Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Rzewnie.

Znalezione instytucje dla gminy: Rzewnie

Województwo: mazowieckie, powiat: makowski, gmina: Rzewnie (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Rzewnie

ulica: Rzewnie 19
miejscowość: 06-225 Rzewnie (poczta: Rzewnie)
telefon: 29 7613409
fax: 29 7613445
e-mail: sekretariat@ugrzewnie.pl
adres www: gminarzewnie.pl
Powiat Maków Mazowiecki - herb

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

ulica: ul. Rynek 1
miejscowość: 06-200 Maków Mazowiecki (poczta: Maków Mazowiecki)
telefon: 29 7173660
fax: 29 7173664
e-mail: starostwo@powiat-makowski.pl
adres www: www.powiat-makowski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: makowski)

Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

Moniuszki  2, 06-200 Maków Mazowiecki
Tel.: 29 717 12 72
adres www: mdkmakow.pl/category/u-3-wieku/

Domy/kluby seniora (powiat: makowski)

Klub Senior+

ul. Mostowa 11a, 06-212 Krasnosielc
Tel: 29 717 50 72
Rok powstania: 2017
Liczba miejsc: 25

Klub Senior+

ul. Moniuszki 6 a, 06-200 Maków Mazowiecki
Tel: 29 69 11 401
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 30

Dzienny Dom Senior+

ul. Gdańska 4, 06-230 Różan
Tel: 29 766 90 35
Rok powstania: 2016
Liczba miejsc: 15

Domy i ośrodki kultury (powiat: makowski)

Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce

Czerwonka Włościańska 40/0, 06-232 Czerwonka Włościańska
Tel.: 297179688
REGON: 366229354

Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie

Karniewo ul. Pułtuska 3/0, 06-425 Karniewo
NIP: 7571420905
REGON: 130501187

Gminny Ośrodek Kultury

Krasnosielc ul. Rynek 40A/0, 06-212 Krasnosielc
NIP: 7571007571
REGON: 550423588

Miejski Dom Kultury

Maków Mazowiecki ul. Stanisława Moniuszki 2/0, 06-200 Maków Mazowiecki
NIP: 7570003803
REGON: 285497

Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach - Bramurze

Płoniawy-Bramura 59/0, 06-210 Płoniawy-Bramura
Tel.: 297178967
NIP: 7571480563
REGON: 147059491

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury Im.M.J.Piłsudskiego

Różan ul. Adama Mickiewicza 5/0, 06-230 Różan
NIP: 7571140382
REGON: 550326201
adres www: www.gouk.pl

Gminne Centrum Kultury w Rzewniu

Rzewnie 3/0, 06-225 Rzewnie
Tel.: 297613409
Fax: 297613445
REGON: 368071503

Gminny Ośrodek Kultury

Sypniewo ul. Ostrołęcka 39/0, 06-216 Sypniewo
NIP: 7571412780
REGON: 140012718

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie

Stary Szelków 35A/0, 06-220 Stary Szelków
Tel.: 297176032
NIP: 7571480528
REGON: 147019623
adres www: www.szelkow.pl

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: makowski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonce

Czerwonka Włościańska (wieś) 40, 06-232 Czerwonka
NIP: 7571486548
REGON: 382345326

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce

Dąbrówka (wieś) 38, 06-232 Czerwonka Szlachecka
NIP: 7571486790
REGON: 382857724

Koło Gospodyń Wiejskich Guty Duże

Guty Duże (wieś) 18, 06-232 Czerwonka Szlachecka
NIP: 7571490981
REGON: 521497282

Koło Gospodyń Wiejskich „Jankowianki" w Jankowie

Jankowo (wieś) 14, 06-200 Maków Mazowiecki
NIP: 7571491489
REGON: 522623910

Koło Gospodyń Wiejskich w Budzynie „Budzynianki"

Budzyno (wieś) 31, 06-200 Maków Mazowiecki
NIP: 7571492230
REGON: 524311467

Koło Gospodyń Wiejskich w Tłucznicach "Galimatjas"

Tłucznice (wieś) 34, 06-425 Karniewo
NIP: 7571487453
REGON: 384696981

Koło Gospodyń Wiejskich "Nasz Czarnostów"

Czarnostów (wieś) 39, 06-425 Karniewo
NIP: 7571487772
REGON: 385537753

Koło Gospodyń Wiejskich „Karniewianki"

Karniewo (wieś) ul. Ciechanowska 1, 06-425 Karniewo

Koło Gospodyń Wiejskich w Żabinie Karniewskim „Żabinianki"

Żabin Karniewski (wieś) 45, 06-425 Karniewo
NIP: 7571493040
REGON: 525926001

Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Prywatnych

Budy Prywatne (wieś) 20/20, 06-214 Krasnosielc
NIP: 7571486407
REGON: 382061362

Koło Gospodyń Wiejskich w Karolewie

Karolewo (wieś) 39, 06-214 Krasnosielc
NIP: 7571486519
REGON: 382471143

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Sielcu

Nowy Sielc (wieś) 27, 06-212 Krasnosielc
NIP: 7571486525
REGON: 382427290

Koło Gospodyń Wiejskich w Drążdżewie Małym

Drążdżewo Małe (wieś) 31A, 06-214 Krasnosielc
NIP: 7571487329
REGON: 384408232

Koło Gospodyń Wiejskich w Drążdżewie-Kujawach

Drążdżewo-Kujawy (wieś) 9, 06-214 Krasnosielc
NIP: 7571487447
REGON: 384698483

Koło Gospodyń Wiejskich w Drążdżewie

Drążdżewo (wieś) 171, 06-214 Krasnosielc
NIP: 7571487476
REGON: 384729634

Koło Gospodyń Wiejskich „Zwierzyniec i Górka"

