Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Tłuchowo.

Znalezione instytucje dla gminy: Tłuchowo

Województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: lipnowski, gmina: Tłuchowo (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Tłuchowo

ulica: ul. Sierpecka 20
miejscowość: 87-605 Tłuchowo (poczta: Tłuchowo)
telefon: 54 2876260
fax: 54 2876204
e-mail: ugtluchowo@pro.onet.pl
adres www: www.tluchowo.com.pl
Powiat Lipno - herb

Starostwo Powiatowe w Lipnie

ulica: ul.Sierakowskiego 10 b
miejscowość: 87-600 Lipno (poczta: Lipno)
telefon: 54 3066100
fax: 54 3066199
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl
adres www: www.lipnowski.powiat.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: lipnowski)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie

Józefa Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno
Tel.: 542872440
adres www: sutw-lipno.org
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 2008
Regon: 340481996
NIP: 4660381312

Domy/kluby seniora (powiat: lipnowski)

Dzienny Dom Senior+

Rachcin 8 a, 87-320 Bobrowniki
Tel: 604-689-977
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 15

Dzienny Dom Senior+

ul. Stalmierz 70, 87-602 Chrostkowo
Tel: 509437068; 509777801
Rok powstania: 2020
Liczba miejsc: 30

Dzienny Dom Senior+

Krzyzówki 29, 87-600 Lipno
Tel: 511687545
Rok powstania: 2021
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

Ostrowite, 87-600 Lipno
Tel: 54 288 62 30; 511 687 545
Rok powstania: 2022
Liczba miejsc: 25

Klub Senior+

ul.Bulwarna 1, 87-600 Lipno
Tel: 54 288 42 11
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 80

Domy i ośrodki kultury (powiat: lipnowski)

Dobrzyński Dom Kultury "Żak"

Dobrzyń Nad Wisłą ul. Szkolna 2/0, 87-610 Dobrzyń Nad Wisłą
Tel.: 542530542
NIP: 4660371302
REGON: 340390288
adres www: www.ddkzak.dobrzyn.pl/93,kontakt

Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Kikół ul. Pl. Kościuszki 7A/0, 87-620 Kikół
Tel.: 545894670
REGON: 369011242

Miejskie Centrum Kulturalne

Lipno ul. Józefa Piłsudskiego 22/0, 87-600 Lipno
Tel.: 542872440
NIP: 4660371472
REGON: 340397155

Ośrodek Kultury Gminy Lipno Z/S w Wichowie

Wichowo 19A/0, 87-600 Lipno
Tel.: 542881693
NIP: 4660371271
REGON: 340389747

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem

Skępe ul. Dobrzyńska 1/0, 87-630 Skępe
Tel.: 531681401
REGON: 387836307

Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie

Tłuchowo ul. Sierpecka 26/0, 87-605 Tłuchowo
Tel.: 542876240
NIP: 4660358282
REGON: 340259163
adres www: www.gok-tluchowo.pl/kontakt/

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie

Wielgie ul. Starowiejska 81/0, 87-603 Wielgie
Tel.: 542897470
Fax: 542897470
NIP: 4660418245
REGON: 341522875

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: lipnowski)

Koło Gospodyń Wiejskich w Rachcinie " Koło Kobiet"

Rachcin (wieś) 11A, 87-617 Bobrowniki
NIP: 4660425021
REGON: 382100228

Koło Gospodyń Wiejskich w Gnojnie "KGW Gnojno"

Gnojno (wieś) 40A, 87-617 Bobrowniki
NIP: 4660431820
REGON: 524370783

Koło Gospodyń Wiejskich w Bobrownickim Polu "Polne Babki"

Bobrownickie Pole (wieś) 90, 87-617 Bobrowniki
NIP: 4660431843
REGON: 524370607

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi "Ale Babki"

Nowa Wieś (wieś) 63, 87-602 Chrostkowo
NIP: 4660425506
REGON: 383036426

Koło Gospodyń Wiejskich "Wildnianki" w Wildnie

Wildno (wieś) 26, 87-602 Chrostkowo
NIP: 4660425707
REGON: 383549290

Koło Gospodyń Wiejskich w Stalmierzu "Stalmierzanki"

Stalmierz (wieś) 22A, 87-602 Chrostkowo
NIP: 4660432392
REGON: 525361622

Koło Gospodyń Wiejskich w Chrostkowie

Chrostkowo (wieś) 17D, 87-602 Chrostkowo
NIP: 4660432601
REGON: 525759595

Koło Gospodyń Wiejskich w Mokowie - "Mokowianki"

Mokowo (wieś) 20A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
NIP: 4660424903
REGON: 382007575

Koło Gospodyń Wiejskich "Płomianianki" w Płomianach

Płomiany (wieś) 20A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
NIP: 4660425162
REGON: 382277560

Koło Gospodyń Wiejskich w Dyblinie "Kobiety Kreatywne"

Dyblin (wieś) 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
NIP: 4660425191
REGON: 382160236

