Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Wąpielsk.

Znalezione instytucje dla gminy: Wąpielsk

Województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: rypiński, gmina: Wąpielsk (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Wąpielsk

ulica: Wąpielsk 20
miejscowość: 87-337 Wąpielsk (poczta: Wąpielsk)
telefon: 56 4938321
fax: 56 4938322
e-mail: ug@wapielsk.pl
adres www: www.wapielsk.pl
Powiat Rypin - herb

Starostwo Powiatowe w Rypinie

ulica: ul. Warszawska 38
miejscowość: 87-500 Rypin (poczta: Rypin)
telefon: 54 2802432
fax: 54 2802549
e-mail: sekretariat@powiatrypinski.pl
adres www: www.powiatrypinski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: rypiński)

Stowarzyszenie Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rypinie

ul. Okrzei 94, 87-800 Włocławek
Tel.: 660717051
adres www: ksw.wloclawek.pl/dzialania/kujawsko-dobrzynski-uniwersytet-trzeciego-wieku/stowarzyszenie-dutw-w-rypinie/
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2016
Regon: 364377524
NIP: 8921482972

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG Wąpielsk - filia

Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
Tel.: (56) 493 83 21
adres www: www.wapielsk.pl

Domy/kluby seniora (powiat: rypiński)

Dzienny Dom Senior+

ul. Mławska 54, 87-500 Rypin
Tel: 697-076-236
Rok powstania: 2021
Liczba miejsc: 30

Dzienny Dom Senior+

Stary Kobrzyniec 3, 87-515 Rogowo
Tel: 542801622
Rok powstania: 2022
Liczba miejsc: 30

Domy i ośrodki kultury (powiat: rypiński)

Rypiński Dom Kultury

Rypin ul. Warszawska 8/0, 87-500 Rypin
Tel.: 542802156
Fax: 542802156
NIP: 8921363799
REGON: 910501060

Gminny Dom Kultury w Skrwilnie

Skrwilno ul. Rypińska 7/0, 87-510 Skrwilno
Tel.: 881470254
Fax: 542700214
REGON: 387384160

Gminny Dom Kultury w Rogowie

Rogowo ul. Kościelna 4A/0, 88-420 Rogowo
Tel.: 52 302 40 76
NIP: 5621710025
REGON: 340074564

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: rypiński)