Zwierzyniec (wieś) 26, 06-214 Krasnosielc
NIP: 7571490343
REGON: 389983722

Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach „GrĄdzianki"

Grądy (wieś) 36, 06-212 Krasnosielc
NIP: 7571492477
REGON: 524648712

Koło Gospodyń Wiejskich Kogucianki z Amelina

Amelin (wieś) 35, 06-212 Krasnosielc
NIP: 7571492773
REGON: 525288606

Koło Gospodyń Wiejskich w Ogonach

Ogony (wieś) 8A, 06-231 Młynarze
NIP: 7571486927
REGON: 383479359

Koło Gospodyń Wiejskich "Rupinianki"

Rupin (wieś) 2, 06-231 Młynarze
NIP: 7571487335
REGON: 384456426

Koło Gospodyń Wiejskich w Głażewo-Święszki „Głażewianki"

Głażewo-Święszki (wieś) 17a, 06-231 Młynarze
NIP: 7571490366
REGON: 389979614

Koło Gospodyń Wiejskich w Popielarce

Popielarka (wieś) 1D, 06-200 Maków Mazowiecki
NIP: 7571486471
REGON: 382317376

Koło Gospodyń Wiejskich Jaciążek

Jaciążek (wieś) 25, 06-210 Płoniawy-Bramura
NIP: 7571486436
REGON: 382317241

Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzynowie

Węgrzynowo (wieś) 48, 06-211 Płoniawy-Bramura
NIP: 7571486910
REGON: 383349102

Koło Gospodyń Wiejskich Szlasy Bure

Szlasy Bure (wieś) 10A, 06-211 Płoniawy-Bramura
NIP: 7571487192
REGON: 384120063

Koło Gospodyń Wiejskich w Bogdalcu

Bogdalec (wieś) 23, 06-211 Płoniawy-Bramura
NIP: 7571488754
REGON: 387094828

Koło Gospodyń Wiejskich w Obłudzinie

Obłudzin (wieś) 28, 06-200 Maków Mazowiecki
NIP: 7571490538
REGON: 520267433

Koło Gospodyń Wiejskich w Bobinie Wielkim

Bobino Wielkie (wieś) 18, 06-210 Płoniawy-Bramura
NIP: 7571491236
REGON: 521592129

Koło Gospodyń Wiejskich „Płoniawianki" w Płoniawach-Bramurze

Płoniawy-Bramura (wieś) 59, 06-210 Płoniawy-Bramura
NIP: 7571491087
REGON: 521671805

Koło Gospodyń Wiejskich „Biernaciaki" Chodkowo-Biernaty

Chodkowo-Biernaty (wieś) 11, 06-210 Płoniawy-Bramura
NIP: 7571491650
REGON: 522992977

Koło Gospodyń Wiejskich Retka

Retka (wieś) 11A, 06-210 Płoniawy-Bramura
NIP: 7571491667
REGON: 523111230

Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylinku

Kobylinek (wieś) 2A, 06-211 Płoniawy-Bramura
NIP: 7571491727
REGON: 523212303

Koło Gospodyń Wiejskich Zaciszanka

Stare Zacisze (wieś) 1A, 06-200 Maków Mazowiecki

Koło Gospodyń Wiejskich w Chełstach

Chełsty (wieś) 6, 06-230 Różan
NIP: 7571486488
REGON: 382232480

Koło Gospodyń Wiejskich Dzbądz

Dzbądz (wieś) 84, 06-230 Różan
NIP: 7571486442
REGON: 382480900

Koło Gospodyń Wiejskich Załęże-Eliasze

Załęże-Eliasze (wieś) 16, 06-231 Młynarze
NIP: 7571486459
REGON: 383298818

Koło Gospodyń Wiejskich Kaszewiec

Kaszewiec (wieś) 62, 06-230 Różan
NIP: 7571492744
REGON: 525364069

Koło Gospodyń Wiejskich "Sikorki" w Pruszkach

Pruszki (wieś) 15, 06-230 Różan
NIP: 7571491638
REGON: 523012277

Koło Gospodyń Wiejskich w Łachach Włościańskich „Nadnarwianki"

Łachy Włościańskie (wieś) 10, 06-225 Rzewnie
NIP: 7571492827
REGON: 525397092

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzewniu ''działaj Lokalnie"

Rzewnie (wieś) 3, 06-225 Rzewnie
NIP: 7571492856
REGON: 525397011

Koło Gospodyń Wiejskich w Glinkach Rafałach

Glinki-Rafały (wieś) 15, 06-216 Sypniewo
NIP: 7571487312
REGON: 384420919

Koło Gospodyń Wiejskich Biedrzyce Stara Wieś

Biedrzyce-Stara Wieś (wieś) 9, 06-213 Sypniewo
NIP: 7571491058
REGON: 521606682

Koło Gospodyń Wiejskich w Smrocku-Dworze

Smrock-Dwór (wieś) 12B, 06-220 Szelków
NIP: 7571486465
REGON: 142966391

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzierżanowie

Dzierżanowo (wieś) 53, 06-200 Maków Mazowiecki
NIP: 7571491242
REGON: 521886888

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakliczewie

Zakliczewo (wieś) 12, 06-200 Maków Mazowiecki
NIP: 7571491331
REGON: 521966274

Koło Gospodyń Wiejskich „Ciepielewianki" w Ciepielewie

Ciepielewo (wieś) 66, 06-220 Stary Szelków
NIP: 7571492299
REGON: 524381752