Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Jednorożec.

Znalezione instytucje dla gminy: Jednorożec

Województwo: mazowieckie, powiat: przasnyski, gmina: Jednorożec (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Jednorożec

ulica: ul. Odrodzenia 14
miejscowość: 06-323 Jednorożec (poczta: Jednorożec)
telefon: 29 7517030
fax: 29 7517031
e-mail: gmina@jednorozec.pl
adres www: www.jednorozec.pl
Powiat Przasnysz - herb

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ulica: ul. Św. St. Kostki 5
miejscowość: 06-300 Przasnysz (poczta: Przasnysz)
telefon: 29 7522270
fax: 29 7522270
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
adres www: www.powiat-przasnysz.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: przasnyski)

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Zofia Rykowska

Piłsudskiego 75, 36-300 Przasnysz
Tel.: 29 756 33 17
adres www: www.facebook.com/UTWprzyTPZPwPrzasnyszu/?locale=pl_PL

Domy/kluby seniora (powiat: przasnyski)

Klub Senior+

ul. Odrodzenia 6, 06-323 Jednorożec
Tel: 29 751 88 53
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

ul. Przasnyska 8, 06-316 Krzynowłoga Mała
Tel: 29 751 28 82
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 20

Klub Senior+

Bogate 57 a, 06-300 Przasnysz
Tel: 29 751 21 23
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 15

Domy i ośrodki kultury (powiat: przasnyski)

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach

Chorzele ul. Ogrodowa 7/0, 06-330 Chorzele
Tel.: 297515189
NIP: 7611101142
REGON: 551178435

Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu

Jednorożec ul. Odrodzenia 14/0, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611530630
REGON: 141774755

Miejski Dom Kultury

Przasnysz ul. 3 Maja 16/0, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611357864
REGON: 285563
adres www: www.mdkprzasnysz.pl

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: przasnyski)

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziwóju Nowym

Zdziwój Nowy (wieś) 19a, 06-330 Chorzele
NIP: 7611541272
REGON: 142314027

Koło Gospodyń Wiejskich w Przysowych

Przysowy (wieś) 3, 06-330 Chorzele
NIP: 7611563196
REGON: 383441049

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeskach Kołakach

Brzeski-Kołaki (wieś) 29, 06-330 Chorzele
NIP: 7611563687
REGON: 384584443

Koło Gospodyń Wiejskich „Krukowianki” w Krukowie

Krukowo (wieś) 113a, 06-333 Zaręby
NIP: 7611564698
REGON: 386388410

Koło Gospodyń Wiejskich w Duczyminie

Duczymin (wieś) 7, 06-330 Chorzele
NIP: 7611567337
REGON: 521018519

Koło Gospodyń Wiejskich w Rembielinie

Rembielin (wieś) 23, 06-330 Chorzele
NIP: 7611568472
REGON: 523240044

Koło Gospodyń Wiejskich Raszujka

Raszujka (wieś) 70, 06-330 Chorzele
NIP: 7611569483
REGON: 525007599

Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki w Łazie

Łaz (wieś) 72, 06-333 Zaręby
NIP: 7611569773
REGON: 525262890

Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębcu

Jastrzębiec (wieś) 16B, 06-415 Czernice Borowe
NIP: 7611562541
REGON: 382223942

Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrze

Węgra (wieś) 23, 06-415 Czernice Borowe
NIP: 7611562506
REGON: 382194057

Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicach Borowych

Czernice Borowe (wieś) ul. St. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe
NIP: 7611562989
REGON: 383106902

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Czernicach

Nowe Czernice (wieś) 14, 06-415 Czernice Borowe
NIP: 7611563262
REGON: 383475410

Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu

Grójec (wieś) 6, 06-415 Czernice Borowe
NIP: 7611563339
REGON: 383765480

Koło Gospodyń Wiejskich Pierzchały

Pierzchały (wieś) 2, 06-415 Czernice Borowe
NIP: 7611564586
REGON: 385646548

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrostowie Wielkim

Chrostowo Wielkie (wieś) 3, 06-415 Czernice Borowe
NIP: 7611568414
REGON: 523203617

