Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Nowe Ostrowy.

Znalezione instytucje dla gminy: Nowe Ostrowy

Województwo: łódzkie, powiat: kutnowski, gmina: Nowe Ostrowy (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Nowe Ostrowy

ulica: Nowe Ostrowy 80
miejscowość: 99-350 Nowe Ostrowy (poczta: Nowe Ostrowy)
telefon: 24 3561400
fax:
e-mail: sekretariat@noweostrowy.pl
adres www: www.noweostrowy.pl
Powiat Kutno - herb

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ulica: ul. Kościuszki 16
miejscowość: 99-300 Kutno (poczta: Kutno)
telefon: 24 3554780
fax: 24 3554784
e-mail: starostwo@powiatkutno.eu
adres www: www.powiatkutno.eu

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: kutnowski)

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

Narutowicza 20, 99-300 Kutno
Tel.: 570009655
adres www: www.utwkutno.pl
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2015
Regon: 362933790
NIP: 7752648888

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żychlinie przy Domu Kultury

Fabryczna 3, 99-320 Żychlin
Tel.: 24 351 20 57
adres www: zedek.pl/utw/

Domy/kluby seniora (powiat: kutnowski)

Klub Senior+

Ostrowy-Cukrownia 11, 99-350 Nowe Ostrowy
Tel: 243561575
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

Imielno 50, 99-350 Nowe Ostrowy
Tel: 24 356 15 75
Rok powstania: 2021
Liczba miejsc: 15

Klub Senior+

ul. Główna 10, 99-307 Strzelce
Tel: 24 356 66 10
Rok powstania: 2021
Liczba miejsc: 14

Domy i ośrodki kultury (powiat: kutnowski)

Dąbrowickie Centrum Kultury

Dąbrowice ul. Stary Rynek 31/0, 99-352 Dąbrowice
Tel.: 242522949
Fax: 242522587
REGON: 362236245

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

Krośniewice ul. Łęczycka 19A/0, 99-340 Krośniewice
Tel.: 242523243
Fax: 242523243
NIP: 7752367439
REGON: 472932904
adres www: www.krosniewice.net/index.php/kontakty2

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie

Krzyżanów 17/0, 99-314 Krzyżanów
Tel.: 243562210
NIP: 7751653597
REGON: 808386

Kutnowski Dom Kultury

Kutno ul. Stanisława Żółkiewskiego 4/0, 99-302 Kutno
Tel.: 242542137
Fax: 242533064
NIP: 7751359739
REGON: 843750
adres www: www.kdk.art.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

Kutno ul. Staszica 8/0, 99-300 Kutno
Tel.: 242547937
NIP: 7751987105
REGON: 610343943

Centrum Kultury Gminy Kutno

Leszczynek 49 A/0, 99-300 Kutno
Tel.: 243560205
NIP: 7752576723
REGON: 100460514
adres www: www.ckgk.pl/kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach

Łanięta 9/0, 99-306 Łanięta
Tel.: 243567408
NIP: 7752327003
REGON: 472857315

Gminny Ośrodek Kultury

Strzelce ul. Główna 10/0, 99-307 Strzelce
Tel.: 243566611
NIP: 7751276700
REGON: 808357

Żychliński Dom Kultury

Żychlin ul. Fabryczna 3/0, 99-320 Żychlin
Tel.: 242851034
Fax: 242851034
NIP: 7751155385
REGON: 808423

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: kutnowski)

Koło Gospodyń Wiejskich "Stanisławiczanki" w Stanisławicach

Stanisławice (wieś) 17, 99-311 Bedlno
NIP: 7752661943
REGON: 382247167

Koło Gospodyń Wiejskich w Florianowie

Florianów (wieś) , 99-311 Bedlno
NIP: 7752662078
REGON: 382476927

Koło Gospodyń Wiejskich w Pniewie

Pniewo (wieś) 74, 99-311 Bedlno
NIP: 7752662026
REGON: 382494233

Koło Gospodyń Wiejskich w Załusinie

Załusin (wieś) 13a, 99-311 Bedlno
NIP: 7752663008
REGON: 383560788

Koło Gospodyń Wiejskich "Młodzi Duchem" w Szewcach Nadolnych

Szewce Nadolne (wieś) 17, 99-311 Bedlno
NIP: 7752663511
REGON: 384686066

Koło Gospodyń Wiejskich w Mirosławicach

Mirosławice (część miejscowości) 6, 99-311 Bedlno
NIP: 7752664114
REGON: 385579556

