Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Stanin.

Znalezione instytucje dla gminy: Stanin

Województwo: lubelskie, powiat: łukowski, gmina: Stanin (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Stanin

ulica: Stanin 62
miejscowość: 21-422 Stanin (poczta: Stanin)
telefon: 25 7981118
fax: 25 7981104
e-mail: stanin@stanin.pl
adres www: www.stanin.pl
Powiat Łuków - herb

Starostwo Powiatowe w Łukowie

ulica: ul. Piłsudskiego 17
miejscowość: 21-400 Łuków (poczta: Łuków)
telefon: 25 7982203
fax: 25 7987491
e-mail: kancelaria@starostwolukow.pl
adres www: www.powiatlukowski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: łukowski)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łukowie przy Łukowskim Ośrodku Kultury

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 20, 21-400 Łuków
Tel.: 25 798 32 72, 505-346-306
adres www: www.lok.lukow.pl/artykuly/111/aktualnosci-lutw

Domy/kluby seniora (powiat: łukowski)

Klub Senior+

ul. Wyszyńskiego 10/6, 21-400 Łuków
Tel: 601-775-086
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

Kienkówka 69, 21-450 Stoczek Łukowski
Tel: 25797 01 77
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 25

Klub Senior+

Wola Burzecka 80, 21-411 Wojcieszków
Tel: (25) 755 41 01
Rok powstania: 2021
Liczba miejsc: 20

Domy i ośrodki kultury (powiat: łukowski)

Dom Kultury - Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej

Wola Gułowska 68/0, 21-481 Wola Gułowska
Tel.: 257550215
Fax: 257550215
NIP: 8251784724
REGON: 30293711

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie

Łuków ul. Świderska 12/0, 21-400 Łuków
Tel.: 257982439
NIP: 8251413471
REGON: 893110

Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie

Łuków ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 20/0, 21-400 Łuków
Tel.: 257983272
Fax: 257983273
NIP: 8251002437
REGON: 282435

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Stoczek Łukowski ul. Józefa Piłsudskiego 2/0, 21-450 Stoczek Łukowski
Tel.: 257970032
NIP: 8251171447
REGON: 710394446

Gminny Ośrodek Kultury w Trzebieszowie

Trzebieszów Drugi 31/0, 21-404 Trzebieszów
Tel.: 257960383
NIP: 8251414737
REGON: 710436570

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: łukowski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Adamowie

Adamów (wieś) ul. Targowa 25, 21-412 Adamów
NIP: 8252185084
REGON: 382069665

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakępiu

Zakępie (wieś) 17A, 21-412 Adamów
NIP: 8252198483
REGON: 523125863

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Gułowskiej Róża

Wola Gułowska (wieś) 68, 21-412 Adamów
NIP: 8252198543
REGON: 523182832

Koło Gospodyń Wiejskich w Gołych Łazach

Gołe Łazy (wieś) 41A, 21-470 Krzywda
NIP: 8252184570
REGON: 382052446

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Dąbrowie

Huta-Dąbrowa (wieś) ul. Miła 5, 21-470 Krzywda
NIP: 8252184593
REGON: 382051850

Koło Gospodyń Wiejskich w Okrzei

Okrzeja (wieś) ul. H.Sienkiewicza 2c, 21-480 Okrzeja
NIP: 8252184713
REGON: 382082542

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Okrzejskiej

Wola Okrzejska (wieś) ul. Henryka Sienkiewicza 51, 21-480 Okrzeja
NIP: 8252184618
REGON: 382060150

