Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Sławno.

Znalezione instytucje dla gminy: Sławno

Województwo: łódzkie, powiat: opoczyński, gmina: Sławno (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Sławno

ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
miejscowość: 26-332 Sławno (poczta: Sławno)
telefon: 44 7551850
fax: 44 7551851
e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
adres www: www.ugslawno.pl
Powiat Opoczno - herb

Starostwo Powiatowe w Opocznie

ulica: ul. Kwiatowa 1a
miejscowość: 26-300 Opoczno (poczta: Opoczno)
telefon: 44 7414900
fax: 44 7414901
e-mail: powiatopoczno@opocznopowiat.pl
adres www: www.opocznopowiat.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: opoczyński)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy

ul. Stawowa 27a, 26-340 Drzewica
Tel.: 48 375 60 91, 48 375 66 41
adres www: www.utw.drzewica.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Opocznie

Edmunda Biernackiego 4, 26-300 Opoczno
Tel.: 44 786 01 48
adres www: www.facebook.com/p/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Opocznie-100067095246131/
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2009
Regon: 100774543
NIP: 7681808289

Domy/kluby seniora (powiat: opoczyński)

Dzienny Dom Senior+

Miedzna Drewniana 225, 26-307 Białaczów
Tel: 44 647 56 99; 797 566 669
Rok powstania: 2015
Liczba miejsc: 27

Dzienny Dom Senior+

ul. Braci Kobylańskich 26, 26-340 Drzewica
Tel: 48 375 51 86
Rok powstania: 2018
Liczba miejsc: 25

Dzienny Dom Senior+

ul.Przyłęk 87, 26-333 Paradyż
Tel: 697669568
Rok powstania: 2017
Liczba miejsc: 16

Dzienny Dom Senior+

Niemojowice 51, 26-330 Żarnów
Tel: 887253253
Rok powstania: 2016
Liczba miejsc: 25

Domy i ośrodki kultury (powiat: opoczyński)

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Drzewica ul. Stawowa 27A/0, 26-340 Drzewica
Tel.: 483755110
NIP: 7681736012
REGON: 100106570
adres www: www.rck.drzewica.pl

Miejski Dom Kultury Im.Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie

Opoczno ul. Edmunda Biernackiego 4/0, 26-300 Opoczno
Tel.: 447361410
Fax: 447361410
NIP: 7681237042
REGON: 787773
adres www: mdk.opoczno.net

Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem

Poświętne ul. Główna 40/0, 26-315 Poświętne
Tel.: 447564002
NIP: 7681796391
REGON: 100617594
adres www: www.poswietne.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie

Sławno ul. Zielona 2/0, 26-332 Sławno
Tel.: 447551852
Fax: 447551852
NIP: 7681736549
REGON: 100131041

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: opoczyński)

Koło Gospodyń Wiejskich w Wąglanach

Wąglany (wieś) 75/75, 26-307 Białaczów
NIP: 7681841269
REGON: 382024935

Koło Gospodyń Wiejskich w Ossie

Ossa (wieś) 97/97, 26-307 Białaczów
NIP: 7681841252
REGON: 382036967

Koło Gospodyń Wiejskich w Białaczowie "Białaczowianki"

Białaczów (wieś) ul. Piotrkowska 6, 26-307 Białaczów
NIP: 7681841364
REGON: 382062210

Koło Gospodyń Wiejskich w Skroninie

Skronina (wieś) /61, 26-307 Białaczów
NIP: 7681841341
REGON: 382063734

Koło Gospodyń Wiejskich w Parczowie

Parczów (wieś) 75, 26-307 Białaczów
NIP: 7681841335
REGON: 382063183

Koło Gospodyń Wiejskich w Żelazowicach

Żelazowice (wieś) 135/135, 26-307 Białaczów
NIP: 7681841306
REGON: 382064076

Koło Gospodyń Wiejskich w Petrykozach "Panie z Wsi"

