Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Chodel.

Znalezione instytucje dla gminy: Chodel

Województwo: lubelskie, powiat: opolski, gmina: Chodel (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Chodel

ulica: Partyzantów 24
miejscowość: 24-350 Chodel (poczta: Chodel)
telefon: 81 8277310
fax: 81 8277311
e-mail: sekretariat.chodel@eurzad.eu
adres www: www.chodel.gmina.pl
Powiat Opole Lubelskie - herb

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim

ulica: ul. Lubelska 4
miejscowość: 24-300 Opole Lubelskie (poczta: Opole Lubelskie)
telefon: 81 8272260
fax: 81 8273660
e-mail: starostwo@opole.lublin.pl
adres www: www.opole.lublin.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: opolski)

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku filia w Opolu Lubelskim

ul. Długa 17, 24-300 Opole Lubelskie
Tel.: (81) 827 21 33
adres www: www.utw.lublin.pl/index.php/filia-lutw-w-opolu-lubelskim
Rok powstania: 2008

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - filia w Poniatowej

ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa
Tel.: 81 820 40 77
adres www: www.tpp.poniatowa.pl/PUTW.htm
Rok powstania: 2010

Domy/kluby seniora (powiat: opolski)

Dzienny Dom Senior+

ul.Partyzantów 29, 24-350 Chodel
Tel: (81) 827 73 20
Rok powstania: 2017
Liczba miejsc: 20

Klub Senior+

Świdno 43, 24-350 Chodel
Tel: 81 827 73 26
Rok powstania: 2022
Liczba miejsc: 15

Domy i ośrodki kultury (powiat: opolski)

Gminny Ośrodek Kultury

Chodel ul. Rynek 45/0, 24-350 Chodel
Tel.: 818291091
NIP: 7170007973
REGON: 1082112
adres www: www.gokchodel.eu/kontakt.html

Gminne Centrum Kultury w Józefowie Nad Wisłą

Józefów Nad Wisłą ul. Parkowa 13/0, 24-340 Józefów Nad Wisłą
Tel.: 818285078
NIP: 7171830114
REGON: 61630185

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

Karczmiska Pierwsze ul. Centralna 6/0, 24-310 Karczmiska
Tel.: 818287069
NIP: 7171830605
REGON: 360384929
adres www: www.gbidk-karczmiska.pl

Opolskie Centrum Kultury

Opole Lubelskie ul. Lubelska 30/0, 24-300 Opole Lubelskie
Tel.: 818272567
NIP: 7171239817
REGON: 430670182
adres www: www.ockopolelubelskie.pl

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej

Poniatowa ul. Fabryczna 1/0, 24-320 Poniatowa
Tel.: 818204055
Fax: 818204554
NIP: 7171239616
REGON: 593313
adres www: www.ckpit.poniatowa.pl/kontakt/

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: opolski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Granicach

Granice (wieś) 58, 24-350 Chodel
NIP: 7171834342
REGON: 060345761

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcińcu „Trzcinianki"

Trzciniec (wieś) 42, 24-350 Chodel
NIP: 7171834595
REGON: 382285506

Koło Gospodyń Wiejskich w Świdnie

Świdno (wieś) 13, 24-350 Chodel
NIP: 7171834738
REGON: 382556224

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratoszynie Pierwszym

Ratoszyn Pierwszy (wieś) 112, 24-350 Chodel
NIP: 7171834655
REGON: 382345585

Koło Gospodyń Wiejskich w Ratoszynie Drugim

Ratoszyn Drugi (wieś) 139, 24-350 Chodel
NIP: 7171834661
REGON: 382345711

Koło Gospodyń Wiejskich w Godowie

Godów (wieś) 106, 24-350 Chodel
NIP: 7171834951
REGON: 382911470

Koło Gospodyń Wiejskich w Jeżowie "Jeżowianki"

Jeżów (wieś) 58, 24-350 Chodel
NIP: 7171834916
REGON: 382735926

Koło Gospodyń Wiejskich w Chodlu

Chodel (wieś) ul. Strażacka 6, 24-350 Chodel
NIP: 7171835123
REGON: 382930059

Koło Gospodyń Wiejskich w Siewalce Siewalanki

Siewalka (wieś) 94, 24-350 Chodel
NIP: 7171835258
REGON: 383396076

Koło Gospodyń Wiejskich w Radlinie

Radlin (wieś) 24a, 24-350 Chodel
NIP: 7171835324
REGON: 383440848

Koło Gospodyń Wiejskich w Borowie Borowianki

Borów (wieś) 2, 24-350 Chodel
NIP: 7171835784
REGON: 384556642

Koło Gospodyń Wiejskich w Osinach " Osinianki"

Osiny (wieś) 43, 24-350 Chodel
NIP: 7171836915
REGON: 386781194

Koło Gospodyń Wiejskich w Adelinie „ Adelinianki"

Adelina (wieś) 38, 24-350 Chodel
NIP: 7171838825
REGON: 521060071

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinach "Lipinianki"