Koło Gospodyń Wiejskich "Wesołe Pleckowianki" w Pleckiej Dąbrowie

Plecka Dąbrowa (wieś) 110, 99-311 Bedlno
NIP: 7752668098
REGON: 521495662

Koło Gospodyń Wiejskich Polsko - Ukraińskie w Bedlnie

Bedlno (wieś) 28A, 99-311 Bedlno
NIP: 7752668253
REGON: 521939260

Koło Gospodyń Wiejskich " Klub Kobiet Aktywnych " w Dąbrowicach

Dąbrowice (wieś) ul. Stary Rynek 31, 99-352 Dąbrowice
NIP: 7752661854
REGON: 382173109

Koło Gospodyń Wiejskich w Augustopolu

Augustopol (wieś) 76, 99-352 Dąbrowice
NIP: 7752661877
REGON: 382241360

Koło Gospodyń Wiejskich w Babach

Baby (wieś) 1A, 99-352 Dąbrowice
NIP: 7752662049
REGON: 382327073

Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Mariopol -Rozopol

Rozopol (wieś) 8, 99-352 Dąbrowice
NIP: 7752661794
REGON: 382279606

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicach

Dąbrowice (miasto) ul. Wodna 6, 99-352 Dąbrowice
NIP: 7752661788
REGON: 382409457

Koło Gospodyń Wiejskich "Zgórzanki" Ze Zgórza

Zgórze (wieś) 11, 99-352 Dąbrowice
NIP: 7752663505
REGON: 384647741

Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka w Witawie

Witawa (wieś) 21, 99-352 Dąbrowice
NIP: 7752669620
REGON: 523187841

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrówkach

Ostrówki (wieś) 30, 99-352 Dąbrowice
NIP: 7752670244
REGON: 523804506

Koło Gospodyń Wiejskich w Liliopolu

Liliopol (wieś) 7A, 99-352 Dąbrowice
NIP: 7752671410
REGON: 525473479

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wymysłów

Wymysłów (wieś) 35, 99-340 Krośniewice
NIP: 7752620370
REGON: 100852013

Koło Gospodyń Wiejskich w Wychnach

Nowe Jankowice (wieś) 9, 99-340 Krośniewice
NIP: 7752662428
REGON: 383071575

Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Jankowice

Wychny (wieś) 35, 99-340 Krośniewice
NIP: 7752662606
REGON: 383362545

Koło Gospodyń Wiejskich w Teresinie

Teresin (wieś) 21, 99-340 Krośniewice
NIP: 7752663474
REGON: 384610548

Koło Gospodyń Wiejskich w Bielicach

Bielice (wieś) 10A, 99-340 Krośniewice
NIP: 7752664870
REGON: 386910148

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Szubsk Duży

Szubsk Duży (wieś) 18, 99-340 Krośniewice
NIP: 7752623227
REGON: 100888620

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Nowskiej "Wolanki"

Wola Nowska (wieś) 12, 99-340 Krośniewice
NIP: 7752667288
REGON: 520345340

Koło Gospodyń Wiejskich "Kajewianki" w Kajewie

Kajew (wieś) 125, 99-340 Krośniewice
NIP: 7752671456
REGON: 525593108

Koło Gospodyń Wiejskich "Żabiniec" w Nowych Kterach

Nowe Ktery (wieś) 12a, 99-314 Krzyżanów
NIP: 7752661771
REGON: 382224887

Koło Gospodyń Wiejskich Krzyżanówek

Krzyżanówek (wieś) 2, 99-314 Krzyżanów
NIP: 7752662977
REGON: 383699173

Koło Gospodyń Wiejskich "Zabiegani" w Kterach

Ktery (wieś) 6, 99-314 Krzyżanów
NIP: 7752670729
REGON: 524343898

Koło Gospodyń Wiejskich "Siemienice"

Siemienice (wieś) 45, 99-314 Krzyżanów
NIP: 7752671114
REGON: 525110334

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbiu

Wierzbie (wieś) 45A, 99-300 Kutno
NIP: 7752661831
REGON: 382419237

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi

Nowa Wieś (wieś) 27, 99-300 Kutno
NIP: 7752662090
REGON: 382562041

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gołębiew

Gołębiew Nowy (wieś) 23A, 99-300 Kutno
NIP: 7752645654
REGON: 101316736

Koło Gospodyń Wiejskich "Sójka" w Kolonii Sójki

Kolonia Sójki (wieś) 9, 99-300 Kutno
NIP: 7752661676
REGON: 382495089

Koło Gospodyń Wiejskich w Leszczynku

Leszczynek (wieś) 50, 99-300 Kutno
NIP: 7752661966
REGON: 382432166

Koło Gospodyń Wiejskich Wysoka-Wielka

Wysoka Wielka (wieś) 21, 99-300 Kutno
NIP: 7752663014
REGON: 383824767

Koło Gospodyń Wiejskich w Komadzynie "Niezapominajka"