Petrykozy (wieś) 77A, 26-307 Białaczów
NIP: 7681841766
REGON: 382317287

Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznej Drewnianej

Miedzna Drewniana (wieś) 225, 26-307 Białaczów
NIP: 7681841387
REGON: 382116034

Koło Gospodyń Wiejskich w Sędowie

Sędów (wieś) 102, 26-307 Białaczów
NIP: 7681841921
REGON: 382765560

Koło Gospodyń Wiejskich w Sobieniu

Sobień (wieś) 111, 26-307 Białaczów
NIP: 7681846060
REGON: 389913331

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie 26-307 Białaczów

Zakrzów (wieś) 88a, 26-307 BIałaczów
NIP: 7681849420
REGON: 524340138

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakościelu

Zakościele (wieś) 86a, 26-340 Drzewica
NIP: 7681841499
REGON: 382124039

Koło Gospodyń Wiejskich w Radzicach Dużych

Radzice Duże (wieś) /105, 26-340 Drzewica
NIP: 7681841660
REGON: 382324258

Koło Gospodyń Wiejskich "Strzyżowianki" w Strzyżowie

Strzyżów (wieś) 61, 26-340 Drzewica
NIP: 7681841588
REGON: 382116293

Koło Gospodyń Wiejskich w Jelni

Jelnia (wieś) 98, 26-340 Drzewica
NIP: 7681841370
REGON: 382112786

Koło Gospodyń Wiejskich "Werowianki" w Werówce

Werówka (wieś) 64B, 26-340 Drzewica
NIP: 7681841720
REGON: 382334334

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzczonowie

Krzczonów (wieś) 97, 26-340 Drzewica
NIP: 7681841789
REGON: 382326719

Koło Gospodyń Wiejskich w Radzicach Małych

Radzice Małe (wieś) /75, 26-340 Drzewica
NIP: 7681841619
REGON: 382131536

Stowarzyszenie "Moje Tradycje i Innowacje" w Żardkach

Żardki (wieś) 63a, 26-340 Drzewica
NIP: 7681841737
REGON: 382349287

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce

Dąbrówka (wieś) 68, 26-340 Drzewica
NIP: 7681841909
REGON: 382724609

Koło Gospodyń Miejskich "Drzewiczanki" w Drzewicy

Drzewica (miasto) ul. Stanisława Staszica 5, 26-340 Drzewica
NIP: 7681842748
REGON: 384395200

Koło Gospodyń Wiejskich w Stoku

Stok (wieś) 3B, 26-341 Mniszków
NIP: 7681841329
REGON: 382028235

Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowcu Nad Pilicą

Bukowiec nad Pilicą (wieś) 33a/33a, 26-341 Mniszków
NIP: 7681841298
REGON: 382063958