Lipiny (wieś) 21, 24-350 Chodel
NIP: 7171840242
REGON: 524422712

Koło Gospodyń Wiejskich ''wałowianki" z Wałowic

Wałowice (wieś) 34A, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171834804
REGON: 382355661

Stowarzyszenie - Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Chruślanki Józefowskie i Idalin

Chruślanki Józefowskie (wieś) 26A, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171826130
REGON: 060744923

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Boiskach

Stare Boiska (wieś) 42, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171835382
REGON: 383457398

Koło Gospodyń Wiejskich "Podlipianki" w Chruślankach Mazanowskich

Chruślanki Mazanowskie (wieś) 19, 24-340 Józefów n/W
NIP: 7171834336
REGON: 382080276

Koło Gospodyń Wiejskich"Stefania"

Stefanówka (wieś) 28, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171834402
REGON: 382097035

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Kolczyńskiej "Wólczanki"

Wólka Kolczyńska (wieś) 33, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171834537
REGON: 382118607

Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarni

Owczarnia (wieś) 37, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171834371
REGON: 382068393

Koło Gospodyń Wiejskich "Stasinianki" w Stasinie

Stasin (wieś) 10A/10 A, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171834460
REGON: 382109583

Koło Gospodyń Wiejskich w Studnisku

Studnisko (wieś) 21a, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171834394
REGON: 382095817

Koło Gospodyń Wiejskich "Jutrzenka" w Boiskach Kolonii

Boiska-Kolonia (kolonia) 15, 24-340 Józefóf nad Wisłą
NIP: 7171834684
REGON: 382368155

Koło Gospodyń Wiejskich Rybitwianki w Rybitwach

Rybitwy (wieś) 34, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171834632
REGON: 382268123

Koło Gospodyń Wiejskich w Pocześlu

Prawno (wieś) 21, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171835318
REGON: 383425808

Koło Gospodyń Wiejskich Bór

Bór (wieś) 9, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171835212
REGON: 383321546

Koło Gospodyń Wiejskich Basonia

Basonia (wieś) 97, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171834968
REGON: 382500880

Koło Gospodyń Wiejskich w Idalinie

Idalin (wieś) 37a, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171834974
REGON: 382931484

Koło Gospodyń Wiejskich ?niesiołowiczanki" w Niesiołowicach

Niesiołowice (wieś) 7, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171835287
REGON: 383440707

Koło Gospodyń Wiejskich w Mazanowie Mazanowianki

Mazanów (wieś) 48, 24-340 Józefów nad Wisłą
NIP: 7171839960
REGON: 523597444

Koło Gospodyń Wiejskich w Karczmiskach

Karczmiska Pierwsze (wieś) ul. Centralna 6, 24-310 Karczmiska
NIP: 7171834313
REGON: 382079988

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zaborze

Zaborze (wieś) 25, 24-310 Karczmiska
NIP: 7171831421
REGON: 364202693

Koło Gospodyń Wiejskich w Wolicy

Wolica-Kolonia (wieś) 50a, 24-310 Karczmiska
NIP: 7171834603
REGON: 382334587

Koło Gospodyń Wiejskich w Słotwinach „Wesołe Gospodynie"

Słotwiny (wieś) 127/127, 24-310 Karczmiska
NIP: 7171835643
REGON: 384200164

Koło Gospodyń Wiejskich Bez Granic Karczmiska Drugie

Karczmiska Drugie (wieś) ul. Starowiejska 80, 24-310 Karczmiska
NIP: 7171839167
REGON: 521822888

Koło Gospodyń Wiejskich "Noworąblowianki" w Noworąblowie

Noworąblów (wieś) 31, 24-310 Karczmiska
NIP: 7171840549
REGON: 525009635

Koło Gospodyń Wiejskich "Niedźwiedzianki" Niedźwiada Duża

Niedźwiada Duża (wieś) 25a/25a, 24-335 Łaziska
NIP: 7171834365
REGON: 382078227

Koło Gospodyń Wiejskich "Kępianki" w Kępie Gosteckiej

Kępa Gostecka (wieś) 56, 24-335 Łaziska
NIP: 7171834388
REGON: 382095852

Koło Gospodyń Wiejskich w Łaziskach

Łaziska (wieś) 52, 24-335 Łaziska
NIP: 7171834678
REGON: 382353001

Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Łaziska

Kolonia Łaziska (wieś) 44, 24-335 Łaziska
NIP: 7171834572
REGON: 382187123

Koło Gospodyń Wiejskich w Braciejowicach

Braciejowice (wieś) 137, 24-335 Łaziska
NIP: 7171834885
REGON: 382532672

Koło Gospodyń Wiejskich „Zgodne Kopanianki” w Zgodzie

Zgoda (wieś) 23/23, 24-335 Łaziska
NIP: 7171834939
REGON: 382867020

Koło Gospodyń Wiejskich w Głodnie "Głodno-Wianki"

Głodno (wieś) 2A, 24-335 Łaziska
NIP: 7171835815
REGON: 384644599

Koło Gospodyń Wiejskich Niwianki w Lesie Dębowym

Las Dębowy (wieś) 46A, 24-335 Łaziska
NIP: 7171839687
REGON: 523058300

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich "Piotr i Wianki" w Piotrawinie

