Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Klwów.

Znalezione instytucje dla gminy: Klwów

Województwo: mazowieckie, powiat: przysuski, gmina: Klwów (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Klwów

ulica: ul. Opoczyńska 35
miejscowość: 26-415 Klwów (poczta: Klwów)
telefon: 48 6710010wew.25
fax: 48 6710010
e-mail: ug@klwow.pl
adres www: www.klwow.pl
Powiat Przysucha - herb

Starostwo Powiatowe w Przysusze

ulica: Al. Jana Pawła II 10
miejscowość: 26-400 Przysucha (poczta: Przysucha)
telefon: 48 6752352
fax: 48 6752352
e-mail: starostwo@przysucha.pl
adres www: www.przysucha.pl
wew.21

Domy/kluby seniora (powiat: przysuski)

Klub Senior+

ul. Orodowa 5, 26-400 Przysucha
Tel: 48 675 31 85
Rok powstania: 2017
Liczba miejsc: 60

Dzienny Dom Senior+

Ruski Bród, ul. Główna 51, 26-400 Przysucha
Tel: 48 675 00 26
Rok powstania: 2022
Liczba miejsc: 15

Dzienny Dom Senior+

ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywół
Tel: 48 312 17 55
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 30

Dzienny Dom Senior+

ul. Platanowa 1, 26-422 Borkowice
Tel: 48 312 17 83
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 30

Dzienny Dom Senior+

Komorów 29, 26-432 Wieniawa
Tel: 663819532
Rok powstania: 2015
Liczba miejsc: 20

Domy i ośrodki kultury (powiat: przysuski)

Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach

Borkowice ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 7/0, 26-422 Borkowice
Tel.: 486757106
NIP: 6010038036
REGON: 140407517
adres www: www.gok.cba.pl

Dom Kultury w Przysusze

Przysucha ul. Radomska 9/0, 26-400 Przysucha
NIP: 7991823225
REGON: 670131660

Gminny Ośrodek Kultury w Rusinowie

Rusinów ul. Żeromskiego 4/0, 26-411 Rusinów
REGON: 366822661

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie

Wieniawa ul. Kochanowskiego 82/0, 26-432 Wieniawa
Tel.: 486730005
NIP: 6010086124
REGON: 146921280

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: przysuski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Wymysłowie

Wymysłów (wieś) ul. Główna 26, 26-422 Borkowice
NIP: 6010089890
REGON: 382134569

Koło Gospodyń Wiejskich Rudno

Rudno (wieś) 8, 26-422 Borkowice
NIP: 6010089849
REGON: 382140498

Koło Gospopdyń Wiejskich w Ruszkowicach „Kluchy"

Ruszkowice (wieś) ul. Główna 10, 26-422 Borkowice
NIP: 6010090700
REGON: 384296158

Koło Gospodyń Wiejskich Ninkowianki

Ninków (wieś) 27, 26-422 Borkowice

Koło Gospodyń Wiejskich "Rozwadzianki Plus" w Rozwadach

Rozwady (wieś) 89, 26-434 Gielniów
NIP: 6010090812
REGON: 384648574

Koło Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Zgranie" w Brzezinkach

Brzezinki (wieś) 5C, 26-434 Gielniów
NIP: 6010090781
REGON: 384705421

Koło Gospodyń Wiejskich w Snarkach "Zawsze Razem"

Snarki (wieś) 56A, 26-434 Gielniów
NIP: 6010090798
REGON: 384710304

Koło Gospodyń Wiejskich w Bielinach "Lepsze Połówki"

Bieliny (wieś) 80, 26-434 Gielniów
NIP: 6010091148
REGON: 385721445

Koło Gospodyń Wiejskich w Sołtysach i Gościncu

Sołtysy (wieś) 28, 26-434 Gielniów
NIP: 6010091674
REGON: 386829481

Koło Gospodyń Wiejskich "Nasze Owoce" w Stoczkach

Stoczki (wieś) 32, 26-434 Gielniów
NIP: 6010092828
REGON: 389757776

Koło Gospodyń Wiejskich z Jastrzębia "JastrzĘbianki"

