Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Wodzierady.

Znalezione instytucje dla gminy: Wodzierady

Województwo: łódzkie, powiat: łaski, gmina: Wodzierady (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Wodzierady

ulica: Wodzierady 24
miejscowość: 98-105 Wodzierady (poczta: Wodzierady)
telefon: 43 6773322
fax: 43 6773315
e-mail: urzad@wodzierady.pl
adres www: www.wodzierady.pl
Powiat Łask - herb

Starostwo Powiatowe w Łasku

ulica: ul. Południowa 1
miejscowość: 98-100 Łask (poczta: Łask)
telefon: 43 6756800
fax: 43 6756809
e-mail: sekretariat@lask.com.pl
adres www: lask.com.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: łaski)

Łaski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Narutowicza 11, 98-100 Łask
Tel.: 43 675 37 13
adres www: laskidomkultury.com.pl/utw/

Domy i ośrodki kultury (powiat: łaski)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku

Buczek ul. Szkolna 1/0, 98-113 Buczek
Tel.: 436774096
NIP: 8311586360
REGON: 100280083

Łaski Dom Kultury w Łasku

Łask ul. Gabriela Narutowicza 11/0, 98-100 Łask
Tel.: 436753713
NIP: 8311521892
REGON: 285043
adres www: www.laskidomkultury.com.pl/kontakt/

Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach

Sędziejowice ul. Wieluńska 7/0, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311549991
REGON: 731636781
adres www: www.goksedziejowice.republika.pl

Gminny Ośrodek Kultury

Widawa ul. Mickiewicza 3/0, 98-170 Widawa
Tel.: 436721116
NIP: 8311632597
REGON: 101533876
adres www: www.widawa.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach z Siedzibą w Kwiatkowicach Kolonia

Kwiatkowice-Kolonia 4A/0, 98-105 Wodzierady
Tel.: 603570060
NIP: 8311632120
REGON: 101372137
adres www: www.gokis.wodzierady.pl/dane

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: łaski)

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie

Bachorzyn (wieś) 45, 98-113 Buczek
NIP: 8311620039
REGON: 100888637

Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Sycanów - Dąbrowa

Sycanów (wieś) 19a, 98-113 Buczek
NIP: 8311638482
REGON: 382199310

Koło Gospodyń Wiejskich w Brodni

Brodnia Górna (wieś) 45, 98-113 Buczek
NIP: 8311641900
REGON: 389760494

Koło Gospodyń Wiejskich w Luciejowie

Luciejów (wieś) 50A, 98-113 Buczek
NIP: 8311641923
REGON: 389819081

Koło Gospodyń Wiejskich w Gucinie Gucińskie Szeptuchy

Gucin (wieś) 40 A, 98-113 Buczek
NIP: 8311643626
REGON: 523041830

Koło Gospodyń Wiejskich w Czestkowie

Czestków B (wieś) 10A, 98-113 Buczek
NIP: 8311644809
REGON: 525723893

Koło Gospodyń Wiejskich We Wrzeszczewicach

Wrzeszczewice (wieś) 5a, 98-100 Łask
NIP: 8311638269
REGON: 382128675

Koło Gospodyń Wiejskich w Borszewicach

Borszewice Kościelne (wieś) 44, 98-100 Łask
NIP: 8311638476
REGON: 382231150

Koło Gospodyń Wiejskich "Aktywne Kobiety" w Łopatkach

Łopatki (wieś) 22, 98-100 Łask
NIP: 8311638430
REGON: 382218467

Koło Gospodyń Wiejskich w Teodorach

Teodory (wieś) 32, 98-100 Łask
NIP: 8311639004
REGON: 383503313

Koło Gospodyń Wiejskich "Gorczynianki" w Gorczynie

Gorczyn (wieś) 18, 98-100 Łask
NIP: 8311639062
REGON: 383601240

Koło Gospodyń Wiejskich w Okupie Małym "Okupianki"

Okup Wielki (wieś) ul. Sieradzka 2a, 98-100 Łask
NIP: 8311639441
REGON: 384561761

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Bałuckiej "Ptasica i Przyjaciele"

