Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Papowo Biskupie.

Znalezione instytucje dla gminy: Papowo Biskupie

Województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: chełmiński, gmina: Papowo Biskupie (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Papowo Biskupie

ulica: Papowo Biskupie 128
miejscowość: 86-221 Papowo Biskupie (poczta: Papowo Biskupie)
telefon: 56 6768101
fax: 56 6768144
e-mail: gmina@papowobiskupie.pl
adres www: www.papowobiskupie.pl
Powiat Chełmno - herb

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

ulica: ul. Kolejowa 1
miejscowość: 86-200 Chełmno (poczta: Chełmno)
telefon: 56 6772410
fax: 56 6772421
e-mail: starostwo@powiat-chelmno.pl
adres www: www.powiat-chelmno.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: chełmiński)

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Chełmińskim Domu Kultury

Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
Tel.: 56 686 48 08, 531 314 420
adres www: chdk.pl/animacja-kultury/uniwersytet-trzeciego-wieku/

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG Bydgoszcz Lisewo - filia

Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
Tel.: 56 676 89 66
adres www: www.facebook.com/profile.php?id=100068477677492

Domy/kluby seniora (powiat: chełmiński)

Dzienny Dom Senior+

ul. Franciszkańska 8, 86-100 Chełmno
Tel: 530404020; 725 020 050
Rok powstania: 2022
Liczba miejsc: 30

Klub Senior+

ul. Świętego Wawrzyńca 4, 86-253 Kijewo Krolewskie
Tel: 566867056; 566126013
Rok powstania: 2019
Liczba miejsc: 10

Domy i ośrodki kultury (powiat: chełmiński)

Chełmiński Dom Kultury

Chełmno ul. Dworcowa 40A/0, 86-200 Chełmno
Tel.: 566864808
Fax: 566864808
NIP: 8751185547
REGON: 284641
adres www: www.chdk.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim

Kijewo Królewskie ul. Chełmińska 7/D, 86-253 Kijewo Królewskie
Tel.: 510060851
REGON: 366187905

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

Papowo Biskupie 129/0, 86-221 Papowo Biskupie
Tel.: 566768136
NIP: 8751554967
REGON: 341256155

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu

Unisław ul. Parkowa 22/0, 86-260 Unisław
NIP: 8751526729
REGON: 870002100

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: chełmiński)

Koło Gospodyń Wiejskich w Starogrodzie

Starogród (wieś) 34, 86-200 Chełmno
NIP: 8751562085
REGON: 382088303

Koło Gospodyń Wiejskich w Kolnie

Kolno (wieś) 33, 86-200 Chełmno
NIP: 8751562292
REGON: 382646163

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce

Bieńkówka (wieś) 20a, 86-200 Chełmno
NIP: 8751562470
REGON: 383142275

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzozowie

Brzozowo (wieś) ul. Długa 1, 86-200 Chełmno
NIP: 8751562062
REGON: 382051346

Koło Gospodyń Wiejskich w Bajerzu

Bajerze (wieś) 56A, 86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 8751562725
REGON: 383793334

Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełpiu

Kiełp (wieś) 26A, 86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 8751563096
REGON: 384690777

Koło Gospodyń Wiejskich w Tytlewie

Tytlewo (wieś) 8A, 86-230 Lisewo
NIP: 8751563073
REGON: 384688467

Koło Gospodyń Wiejskich w Linowcu „Linowianki"

Linowiec (wieś) 20a, 86-230 Lisewo
NIP: 8751563038
REGON: 384679296

Koło Gospodyń Wiejskich w Bartlewie „Sami Swoi”

Bartlewo (wieś) 54, 86-230 Lisewo
NIP: 8751563044
REGON: 384679853

Koło Gospodyń Wiejskich w Malankowie „Malinówki”

Malankowo (wieś) 15, 86-230 Lisewo
NIP: 8751563067
REGON: 384695214

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamlarkach

Kamlarki (wieś) 7A, 86-230 Lisewo
NIP: 8751566232
REGON: 521967026

Koło Gospodyń Wiejskich w Lisewie „Lejdis”

Lisewo (wieś) ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo
NIP: 8751566516
REGON: 522644331

Koło Gospodyń Wiejskich Babki z Klasą w Paparzynie.

Paparzyn (wieś) 14/2, 86-212 Stolno
NIP: 8751562607
REGON: 383596042

Koło Gospodyń Wiejskich w Stolnie

Stolno (wieś) 88, 86-212 Stolno
NIP: 8751562984
REGON: 384371180

Koło Gospodyń Wiejskich w Robakowie

Robakowo (wieś) 51, 86-212 Stolno
NIP: 8751562990
REGON: 384442418

Koło Gospodyń Wiejskich w Cepnie

Cepno (wieś) 38, 86-212 Stolno
NIP: 8751565480
REGON: 389937403

Koło Gospodyń Wiejskich "Podkowianki" w Oborach

Obory (wieś) 12A, 86-212 Stolno
NIP: 8751566290
REGON: 522271769

Koło Gospodyń Wiejskich "Lepsze Jutro" w Gorzuchowie

Gorzuchowo (wieś) 12, 86-212 Stolno
NIP: 8751566628
REGON: 523048039

Koło Gospodyń Wiejskich w Wabczu

Wabcz (wieś) 85, 86-212 Stolno
NIP: 8751566893
REGON: 523746594

Koło Gospodyń Wiejskich w Unisławiu

Unisław (wieś) ul. Chopina 1, 86-260 Unisław
NIP: 8751562122
REGON: 382117358

Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybnie „Grzybki”

Grzybno (wieś) 57, 86-260 Unisław
NIP: 8751563506
REGON: 385869107

Koło Gospodyń Wiejskich w Brukach Unisławskich "Kapuścianki"

Bruki Unisławskie (wieś) 23, 86-260 Unisław
NIP: 8751567214
REGON: 524354382