Komadzyn (wieś) 30, 99-300 Kutno
NIP: 7752668431
REGON: 522107320

Koło Gospodyń Wiejskich - Koło Kobiet Aktywnych w Gołębiewku Nowym

Gołębiewek Nowy (wieś) 24b, 99-300 Kutno

Koło Gospodyń Wiejskich w Suchodębiu

Suchodębie (wieś) 50/50, 99-306 Łanięta
NIP: 7752661920
REGON: 382327720

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowi

Wilkowia (wieś) 23D/23D, 99-306 Łanięta
NIP: 7752661819
REGON: 382241259

Koło Gospodyń Wiejskich w Witoldowie

Witoldów (wieś) 9A, 99-306 Łanięta
NIP: 7752661765
REGON: 382215641

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrośnie

Chrosno (wieś) 13E, 99-306 Łanięta
NIP: 7752661914
REGON: 382287103

Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowcu Wielkim

Klonowiec Wielki (wieś) 22, 99-306 Łanięta
NIP: 7752662003
REGON: 382363850

Koło Gospodyń Wiejskich w Łaniętach

Łanięta (wieś) 15f, 99-306 Łanięta
NIP: 7752661825
REGON: 382286457

Koło Gospodyń Wiejskich w Kątach

Kąty (wieś) 5a, 99-306 Łanięta

Koło Gospodyń Wiejskich w Jukowie "Jukowianki "

Juków (wieś) 1A, 99-306 Łanięta
NIP: 7752664841
REGON: 386852356

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Ostrowach

Nowe Ostrowy (wieś) 80A/A, 99-350 Nowe Ostrowy
NIP: 7752661860
REGON: 382279434

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowach

Ostrowy (wieś) 28, 99-350 Ostrowy
NIP: 7752661653
REGON: 382636740

Koło Gospodyń Wiejskich " Imielnianki" w Imielnie

Imielno (wieś) 50, 99-350 Ostrowy
NIP: 7752663184
REGON: 384072476

Koło Gospodyń Wiejskich "Na Zakręcie" w Grodnie

Grodno (wieś) 23b, 99-350 Ostrowy
NIP: 7752663304
REGON: 384378420

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Bzówkach

Bzówki (wieś) 20A, 99-350 Ostrowy

Koło Gospodyń Wiejskich w Jurkowie Drugim

Oporów (wieś) 57, 99-322 Oporów
NIP: 7752669548
REGON: 523160440

Koło Gospodyń Wiejskich w Muchnowie

Muchnów (wieś) 38, 99-307 Strzelce
NIP: 7752662115
REGON: 382578875

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Długołęce

Długołęka (wieś) 56, 99-307 Strzelce
NIP: 7752644301
REGON: 101427401

Koło Gospodyń Wiejskich w Przyzorzu

Dąbkowice (wieś) 13, 99-307 Strzelce
NIP: 7752662581
REGON: 383313742

Koło Gospodyń Wiejskich w Niedrzakowie

Niedrzaków (wieś) 8, 99-307 Strzelce
NIP: 7752662747
REGON: 383539475

Koło Gospodyń Wiejskich "Zgrane Babki " w Zarannie

Zaranna (wieś) 7A, 99-307 Strzelce
NIP: 7752663416
REGON: 384572262

Koło Gospodyń Wiejskich w Muchnicach

Muchnice Nowe (wieś) 34, 99-307 Strzelce
NIP: 7752668833
REGON: 522579823

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Raciborowskiej "Wólczynianki"

Wola Raciborowska (wieś) 47, 99-307 Strzelce
NIP: 7752670505
REGON: 524066105

Koło Gospodyń Wiejskich w Czesławowie

Czesławów (wieś) 43, 99-320 Dobrzelin
NIP: 7752661908
REGON: 382356525

Stowarzyszenie Gospodyń w Chochołowie

Chochołów (wieś) 25, 99-320 Żychlin
NIP: 7752628880
REGON: 100915624

Koło Gospodyń Wiejskich w Śleszynie

Śleszyn (wieś) ul. Górna 3, 99-321 Śleszyn
NIP: 7752661883
REGON: 382356293

Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybowie

Grzybów Dolny (wieś) 58, 99-320 Żychlin
NIP: 7752663310
REGON: 384402850