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywdzie

Krzywda (wieś) ul. Spokojna 1, 21-470 Krzywda
NIP: 8252184771
REGON: 382082795

Koło Gospodyń Wiejskich w Zimnej Wodzie

Zimna Woda (wieś) 41B, 21-470 Krzywda
NIP: 8252184848
REGON: 382070846

Koło Gospodyń Wiejskich w Laskach

Laski (wieś) 22, 21-470 Krzywda
NIP: 8252184707
REGON: 382078010

Koło Gospodyń Wiejskich "Ruda" w Rudzie

Ruda (wieś) 3, 21-470 Krzywda
NIP: 8252184788
REGON: 382086273

Koło Gospodyń Wiejskich w Drożdżaku

Drożdżak (wieś) 20, 21-470 Krzywda
NIP: 8252184860
REGON: 382104255

Koło Gospodyń Wiejskich w Kasyldowie

Kasyldów (wieś) 9, 21-470 Krzywda
NIP: 8252184736
REGON: 382083412

Koło Gospodyń Wiejskich w Radoryżu Smolanym

Radoryż Smolany (wieś) 21A, 21-470 Krzywda
NIP: 8252184630
REGON: 382068460

Koło Gospodyń Wiejskich Patoczanki w Nowym Patoku

Nowy Patok (wieś) 4, 21-470 Krzywda
NIP: 8252185428
REGON: 382607938

Koło Gospodyń Wiejskich w Radoryżu Kościelnym

Radoryż Kościelny (wieś) 73, 21-470 Krzywda
NIP: 8252187344
REGON: 384654250

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczałbie

Szczałb (wieś) 8, 21-470 Krzywda
NIP: 8252200263
REGON: 524704623

Koło Gospodyń Wiejskich w Fiukówce

Fiukówka (wieś) 21, 21-470 Krzywda
NIP: 8252200889
REGON: 525108834

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczygłach Górnych

Szczygły Górne (wieś) 20, 21-400 Łuków
NIP: 8252184564
REGON: 382049869

Koło Gospodyń Wiejskich w Malcanowie

Malcanów (wieś) 18A, 21-400 Łuków
NIP: 8252184765
REGON: 382071260

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczygłach Dolnych

Szczygły Dolne (wieś) 29A, 21-400 Łuków
NIP: 8252184759
REGON: 382096410

Koło Gospodyń Wiejskich w Gołaszynie "Gołaszynianki"

Gołaszyn (wieś) 96A, 21-400 Łuków
NIP: 8252184877
REGON: 382122030

Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu

Zalesie (wieś) 1C, 21-400 Łuków
NIP: 8252185026
REGON: 382210098

Koło Gospodyń Wiejskich w Gręzówce

Gręzówka (wieś) 38, 21-400 Łuków
NIP: 8252180738
REGON: 368283760

Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzeczu Łukowskim

Zarzecz Łukowski (wieś) 54A, 21-400 Łuków
NIP: 8252185865
REGON: 383041440

Koło Gospodyń Wiejskich w Krynce

Krynka (wieś) 294, 21-400 Łuków
NIP: 8252186126
REGON: 383319911

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kownatkach

Kownatki (wieś) 20, 21-400 Łuków
NIP: 8252186669
REGON: 383805043

Koło Gospodyń Wiejskich w Turzych Rogach Turowianki

Turze Rogi (wieś) 32A, 21-400 Łuków
NIP: 8252196165
REGON: 521605599

Koło Gospodyń Wiejskich w Żdzarach Jagódki

Żdżary (wieś) 9A, 21-400 Żdżary
NIP: 8252201618
REGON: 525419936

Koło Gospodyń Wiejskich w Ernestynowie

Ernestynów (wieś) 19A, 21-413 Serokomla
NIP: 8252194019
REGON: 520021175

Koło Gospodyń Wiejskich w Hordzieży

Hordzież (wieś) 16, 21-413 Serokomla
NIP: 8252198508
REGON: 523177417

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzówce

Krzówka (wieś) 37, 21-413 Serokomla
NIP: 8252198520
REGON: 523201877

Koło Gospodyń Wiejskich w Niedźwiadce

Niedźwiadka (wieś) 25, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252184908
REGON: 382127196

Koło Gospodyń Wiejskich w Goździe " Kobiety z Pasją"

Gózd (wieś) 63, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252184676
REGON: 382069620

Koło Gospodyń Wiejskich w Wesołówce Wesołe Babki Plus

Wesołówka (wieś) 24, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252185411
REGON: 382586478

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Staninie Sosenki

Nowy Stanin (wieś) 15, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252185871
REGON: 383095044

Koło Gospodyń Wiejskich w Zastawiu

Zastawie (wieś) 47A, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252186149
REGON: 383334388

Koło Gospodyń Wiejskich "Jedność" We Wnętrznem

Wnętrzne (wieś) 35a, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252187404
REGON: 384675720

Koło Gospodyń Wiejskich w Anoninie Sami Swoi

Anonin (wieś) 44A, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252188177
REGON: 385512760

