Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Kondratowice.

Znalezione instytucje dla gminy: Kondratowice

Województwo: dolnośląskie, powiat: strzeliński, gmina: Kondratowice (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Kondratowice

ulica: ul. Nowa 1
miejscowość: 57-150 Kondratowice (poczta: Prusy)
telefon: 71 3926060
fax: 71 3926021
e-mail: sekretariat@kondratowice.pl
adres www: www.kondratowice.pl
Powiat Strzelin - herb

Starostwo Powiatowe w Strzelinie

ulica: ul. Kamienna 10
miejscowość: 57-100 Strzelin (poczta: Strzelin)
telefon: 71 3923016
fax: 71 3923015
e-mail: starostwo@powiatstrzelinski.pl
adres www: www.powiatstrzelinski.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: strzeliński)

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie

Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin
Tel.: 713921303
adres www: www.utwstrzelin.pl
Forma prawna: stowarzyszenie
Rok powstania: 06.
Regon: 020216865
NIP: 9141513545

Domy i ośrodki kultury (powiat: strzeliński)

Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach

Kondratowice ul. Długa 23/0, 57-150 Prusy
Tel.: 713926041
NIP: 9140007969
REGON: 930551190

Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie

Przeworno ul. Okrężna 8/0, 57-130 Przeworno
Tel.: 748102105
NIP: 9141462606
REGON: 932409874

Strzeliński Ośrodek Kultury

Strzelin ul. Adama Mickiewicza 2/0, 57-100 Strzelin
Tel.: 713921543
Fax: 713921543
NIP: 9141461630
REGON: 932368454
adres www: www.kultura.strzelin.pl

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: strzeliński)

Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezicy

Brzezica (wieś) 24/A, 57-160 BORÓW
NIP: 9141569764
REGON: 382841806

Koło Gospodyń Wiejskich w Suchowicach

Suchowice (wieś) 10, 57-160 Borów
NIP: 9141569698
REGON: 382842929

Koło Gospodyń Wiejskich w KĘpinie

Kępino (wieś) 10 A, 57-160 BORÓW
NIP: 9141569741
REGON: 382842869

Koło Gospodyń Wiejskich w Zielenicach

Zielenice (wieś) 53, 57-160 Borów
NIP: 9141569853
REGON: 382842326

Koło Gospodyń Wiejskich w Jeleninie

Jelenin (wieś) 5/21, 57-160 BORÓW
NIP: 9141569706
REGON: 382734401

Koło Gospodyń Wiejskich w Siemianowie

Siemianów (wieś) 32, 57-160 Borów
NIP: 9141569818
REGON: 383192304

Koło Gospodyń w Jaksinie

Jaksin (wieś) 10, 57-160 BORÓW
NIP: 9141570483
REGON: 383738430

Koło Gospodyń Wiejskich Brzozowianie

Brzoza (wieś) 16, 57-160 BORÓW
NIP: 9141570773
REGON: 384365304

Koło Gospodyń Wiejskich w Ludowie ŚlĄskim

Ludów Śląski (wieś) 34/d, 57-160
NIP: 9141572128
REGON: 387126439

Koło Gospodyń Wiejskich w Borowie

Borów (wieś) ul. Wrocławska 24, 57-160 Borów
NIP: 9141573122
REGON: 389736350

Koło Gospodyń Wiejskich w Białobrzeziu

Białobrzezie (wieś) 4/1, 57-150 PRUSY
NIP: 9141570508
REGON: 383795570

Koło Gospodyń Wiejskich w Księginicach Wielkich

Księginice Wielkie (wieś) 76/3, 57-150 PRUSY
NIP: 9141570709
REGON: 384225796

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwieńcu

Czerwieniec (wieś) 14, 57-150 PRUSY
NIP: 9141575598
REGON: 525589489

Koło Gospodyń Wiejskich w Cierpicach

Cierpice (wieś) 50, 57-130 PRZEWORNO
NIP: 9141569801
REGON: 382850410

Koło Gospodyń Wiejskich "Przewornianie"

Przeworno (wieś) ul. Strzelińska 30, 57-130 Przeworno
NIP: 9141574044
REGON: 522242360

Koło Gospodyń Wiejskich"Karnkowski Folk" w Karnkowie

Karnków (wieś) 17, 57-130 Przeworno

Koło Gospodyń Wiejskich Rożnów-Królewiec

Rożnów (wieś) 20, 57-130 Przeworno

Koło Gospodyń Wiejskich w Karszówku

Karszówek (wieś) 37, 57-100 STRZELIN
NIP: 9141569830
REGON: 383820887

Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegowie

Strzegów (wieś) 6a, 57-100 Strzelin
NIP: 9141569847
REGON: 382842480

Koło Gospodyń Wiejskich w Bierzynie

Bierzyn (wieś) 8, 57-100 Strzelin
NIP: 9141569712
REGON: 382850283

Koło Gospodyń Wiejskich w Biedrzychowie

Biedrzychów (wieś) 8A, 57-100 STRZELIN
NIP: 9141569793
REGON: 382841574

Koło Gospodyń Wiejskich w Pęczu

Pęcz (wieś) 18, 57-100 STRZELIN
NIP: 9141569758
REGON: 382842036

Koło Gospodyń Wiejskich w Krzepicach

Krzepice (wieś) 32, 57-100 Strzelin
NIP: 9141570537
REGON: 383915435

Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszkowicach

Nieszkowice (wieś) 21, 57-100 STRZELIN
NIP: 9141570891
REGON: 384343700

Koło Gospodyń Wiejskich w Warkoczu

Warkocz (wieś) 8/2, 57-100 STRZELIN
NIP: 9141570632
REGON: 384149581

Koło Gospodyń Wiejskich Szczodrowiczanki

Szczodrowice (wieś) 10, 57-100 STRZELIN
NIP: 9141570715
REGON: 384382596

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Pławnianie w Pławnej

Pławna (wieś) ul. KASZTANOWA 47, 57-100 STRZELIN
NIP: 9141575428
REGON: 525377818

Koło Gospodyń Wiejskich w Witowicach

Witowice (wieś) 10, 57-120 WIĄZÓW
NIP: 9141569729
REGON: 382850350

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Ośno Brawo My

Ośno (wieś) 17A, 57-120 WIĄZÓW
NIP: 9141565447
REGON: 363907227

Koło Gospodyń Wiejskich w Łojowicach

Łojowice (wieś) 21, 57-120 WIĄZÓW
NIP: 9141570477
REGON: 383700930

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalowie

Kowalów (wieś) 29, 57-100 WIĄZÓW
NIP: 9141570974
REGON: 384744332

Stowarzyszenie Wyszonowice-Wspólna Sprawa

Wyszonowice (wieś) 36, 57-120 Wiązów
NIP: 9141563046
REGON: 021956802

Koło Gospodyń Wiejskich Kurowianie

Kurów (wieś) 17, 57-120 WIĄZÓW
NIP: 9141575730
REGON: 525630520

Koło Gospodyń Wiejskich w Gułowie Gułowianki

Gułów (wieś) 10, 57-120 WIAZÓW
NIP: 9141575799
REGON: 525875114

Koło Gospodyń Wiejskich"Jaworzanka" w Jaworowie

Jaworów (wieś) 61, 57-120 Wiązów