Koło Gospodyń Wiejskich w Mokówku "Jarzębinki"

Mokówko (wieś) 8, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
NIP: 4660426322
REGON: 384576120

Koło Gospodyń Wiejskich "Dziewczyny Znad Wisły" w Glewie

Glewo (wieś) 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
NIP: 4660430588
REGON: 521908549

Koło Gospodyń Wiejskich "Grochowianki" w Grochowalsku

Grochowalsk (wieś) 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Koło Gospodyń Wiejskich "Krępianki" w Krępie

Krępa (wieś) 8A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Koło Gospodyń Wiejskich "Suminianki" w Suminie

Sumin (wieś) 72, 87-620 Kikół
NIP: 4660424872
REGON: 382003784

Koło Gospodyń Wiejskich w Jarczechowie "Sami Swoi"

Jarczechowo (wieś) 25, 87-620 Kikół
NIP: 4660427669
REGON: 387070816

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbytkowie "Zbytkowianki"

Zbytkowo (wieś) 27, 87-600 Lipno
NIP: 4660424955
REGON: 382036401

Koło Gospodyń Wiejskich w Piątkach "Na Piątkę"

Piątki (wieś) 1/1, 87-600 Lipno
NIP: 4660429160
REGON: 389966161

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbicku "Wierzbowe Babki"

Wierzbick (wieś) 54/54, 87-600 Lipno
NIP: 4660431174
REGON: 523210793

Koło Gospodyń Wiejskich w Łochocinie

Łochocin (wieś) 9/108, 87-600 Lipno
NIP: 4660431613
REGON: 524010754

Stowarzyszenie Krzyżówki

Krzyżówki (wieś) 49, 87-600 Lipno
NIP: 4660420288
REGON: 364367448

Koło Gospodyń Wiejskich "Radomice"

Radomice (wieś) 102, 87-600 Lipno

Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie

Huta (wieś) 27A, 87-630 Skępe
NIP: 4660425759
REGON: 383577518

Koło Gospodyń Wiejskich z Łąkiego

Łąkie (wieś) ul. Podstawowa 36, 87-630 Skępe
NIP: 4660429243
REGON: 389960342

Koło Gospodyń Wiejskich w Wiosce

Wioska (wieś) 7, 87-630 Skępe

Koło Gospodyń Wiejskich "Źródelanki" w Źródłach

Źródła (wieś) 9, 87-605 Tłuchowo
NIP: 4660424984
REGON: 382053687

Koło Gospodyń Wiejskich "Poziomka" w Suminku

Suminek (wieś) 15, 87-605 Tłuchowo
NIP: 4660425038
REGON: 382096455

Koło Gospodyń Wiejskich "Kłobukowianie" w Kłobukowie

Kłobukowo (wieś) 27, 87-605 Tłuchowo
NIP: 4660425015
REGON: 382084794

Koło Gospodyń Wiejskich "Jaga" w Tłuchowie

Tłuchowo (wieś) ul. 3 Maja 8, 87-605 Tłuchowo
NIP: 4660425179
REGON: 382291234

Koło Gospodyń Wiejskich "Borowianki" w Borowie

Borowo (wieś) 31, 87-605 Tłuchowo
NIP: 4660425736
REGON: 383584040

Koło Gospodyń Wiejskich "Miło Mi w Małominie"

Małomin (wieś) 28/28, 87-605 Tłuchowo
NIP: 4660428574
REGON: 388754907

Koło Gospodyń Wiejskich -Piaseczno

Piaseczno (wieś) 18, 87-603 Wielgie
NIP: 4660424926
REGON: 382018403

Koło Gospodyń Wiejskich w Witkowie "Stokrotka"

Witkowo (wieś) 24, 87-603 Wielgie
NIP: 4660424866
REGON: 382003910

Koło Gospodyń Wiejskich Swojskie Babki Czerskie Rumunki

Czerskie Rumunki (wieś) 72, 87-603 Wielgie
NIP: 4660424889
REGON: 382003985

Koło Gospodyń Wiejskich w Suszewie "Suszewianki"

Suszewo (wieś) 45, 87-600 Lipno
NIP: 4660424932
REGON: 382028152

KGW w Zadusznikach "Wesołe Kwiatki"

Zaduszniki (wieś) 10, 87-603 Zaduszniki
NIP: 4660424949
REGON: 382036789

Koło Gospodyń Wiejskich "Czerszczanki" w Czarnem

Czarne (wieś) 82, 87-603 Wielgie
NIP: 4660424961
REGON: 382040621

Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie "Olesznianki"

Oleszno (wieś) 51, 87-603 Wielgie
NIP: 4660424978
REGON: 382051398

Koło Gospodyń Wiejskich w Bętlewie

Bętlewo (wieś) 59, 87-603 Wielgie
NIP: 4660424990
REGON: 382076808

Koło Gospodyń Wiejskich "Jezioranki" w Teodorowie

Teodorowo (wieś) 3, 87-603 Wielgie
NIP: 4660425009
REGON: 382081821