Znaleziono: 1 miejscowości. Szukana miejscowość znajduje się w gminie: Lubin.

Znalezione instytucje dla gminy: Lubin

Województwo: dolnośląskie, powiat: lubiński, gmina: Lubin (rodzaj: gmina wiejska)

Urząd Gminy Lubin

ulica: ul. Księcia Ludwika I 3
miejscowość: 59-300 Lubin (poczta: Lubin)
telefon: 76 8403100
fax: 76 8403140
e-mail: sekretariat@ug.lubin.pl
adres www: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl
Powiat Lubin - herb

Starostwo Powiatowe w Lubinie

ulica: ul. Jana Kilińskiego 12b
miejscowość: 59-300 Lubin (poczta: Lubin)
telefon: 76 7467100
fax: 76 7467116
e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl
adres www: www.powiat-lubin.pl

Uniwersytety Trzeciego wieku (powiat: lubiński)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Rudna

ul. Wesoła 13, 59-305 Rudna
Tel.: 76 746 42 49
adres www: ckgr.pl/o-ckwir/uniwersytet-trzeciego-wieku/

Domy i ośrodki kultury (powiat: lubiński)

Centrum Kultury "Muza"

Lubin ul. Armii Krajowej 1/0, 59-300 Lubin
Tel.: 767462255
Fax: 767462252
NIP: 6920000622
REGON: 286769
adres www: www.ckmuza.pl

Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Lubin ul. Księcia Ludwika I 3/0, 59-300 Lubin
Tel.: 768448233
NIP: 6922503669
REGON: 21787995

Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie

Lubin ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6/0, 59-300 Lubin
Tel.: 768478678
Fax: 768478675
REGON: 361412220

Centrum Działań Twórczych w Lubinie

Lubin ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 6A/0, 59-300 Lubin
REGON: 388490472

Centrum Kultury Gminy Rudna

Rudna ul. Wesoła 13/0, 59-305 Rudna
Tel.: 767464249
REGON: 387872310
adres www: www.ckgr.pl/o-ckwir/kontakt/

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Ścinawa ul. Tadeusza Kościuszki 1/0, 59-330 Ścinawa
Tel.: 768412637
Fax: 768437488
NIP: 6920000674
REGON: 897680
adres www: www.ctik.scinawa.pl/kontakt/

Koła Gospodyń Wiejskich (powiat: lubiński)

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerniec

Czerniec (wieś) 2A, 59-300 Lubin
NIP: 6922519848
REGON: 382051435

Koło Gospodyń Wiejskich "Skowronki z Gorzycy"

Gorzyca (wieś) 51f, 59-311 Lubin
NIP: 6922535089
REGON: 525137379

Koło Gospodyń Wiejskich " Szminką Malowane" w Osieku

Osiek (wieś) ul. Miedziana 78, 59-300 Lubin
NIP: 6922535333
REGON: 525336854

Koło Gospodyń Wiejskich Koźliczanki

Koźlice (wieś) 26E, 59-305 Rudna
NIP: 6922530442
REGON: 521879463

Koło Gospodyń Wiejskich w Rynarcicach

Rynarcice (wieś) 13, 59-305 Rudna
NIP: 6922534724
REGON: 524825315

Koło Gospodyń Wiejskich "Juszowickie Boginie Spod Góry Wenus"

Juszowice (wieś) 4A, 59-305 Rudna

Koło Gospodyń Wiejskich Ale Babki w Parszowicach

Parszowice (wieś) 55, 59-330 Ścinawa
NIP: 6922519742
REGON: 382063585