Koło Gospodyń Wiejskich w Kierzkowie Kierzkowianki

Kierzków (wieś) 29, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252188579
REGON: 385579591

Koło Gospodyń Wiejskich w Jeleńcu

Jeleniec (wieś) 39, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252189550
REGON: 386596580

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarczówku Fantazja

Jarczówek (wieś) 7, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252192115
REGON: 388624205

Koło Gospodyń Wiejskich w Kosutach Malwa

Kosuty (wieś) 4A, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252197348
REGON: 522516426

Koło Gospodyń Wiejskich w Kopinie

Kopina (wieś) 48, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252198738
REGON: 523264820

Koło Gospodyń Wiejskich Sarnowianki w Sarnowie

Sarnów (wieś) 48B, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252200501
REGON: 524741009

Koło Gospodyń Wiejskich Borowinki w Borowinie

Borowina (kolonia) 47A, 21-421 Tuchowicz
NIP: 8252200435
REGON: 524884080

Koło Gospodyń Wiejskich w Januszówce

Januszówka (wieś) 3, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252184498
REGON: 382017473

Koło Gospodyń Wiejskich w Szyszkach - Klub Kobiet Kreatywnych

Szyszki (wieś) 70, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252184529
REGON: 382038506

Koło Gospodyń Wiejskich w Mizarach "Mizarzacy"

Mizary (wieś) 38, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252184587
REGON: 382040704

Koło Gospodyń Wiejskich w Kisielsku "Kisielanki"

Kisielsk (wieś) 62, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252184742
REGON: 382082022

Koło Gospodyń Wiejskich "Turczanki" w Turcu

Turzec (wieś) 48A, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252184682
REGON: 382070102

Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach

Toczyska (wieś) 76, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252185486
REGON: 382595974

Koło Gospodyń Wiejskich Jodełki w Jedlance

Jedlanka (wieś) ul. Dworcowa 3, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252186296
REGON: 383504650

Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielniku Kolonia

Jamielnik-Kolonia (wieś) 19D, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252187284
REGON: 384585129

Koło Gospodyń Wiejskich "Różanki" w Starej Róży

Stara Róża (wieś) 59, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252187462
REGON: 384743947

Koło Gospodyń Wiejskich w Guzówce

Guzówka (wieś) 4A, 21-450 Stoczek-Łukowski
NIP: 8252188562
REGON: 385777782

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce

Kamionka (wieś) 24, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252189372
REGON: 386384398

Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Jamielniku

Stary Jamielnik (wieś) 34A, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252191601
REGON: 388334565

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Wolanie w Woli Kisielskiej

Wola Kisielska (wieś) 63, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252194226
REGON: 520162697

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Kobiałkach

Nowe Kobiałki (wieś) 63A, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252197785
REGON: 522605680

Koło Gospodyń Wiejskich w Błażejkach "Świdrzanki"

Błażejki (wieś) 31, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252200381
REGON: 524857999

Koło Gospodyń Wiejskich w Jamielnem

Jamielne (wieś) 77, 21-450 Stoczek Łukowski
NIP: 8252201506
REGON: 525607046

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Konopnej

Wólka Konopna (wieś) 38, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252184541
REGON: 382049786

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieszowie Drugim

Trzebieszów Drugi (wieś) 31, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252184699
REGON: 382078026

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieszowie Kolonia "Pasjonatki"

Trzebieszów-Kolonia (wieś) 16, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252184831
REGON: 382096018

Koło Gospodyń Wiejskich w Szaniawach-Matysach

Szaniawy-Matysy (wieś) 80, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252184802
REGON: 382094611

Koło Gospodyń Wiejskich w Nurzynie

Nurzyna (wieś) 9, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252184794
REGON: 382094203

Koło Gospodyń Wiejskich w Płudach

Płudy (wieś) 2, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252186089
REGON: 383300969

Koło Gospodyń Wiejskich w Mikłusach Mikłusianki

Mikłusy (wieś) 28A, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252185807
REGON: 382973554

Koło Gospodyń Wiejskich w Zaolszyniu

Zaolszynie (wieś) 40A, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252185977
REGON: 383191931

Koło Gospodyń Wiejskich w Szaniawach Poniatach

Szaniawy-Poniaty (wieś) 158A, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252186451
REGON: 383477107