Jastrząb (wieś) 109, 26-434 Gielniów
NIP: 6010092917
REGON: 389827985

Koło Gospodyń Wiejskich "Gielniowianki" w Gielniowie

Gielniów (wieś) ul. Szkolna 1, 26-434 Gielniów
NIP: 6010093035
REGON: 520012331

Koło Gospodyń Wiejskich " Goździki " w Goździkowie

Goździków (wieś) ul. Główna 45, 26-434 Gielniów
NIP: 6010094655
REGON: 524282808

Koło Gospodyń Wiejskich "Klwowiacy" w Klwowie

Klwów (wieś) ul. Pl. Świdzińskiego 18, 26-415 Klwów
NIP: 6010090752
REGON: 384606363

Koło Gospodyń Wiejskich w Ulowie "Ulowianki"

Ulów (wieś) 65, 26-415 Klwów
NIP: 6010092969
REGON: 389903640

Koło Gospodyń Wiejskich Podczasza Wola

Podczasza Wola (wieś) 18A, 26-415 Klwów
NIP: 6010093041
REGON: 520016056

Koło Gospodyń Wiejskich w Przystałowicach Dużych Kolonii

Przystałowice Duże-Kolonia (wieś) 25, 26-415 Klwów
NIP: 6010093868
REGON: 521998251

Koło Gospodyń Wiejskich w Przystałowicach Dużych

Przystałowice Duże (wieś) 18, 26-415 Klwów
NIP: 6010093851
REGON: 522020197

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej Woli

Kamienna Wola (wieś) 15A, 26-425 Odrzywół
NIP: 6010074055
REGON: 142146950

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Kłonnie

Kłonna (wieś) 78, 26-425 ODRZYWÓŁ
NIP: 6010080825
REGON: 142713678

Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Ossie

Kolonia Ossa (wieś) 40A, 26-425 Odrzywół
NIP: 6010091473
REGON: 386528472

Koło Gospodyń Wiejskich Lipin i Emilianowa

Emilianów (wieś) 13, 26-425 Odrzywół
NIP: 6010091705
REGON: 386873772

Koło Gospodyń Wiejskich w Odrzywole

Odrzywół (wieś) ul. Warszawska 34, 26-425 Odrzywół
NIP: 6010093897
REGON: 522046044

Koło Gospodyń Wiejskich "Wysoczanki" w Wysokinie

Wysokin (wieś) ul. Dr H. Spoczyńskiej 34, 26-425 Odrzywół
NIP: 6010094827
REGON: 524661405

Koło Gospodyń Wiejskich w Potworowie

Potworów (wieś) ul. Radomska 2, 26-414 Potworów
NIP: 6010089938
REGON: 382103824

Koło Gospodyń Wiejskich Papryczki w Dłuska Wola

Dłuska Wola (wieś) 18, 26-414 Potworów
NIP: 6010090031
REGON: 382130229

Koło Gospodyń Wiejskich w Rdzowie

Rdzów (wieś) 73, 26-414 Potworów
NIP: 6010089944
REGON: 382184389

Koło Gospodyń Wiejskich w Wirze

Wir (wieś) 12, 26-414 Potworów
NIP: 6010089826
REGON: 382142161

Koło Gospodyń Wiejskich Rajskie Kwiaty w Rdzuchowie

Rdzuchów (wieś) 50, 26-411 Potworów
NIP: 6010090539
REGON: 383805876

Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrzcu "Mokrzcowianki"

Mokrzec (wieś) 44, 26-414 Potworów
NIP: 6010093414
REGON: 521339353

Koło Gospodyń Wiejskich w Smogorzowie

Smogorzów (wieś) ul. Strażacka 1a, 26-400 Przysucha
NIP: 6010089743
REGON: 382071171