Wola Bałucka (wieś) 18B, 98-100 Łask
NIP: 8311639458
REGON: 384588211

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Stryjewskiej

Wola Stryjewska (wieś) 4, 98-100 Łask
NIP: 8311639464
REGON: 384604335

Koło Gospodyń Wiejskich w Bałuczu

Bałucz (wieś) 19, 98-100 Łask
NIP: 8311639487
REGON: 384663792

Koło Gospodyń Wiejskich "Sięganowianki" w Sięganowie

Sięganów (wieś) 10B, 98-100 Łask
NIP: 8311639837
REGON: 385406057

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiewiórczynie

Wiewiórczyn (wieś) ul. Hallera 29, 98-100 Łask
NIP: 8311642012
REGON: 389993991

Koło Gospodyń Wiejskich w Anielinie "Anielinianki"

Anielin (wieś) 81, 98-100 Łask
NIP: 8311642029
REGON: 520018279

Koło Gospodyń Wiejskich "Pruszkowianki" w Pruszkowie

Pruszków (wieś) ul. Główna 1/1, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638275
REGON: 382139012

Koło Gospodyń Wiejskich "Grabianki" w Grabi

Grabia (wieś) 23, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638252
REGON: 382130152

Koło Gospodyń Wiejskich "Sobiepanie" w Sobiepanach

Sobiepany (wieś) 13, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638358
REGON: 382172417

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamostku

Kamostek (wieś) 43, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638223
REGON: 382100441

Koło Gospodyń Wiejskich Przymiłów w Przymiłowie

Przymiłów (wieś) 4, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638513
REGON: 382225935

Koło Gospodyń Wiejskich "Kustrzyce"

Kustrzyce (wieś) 11, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638329
REGON: 382162838

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeskach

Brzeski (wieś) 34, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638364
REGON: 382155181

Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzy

Rososza (wieś) 28A, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638507
REGON: 382258768

Koło Gospodyń Wiejskich w Siedlcach

Siedlce (wieś) 28, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638401
REGON: 382193017

Koło Gospodyń Wiejskich w Podulach

Podule (wieś) 19, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638424
REGON: 382170708

Koło Gospodyń Wiejskich Grabno-Zamość

Grabno (wieś) 2, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638565
REGON: 382300855

Koło Gospodyń Wiejskich w Marzeninie

Marzenin (wieś) ul. Zduńska 1A, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311638909
REGON: 383323166

Koło Gospodyń Wiejskich "Dobrowianki" w Dobrej

Dobra (wieś) 28, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311639085
REGON: 383653975

Koło Gospodyń Wiejskich w Sędziejowicach

Sędziejowice (wieś) ul. Łódzka 2, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311639435
REGON: 384549286

Koło Gospodyń Wiejskich Brodłejki w Brodach

Brody (wieś) 19, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311640533
REGON: 387136099

Koło Gospodyń Wiejskich "Wrzesinianki" We Wrzesinach

Wrzesiny (wieś) 20a, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311641159
REGON: 388234190

Stowarzyszenie Sołectwa Grabica

Grabica (wieś) 18, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311632491
REGON: 101477327

Koło Gospodyń Wiejskich w Lichawie "Lichawianki"

