Gnatach Wieśnianach

Gnaty-Wieśniany (wieś) 8, 06-120 Winnica
NIP: 5681623815
REGON: 382396861

Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkach Leśnikach

Mieszki-Leśniki (wieś) 27, 06-120 Winnica
NIP: 5681623838
REGON: 382345906

Koło Gospodyń Wiejskich w Domosławiu

Domosław (wieś) 39, 06-120 Winnica
NIP: 5681623666
REGON: 382298354

Koło Gospodyń Wiejskich w Glinicach Wielkich

Glinice Wielkie (wieś) 4, 06-120 Winnica
NIP: 5681624074
REGON: 383350134

Koło Gospodyń Wiejskich w Rębkowie

Rębkowo (wieś) 2/2, 06-120 Winnica
NIP: 5681624312
REGON: 383451800

Koło Gospodyń Wiejskich "Wysokie Obcasy" w Winnicy

Winnica (wieś) ul. Pułtuska 78, 06-120 Winnica
NIP: 5681624571
REGON: 383849684

Koło Gospodyń Wiejskich Golądkowo-Skarżyce

Golądkowo (wieś) 10A, 06-120 Winnica
NIP: 5681626297
REGON: 387008059

Koło Gospodyń Wiejskich w Cieńszy

Cieńsza (wieś) 45A, 07-214 Zatory
NIP: 5681623703
REGON: 382323336

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Borsukach

Nowe Borsuki (wieś) 16A, 07-217 Zatory
NIP: 5681624163
REGON: 382815223

Koło Gospodyń Wiejskich "Zatorzanki" w Zatorach

Zatory (wieś) ul. Strażacka 16, 07-217 Zatory
NIP: 5681624878
REGON: 384689283

Koło Gospodyń Wiejskich w Pniewie "Pniewianki"

Pniewo (wieś) ul. Strażacka 1, 07-214 Zatory
NIP: 5681624884
REGON: 384676027

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinach "Nad Stawem"

Dębiny (wieś) 19A, 07-217 Zatory
NIP: 5681624849
REGON: 384665650

Koło Gospodyń Wiejskich Wiktorynki

Wiktoryn (wieś) 16, 07-217 Zatory
NIP: 5681624855
REGON: 384675051

Koło Gospodyń Wiejskich "Kolonianki" w Pniewie Kolonii

Pniewo-Kolonia (wieś) 22, 07-214 Zatory
NIP: 5681625659
REGON: 386175625

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Drwałach

Drwały (wieś) 36, 07-217 Zatory
NIP: 5681628126
REGON: 389912745

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Wólce Zatorskiej "Wólkowianki"

Wólka Zatorska (wieś) 11A, 07-217 Zatory
NIP: 5681631890
REGON: 525757886