Koło Gospodyń Wiejskich w Obrębcu

Obrębiec (wieś) 5/C, 06-415 Czernice Borowe
NIP: 7611569052
REGON: 524415830

Koło Gospodyń Wiejskich w Połoni

Połoń (wieś) 73, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611562558
REGON: 382234236

Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Rządowych

Budy Rządowe (wieś) 29, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611562570
REGON: 382201060

Koło Gospodyń Wiejskich Żelaźnianki To Kurpianki w Żelaznej Rządowej

Żelazna Rządowa (wieś) 5, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611562920
REGON: 382956739

Koło Gospodyń Wiejskich Ulatowo Pogorzel

Ulatowo-Pogorzel (wieś) 56, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611563351
REGON: 383835481

Koło Gospodyń Wiejskich w Małowidzu „Jasie”

Małowidz (wieś) 29, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611566616
REGON: 389927439

Koło Gospodyń Wiejskich w Dynaku

Dynak (wieś) 19, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611566651
REGON: 389927563

Koło Gospodyń Wiejskich „Jednorożec" w Stegnie

Stegna (wieś) ul. Warszawska 59, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611566728
REGON: 520003071

Koło Gospodyń Wiejskich w Żelaznej Prywatnej

Żelazna Prywatna (wieś) 1, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611566757
REGON: 520101477

Koło Gospodyń Wiejskich w Olszewce "Olszewiacy"

Olszewka (wieś) 22, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611567745
REGON: 521643341

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie Lipianki

Lipa (wieś) 63, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611568940
REGON: 524022154

Koło Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu

Jednorożec (wieś) ul. Odrodzenia 6, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611569193
REGON: 524527486

Koło Gospodyń Wiejskich Parciaki

Parciaki (wieś) 61/A, 06-323 Jednorożec
NIP: 7611569603
REGON: 525122981

Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu

Zalesie (wieś) 54, 06-408 Krasne
NIP: 7611562535
REGON: 382101653

Koło Gospodyń Wiejskich w Krasnem

Krasne (wieś) ul. Mickiewicza 36/4, 06-408 Krasne
NIP: 7611562446
REGON: 382082631

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmijewie

Nowe Żmijewo (wieś) 20, 06-408 Krasne
NIP: 7611562498
REGON: 382142209

Koło Gospodyń Wiejskich w Zielonej

Zielona (wieś) 24, 06-408 Krasne
NIP: 7611563144
REGON: 383322089

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie Jeziorowym

Rudno Jeziorowe (wieś) 6A, 06-316 Krzynowłoga Mała
NIP: 7611563500
REGON: 384282140

Koło Gospodyń Wiejskich w Łaniętach

Łanięta (wieś) 20/A, 06-316 Krzynowłoga Mała
NIP: 7611569916
REGON: 525431245

Koło Gospodyń Wiejskich w Gostkowie

Gostkowo (wieś) 29B, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611562386
REGON: 382015920

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielodrożu

Wielodróż (wieś) 45, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611562529
REGON: 382213984

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzankowie

Dobrzankowo (wieś) 68, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611562587
REGON: 382159523

Koło Gospodyń Wiejskich w Mchowie

Mchowo (wieś) 40, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611562481
REGON: 382191231

Koło Gospodyń Wiejskich w Bartnikach

Bartniki (wieś) 53, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611562475
REGON: 382134530

Koło Gospodyń Wiejskich w Lesznie

Leszno (wieś) 147, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611562564
REGON: 382290909

Koło Gospodyń Wiejskich w Wyrębie Karwackim

Wyrąb Karwacki (wieś) 16, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611563517
REGON: 384163032

Koło Gospodyń Wiejskich w Obrębie

Obrąb (wieś) 53, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611563552
REGON: 384387079

Koło Gospodyń Wiejskich w Golanach

Golany (wieś) 10, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611563641
REGON: 384480258

Koło Gospodyń Wiejskich w Karwaczu

Karwacz (wieś) 8, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611563724
REGON: 384657099

Koło Gospodyń Wiejskich w Bogatem

Bogate (wieś) 57A, 06-300 Przasnysz
NIP: 7611563658
REGON: 384481520