Lichawa (wieś) 58B, 98-160 Sędziejowice
NIP: 8311644962
REGON: 525932510

Koło Gospodyń Wiejskich "Sowa" w Kolonii Zawady

Kolonia Zawady (wieś) 29A, 98-170 Widawa
NIP: 8311638499
REGON: 382221742

Koło Gospodyń Wiejskich w Grabówiu

Grabówie (wieś) 41, 98-170 Widawa
NIP: 8311638341
REGON: 382159109

Koło Gospodyń Wiejskich "Zborowianki" w Zborowie

Zborów (wieś) 18, 98-170 Widawa
NIP: 8311638370
REGON: 382112941

Koło Gospodyń Wiejskich "Restarzewianie" w Restarzewie Cmentarnym

Restarzew Cmentarny (wieś) 3A, 98-170 Widawa
NIP: 8311638536
REGON: 382268910

Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkiej Wsi A

Wielka Wieś A (wieś) 25, 98-170 Widawa
NIP: 8311638418
REGON: 382196300

Koło Gospodyń Wiejskich "Patoczanki" w Patokach

Patoki (wieś) 29/29, 98-170 Widawa
NIP: 8311638281
REGON: 382142729

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadach

Zawady (wieś) 42, 98-170 Widawa
NIP: 8311638619
REGON: 382430977

Koło Gospodyń Wiejskich "Dąbrowianki" w Dąbrowie Widawskiej

Dąbrowa Widawska (wieś) 29A, 98-170 Widawa
NIP: 8311638542
REGON: 382226290

Koło Gospodyń Wiejskich "Świerczowianki" w Świerczowie

Świerczów (wieś) 59, 98-170 Widawa
NIP: 8311638826
REGON: 382921920

Koło Gospodyń Wiejskich "Borowiki" w Józefowie Widawskim

Józefów Widawski (wieś) 34A, 98-170 Widawa
NIP: 8311638878
REGON: 383181393

Koło Gospodyń Wiejskich "Ochelki" w Ochlach

Ochle (wieś) 56, 98-170 Widawa
NIP: 8311638861
REGON: 383156165

Koło Gospodyń Wiejskich "Ligocianki" w Ligocie

Ligota (wieś) 3, 98-170 Widawa
NIP: 8311639056
REGON: 383559377

Koło Gospodyń Wiejskich "Siemiechów" w Siemiechowie

Siemiechów (wieś) 20, 98-170 Widawa
NIP: 8311639027
REGON: 383493780

Koło Gospodyń Wiejskich "Rogóźno" w Rogóźnie

Rogóźno (wieś) 29, 98-170 Widawa
NIP: 8311639010
REGON: 383474758

Koło Gospodyń Wiejskich "Sikoreczki" w Woli Kleszczowej

Wola Kleszczowa (wieś) 47, 98-170 Widawa
NIP: 8311639211
REGON: 384088299

Koło Gospodyń Wiejskich w Restarzewie Środkowym

Restarzew Środkowy (wieś) 71, 98-170 Widawa
NIP: 8311639292
REGON: 384331682

Koło Gospodyń Wiejskich "Sami Swoi" w Sarnowie

Sarnów (wieś) 16, 98-170 Widawa
NIP: 8311639323
REGON: 384482234

Koło Gospodyń Wiejskich "Chociwianie" w Chociwiu

Chociw (wieś) 101, 98-170 Widawa
NIP: 8311639406
REGON: 384533109

Koło Gospodyń Wiejskich Wesołe Widawianki w Widawie

Widawa (wieś) ul. Mickiewicza 24, 98-170 Widawa
NIP: 8311643572
REGON: 523017085

Koło Gospodyń Wiejskich Zielony Las w Lesie Zawadzkim

Las Zawadzki (wieś) 20, 98-170 Widawa
NIP: 8311643632
REGON: 523109870

Koło Gospodyń Wiejskich Brzykowianie w Brzykowie

Brzyków (wieś) 42, 98-170 Widawa
NIP: 8311643514
REGON: 523031406

Koło Gospodyń Wiejskich "Pod Brzozami" w Osiecznie

Osieczno (wieś) 35, 98-170 Widawa
NIP: 8311644560
REGON: 525280250

Koło Gospodyń Wiejskich "Leśnica" w Leśnicy

Leśnica (wieś) 46, 98-105 Wodzierady
NIP: 8311638298
REGON: 382143775

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobkowie

Dobków (wieś) 13, 98-105 Wodzierady
NIP: 8311638335
REGON: 382168309

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobruchowie

Dobruchów (wieś) 36A, 98-105 Wodzierady
NIP: 8311638393
REGON: 382191171

Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu

Hipolitów (wieś) 26, 98-105 Wodzierady
NIP: 8311638602
REGON: 382444413

Koło Gospodyń Wiejskich Chorzeszowianki w Chorzeszowie

Chorzeszów (wieś) 18, 98-105 Wodzierady
NIP: 8311642035
REGON: 520018167

Koło Gospodyń Wiejskich "Kwiatkowice" w Kwiatkowicach

Kwiatkowice (wieś) ul. Łaska 39, 98-105 Wodzierady
NIP: 8311644347
REGON: 524742569

Koło Gospodyń Wiejskich "Cichy Zakątek"W Magnusach

Magnusy (wieś) 21, 98-105 Wodzierady