Koło Gospodyń Wiejskich Kleszczynki

Kleszczyn (wieś) 54, 87-517 Brzuze
NIP: 8921485568
REGON: 382143232

Koło Gospodyń Wiejskich Trąbin

Trąbin-Wieś (wieś) 54, 87-522 Ostrowite
NIP: 8921485433
REGON: 382144728

Koło Gospodyń Wiejskich w Łączonku

Łączonek (wieś) 30, 87-522 Ostrowite
NIP: 8921485551
REGON: 382145716

Koło Gospodyń Wiejskich Giżynek

Giżynek (wieś) 49, 87-517 Brzuze
NIP: 8921485580
REGON: 382142652

Koło Gospodyń Wiejskich w Ugoszczu

Ugoszcz (wieś) 58/12, 87-517 Brzuze
NIP: 8921485522
REGON: 382145099

Koło Gospodyń Wiejskich Gulbiny

Gulbiny (wieś) 53A, 87-522 Ostrowite
NIP: 8921485516
REGON: 382143396

Koło Gospodyń Wiejskich Radzynek

Radzynek (wieś) 17, 87-517 Brzuze
NIP: 8921485462
REGON: 382145389

Koło Gospodyń Wiejskich Żałe

Żałe (wieś) 17, 87-517 Brzuze
NIP: 8921485597
REGON: 382143976

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrem

Dobre (wieś) 70, 87-522 Ostrowite
NIP: 8921485491
REGON: 382145478

Koło Gospodyń Wiejskich Trąbin- Rumunki

Trąbin-Rumunki (wieś) 30, 87-522 Ostrowite
NIP: 8921485485
REGON: 382142712

Koło Gospodyń Wiejskich Ostrowite Wieś

Ostrowite (wieś) 108, 87-522 Ostrowite
NIP: 8921485479
REGON: 382144444

Koło Gospodyń Wiejskich Ostrowite Kolonia

Ostrowite (wieś) 153, 87-522 Ostrowite
NIP: 8921485456
REGON: 382145202

Koło Gospodyń Wiejskich Brzuze

Brzuze (wieś) 4A, 87-517 Brzuze
NIP: 8921486160
REGON: 383108692

Koło Gospodyń Wiejskich Piskorczyn

Piskorczyn (wieś) 20, 87-517 Brzuze
NIP: 8921490931
REGON: 525779445

Koło Gospodyń Wiejskich w Lasotach

Lasoty (wieś) 52/52, 87-515 Rogowo
NIP: 8921485396
REGON: 382172860

Koło Gospodyń Wiejskich w Świeżawach

Świeżawy (wieś) 30, 87-515 Rogowo
NIP: 8921485367
REGON: 382173010

Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Kobrzyńcu

Stary Kobrzyniec (wieś) 55, 87-515 Rogowo
NIP: 8921485657
REGON: 382173374

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogówku

Rogówko (wieś) 6/6, 87-515 Rogowo
NIP: 8921485640
REGON: 382173173

Koło Gospodyń Wiejskich w Charszewie

Charszewo (wieś) 5, 87-515 Rogowo
NIP: 8921485686
REGON: 382173635

Koło Gospodyń Wiejskich w Pręczkach

Pręczki (wieś) 7/7, 87-515 Rogowo
NIP: 8921485723
REGON: 382173807

Koło Gospodyń Wiejskich w Czumsku Dużym

Czumsk Duży (wieś) 15, 87-515 Rogowo
NIP: 8921486220
REGON: 383422916

Koło Gospodyń Wiejskich w Rojewie

Rojewo (wieś) 43, 87-515 Rogowo
NIP: 8921486208
REGON: 383422804

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie

Rogowo (wieś) 62/62, 87-515 Rogowo
NIP: 8921486289
REGON: 383576482

Koło Gospodyń Wiejskich "Rześkie Baby" w Sosnowie

Sosnowo (wieś) 46, 87-515 Rogowo
NIP: 8921488383
REGON: 389291071

Koło Gospodyń Wiejskich w Nadrożu

Nadróż (wieś) 76/3, 87-515 Rogowo
NIP: 8921488354
REGON: 389330517

Koło Gospodyń Wiejskich w Czumsku Małym

Czumsk Mały (wieś) 7A, 87-515 Rogowo

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalkach

Kowalki (wieś) 13, 87-500 Rypin
NIP: 8921485798
REGON: 382221127

Koło Gospodyń Wiejskich w Mariankach

Marianki (wieś) 31, 87-500 Rypin
NIP: 8921485404
REGON: 382249195

Koło Gospodyń Wiejskich w Rypałkach Prywatnych

Rypałki Prywatne (wieś) 34, 87-500 Rypin
NIP: 8921485999
REGON: 382249350

Koło Gospodyń Wiejskich w Głowińsku

Głowińsk (wieś) 49, 87-500 Rypin
NIP: 8921485700
REGON: 382253653

Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżewie

Czyżewo (wieś) 4A, 87-500 Rypin
NIP: 8921485373
REGON: 382219610

Koło Gospodyń Wiejskich w Borzyminie

Borzymin (wieś) 6, 87-500 Rypin
NIP: 8921485350
REGON: 382251393

Koło Gospodyń Wiejskich w Cetkach

Cetki (wieś) 7, 87-500 Rypin
NIP: 8921485775
REGON: 382203520

Koło Gospopdyń Wiejskich Starorypin Prywatny-Iwany

Starorypin Prywatny (wieś) 25/3, 87-500 Rypin
NIP: 8921485806
REGON: 382303546

Koło Gospodyń Wiejskich w Rusinowie

Rusinowo (wieś) 70, 87-500 Rypin
NIP: 8921485781
REGON: 382201366

Koło Gospodyń Wiejskich w Balinie

Balin (wieś) 29/10, 87-500 Rypin
NIP: 8921485427
REGON: 382140920

Koło Gospodyń Wiejskich w Sadłowie

Sadłowo (wieś) 41, 87-500 Rypin
NIP: 8921485746
REGON: 382220145

Koło Gospodyń Wiejskich w Dylewie

Dylewo (wieś) 37, 87-500 Rypin
NIP: 8921485717
REGON: 382206748

Koło Gospodyń Wiejskich w Stawiskach

Stawiska (wieś) 47, 87-500 Rypin
NIP: 8921485812
REGON: 382202124

Koło Gospodyń Wiejskich w Zakroczu

Zakrocz (wieś) 44, 87-500 Rypin
NIP: 8921485692
REGON: 382202905

Koło Gospodyń Wiejskich w Dębianach

Dębiany (wieś) 16A, 87-500 Rypin
NIP: 8921485752
REGON: 382251252

Koło Gospodyń Wiejskich Godziszewy

Godziszewy (wieś) 69, 87-500 Rypin
NIP: 8921486036
REGON: 382650880

Koło Gospodyń Wiejskich w Skudzawach

Skudzawy (wieś) 40, 87-510 Skrwilno
NIP: 8921486071
REGON: 382716751

Koło Gospodyń Wiejskich w Zambrzycy

Zambrzyca (wieś) 32A/32A, 87-510 Skrwilno
NIP: 8921485930
REGON: 382477909

Koło Gospodyń Wiejskich Przywitowianki w Przywitowie

Przywitowo (wieś) 30, 87-510 Skrwilno
NIP: 8921488785
REGON: 520514104

Koło Gospodyń Wiejskich "Kotowianki" w Kotowach

Kotowy (wieś) 82, 87-510 Skrwilno
NIP: 8921488845
REGON: 520640978

Koło Gospodyń Wiejskich w Okalewie "Dziarskie Okalewianki"

Okalewo (wieś) 118, 87-510 Skrwilno
NIP: 8921490612
REGON: 524873254

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełpinach

Kiełpiny (wieś) 47/5, 87-337 Wapielsk
NIP: 8921485605
REGON: 382173463

Koło Gospodyń Wiejskich w Tomkowie

Tomkowo (wieś) , 87-337 Wąpielsk

Koło Gospodyń Wiejskich w Wąpielsku "Wąpielanki"

Wąpielsk (wieś) 20, 87-337 Wąpielsk
NIP: 8921485545
REGON: 382154997

Koło Gospodyń Wiejskich w Półwiesku Małym

Półwiesk Mały (wieś) 32A, 87-337 Wąpielsk
NIP: 8921485864
REGON: 382345823

Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem

Długie (wieś) 72B, 87-337 Wąpielsk
NIP: 8921485574
REGON: 382151792

Koło Gospodyń Wiejskich w Radzikach Dużych

Radziki Duże (wieś) 8c, 87-337 Wąpielsk
NIP: 8921485539
REGON: 382156884

Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie "Swojskie Ruszkowianki"

Ruszkowo (wieś) 48B, 87-337 Wąpielsk
NIP: 8921490776
REGON: 525241160