Koło Gospodyń Wiejskich "ZakrĘcone Babki" Janików

Janików (wieś) ul. Główna 2, 26-400 Przysucha
NIP: 6010090019
REGON: 382118381

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbożennie

Zbożenna (wieś) 114, 26-400 Przysucha
NIP: 6010089789
REGON: 382095958

Koło Gospodyń Wiejskich "Z Wichrowego Wzgórza" w Jakubowie

Jakubów (wieś) ul. Ogrodowa 32, 26-400 Przysucha
NIP: 6010090226
REGON: 383064799

Koło Gospopdyń Wiejskich Dębinianki z Dębin

Dębiny (wieś) ul. Stare Dębiny 1, 26-400 Przysucha
NIP: 6010090278
REGON: 383265658

Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Wistka

Wistka (wieś) 23, 26-400 Przysucha
NIP: 6010090249
REGON: 383254577

Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzyńsku

Skrzyńsko (wieś) ul. Plac Św. Marka 1, 26-400 Przysucha
NIP: 6010094916
REGON: 524814435

Koło Gospodyń Wiejskich z Krzesławic

Krzesławice (wieś) 90, 26-411 Rusinów
NIP: 6010089737
REGON: 382071225

Koło Gospodyń Wiejskich w Rusinowie

Rusinów (wieś) ul. Strażacka 7, 26-411 Rusinów
NIP: 6010089766
REGON: 382097868

Koło Gospodyń Wiejskich w Zychorzynie

Zychorzyn (wieś) 79, 26-411 Rusinów
NIP: 6010089803
REGON: 382137585

Stowarzyszenie "Koło Gospodyń Wiejskich Niezapominajki"

Gałki (wieś) 30A, 26-411 Rusiniów
NIP: 6010089542
REGON: 142882754

Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Grabowa Rusinowska

Grabowa (wieś) 31A, 26-411 Rusinów
NIP: 6010090350
REGON: 383449938

Koło Gospodyń Wiejskich "Brogowianki" z Brogowej

Brogowa (wieś) 34, 26-411 Rusinów
NIP: 6010090841
REGON: 384485238

Koło Gospodyń Wiejskich w Władysławowie "Jagódki"

Władysławów (wieś) 23a, 26-411 Rusinów
NIP: 6010092952
REGON: 389902965

Koło Gospodyń Wiejskich w Nieznamierowicach "Wystrzałowe Babki"

Nieznamierowice (wieś) 30, 26-411 Rusinów
NIP: 6010093029
REGON: 389931010

Koło Gospodyń Wiejskich "Przystalanie" w Przystałowicach Małych

Przystałowice Małe (wieś) 30, 26-411 Rusinów
NIP: 6010094879
REGON: 524661598

Koł Gospodyń Wiejskich Wsi Sokolniki Suche

Sokolniki Suche (wieś) 60, 26-432 Wieniawa
NIP: 6010089832
REGON: 382149938

Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynnie - Stokrotki

Skrzynno (wieś) ul. Kolejowa 1, 26-432 Wieniawa
NIP: 6010090410
REGON: 383488217

Koło Gospodyń Wiejskich „Kamyczki" w Kamieniu Dużym

Kamień Duży (wieś) 67, 26-432 Wieniawa
NIP: 6010090806
REGON: 384719222

Koło Gospodyń Wiejskich w Pogroszynie

Pogroszyn (wieś) 51, 26-432 Wieniawa
NIP: 6010090835
REGON: 384716821

Koło Gospodyń Wiejskich Kochanowianki w Kochanów Wieniawski

Kochanów Wieniawski (wieś) 56, 26-432 Wieniawa
NIP: 6010091243
REGON: 385893442

Koło Gospodyń Wiejskich "Wolawianie" w Woli Brudnowskiej

Wola Brudnowska (wieś) 26, 26-432 Wieniawa
NIP: 6010093934
REGON: 522333849

Koło Gospodyń Wiejskich w Wydrzynie Babeczki

Wydrzyn (wieś) 18, 26-432 Wieniawa
NIP: 6010094023
REGON: 522475526

Koło Gospodyń Wiejskich Komorowskie Championy w Komorowie

Komorów (wieś) 29, 26-432 Wieniawa
NIP: 6010094052
REGON: 522549727