Stowarzyszenie "Radonianki" w Radonii

Radonia (wieś) 17A, 26-341 Mniszków
NIP: 7681841507
REGON: 382256893

Koło Gospodyń Wiejskich "Koniczynki" w Małych Końskich

Małe Końskie (wieś) 22, 26-341 Mniszków
NIP: 7681842808
REGON: 384417219

Koło Gospodyń Wiejskich w Prucheńsku Małym

Prucheńsko Małe (wieś) 30, 26-341 Mniszków
NIP: 7681842760
REGON: 384423071

Koło Gospodyń Wiejskich w Jawor Kolonia

Jawor-Kolonia (wieś) 16, 26-341 Mniszków
NIP: 7681842783
REGON: 384449188

Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworze

Jawor (wieś) 1D, 26-341 Mniszków
NIP: 7681843392
REGON: 385492565

Koło Gospodyń Wiejskich w Świeciechowie

Świeciechów (wieś) 36, 26-341 Mniszków
NIP: 7681850050
REGON: 525114220

Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelcach

Strzelce (wieś) 42, 26-341 Mniszków
NIP: 7681850506
REGON: 525894873

Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśnicy

Kraśnica (wieś) 41a, 26-300 Opoczno
NIP: 7681841677
REGON: 382316796

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie

Ostrów (wieś) 79b, 26-300 Opoczno
NIP: 7681841565
REGON: 382253742

Koło Gospodyń Wiejskich "Kruszewianka" w Kruszewcu Kol

Kruszewiec-Kolonia (wieś) 43, 26-300 Opoczno
NIP: 7681842085
REGON: 383122522

Koło Gospodyń Wiejskich Libiszów

Libiszów (wieś) 102/7, 26-300 Opoczno
NIP: 7681842091
REGON: 383122479

Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie Karwickim

Janów Karwicki (wieś) 28, 26-300 Opoczno
NIP: 7681842056
REGON: 383063073

Koło Gospodyń Wiejskich w Adamowie

Adamów (wieś) 36, 26-300 Opoczno
NIP: 7681842062
REGON: 383063222

Koło Gospodyń Wiejskich w Ogonowicach

Ogonowice (wieś) 185a, 26-300 Opoczno
NIP: 7681842292
REGON: 383231659

Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowcu Opoczyńskim

Bukowiec Opoczyński (wieś) 106, 26-300 Opoczno
NIP: 7681842429
REGON: 383572165

Koło Gospodyń Wiejskich w Bielowicach

Bielowice (wieś) 34, 26-300 Opoczno
NIP: 7681842814
REGON: 384444239

Koło Gospodyń Wiejskich w Modrzewiu

Modrzew (wieś) 46, 26-300 Opoczno
NIP: 7681842872
REGON: 384635873

Koło Gospodyń Wiejskich "I Love Sitowa"

Sitowa (wieś) 28, 26-300 Opoczno
NIP: 7681844807
REGON: 387701174

Koło Gospodyń Wiejskich w Dzielnej

Dzielna (wieś) 65, 26-300 Opoczno
NIP: 7681845988
REGON: 389782567

Koło Gospodyń Wiejskich "Wolowianki" w Woli Załężnej

Wola Załężna (wieś) 75, 26-300 Opoczno
NIP: 7681846025
REGON: 389905254

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Karwickiej

Wólka Karwicka (wieś) 35, 26-300 Opoczno
NIP: 7681846108
REGON: 389965888

Koło Gospodyń Wiejskich w Sobawinach

Sobawiny (wieś) 5D, 26-300 Opoczno
NIP: 7681848314
REGON: 522847086

Koło Gospodyń Wiejskich w Różannie

Różanna (wieś) 46, 26-300 Opoczno
NIP: 7681848461
REGON: 523100314

Koło Gospodyń Wiejskich w Karwicach

Karwice (wieś) 1, 26-300 Opoczno
NIP: 7681848509
REGON: 523177452

Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszewcu

Kruszewiec (wieś) 21, 26-300 Opoczno
NIP: 7681849816
REGON: 524753260

Koło Gospodyń Wiejskich "Otwarty Krąg" w Wygnanowie

Wygnanów (wieś) 25a, 26-300 Opoczno
NIP: 7681850127
REGON: 525189270

Koło Gospodyń Wiejskich w Januszewicach

Januszewice (wieś) 67, 26-300 Opoczno
NIP: 7681850469
REGON: 525728710

Koło Gospodyń Wiejskich w Stawowicach

Stawowice (wieś) /39, 26-333 Paradyż
NIP: 7681841312
REGON: 382078919

Koło Gospodyń Wiejskich w Popławach Kolonii

Popławy-Kolonia (wieś) /28, 26-333 Paradyż
NIP: 7681841358
REGON: 382077570

Koło Gospodyń Wiejskich w Feliksowie

Feliksów (wieś) 8, 26-333 Paradyż
NIP: 7681841275
REGON: 382047675

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Honoratowie

Honoratów (wieś) /15, 26-333 Paradyż
NIP: 768184159
REGON: 382272248

Koło Gospodyń Wiejskich w Grzymałowie

Grzymałów (wieś) 20, 26-333 Paradyż
NIP: 7681841708
REGON: 382325849

Koło Gospodyń Wiejskich "Wielkowolanki" w Wielkiej Woli

Wielka Wola (wieś) 29, 26-333 Paradyż
NIP: 7681842820
REGON: 384425532

Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe Babeczki" w Daleszewicach

Daleszewice (wieś) 10, 26-333 Paradyż
NIP: 7681842866
REGON: 384585388

Koło Gospodyń Wiejskich w Kazimierzowie

Kazimierzów (wieś) 33, 26-333 Paradyż
NIP: 7681848283
REGON: 522824004

Koło Gospodyń Wiejskich w Przyłęku "Walerianki"

Przyłęk (wieś) 87, 26-333 Paradyż
NIP: 7681848538
REGON: 523214992

Koło Gospodyń Wiejskich w Wójcinie B "Wójcinek"