Piotrawin (wieś) 33, 24-335 Łaziska
NIP: 7171840495
REGON: 524932212

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie Ach Te Zakrzowianki

Zakrzów (wieś) 24, 24-335 Łaziska
NIP: 7171840555
REGON: 525075000

Koło Gospodyń Wiejskich "Leonianki" w Leoninie

Leonin (wieś) 24A/24A, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171834276
REGON: 382023210

Koło Gospodyń Wiejskich "Nasza Barć" w Ożarowie I

Ożarów Pierwszy (wieś) 21/21, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171834282
REGON: 382037122

Koło Gospodyń Wiejskich "Elżbiecianki"

Elżbieta (wieś) 45, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171834075
REGON: 381407203

Koło Gospodyń Wiejskich "Wrzelowianki" We Wrzelowcu

Wrzelowiec (wieś) ul. Długa 4/4, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171834649
REGON: 382375818

Koło Gospodyń Wiejskich w Kluczkowicach

Kluczkowice (wieś) 121/121, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171834431
REGON: 382097532

Koło Gospodyń Wiejskich "Championki" w Ćwiętalce

Ćwiętalka (wieś) -/2a, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171834543
REGON: 382213694

Koło Gospodyń Wiejskich "Skokowianki"

Skoków (wieś) 84, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171834690
REGON: 382452795

Stowarzyszenie Kobiet w Wandalinie

Wandalin (wieś) 58A, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171831036
REGON: 362590389

Koło Gospodyń Wiejskich "Kamioneczki"

Kamionka (wieś) 30A/30a, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171835235
REGON: 383308511

Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Franciszkowie Franciszkowianki

Stary Franciszków (wieś) 43, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171835608
REGON: 384099400

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Rudzkiej

Wola Rudzka (wieś) 14, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171835790
REGON: 384361789

Koło Gospodyń Wiejskich „ Górowianie" w Górach Opolskich

Góry Opolskie (wieś) 24 a, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171835749
REGON: 384454232

Koło Gospodyń Wiejskich w Zosinie „Zosieńka"

Zosin (wieś) 67, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171835755
REGON: 384454835

Koło Gospodyń Wiejskich Echo Niezdowa

Niezdów (wieś) 64, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171835850
REGON: 384622630

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieszy „Rogozianki"

Trzebiesza (wieś) 1, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171835867
REGON: 384622712

Wólczanki Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Komaszyckiej

Wólka Komaszycka (wieś) 61, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171837731
REGON: 388380973

Koło Gospodyń Wiejskich "Rubin" w Zadolu

Zadole (wieś) 28, 24-300 OpoleLubelskie
NIP: 7171840532
REGON: 525007613

Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwikowie "Ludwiczanki"

Ludwików (wieś) 28, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171840727
REGON: 525091708

Koło Gospodyń Wiejskich w Pusznie Godowskim "Pusznianki"

Puszno Godowskie (wieś) 53A, 24-300 Opole Lubelskie
NIP: 7171840992
REGON: 525809420

Koło Gospodyń Wiejskich w Kraczewicach

Kraczewice Prywatne (wieś) 136a/136a, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171835229
REGON: 383308416

Koło Gospodyń Wiejskich w Zofiance

Zofianka (wieś) 28, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171834307
REGON: 382074979

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach

Spławy (wieś) 11, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171828407
REGON: 061031830

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczuczkach Kolonii

Szczuczki-Kolonia (kolonia) 42a/42 a, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171834419
REGON: 382097762

Koło Gospodyń Wiejskich w Poniatowej Kolonii

Poniatowa-Kolonia (kolonia) 13, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171834626
REGON: 382150491

Stowarzyszenie Kobiet Zielone Sioło Niezabitów

Niezabitów (wieś) 71A, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171801377
REGON: 060337885

Koło Gospodyń Wiejskich - Obliźniak

Obliźniak (wieś) 24, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171835040
REGON: 382901856

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowali Pierwszej

Kowala Pierwsza (wieś) 33B, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171835034
REGON: 382969475

Koło Gospodyń Wiejskich w Plizinie

Plizin (wieś) 36a, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171835198
REGON: 383264498

Koło Gospodyń Wiejskich Poniatowa Wieś

Poniatowa (wieś) 36, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171835838
REGON: 384695705

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Wronowskiej

Dąbrowa Wronowska (wieś) 14, 24-320 Poniatowa
NIP: 7171836861
REGON: 386476829

Kolo Gospodyń Wiejskich Rogów

Rogów (wieś) 92, 24-313 Wilków
NIP: 7171834520
REGON: 382130287

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dobre

Dobre (wieś) 13, 24-313 Wilków
NIP: 7171829588
REGON: 061468023

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie

Wilków (wieś) 62A/62A, 24-313 Wilków
NIP: 7171834715
REGON: 382442957

Stowarzyszenie Wspólnota Kłodnicy

Kłodnica (wieś) 58 A/58 A, 24-313 Wilków
NIP: 7171830195
REGON: 061656380