Koło Gospodyń Wiejskich w Popławach-Rogalach

Popławy-Rogale (wieś) 53, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252187189
REGON: 384426678

Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebieszowie Pierwszym

Trzebieszów Pierwszy (wieś) 13, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252188183
REGON: 385513043

Koło Gospodyń Wiejskich w Gołowierzchach

Gołowierzchy (wieś) 41, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252188237
REGON: 385566565

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzejkach

Wierzejki (wieś) 24, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252188941
REGON: 386122250

Koło Gospodyń Wiejskich w Karwowie Karwowianki

Karwów (wieś) 35, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252193712
REGON: 389227280

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowicy "Dębowe Dziewczyny"

Dębowica (wieś) 9B, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252193617
REGON: 389838300

Koło Gospodyń Wiejskich w Świerczach

Świercze (wieś) 11, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252201802
REGON: 525767844

Koło Gospodyń Wiejskich w Leszczance

Leszczanka (wieś) 8, 21-404 Trzebieszów
NIP: 8252202167
REGON: 525903709

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Domaszewskiej

Wólka Domaszewska (wieś) 37, 21-411 Wojcieszków
NIP: 8252184854
REGON: 382116880

Koło Gospodyń Wiejskich w Burcu "Wyjątkowe i Gospodarne"

Burzec (wieś) 125, 21-411 Wojcieszków
NIP: 8252184966
REGON: 382149648

Koło Gospodyń Wiejskich w Wojcieszkowie

Wojcieszków (wieś) ul. Spółdzielcza 1, 21-411 Wojcieszków
NIP: 8252184943
REGON: 382149507

Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach

Siedliska (wieś) 26, 21-411 Wojcieszków
NIP: 8252185351
REGON: 382479239

Koło Gospodyń Wiejskich w Oszczepalinie Drugim "Oszczepalin Razem"

Oszczepalin Drugi (wieś) 110/110, 21-411 Wojcieszków
NIP: 8252186155
REGON: 383324332

Koło Gospodyń Wiejskich w Helenowie

Helenów (wieś) 22, 21-411 Wojcieszków
NIP: 8252185931
REGON: 383011998

Koło Gospodyń Wiejskich w Ciężkim

Ciężkie (wieś) 12, 21-411 Wojcieszków
NIP: 8252187338
REGON: 384645966

Koło Gospodyń Wiejskich w Świderkach

Świderki (wieś) 3, 21-411 Wojcieszków
NIP: 8252200257
REGON: 524715220

Koło Gospodyń Wiejskich w Oszczepalinie Pierwszym Jagódki

Oszczepalin Pierwszy (wieś) 83, 21-411 Wojcieszków
NIP: 8252201009
REGON: 525313592

Koło Gospodyń Wiejskich w Ciechominie

Ciechomin (wieś) 43A, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252184535
REGON: 382037174

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Mysłowskiej

Wola Mysłowska (wieś) 16, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252184558
REGON: 382049527

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamieniu

Kamień (wieś) 31A, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252184647
REGON: 382056332

Koło Gospodyń Wiejskich w Germanisze

Germanicha (wieś) 50, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252184601
REGON: 382056310

Koło Gospodyń Wiejskich w Wandowie

Wandów (wieś) 40B, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252184819
REGON: 382097041

Koło Gospodyń Wiejskich w Osinach

Osiny (wieś) 64A, 21-426 Wola Mysłowska

Koło Gospodyń Wiejskich w Ksawerynowie

Ksawerynów (wieś) 11, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252184825
REGON: 382096490

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Świecie

Nowy Świat (wieś) 18, 21-426 Wola Mysłowska

Koło Gospodyń Wiejskich w Grudzi

Grudź (wieś) 39, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252185888
REGON: 383107830

Koło Gospodyń Wiejskich w Świdrze Świdrzanie

Świder (wieś) 41B, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252186103
REGON: 383216909

Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłowie

Mysłów (wieś) 64A, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252185960
REGON: 383195857

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarczewie

Jarczew (wieś) 34A, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252186362
REGON: 383505921

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Ciechomskiej

Wólka Ciechomska (wieś) 20, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252189745
REGON: 386782822

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilczyskach

Wilczyska (wieś) 55A, 21-426 Wola Mysłowska
NIP: 8252190027
REGON: 387003932