Wójcin B (wieś) 1, 26-333 Paradyż
NIP: 7681848828
REGON: 523601358

Koło Gospodyń Wiejskich w Solcu

Solec (wieś) 21, 26-333 Paradyż
NIP: 7681850647
REGON: 526123882

Koło Gospodyń Wiejskich w Brudzewicach

Brudzewice (wieś) 67A, 26-315 Poświętne
NIP: 7681841418
REGON: 382130689

Koło Gospodyń Wiejskich w Poświętnem

Poświętne (wieś) ul. Główna /40, 26-315 Poświętne
NIP: 7681841401
REGON: 382130873

Koło Gospodyń Wiejskich w Anielinie

Anielin (wieś) 15, 26-315 Poświętne
NIP: 7681841393
REGON: 382131097

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębie "Dębowianki"

Dęba (wieś) 143, 26-315 Poświętne
NIP: 7681846143
REGON: 520020550

Koło Gospodyń Wiejskich Buczkowianki w Buczku

Buczek (wieś) 96, 26-315 Poświętne
NIP: 7681848001
REGON: 522481120

Koło Gospodyń Wiejskich Studzianna

Studzianna (wieś) 44, 26-315 Poświętne
NIP: 7681849673
REGON: 524634124

Koło Gospodyń Wiejskich w Olszowcu

Olszowiec (wieś) 16A, 26-332 Sławno
NIP: 7681842642
REGON: 384205552

Koło Gospodyń Wiejskich w Paszkowicach

Paszkowice (wieś) 59, 26-330 Żarnów
NIP: 7681841625
REGON: 382226202

Koło Gospodyń Wiejskich "Pod Diablą Górą" w Klewie

Klew (wieś) 38, 26-330 Żarnów
NIP: 7681841714
REGON: 382297107

Koło Gospodyń Wiejskich w Chełstach

Chełsty (wieś) 39, 26-330 Żarnów
NIP: 7681841743
REGON: 382277843

Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowie

Marcinków (wieś) 30, 26-330 Żarnów
NIP: 7681841648
REGON: 382241466

Koło Gospodyń Wiejskich "Bronowianki" w Bronowie

Bronów (wieś) 19, 26-330 Żarnów
NIP: 7681841654
REGON: 382237298

Koło Gospodyń Wiejskich w Budkowie

Budków (wieś) 39, 26-330 Żarnów
NIP: 7681841631
REGON: 382226395

Koło Gospodyń Wiejskich w Soczówkach

Soczówki (wieś) 71A, 26-330 Żarnów
NIP: 7681841950
REGON: 382780625

Koło Gospodyń Wiejskich "Na Piekielnym Szlaku" w Adamowie

Adamów (wieś) 7 A, 26-330 Żarnów
NIP: 7681842346
REGON: 383458274

Koło Gospodyń Wiejskich "Nad Czarną" w Skórkowicach

Skórkowice (wieś) ul. Północna 6, 26-330 Żarnów
NIP: 7681842352
REGON: 383458156

Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolu

Nadole (wieś) 2, 26-330 Żarnów
NIP: 7681842955
REGON: 384697325

Koło Gospodyń Wiejskich "Żarnowianie" w Żarnowie

Żarnów (wieś) ul. Szeroka 10a, 26-330 Żarnów
NIP: 7681842949
REGON: 384717720

Koło Gospodyń Wiejskich 40 Plus w Niemojowicach

Niemojowice (wieś) 93, 26-330 Żarnów
NIP: 7681842961
REGON: 384739696

Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznej Murowanej

Miedzna Murowana (wieś) ul. Główna 2, 26-330 Żarnów
NIP: 7681844977
REGON: 388012867

Koło Gospodyń Wiejskich w Straszowej Woli

Straszowa Wola (wieś) 28 A, 26-330 Żarnów
NIP: 7681846054
REGON: 389903717

Koło Gospodyń Wiejskich w Grębenicach

Grębenice (wieś) 61 A, 26-330 Żarnów
NIP: 7681849271
REGON: 524185956

Koło Gospodyń Wiejskich Topolice

Topolice (wieś) 45, 26-330 Żarnów
NIP: 7681850297
REGON: 525397637

Koło Gospodyń Wiejskich w Trojanowicach

Trojanowice (wieś) 58, 26-330 Żarnów
NIP: 7681850564
REGON: 525976000